Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиБИС беше домакин на пленарно заседание на CEN/TC 228 "Отоплителни и охлаждащи системи в сгради на основата на вода"

 

БИС беше домакин на пленарно заседание на CEN/TC 228 „Отоплителни и охлаждащи системи в сгради на основата на вода”

 

На 12 и 13 октомври 2016 година Българският институт за стандартизация бе домакин на 28-то пленарно заседание на CEN/TC 228 „Отоплителни и охлаждащи системи в сгради на основата на вода” и на заседанието на CEN/TC 228/WG 4 „Отоплителни и охлаждащи системи в сгради на основата на вода. Методи за изчисляване” провели се във Витоша парк хотел, София. Присъстваха 38 експерти, представители на националните органи по стандартизация от 14 страни – Англия, Белгия, България, Германия, Дания, Италия, Малта, Нидерландия, Словакия, Финландия, Франция, Хърватия, Чешка република, Швейцария.

 

За организацията на заседанията отговаряше БИС/ТК 41 „Отоплителна, вентилационна, климатична и пречиствателна техника” и БИС/ТК 43 „Хладилна и криогенна техника”, които покриват областта на CEN/TC 228.

 

Заседанията протекоха при взаимно уважение и коректни взаимоотношения между участниците от различните страни. Бяха разгледани задълбочено всички проекти, които са разработвани от тази работна група и като цяло от техническия комитет CEN/TC 228, и предложени за допитване от националните органи по стандартизация.

 

Заседанията се проведоха при много добра организация. Част от социалната програма бе и работна вечеря, на която пред участниците бе представена национална фолклорна програма.

 

Спонсори на мероприятието бяха фирмите „Данфос” EOOД, „Емко” ООД, гр. София, „Термосистем ЕООД, гр. Пловдив и „ЕТ Металпласт – Димо Найденов”, гр. Бургас.

 

 

Участници в заседанията бяха експерти от 14 страни

 

Работен момент от заседанието на CEN/TC 228 „Отоплителни и охлаждащи системи в сгради на основата на вода”

18 Oct 2016