Полезнa информация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеНов проектен комитет на CEN: "Погребални услуги"

Нов проектен комитет на CEN: "Погребални услуги"

 

Нов проектен комитет на CEN: "Погребални услуги"

 

Националните членове на CEN подкрепиха създаването на нов проектен комитет CEN/TC 448 „Погребални услуги” (Funeral services). Предложението на националния орган по стандартизация на Австрия (ASI) получи пълна подкрепа и заявен интерес за активно участие в работата на комитета на националните органи по стандартизация на България (BDS), Германия (DIN), Дания (DS), Испания (AENOR), Италия (UNI), Кипър (CYS), Словакия (UNMS), Норвегия (NS), Финландия  (SFS) и Франция (AFNOR).

 

Основната цел на комитета ще бъде преработване на европейския стандарт EN 15017 и неговото привеждане в съответствие с текущото състояние и с най-новите изисквания в областта.

 

Съществуващият в момента европейски стандарт EN 15017:2005 „Погребални услуги. Изисквания” бе разработен от целева работна група към Техническия съвет на CEN (CEN/BT/TF 139), закрита през 2007 г.

 

Новият проектен комитет ще се създаде за период от 3 години, през който ще се направи обстоен преглед на стандарта, неговото преработване и подобряване в следните направления:

  • Разширяване на обекта и областта на приложение с цел отразяване на промените в сектора от 2005 г.
  • Актуализиране на изискванията за транснационално (международно) транспортиране и пренасяне на покойника.
  • Актуализиране на изискванията по отношение на местата за съхранение на покойника.
  • Актуализиране на изискванията за предоставяне на услуги при кремация.
  • Определяне на съоръженията, необходими за предоставяне на качествена погребална услуга.

 

За повече информация: Камелия Миланова, email: kamelia.milanova@bds-bg.org, тел. 02 81 74 539.

24 Mar 2016