Полезнa информация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиНов технически комитет на CEN: CEN/TC 451 "Геотермални и водни сондажи"

Нов технически комитет на CEN: CEN/TC 451 "Геотермални и водни сондажи"

 

Нов технически комитет на CEN: CEN/TC 451 „Геотермални и водни сондажи”

 

Националните членове на CEN казаха „да” на предложението на Франция (AFNOR) за създаване на нов технически комитет CEN/TC 451: Geothermal and water boreholes (Геотермални и водни сондажи).

 

Успешното развитие на сондажните дейности, водни и геотермални, ще допринесе за намаляване на емисиите на парниковите газове – ангажимент, поет от всички страни-членки на Европейския съюз. Нещо повече, стандартизационната дейност ще подпомогне сектора за справяне с текущи проблеми, ще повиши доверието и ефективността в сектора и ще допринесе за по-широкото приемане и прилагане на геотермалните дейности.

 

Техническият комитет ще фокусира работата си върху разработването на стандарти за постигане на следните цели:

  • предоставяне на гаранция, че сондирането и развитието на сондажната дейност се планира, извършва и управлява въз основа на добри практики за защита на качеството и количеството на подпочвените води, както и за опазване на околната среда;
  • осигуряване на подкрепа на развиващ се сектор чрез разработване на спецификации за всички страни, които участват в дейностите по планиране и изпълнение по цялата верига на стойността.

 

Комитетът ще работи в тясно сътрудничество със следните европейски комитети:

  • CEN/TC 155 „Пластмасови тръби и тръбопроводни системи”: сътрудничество във връзка с всички характеристики на продукти, свързани с вертикалното геотермално сондиране, и
  • CEN/TC 164 „Водоснабдяване”: сътрудничество във връзка с материала, който е в контакт с питейна вода (материали, продукти, методи за изпитване и регулаторни аспекти ).

 

За повече информация: инж. Виолета Михайлова, имейл: violeta.mihailova@bds-bg.org, тел. 02 81 74 595.

23 Aug 2016