Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”БИС проведе обучение по БДС ЕN ISO 8015:2011 "Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Основни изисквания. Концепции, принципи и правила"

 

БИС проведе обучение по БДС ЕN ISO 8015:2011 „Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Основни изисквания. Концепции, принципи и правила”

 

На 27 и 28 10.10.2016 г. в Центъра за срещи, конференции и обучения на Българския институт за стандартизация се проведе обучение на тема: „Стандартизиране на точността на геометричните отклонения съгласно новото поколение GPS стандарти”. Обучението се проведе по заявен интерес от фирма, работеща в областта на машиностроенето.

 

Разглеждането на стандарта БДС EN ISO 8015:2011 даде възможност на участниците да се запознаят с фундаменталните принципи, понятия и правила при нормиране на точността на геометричните отклонения.

 

Международните стандарти, включени в програмата – ISO 286-1:2010, ISO 286-2:2010, ISO 14405-1:2016, ISO 14405-2:2011, ISO 14405-3:2016, ISO 1101:2012/Cor 1:2013, ISO 2692:2014, ISO/DIS 5458.2, ISO 5459:2011, ISO 4287:1997, ISO 1302:2002, се отнасят за разработване на всички видове чертежи. В тази група стандарти се прави прецизиране на изискванията за точност на геометричните отклонения от размери, форма, разположение и грапавост на геометричните елементи и се дава възможност на проектанта да направи технически чертежи с нова символика, отразяваща функционалните изисквания и спецификации на детайлите, както и възможностите за измерване и изпитване. Своевременното въвеждане на тези нови стандарти се налага и от последните достижения на науката и техниката, като разработването на 3D CAD програмно осигуряване. Поради специфичната дейност на фирмата, занимаваща се с проектиране и производство на пластмасови компоненти и комбинирани такива – от пластмаси и метал, бяха разгледани и стандартите DIN 16742:2013-10 и DIN 6935:2011-10.

 

Лектор на обучението беше доц. д-р инж. Павлина Тотева-Лютова, представител на Технически университет, Варна, в БИС/ТК 28 „Метрология”.

 

Обучението премина при активното участие на присъстващите, които задаваха много въпроси при разглеждането на темата.

 

Участниците се запознаха с фундаменталните принципи, понятия и правила при нормиране на точността на геометричните отклонения

01 Nov 2016