Полезнa информация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеЕвропейските организации за стандартизация CEN и CENELEC са новите партньори на oneM2M

Европейските организации за стандартизация CEN и CENELEC са новите партньори на oneM2M

 

Европейските организации за стандартизация CEN и CENELEC са новите партньори на oneM2M

 

През юни CEN и CENELEC станаха най-новите партньори на oneM2M - световната инициатива за стандарти, предназначени за Machine-to-Machine (M2M) и за Интернет на нещата (ИН - Internet of Things). С присъединяването към oneM2M се гарантира, че индустриалните потребители на ИН технологиите ще имат възможност за пряко участие при разработването на стандарти за сектора и ще допринесат за популяризиране на oneM2M сред индустрията, включително телематика и интелигентен транспорт, здравеопазване, комунални услуги, промишлена автоматизация и интелигенти домове.

 

Като партньори „тип 2” европейските организации за стандартизация ще имат възможност да влияят върху спецификациите на oneM2M и да съдействат за увеличаване осведомеността сред промишлеността относно дейностите на oneM2M. Включването на двете организации в процеса на разработване на стандарти на oneM2M е от огромно значение и ще допринесе за разширяване на европейското присъствие на oneM2M, приобщавайки индустриалните потребители на ИН и разширяването на този пазар. Фредерик Максвил, президент на CEN, казва: „За CEN е удоволствие да станем партньори на oneM2M и с нетърпение очакваме да си сътрудничим с всички членове и партньори на тази инициатива за разработване на стандарти за развитие на технологиите. Все по-често цифровите технологии се интегрират в продукти и услуги в сектори, където CEN и нейните членове са активни в продължение на много години - от енергетика и транспорт до здравеопазване и услуги в областта на сигурността. Очакваме с нетърпение да приложим на практика тези знания и опит, с което да допринесем за разработването на стандарти в областта на Machine-to-Machine (M2M) и на Интернет на нещата”.

 

Бернард Тийс, президент на CENELEC, казва: „Ставайки партньор на oneM2M, пред нас и нашите членове се откриват вълнуващи възможности, тъй като можем да си сътрудничим със заинтересованите страни от цял свят и да сме в крак с последните технологии и иновации в областта на Machine-to-Machine (M2M) и на интернет на нещата (ИН). Така че ние с нетърпение очакваме да се включим в инициативата oneM2M, като в същото време продължаваме да развиваме сътрудничеството си с другите европейски организациите за стандартизация (CEN и ETSI) и с Международната електротехническа комисия (IEC).”

 

За oneM2M

Това е инициатива за световни стандарти, обхващаща изисквания, структура, спецификации за приложно-програмен интерфейс, решения за сигурност и оперативна съвместимост за M2M и ИН технологии. Създадена през 2012 г., тя се състои от осем водещи световни организации за разработване на стандарти за ИКТ: ARIB (Япония), ATIS (Северна Америка), CCSA (Китай), ETSI (Европа), TIA (Северна Америка), TSDSI (Индия), TTA (Корея), и TTC (Япония), заедно със седем индустриални форума, консорциуми или органи за стандартизация (Broadband Forum, CEN, CENELEC, GlobalPlatform, HGI, Next Generation M2M Consortium, OMA) и над 200 организации, членове. Спецификациите на oneM2M предоставят рамка в подкрепа на приложенията и услугите, като интелигентни мрежи, „свързани” автомобили, автоматизация на дома, обществената безопасност и здраве. ОneM2M активно насърчава асоциациите на индустриалния капитал и форумите с конкретни приложими изисквания за участие в oneM2M, за да се гарантира, че взетите решенията са в подкрепа на специфичните потребности. Повече информация, включително как да се присъедините и участвате в oneM2M, може да се намери на интернет адрес: www.onem2m.org.

24 Oct 2016