Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПНов технически комитет на CEN "Частни услуги за сигурност"

Нов технически комитет на CEN "Частни услуги за сигурност"
 
Нов технически комитет на CEN "Частни услуги за сигурност"
 
Националните членове на CEN подкрепиха предложението на националния орган по стандартизация на Австрия (ASI) за създаване на нов технически комитет CEN/TC 439 „Частни услуги за сигурност” (Private security services), който ще обхване всички бъдещи теми по стандартизация в сферата на частните услуги за сигурност на цивилни граждани.
 
Създаването на техническия комитет бе подкрепено и от Конфедерацията по европейски услуги за сигурност (Confederation of European Security Services – COESS) и има за цел повишаване на качеството на охранителните услуги и предоставяне на ръководни насоки както за обществени, така и за частни ползватели на този вид услуги за сигурност. Създаването на комитета е продиктувано и от необходимостта от прилагане на систематичен подход към стандартизацията на отделните сектори на частните услуги за охрана и сигурност в рамките на един-единствен технически орган. Одобряването на комитета идва съвсем навреме и като резултат от извършващото се преструктуриране на дейността по стандартизация в сферата на сигурността на международно ниво, а именно създаването на технически комитет в ISO – ISO/TC 292 „Сигурност”, в който БИС участва със статут на наблюдател.
 
На национално ниво дейността по стандартизация в сферата на услугите за сигурност е в обхвата на БИС/ТК 102 „Сигурност на обществото и гражданите”.
 
За повече информация: инж. Мария Геновска, секретар на БИС/ТК 102, e-mail: mariya.genovska@bds-bg.org, тел. 02/81 74 560.
25 Feb 2015