Полезнa информация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеНов технически комитет на CEN "Характеристики на околната среда"

Нов технически комитет на CEN "Характеристики на околната среда"
 
Нов технически комитет на CEN „Характеристики на околната среда”
 
Националните членове на CEN подкрепиха предложението за създаване на нов технически комитет CEN/TC 444 „Характеристики на околната среда”. Новият комитет ще обхване определени дейности по стандартизация в областта на измерването, изпитването и охарактеризирането на екологични матрици, и ще работи в тясно сътрудничество с другите комитети на CEN за разработването на методи в областта на околната среда.
 
Техническите комитети на CEN в сектор „Околна среда” (CEN/TC 292 „Характеризиране на отпадъци”, CEN/TC 345 „Характеристика на почви” и CEN/TC 400 „Хоризонтални стандарти в областта на утайки, биоотпадъци и почви”) използват едни и същи начини за охарактеризиране на своите матрици и имат сходни потребности за разработване на бъдещи стандарти в областта. Чрез установяването на нова организационна структура стандартизацията ще може да изпълнява много по-активна роля в предоставянето на решения както на настоящи екологични проблеми, така и на въпроси и проблеми, които се очаква да възникнат в близко бъдеще, и които имат много по-общ характер. Секретариатът на новия комитет ще се администрира и ръководи от NEN (Холандски орган за стандартизация).
 
В рамките на БИС всички комитети на CEN в областта на околната среда са в обхвата на БИС/ТК 15 „Опазване на околната среда”.
 
За повече информация: инж. Екатерина Славова, e-mail: ekaterina.slavova@bds-bg.org, тел. 02 81 74 579.
30 Sep 2015