Полезнa информация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Отоплителните системи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПСеминари и обучения

 

Планирани семинари за 2019 г.

 

За 2019 г. БИС предлага  на своите клиенти актуална информация, практически насоки и указания във връзка с процедурите по въвеждане и прилагане на стандартите, както и информация за участие в дейността по стандартизация. В тази връзка обявяваме следните теми за семинари: 

 

1. Обучение по система за управление на услугите съгласно изискванията на стандарта БДС ISO/IEC 20000-1:2018 /Информационни технологии. Управление на услуги. Част 1: Изисквания относно системата за управление на услуги (ISO/IEC 20000-1:2018) м. септември
2. Обучение по системи за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на стандарта БДС EN ISO IEC 27001:2017. м. септември

3.

„Принципи и управление на риска при провеждане на одити на системи за управление в новото издание на БДС EN ISO 19011:2018”

м. октомври

4.

„Запознаване с новото издание на БДС ISO 31000:2018 и промените, свързани с принципите, рамката и процеса на управление на риска”

м. ноември

 

На участниците в организираните от БИС мероприятия се издават сертификати.

 

Събитията се провеждат при наличие на достатъчен брой желаещи.

 

Информация за всяко конкретно мероприятие ще бъде оповестявана своевременно на интернет страницата на БИС.

 

Българският институт за стандартизация организира обучения и семинари по заявка на компании и организации. Темата се заявява от клиента, а лекторите и програмата се предлагат от БИС и се съгласуват с възложителя. Цената се определя по договаряне в зависимост от броя на участниците.

 

Семинарите се провеждат в Центъра за срещи, конференции и обучения на БИС.

 

Графикът подлежи на актуализиране. Всеки заинтересован от дадена област може да предложи тема за семинар.

 

За контакти и информация: Ивелина Никова, тел.: 02/8174 571, e-mail:  ivelina.nikova@bds-bg.org

 

 

12 Mar 2018