Полезнa информация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПНов технически комитет на CEN "Електронни цигари и течности за електронни цигари"

Нов технически комитет на CEN "Електронни цигари и течности за електронни цигари"
 
Нов технически комитет на CEN „Електронни цигари и течности за електронни цигари”
 
Европейският комитет за стандартизация (CEN) създава нов технически комитет CEN/TC 437 Electronic cigarettes and e-liquids (Електронни цигари и течности за електронни цигари) с обхват на дейност стандартизация на електронни цигари и течности за електронни цигари: разработване на европейски стандарти, които да разглеждат различните аспекти на безопасност, свързани с електронните цигари (механични, химични, термални и други опасности), както и с течностите за електронни цигари (например, съдържанието на химични вещества, включително никотин и формалдехид, наличие на тежки метали, алергени и други ). В обхвата на комитета ще бъде и разработването на аналитични методи, служещи за основа за идентифициране и количествено определяне на всички химични елементи, посочени в изискванията, и свързани с безвредността на тези продукти.
 
Досега няма разработени европейски стандарти, които да определят изискванията за безопасност, както и свързаните с тях методи за изпитване на тези продукти.
 
За повече информация: Здравко Цветков, e-mail: zdravko.cvetkov@bds-bg.org тел.02/ 81 74 588.
02 Feb 2015