Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеСтандарти и енергийна ефективност

Стандарти и енергийна ефективност

 

Стандарти и енергийна ефективност

 

Икономическият растеж разчита на енергията, а голяма част от развиващия се свят се стреми към растеж на индустрията и участие в световната търговия. Това води неизменно до нарастване на енергийните разходи, а предвижданото значително увеличение на търсенето прави енергийната ефективност важен приоритет.

 

Преди всичко енергийната ефективност носи ползи за бизнеса, тъй като води до намаляване на разходите и до подобрения чрез оптимизирано използване на ресурсите и намаляване на отпадъците. Резултатите от това са по-ефективно използване на енергията; увеличаване на надеждността на операциите и процесите; повишаване сигурността на доставките и намаляване зависимостта от покачването или колебанията в цените на енергията. В крайна сметка енергийната ефективност води до по-големи печалби за предприятията и до допълнителни ползи като надеждност, престиж и доверие от страна на потребителите, които също имат важна пазарна стойност.

 

Освен това енергийната ефективност допринася за намаляване на негативното влияние върху околната среда от използването и потребяването на енергия както на местно, така и на световно ниво. Запасите от природни ресурси и скоростта на тяхното възобновяване, включително на енергията, не могат да поддържат темпото на сегашните модели за икономически растеж. Необходимо е да се прилага ресурсно осъзнат подход, за да се прави повече с по-малко ресурси, като се насърчава по-широкото използване на устойчиви енергийни решения и намирането на точния баланс между растеж и използване на ресурсите.

 

Прилагането на стандарти подпомага предприятията и организациите в повишаване на енергийната им ефективност и развитието на технологии за възобновяема енергия. В областта на енергийната ефективност съществуват над 200 стандарта: като се започне от международния стандарт ISO 50001 за системи за управление на енергията, който е приложим за всякакви организации във всички сектори; премине се през международните стандарти за специфични сектори, например строителство или транспорт и се достигне до европейските стандарти, свързани с политиките на Европейския съюз за подобряване на енергийната ефективност – методи за изчисляване, анализи, енергийни одити и др.

 

През м. ноември Международната организация по стандартизация (ISO) провежда кампания за популяризиране на стандартите за енергийна ефективност. Българският институт за стандартизация се присъединява към тази инициатива и предлага на своите членове и клиенти отстъпки за покупката на стандарти, стандартизационни документи, колекции и издания в тази област. Подробна информация може да намерите на сайта на БИС.

04 Nov 2016