Полезнa информация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиНов технически комитет на CEN "Електронни бизнес процеси в застрахователната индустрия"

Нов технически комитет на CEN "Електронни бизнес процеси в застрахователната индустрия"

 

Нов технически комитет на CEN „Електронни бизнес процеси в застрахователната индустрия”

 

Националните членове на CEN подкрепиха създаването на нов технически комитет CEN/TC 445 „Електронни бизнес процеси в застрахователната индустрия” (eBusiness Processes in the Insurance Industry). Предложението на националния орган за стандартизация на Германия (DIN) получи пълна подкрепа и ангажираност за активно участие от страна на националните органи за стандартизация на Австрия (ASI), Обединеното кралство (BSI), Белгия (NBN), Нидерландия (NEN) и Германия (DIN).

 

Основната цел на комитета ще бъде разработването на стандарти в областта на електронните бизнес процеси и приложимите за тях данни в европейската застрахователна индустрия. Това включва най-вече разработване на специфични за дейността модели на процеси за целите на административното обслужване и обработката на искове. Дейността по стандартизация ще се фокусира върху процесите, които свързват застрахователните компании с техните клиенти и бизнес партньори. Стандартите ще се разработват въз основа на вече съществуващи модели на данни, създадени от CEN/Workshop eBES, eEG 7 “Insurance”.

 

За информация: Десислава Гуленова, e-mail: desislava.gulenova@bds-bg.org, тел. 02 81 74 581.

25 Nov 2015