Полезнa информация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеСеминари и обучения

Планирани семинари за 2020 г.

 

За 2020 г. БИС предлага  на своите клиенти актуална информация, практически насоки и указания във връзка с процедурите по въвеждане и прилагане на стандартите, както и информация за участие в дейността по стандартизация. В тази връзка обявяваме следните теми за семинари: 

 

 

1.

Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно изискванията на ISO 45001:2018

март

2.

Управление на риска в стандарти на ISO за системи за управление           /ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 19011:2018/.

април

3.

Запознаване с новото издание на БДС EN IEC 31010:2019 и промените, свързани с прилагането на методите за оценяване на риска съгласно указанията на ISO 31000 за управление на риска

май - юни

4.

Актуализация на стандартите, произтичаща от промените в Наредбата за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на              Р България

май

5.

Принципи и управление на риска при провеждане на одити на системи за управление в новото издание на БДС EN ISO 19011:2018

септември

 

На участниците в организираните от БИС мероприятия се издават сертификати.

 

Събитията се провеждат при наличие на достатъчен брой желаещи.

 

Информация за всяко конкретно мероприятие ще бъде оповестявана своевременно на интернет страницата на БИС.

 

Българският институт за стандартизация организира обучения и семинари по заявка на компании и организации. Темата се заявява от клиента, а лекторите и програмата се предлагат от БИС и се съгласуват с възложителя. Цената се определя по договаряне в зависимост от броя на участниците.

 

Семинарите се провеждат в Центъра за срещи, конференции и обучения на БИС.

 

Графикът подлежи на актуализиране. Всеки заинтересован от дадена област може да предложи тема за семинар.

 

За контакти и информация: Елена Друмева, тел.: 02/8174 572, e-mail:  elena.drumeva@bds-bg.org

 

24 Jan 2020