Полезнa информация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиТуризъм за всеки със стандартите за достъпност

Туризъм за всеки със стандартите за достъпност

 

Туризъм за всеки със стандартите за достъпност

 

Туризмът е нещо приятно, но и пред него има редица предизвикателства. Спомнете си последния път, когато сте се изправяли пред трудности при пътуване, без значение дали е било изкачване на безброй стъпала, за да стигнете там, за където сте тръгнали, или неудобството да си поръчате храна или такси заради езиковата бариера. Може би пресичането на оживена улица е било за Вас екстремно преживяване или просто през голяма част от времето сте се чувствали изгубени. А сега си представете колко по-тежко е придвижването за хората с увреждания.

 

Според Световната организация по туризъм към ООН (UNWTO) за повече от един милиард души е непосилно да се насладят на „богатството” от туризма – да видят чужди култури, да опознаят природата в цялата й прелест и да усетят тръпката от откриването и изучаването на нови туристически забележителности.

 

Стандартите на ISO, разработени от Технически комитет ISO/TC 228 Туризъм и свързаните с него услуги, предоставят насоки и добри практики, които популяризират достъпността в туризма и дават възможност на доставчиците на туристически услуги да се възползват от търговските ползи, които произтичат от това. Например, стандартът ISO 13009 Туризъм и свързаните с него услуги. Изисквания и препоръки при концесия на плажове, повишава важността от създаването на достъпни плажове чрез изграждане на съоръжения, пригодени за хора с различни потребности, като тоалетни, душове и чешми. Достъпът до плаж би могъл да се улесни и чрез изграждането на рампи за достъп и крайбрежни пътеки за директен достъп до водата, ако това изобщо е възможно. Плажове, които са по-достъпни, ще привлекат повече туристи, включително и такива със специални потребности и техните семейства.

 

В същото време стандартът ISO 14785 Туристически информационни центрове. Услуги за предоставяне на туристическа информация и посрещане на туристи. Изисквания предоставя редица препоръки за това, как туристическите информационни центрове да станат достъпни за всички. Туристическите информационни центрове следва да имат предвид всички аспекти, свързани с мобилността (вход, паркинг и безпрепятствен достъп), както и звуков и зрителен достъп (едър шрифт или Брайлови копия) за своите офиси и разпространяваните информационни материали. Също така информационните центрове следва да гарантират, че в зоните около основните входове и изходи има поставени обозначения, които са ясни, видими, кратки и не представляват пречка за свободното придвижване. Нещо повече, те следва да предоставят информация, съобразена с потребностите на хората с увреждания, като списък на хотели с най-добър достъп, дейности и адаптиран транспорт, така че тези хора да могат да пътуват безопасно и самостоятелно.

 

Освен стандартите, разработени от ISO/TC 228, редица други стандарти на ISO са насочени към проблемите, свързани с достъпността, и помагат в обсега на туризма да влязат и хората със специфични потребности. Стандарт ISO 17049 Достъпен дизайн. Прилагане на брайлов шрифт върху информационни указатели, съоръжения и уреди, например дава възможност на незрящи и със зрителни увреждания хора да имат достъп до информация чрез стандартизирано използване на брайлов шрифт в много и различни части на света. В същото време стандартът ISO 23599 Помощни средства за незрящи и със зрителни увреждания лица. Тактилни обозначения на пешеходни повърхности гарантира, че тактилните обозначения на пешеходни повърхности предоставят стандартизирана информация по целия свят, помагаща на напълно и частично незрящи хора да се придвижват лесно и безопасно.

 

Всички посочени по-горе стандарти могат да бъдат закупени от БИС, като ISO 13009 и ISO 14785 са въведени и като български.

 

Източник: ISO

24 Oct 2016