Полезнa информация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Отоплителните системи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Вашата организация има проблем с управлението на пълния си обем работа? Стандартът за управление на портфолио може да Ви бъде в помощ

Вашата организация има проблем с управлението на пълния си обем работа? Стандартът за управление на портфолио може да Ви бъде в помощ
 
Вашата организация има проблем с управлението на пълния си обем работа? Стандартът за управление на портфолио може да Ви бъде в помощ
 
ISO публикува нов стандарт за управление на портфолио - ISO 21504 Project, programme and portfolio management - Guidance on portfolio management. За кого е предназначен този стандарт и с какво може да помогне?
 
Steven Fahrenkrog, ръководител на проекта, обяснява разликата между проекти, програми и портфолиа: "Проектът е може би най-често срещаният от трите категории. Той се отнася до работа, чието начало и край са определени и завършва с ясен резултат, който може да бъде в най-различни форми, например от изграждането на нов дом или разработването на нов софтуер до подобряване на нещо, например увеличаване капацитета на поточна линия за производство на коли".
 
Програмите представляват няколко проекта, които се управляват заедно. Ползите от програмата се получават в резултат на всички проекти, включени в нея, и са свързани с една или повече от целите на организацията. Портфолиата включват набор от проекти, програми и дейности, които са обвързани с няколко организационни или стратегически цели. "Като цяло, се очаква работата на дадена организация да бъде изразена чрез едно или повече портфолиа", допълва Steven Fahrenkrog.
 
Защо се създаде този стандарт? "Имаме нужда от международен стандарт, който да привлече вниманието към най-добрите световни практики", споделя Miles Shepherd, председател на ISO/TC 258 - комитетът, разработил стандарта. "ISO обединява експерти от цял свят по дадена тема, така че те могат да постигнат съгласие и да дадат най-добрите насоки. Стандартите на ISO са едновременно източник на доверие и увереност. "
 
Ако смятате, че Вашата организация изпитва трудности в управлението и координирането своята работа, или ако просто търсите начин да синтезирате всички дейности на Вашата организация и да прецените дали те допринасят за постигне на целите Ви, ISO 21504 е за Вас.
 
"В твърде много организации различните дейности невинаги са свързани с целите, които си поставяме, което означава, че една организация има риск от пилеене на ресурси. Стандартът ISO 21504 може да се използва за оценка и оптимизиране на използването на ресурсите за постигане на целите на организацията", казва Steven Fahrenkrog. Стандартът Ви помага да гарантирате, че сте готови да приложите портфолиото си и да го управлявате - това го прави уникален. "Тази особеност отличава стандарта от други съществуващи ръководства, които обикновено предлагат много по-малко подробности и съвети", допълва още Steven Fahrenkrog. "Поради това този стандарт е забележителен самостоятелен документ, както и полезно допълнение към други ръководства. Още повече неговият подход, базиран на принципи (а не на процеси), осигурява допълнителна гъвкавост, позволяваща на организациите от всякакъв вид и големина да го използват лесно. Стандартът ISO 21504 е част от едно голямо семейство от стандарти за ръководители на проекти, програми и портфолиа, включващо например ISO 21500 за управление на проекти и ISO 21503 за управление на програми.
 
ISO 21504 има статут на БДС ISO 21504:2015 Управление на проекти, програми и портфолио. Указания за управление на портфолио.
20 Aug 2015