Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиИнформационен център по стандартизация и в УАСГ

Информационен център по стандартизация и в УАСГ

 

Информационен център по стандартизация и в УАСГ

 

На 18.02.2016 г. Българският институт за стандартизация (БИС) откри информационен център по стандартизация в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), който е част от проекта на БИС за създаване на информационни центрове по стандартизация във висшите учебни заведения (ВУЗ). Основната цел е задълбочаване и развитие на сътрудничеството между БИС и ВУЗ. На откриването присъстваха преподаватели, студенти, както и ректорът на университета, проф. Иван Марков. Центърът бе официално открит от инж. Ирен Дабижева, изпълнителен директор на БИС, и проф. д-р инж. Иван Марков, ректор на УАСГ.

 

В своето обръщение г-жа Дабижева подчерта, че инициативата на БИС за създаване на центрове по стандартизация в българските университети отговаря на съвременните условия за развитие на обществото. Българското общество не е достатъчно информирано по отношение на стандартизацията и стандартите, затова дългосрочната цел на информационните центрове е в своето професионално развитие студентите да използват и популяризират стандартите. БИС предоставя безплатен достъп за четене на студентите и преподавателите от УАСГ на девет пакета с над 2 000 стандарта в областта на строителството и архитектурата, групирани по съответни технически комитети (ТК). Това е от изключително значение, защото бъдещият експертен потенциал на нацията е в университетите, подчерта г-жа Дабижева и изрази надежда центърът да се ползва активно, като се ангажира при по-голям интерес предоставените пакети стандарти да бъдат разширени.

 

БИС има две основни цели:

  • експертите от университета да участват в работата на ТК, чийто стандарти ползват;
  • стандартите да залегнат в учебните дисциплини, които се изучават в университета.

 

Ректорът на УАСГ, проф. д-р инж.Иван Марков, поздрави присъстващите и изрази задоволството си от откриването на центъра. Той благодари на БИС и подчерта, че директният достъп до стандартите е огромна радост за тях.

 

В приветствието си доц. д-р инж. Богомил Петров, директор на Центъра по научни изследвания и проектиране, акцентира върху необходимостта от достъп до стандартите за образователни и научно-изследователски цели и дългосрочния ефект от тази дейност.

„Нормите за проектиране са задължителни и използването на стандартите за тях е необходимост, а който познава стандартите, е една крачка напред”, подчерта в изказването си инж. Димитър Начев, член на Управителния съвет на БИС.

 

Новосъздаденият информационен център се намира в Библиотечно-информационния център на УАСГ. Пред присъстващите беше направена демонстрация на търсенето и ползването на стандартите. Служителите от информационния център на УАСГ обявиха намерението си всеки месец да провеждат семинари на различни теми, свързани със стандартизацията.

 

 

22 Feb 2016