Проекти
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПВиртуална образователна програма за мебелния бранш

 

 
ВИРТУАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА МЕБЕЛНИЯ БРАНШ
 
Българският институт за стандартизация участва в изпълнението на проект по програмата “Леонардо да Винчи” в рамките на споразумение № CZ/10/LLP-LdV/TOI/134011 с Университет „Мендел”, Бърно, Чешка република:
 

ВИРТУАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА МЕБЕЛНИЯ БРАНШ
 
Резултат от проекта е многофункционален интерактивен интернет портал с терминологичен речник на 5 езика и електронни модули за обучение, предназначен за широк кръг потребители – учащи се, преподаватели, конструктури, дизайнери, производители, търговци, потребители. Порталът предлага не само превод на основните термини в мебелния бранш, но база данни със заглавията, обекта и областта на приложение на актуалните европейски стандарти, свързани с мебелния бранш и действащите нормативни актове на петте партньорски страни на английски, немски, български, чешки и словашки. Модулът за онлайн обучение е изпълнен като виртуална сграда с четири етажа, представящи последователно на всеки етаж хотелска стая и ресторант; учебни помещения; болнични помещения; жилищни помещения, със съответните типични мебели. Кликване върху избран обект предлага по-подробна информация за нормативните и технически изисквания за производството му. Порталът е достъпен на адрес: www.e-furniture.info/cz/home/
 
 
Координатор на проекта:
  • Mendel University, Brno
Партньори:
  • Textile Testing Institute, Brno, Czech Republic
  • Cluster of Czech Furniture Manufactures Brno, Czech Republic
  • Technical university, Zvolen, Slovakia
  • Institut fuer Holztechnologie Dresden gemeinuetzige, Germany
  • Galway Mayo Institute of Technology, Galway, Ireland
  • Bulgarian Institute for Standardization, Sofia, Bulgaria
image/jpeg
Този проект се финансира с помощта на Европейската комисия в рамките на програмата „Леонардо да Винчи”.
 
 
29 Mar 2011