Полезнa информация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Отоплителните системи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиМеждународни стандарти за подобряване на предупрежденията за аварийни ситуации

Международни стандарти за подобряване на предупрежденията за аварийни ситуации

 

Международни стандарти за подобряване на предупрежденията за аварийни ситуации

 

Хората, изложени на риск независимо дали от природни бедствия, терористично нападение или друг вид инцидент от всекидневния живот, трябва да са в състояние да предприемат подходящи мерки по отношение на сигурността си въз основа на правилно разбиране на нивото и естеството на извънредната ситуация.

 

Два наскоро публикувани стандарта на ISO ще помогнат на организациите, отговарящи за предупреждаване на населението на местно, национално или международно ниво, да въведат структурирана реакция при извънредни ситуации за целево информиране на застрашеното население.

 

ISO 22322:2015 ”Сигурност на обществото. Управление при извънредни ситуации. Указания за предупрeждаване и осведомяване на населението” дава насоки за разработване, управление и прилагане на система за предупреждение на населението преди, по време и след инцидента.

 

Харуо Хаяши, ръководител на проекта на ISO 22322, обяснява: "Времето за осъществяване на комуникацията е ограничено и трябва да се разпространи съобщение за практически действия до голяма група хора. Прости процедури за ефективно изпращане на съобщението и предизвикването на желания отговор може да спаси човешки животи, да защити здравето и да предотврати големи безредици."

 

При възникване на извънредна ситуация сигналът е предназначен да привлече вниманието на хората, като се стимулират слуховите, зрителните и осезателните усещания така, че да се предприемат подходящи мерки по отношение на сигурността и да се търси повече информация.

 

Функцията за разпространяване на предупреждение трябва да гарантира, че сигналът привлича максимално внимание, като се вземат предвид характеристиките и условията, в които се намира населението, поставено в рискова ситуация, включително изискванията на уязвимите групи. ISO 22322 дава насоки за различни аспекти за предупреждение на населението. Например подпомага избора на канал, по който да се излъчи предупреждението - телевизия, радио, телефон, вестници или високоговорители, за да бъде разпространена информацията.

 

ISO 22324:2015Сигурност на обществото. Управление при извънредни ситуации. Инструкции за сигнали, кодирани в цветове” предоставя насоки за използването на цветни кодове за информиране на населението, поставено в риск, а също и на хората, отговарящи за първите реакции при опасност и за изразяване сериозността на дадена ситуация.

 

Сигналите с цветово кодиране се използват за информиране на населението за промени в състоянието, свързани с безопасността или с опасностите, и помагат да се предприемат необходимите действия. ISO 22324 осигурява по-добро разбиране на сигналите с цветово кодиране, като намалява объркването и помага адекватната реакция при извънредни ситуации.

 

ISO 22324 описва различните цветове и как те трябва да бъдат използвани, например:

 

  • Червеният цвят означава опасност и трябва да се използва, за да се предупредят хората, изложени на риск, че трябва незабавно да се предприемат подходящи мерки за защита
  • Жълтият цвят е сигнал за внимание и трябва да се използва, за да се предупредят хората, изложени на риск, че трябва да са готови да предприемат подходящи мерки за защита
  • Зеленият цвят е знак за липса на опасност и трябва да се използва, за да се предупредят хората, че те не са изложени на риск и не трябва да предприемат никакви действия.

 

В допълнение цветовете черно, лилаво, синьо и сиво могат да се използват за осигуряване на допълнителна информация, като например риск от смърт, допълваща информация или липса на информация.

 

Метеорологичните служби например използват карти с цветово кодиране за системи за ранно предупреждение, за да обявят буря и да се информира обществото за нивото на опасност.

 

Стефан Taнген, ръководител на групата за връзка с ISO/TC 292, обяснява: "ISO 22322, който дава насоки за предупреждение на населението, може да се прилага в комбинация с ISO 22324 и с други стандарти в тази област като например: управление на непрекъснатост на бизнес процесите, устойчивост на организацията, управление на сигурността и контрол и борба с финансовите измами."

 

ISO 22322 и ISO 22324 са разработени от техническия комитет ISO/TC 292 „Сигурност и устойчивост”, чийто секретариат се поддържа от SIS - Швеция, член на ISO. Тези стандарти могат да бъдат закупени чрез Българския институт за стандартизация.

 

Източник: ISO

17 Nov 2015