Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеПодобряване на маркировката „зелено” - ново издание на ISO 14021:2016

Подобряване на маркировката „зелено” - ново издание на ISO 14021:2016

 

Подобряване на маркировката „зелено” - ново издание на ISO 14021:2016

 

Да направиш „малък жест” към околната среда сега е рефлекс за много потребители, които се грижат за въздействието върху околната среда на продуктите, които купуват. Надписите, символите или графиките върху продуктите или етикетите на опаковката се увеличават, което доведе до необходимостта да се разработят стандарти за етикетиране на продуктите по отношение на околната среда, като се вземат предвид всички аспекти на жизнения цикъл на продукта.

 

Новото издание на ISO 14021:2016 Етикети и декларации, свързани с околната среда. Лично декларирани искове/претенции по отношение на околната среда (Eтикетиране по отношение на околната среда, тип II) (Environmental labels and declarations - Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling) ще помогне за по-добро ориентиране в хаоса на етикетирането. Стандартът се отнася за твърдения, декларирани доброволно от компаниите по отношение на техните продукти. Тези декларации се срещат често върху продукти и/или техните опаковки и включват всякакви твърдения по отношение на околната среда, включително такива, които се използват за реклама, в интернет или в търговски документи.

 

Този стандарт е основен инструмент за производители и фирми, които искат да отправят по възможно най-добрия начин своите послания относно въздействието на продуктите им върху околната среда. Той предоставя списък на общите изисквания, които трябва да се спазват при прилагането на стандарта, определя избрани термини, използвани в декларациите по отношение на околната среда, и описва общата методология за оценяване и верификация на декларираните на своя отговорност твърдения. Стандартът не поставя условия и се фокусира върху това как най-добре да се изразяват подобни твърдения, така че те да бъдат смислени и полезни за потребителя.

 

„ISO 14021:2016 е особено важен документ, който съдържа препоръки за всяка компания, която иска да изрази претенция по отношение на околната среда, но няма желание или възможност това да бъде направено от трета страна”, обяснява Джени Хилард, експерт от подкомитет 3 на ISO/TC 207 „Етикетиране по отношение на околната среда”, отговорен за разработването на стандарта. – „Това важи особено за малките и средните предприятия и компании в развиващите се държави, които желаят да изнасят своите продукти.”

 

Разработен от експерти, с участието на потребителски групи и неправителствени организации за защита на околната среда, този международен стандарт цели да хармонизира доброволните декларации по отношение на околната среда, от което се очакват следните ползи:

  • точни и неподвеждащи твърдения, които подлежат на проверка
  • предотвратяване или минимизиране на негарантираните твърдения
  • намаляване объркването на пазара
  • улесняване на международната търговия
  • по-големи възможности за купувачи и потребители да направят информиран избор.

 

Този стандарт може да бъде поръчан чрез БИС.

 

(Източник ISO)

08 Apr 2016