Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Ирен Дабижева представи БИС пред Радио-телевизионен център Благоевград

 

Ирен Дабижева представи БИС пред Радио-телевизионен център Благоевград

 

В рубриката „Местно време” на БНТ 2, РТЦ Благоевград, се проведе дискусия за млечните произведения, предлагани на българския пазар. Участие взеха г-жа Ирен Дабижева, изпълнителен директор на Българския институт за стандартизация, производител на млечни произведения от района и представител на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) в Благоевград.

 

В публичното пространство все още се говори за „български държавни стандарти”, най-вече за хранителните продукти. А такива няма отдавна. Повече от десет години има само български стандарти. За разлика от „българските държавни стандарти”, които бяха инструмент за държавно регулиране на икономиката и бяха задължителни, в пазарната икономика стандартите са доброволни. За зрителите на БНТ 2 г-жа Дабижева обясни, че когато видим марката БДС, трябва да сме наясно, че това не е държавен, а национален стандарт. Днес БДС не е абревиатура, а утвърдено и познато лого. В съвременния свят стандартите не са механизъм за държавен контрол, а съществен елемент на пазарната икономика. Прилагането на стандартите е доброволно. Те премахват бариерите в търговията и насърчават иновациите и инвестициите. Свободното движение на стоки и услуги е една от основните свободи на Европейския съюз и една от големите цели на световната стандартизация.

 

Производителите, които искат да бъдат конкурентни на пазара, декларират, че продукцията им е произведена по стандарт. Единственият национален признат стандартизационен орган в България е Българският институт за стандартизация.

 

Българските стандарти БДС 12:2010 „Български кисело мляко” и БДС 15:2010 „Българско бяло саламурено сирене” бяха разработени от работни групи, сформирани към БИС, по инициатива на Министерството на земеделието и храните. Задачата на БИС бе да осигури възможно най-широко представителство с участие на всички заинтересовани, защото стандартът е дело на всички – производители, доставчици, учени, потребители.

 

В дискусията бяха обсъдени основните изисквания за готовите млечни продукти съгласно изискванията на българските стандарти, както и веригата, по която минават, преди да попаднат на трапезата ни.

 

03 Nov 2016