Полезнa информация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Туризъм за всеки със стандартите за достъпност

Туризъм за всеки със стандартите за достъпност

 

Туризъм за всеки със стандартите за достъпност

 

Туризмът е нещо приятно, но и пред него има редица предизвикателства. Спомнете си последния път, когато сте се изправяли пред трудности при пътуване, без значение дали е било изкачване на безброй стъпала, за да стигнете там, за където сте тръгнали, или неудобството да си поръчате храна или такси заради езиковата бариера. Може би пресичането на оживена улица е било за Вас екстремно преживяване или просто през голяма част от времето сте се чувствали изгубени. А сега си представете колко по-тежко е придвижването за хората с увреждания.

 

Според Световната организация по туризъм към ООН (UNWTO) за повече от един милиард души е непосилно да се насладят на „богатството” от туризма – да видят чужди култури, да опознаят природата в цялата й прелест и да усетят тръпката от откриването и изучаването на нови туристически забележителности.

 

Стандартите на ISO, разработени от Технически комитет ISO/TC 228 Туризъм и свързаните с него услуги, предоставят насоки и добри практики, които популяризират достъпността в туризма и дават възможност на доставчиците на туристически услуги да се възползват от търговските ползи, които произтичат от това. Например, стандартът ISO 13009 Туризъм и свързаните с него услуги. Изисквания и препоръки при концесия на плажове, повишава важността от създаването на достъпни плажове чрез изграждане на съоръжения, пригодени за хора с различни потребности, като тоалетни, душове и чешми. Достъпът до плаж би могъл да се улесни и чрез изграждането на рампи за достъп и крайбрежни пътеки за директен достъп до водата, ако това изобщо е възможно. Плажове, които са по-достъпни, ще привлекат повече туристи, включително и такива със специални потребности и техните семейства.

 

В същото време стандартът ISO 14785 Туристически информационни центрове. Услуги за предоставяне на туристическа информация и посрещане на туристи. Изисквания предоставя редица препоръки за това, как туристическите информационни центрове да станат достъпни за всички. Туристическите информационни центрове следва да имат предвид всички аспекти, свързани с мобилността (вход, паркинг и безпрепятствен достъп), както и звуков и зрителен достъп (едър шрифт или Брайлови копия) за своите офиси и разпространяваните информационни материали. Също така информационните центрове следва да гарантират, че в зоните около основните входове и изходи има поставени обозначения, които са ясни, видими, кратки и не представляват пречка за свободното придвижване. Нещо повече, те следва да предоставят информация, съобразена с потребностите на хората с увреждания, като списък на хотели с най-добър достъп, дейности и адаптиран транспорт, така че тези хора да могат да пътуват безопасно и самостоятелно.

 

Освен стандартите, разработени от ISO/TC 228, редица други стандарти на ISO са насочени към проблемите, свързани с достъпността, и помагат в обсега на туризма да влязат и хората със специфични потребности. Стандарт ISO 17049 Достъпен дизайн. Прилагане на брайлов шрифт върху информационни указатели, съоръжения и уреди, например дава възможност на незрящи и със зрителни увреждания хора да имат достъп до информация чрез стандартизирано използване на брайлов шрифт в много и различни части на света. В същото време стандартът ISO 23599 Помощни средства за незрящи и със зрителни увреждания лица. Тактилни обозначения на пешеходни повърхности гарантира, че тактилните обозначения на пешеходни повърхности предоставят стандартизирана информация по целия свят, помагаща на напълно и частично незрящи хора да се придвижват лесно и безопасно.

 

Всички посочени по-горе стандарти могат да бъдат закупени от БИС, като ISO 13009 и ISO 14785 са въведени и като български.

 

Източник: ISO

24 Oct 2016