Полезнa информация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеПоследното проучване на ISO показва, че светът все още е под влиянието на системите за управление

Последното проучване на ISO показва, че светът все още е под влиянието на системите за управление
 
Последното проучване на ISO показва, че светът все още е под влиянието на системите за управление
 
В променящия се свят организациите продължават да се доверяват на системите за управление, за да останат ефективни. Това е най-малкото, за което свидетелстват последните изследвания на ISO в областта на сертификацията.
 
Икономиката се променя и ние трябва да я следваме. Но това не се отразява отрицателно на стандартите на ISO за системи за управление, както бе потвърдено от изследване на ISO за сертификацията през 2014, представящо световен преглед на сертификатите по основни стандарти.
 
В годишното проучване е включен и нов стандарт - ISO 22301, свързан с непрекъснатост на работния процес, с което общият брой стандарти, обхванати от проучването стават осем, вместо седем. В един свят, в който все по-често се случват бедствия, нанесени от природата или човека, този стандарт предизвиква силен интерес във фирми, които искат да бъдат сертифицирани по него, отразявайки големия брой потенциални потребители на стандарта.
 
Последното проучване показва, че по-голяма част от стандартите на ISO за системи за управление се развиват стабилно, което е знак за настоящето и бъдещето им на пазара. Въпреки това три стандарта се открояват и постигат много добри резултати - в областта на управление на енергията (ISO 50001, който продължава да просперира, с ръст от 40%), за управление на безопасността на хранителните продукти (ISO 22000, с уважаван резултат от 14%) и в по-малка степен, автомобилната промишленост (ISO/TS 16949, чийто ръст от 8% отразява скорошното оживление на пазара).
 
Потвърждава се една тенденция, която започна през последните години, големият дял на сертификациите по ISO 9001 (управление на качеството) и ISO 14001 (управление по отношение на околната среда) се стабилизира, с нисък ръст от 1% за ISO 9001, докато ISO 14001 отскочи в сравнение с предходната година с увеличение от 7%.
 
Две десетилетия по-късно, дали все още стандартите на ISO за системи за управление, са актуални? Вероятно. Казано по-просто, много компании сред най-големите в света са сертифицирани, а сега се обръщат към по-специфични стандарти, като например ISO 50001 за системи за управление на енергията. Въпреки че ISO 9001 и ISO 14001 са във фаза на съзряване за много пазари (през 2014 г.), това не означава, че те не са оценявани и последните издания на стандартите, публикувани през септември 2015, трябва да дадат нов тласък.
 
Източник ISO
07 Oct 2015