Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Нов технически комитет на CEN "Електронни обществени поръчки"

Нов технически комитет на CEN "Електронни обществени поръчки"
 
Нов технически комитет на CEN "Електронни обществени поръчки"
 
Националните членове на CEN подкрепиха предложението на Холандия, Дания и Норвегия за създаване на нов технически комитет CEN/TC 440 Electronic Public Procurement „Електронни обществени поръчки”, чийто секретариат ще се администрира и ръководи от Датския орган за стандартизация (DS). Целта е разработването на стандарти, които да подпомагат и улесняват процесите при обществени поръчки в електронна среда и съпътстващия ги информационен поток.
 
Комитетът ще работи в тясно сътрудничество с новосъздадения проектен комитет за електронно фактуриране, CEN/PC 434 Electronic Invoicing, чийто секретариат се администрира от един от основните инициатори на предложението – националния орган за стандартизация на Холандия (NEN). Стандартизацията на електронното фактуриране допълва усилията за насърчаване на въвеждането на електронни обществени поръчки.
 
За повече информация: Десислава Гуленова, e-mail: desislava.gulenova@bds-bg.org, тел. 02 81 74 581.
07 Apr 2015