Полезнa информация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиРаботна програма по стандартизация на БИС

 
Съгласно Правилата за работа по национална станартизация, част 2 «Организация на дейността по стандартизация» Българският институт за стандартизация публикува своята Работна програма по стандартизация за 2019 г., одобрена от Управителния съвет. Програмата включва:
  • теми за разработване на български стандарти на национално ниво
  • теми за въвеждане на международни и европейски стандарти чрез превод на български език
  • теми за разработване на европейски стандарти на отделните етапи съгласно програмите на CEN/CENELEC. Текущите програми на техническите комитети с проектите на европейски и международни стандарти могат да се следят он-лайн на сайта на БИС.
02 Apr 2018