Полезнa информация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Отоплителните системи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеНово управление на сертификационната система на CEN "Keymark"

Ново управление на сертификационната система на CEN "Keymark"
 
Ново управление на сертификационната система на CEN „Keymark”
 
Keymark е доброволна европейска сертификационна марка, която се използва, за да покаже, че даден продукт или услуга отговаря на съответните европейски стандарти. CEN взе решение да възложи административно управление (но не и собствеността) на Keymark на външна организация. След проведен открит търг ежедневното управление на Keymark по отношение на стандартите на CEN е възложено на DIN CERTCO.
 
Keymark предоставя общоевропейска система за сертификация, която позволява на потребители и купувачи да определят кои продукти и услуги отговарят на съответните европейски стандарти. Keymark е сертификационна марка, успешно разработена за определени групи продукти (по-специално в строителния сектор) и предлага възможности за навлизане на пазара и в други области.
 
Keymark е схема за сертификация от трета страна (тип 5), както е предвидено в международния стандарт ISO/IEC 17067. CEN и CENELEC притежават съвместно Keymark, а схемите за сертификация се прилагат от акредитирани органи за сертификация и лаборатории за изпитване в 18 различни европейски страни.
 
От подписването на договора за услуги в края на месец май 2015 г. DIN CERTCO е основният център за контакт по всички въпроси, свързани с Keymark в областта на CEN. DIN CERTCO са отговорни както за поддръжката на уебсайта на Keymark, базата данни, така и за цялостната координация между различните схеми за Keymark, и органите за сертификация  и лабораториите за изпитване, действащи в рамките на тези схеми.
 
Управлението на Keymark във връзка с европейските стандарти, публикувани от CENELEC, остава непроменено.
 
Повече информация за Keymark може да намерите тук
Повече информация за DIN CERTCO може да намерите тук
 
Източник: CEN
01 Sep 2015