Полезнa информация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Отоплителните системи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиСъздаден е нов технически комитет на CEN за етикетиране на горива

Създаден е нов технически комитет на CEN за етикетиране на горива
 
Създаден е нов технически комитет на CEN за етикетиране на горива
 
През март 2015 г. националните членове на CEN дадоха своето съгласие за създаването на нов технически комитет CEN/TC 441 „Етикетиране на горива” (Fuel labeling) с цел разработване на европейски стандарти за етикетиране на горивата. Техническият комитет ще изготви хармонизирани графични обозначения и изисквания за етикетиране на течни и газообразни горива, налични на пазара. Това включва водородът, биогоривата, синтетичните горива, природният газ и втечненият въглеводороден газ, определени като основни алтернативни горива с потенциал за дългосрочна замяна на нефта. Електроенергията е изключена от обхвата на комитета.
 
Комитетът ще създаде стандарти в подкрепа на изпълнението на Член 7 от Директива 2014/94/ЕС за разгръщане на инфраструктурата за алтернативни горива. Член 7 на директивата указва необходимостта държавите членки да осигурят на ползвателите на превозни средства последователна и ясна информация относно съвместимостта на техните превозни средства с отделните горива, налични на пазара или в местата за зареждане. Съгласно директивата тази информация трябва да бъде поставена в местата за зареждане, на съответните колонки и техните накрайници и върху онези моторни превозни средства и техните ръководства, пуснати на пазара след 18 ноември 2016 г.
 
Секретариатът на новия комитет ще се администрира и ръководи от Националния орган за стандартизация на Холандия (NEN). Очаква се първото заседание на CEN/TC 441 да се проведе на 8 юни 2015 г. в Брюксел.
 
За повече информация: Лилия Костова, e-mail: lilia.kostova@bds-bg.org, тел. 02 81 74 544.
14 May 2015