Полезнa информация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиОнлайн проучване в областта на околната среда

Онлайн проучване в областта на околната среда
 
Онлайн проучване в областта на околната среда
 
Като част от комуникационната кампания на CEN-CENELEC в областта на околната среда, през м. март 2015 г. ССМС (CEN-CENELEC Management Centre) стартира преразглеждане дейностите на Информационния център на CEN в областта на околната среда (EHD).
 
Ролята на Информационния център на CEN в областта на околната среда е да оказва подкрепа на всички технически комитети на CEN при включването в стандартизационния процес на текстове, свързани с околната среда. Информационният център предоставя инструменти, ръководства, обучение, опит и насоки, даващи възможност на председатели, секретари и членове на техническите комитети да гарантират, че екологичните съображения са правилно включени в европейските стандарти.
 
Членовете на CCMC се стремят да направят услугата на EHD по-добра, съобразена с Вашите нужди и работа. За целта биха искали да имат обратна връзка с Вас по отношение на това как да се засилят или преструктурират текущите дейности, или да се въведат нови дейности. Те се обръщат с молба да бъде осъществена обратна връзка по темата, като попълните разработен за тази цел онлайн въпросник до 18 септември: www.cen.eu/news/brief-news/Pages/NEWS-2015-006.aspx
 
Повече информация за Информационния център на CEN в областта на околната среда може да намерите тук.
 
CCMC организира и еднодневно обучение относно аспектите на околната среда при разработването на стандарти, което е насрочено за 21 октомври 2015 г. в Брюксел, Белгия. Регистрациите са отворени. Курсът, който се организира заедно с обучение за експерти по околната среда, ангажирани в стандартизационните дейности, ще се проведе на 22 октомври 2015 г.
17 Aug 2015