Полезнa информация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиНов международен стандарт за пречистване на отпадни води: всяка капка вода има значение

Нов международен стандарт за пречистване на отпадни води: всяка капка вода има значение

 

Нов международен стандарт за пречистване на отпадни води: всяка капка вода има значение

 

Пречистването и повторното използване на отпадни води в селското стопанство не само може да помогне за създаването на оазис в пустинята, но може също така да стимулира местните икономики в подкрепа на обществото. Нов международен гарантира плавното изпълнение на проекти за напояване.

 

В райони, където водата е оскъдна, преработените отпадни води са основен ресурс за селското стопанство. Те не само представляват нов източник на вода, но допринасят и за опазване на околната среда. Новият стандарт за пречистените отпадни води ще помогне на организациите, ангажирани с напояването, да увеличат ползите и да намалят рисковете за своите системи за напояване.

 

Наскоро публикуваният ISO 16075:2015 в няколко части предоставя указания за разработването и изпълнението на проекти за използване на пречистени отпадни води, включително проектиране, материали, строителство и постигане на резултат, като обхваща много аспекти, например качеството на водата, вид на поливните култури, свързаните рискове и основни елементи (тръбопроводни мрежи и резервоари).

 

Според г-н Джордж Тарчитски, председател на подкомитет 1 на ISO/TC 282, разработил стандарта: „Всички континенти сега са загрижени за проблема с недостига на вода. Чистотата на подземните води и потоци намалява, реките, моретата, земята и растенията се замърсяват чрез канализацията, или страдат от последиците от неизползване или неправилно пречистване на отпадните води. Правилно обработените отпадни води са идеален ресурс, който да замени използването на чиста вода в селското стопанство. Пречистените отпадни води могат да бъдат използвани за рекултивиране на земята, подобряване на земеделското производство и намаляване на разходите за наторяване. Продуктивното използване на пречистените отпадни води от гледна точка на околната среда може да предотврати намаляването на източниците на вода. Освен в селското стопанство пречистените отпадни води могат да се използват повторно за градски и индустриални нужди.”

 

Този стандарт се състои от няколко части:

 

ISO 16075-1:2015Насоки за използване на пречистени отпадни води в проекти за напояване. Част 1: Основи за повторно използване при проекти за напояване” - съдържа насоки за всички елементи на един проект относно използването на пречистени отпадни води за напояване.

 

ISO 16075-2:2015 „Насоки за използване на пречистените отпадни води в проекти за напояване. Част 2: Разработване на проекта” - включва изисквания като критерии за проектиране и спецификации за качество.

 

ISO 16075-3:2015 „Насоки за използване на пречистените отпадъчни води в проекти за напояване. Част 3: Елементи на проект за повторно използване за напояване” - обхваща елементите на системата, необходими на проекта за използване на пречистените отпадни води за целите на напояването.

 

Новите стандарти можете да закупите чрез БИС като член на ISO.

25 Nov 2015