Полезнa информация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Отоплителните системи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоНов технически комитет на CEN: CEN/TC 447 "Услуги. Възлагане на поръчки, договори и оценка на изпълнението"

Нов технически комитет на CEN: CEN/TC 447 "Услуги. Възлагане на поръчки, договори и оценка на изпълнението"

 

Нов технически комитет на CEN: CEN/TC 447 "Услуги. Възлагане на поръчки, договори и оценка на изпълнението"

 

Националните членове на CEN подкрепиха създаването на нов технически комитет CEN/TC 447 „Услуги. Възлагане на поръчки, договори и оценка на изпълнението” (Services – Procurement, contracts and performance assessment) с обхват: стандартизация, свързана с доставката на услуги и по-специално услуги от типа бизнес модел b2b (отношения бизнес към бизнес).

 

Новият технически комитет основно ще фокусира дейността си върху разработването на поредица от хоризонтални стандарти, приложими за широк диапазон от услуги. Комитетът приоритетно ще започне работа по разработването на стандарти в три тематични направления, подкрепени от комисията: измерване на резултатността при изпълнение на поръчки в областта на услугите, договори за услуги и възлагане на поръчки за услуги.

 

Друг набор от стандарти, допълващ основната поредица от стандарти в сферата на услугите, ще покрива следните три области: терминология в областта на услугите, осигуряване на информация за клиентите и измерване на удовлетвореността на клиента.

 

За повече информация: експерт Десислава Гуленова, email: desislava.gulenova@bds-bg.org, тел. 02 81 74 581.

26 Feb 2016