Полезнa информация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоCEN, CENELEC и JRC препотвърждават ангажимента си да работят заедно

CEN, CENELEC и JRC препотвърждават ангажимента си да работят заедно

 

CEN, CENELEC и JRC препотвърждават ангажимента си да работят заедно

 

Подписаното на 20 октомври 2016 г. подновено споразумение за сътрудничество между Европейския комитет за стандартизация (CEN), Европейския комитет за стандартизация в електротехниката (CENELEC) и Съвместния изследователски център (JRC) на Европейската комисия ще задълбочи обмена на знания и експертиза между научните изследвания и Европейската стандартизация.

 

Подновеното споразумение потвърждава дългосрочното сътрудничество

Чрез това споразумение CEN и CENELEC осигуряват подкрепа за научни и технически разработки към развитието на политиките, свързани с eвропейската стандартизация. Съвместният изследователски център, от своя страна, предоставя научен принос за eвропейската и международна стандартизация в своите области на компетентност.

 

Споразумението ще укрепи дълготрайното сътрудничество между CEN, CENELEC и JRC за създаване на устойчива система в Европа, която насърчава естествената съвместна работа на изследователи, новатори и стандартизатори.

 

Продуктивното сътрудничество се изразява и в приноса на JRC в техническите комитети и работни групи на CEN и CENELEC, включително в области като строителство, безопасност на храните, качество на водата и на въздуха, сигурност и нанотехнологии.

 

Значимо сътрудничество за включване на стандартизацията в политиките на ЕС

Стандартизацията е ключов елемент в много политики на ЕС. Силното междусекторно и мултидисциплинарно сътрудничество между CEN, CENELEC и JRC е жизненоважно, за да се гарантира ефективното включване на стандартизацията в изготвянето на политиките на ЕС. Като орган за наука и знание на Европейската комисия, JRC има съществена роля при развитието на политики, които включват аспекти на стандартизацията. Засиленото сътрудничество между eвропейските организации за стандартизация и JRC се препоръчва и в Регламент (ЕС) № 1025/2012 относно европейската стандартизация.

 

Науката дава стабилни основи на стандартизацията

Стандартизацията трябва да се основава на солидни научни данни и на сигурни методики и техники за измерване, така че стандартите да не изостават от най-новите научни постижения. Сътрудничеството на CEN и CENELEC с JRC подпомага свързването на изследванията в преднормативна фаза със стандартизацията по два начина: чрез интегриране на резултатите от изследвания в преднормативна фаза в стандартизацията и, обратно, чрез включване в изследователските дейности на възникнали в стандартизационната дейност потребности от изследвания в преднормативна фаза.

 

За повече информация: ftp://ftp.cencenelec.eu/EN/News/PR/PR-2016-009.pdf

26 Oct 2016