Услуги
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоДруги издания

Официален бюлетин за 2020 г. - 12 броя

Официален бюлетин за 2020 г. - 12 броя

Цената на годишния абонамент включва 12 броя.

От 2017 г. Официалният бюлетин на БИС се издава в електронен вариант (pdf файл) и се изпраща на посочен от получателя имейл.

Забележка: Членовете на БИС получават безплатно Официалния бюлетин на БИС и по заявка Каталога на българските стандарти съгласно чл. 23 от Устава на БИС.

За да се абонирате, може да се свържете с нас на факс 02/873 55 97 или по електронната поща info@bds-bg.org.


129.60 лв.     Купи
Каталог на БДС за 2020 г. (CD)

Каталог на БДС за 2020 г. (CD)

Каталог на българските стандарти за 2020 г. на CD - цената е за 2 издания. Той включва библиографска информация за действащите и отменените български стандарти и дава възможност за търсене по различни критерии. Актуализира се на 6 месеца. Забележка: Членовете на БИС получават безплатно Официалния бюлетин на БИС и по заявка Каталога на българските стандарти съгласно чл. 23 от Устава на БИС. За да се абонирате, може да се свържете с нас на факс 02/873 55 97 или по електронната поща info@bds-bg.org.


86.40 лв.     Купи
Указания за достъпност на уебсъдържание (WCAG) 2.1 Препоръка на W3C от 5 юни 2018 г.

Указания за достъпност на уебсъдържание (WCAG) 2.1 Препоръка на W3C от 5 юни 2018 г.

Указания за достъпност на уебсъдържание (WCAG - web content accessibility guidelines) 2.1. Препоръка на W3C от 5 юни 2018 г. съдържат препоръки, насочени към осигуряване на по-голяма достъпност на уебсъдържанието. Изпълнението на тези указания ще доведе до по-достъпно уебсъдържание за широк кръг хора с увреждания, включително чрез адаптиране за слепота и слабо зрение, глухота и отслабен слух, ограничена подвижност, говорни увреждания, фоточувствителност и др. Отнасят за достъпност на уебсъдържание за настолни компютри, лаптопи, таблети и мобилни устройства.

 

Изданието се предлага в PDF формат на български език и се използва заедно с БДС EN 301 549 V2.1.2:2018 Изисквания за достъпност на продукти и услуги на ИКТ.

 


126.00 лв.     Купи
ISO/IEC 20000 Управление на ИТ услуги. Практическо ръководство (CD)

ISO/IEC 20000 Управление на ИТ услуги. Практическо ръководство (CD)

Публикуваното от ISO практическо ръководство за управление на услугите в сектора на информационните технологии, съдържа указания за практическото прилагане на стандарта ISO/IEC 20000-1:2018, като се отчита динамичната среда в тази област. Изданието описва и как да се комбинират популярни методи за управление (като Agile, Lean or DevOps), организационни рамки и методологии за управление на ИТ услуги (ITIL®, COBIT®, CMMI-SVC®) и допълнителни стандарти (ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO 31000).

Съдържа три основни раздела:

  • Практическо ръководство за прилагане на ISO/IEC 20000-1 Информационни технологии. Управление на услуги. Част 1: Изисквания относно системата за управление на услуги;
  • Начини за измеримо подобряване на процесите на управление на услугите в организацията, включително аспекти като зрялост на процесите, фирмена култура и обмен на информация;
  • Указания за използване на други стандарти и организационни рамки в комбинация със серията ISO/IEC 20000.

Изданието се предлага на CD в pdf формат на английски език.


72.00 лв.     Купи
„Интегрирано използване на стандарти за системи за управление”

„Интегрирано използване на стандарти за системи за управление”

 

Изданието на ISO „Интегрирано използване на стандарти за системи за управление” помага на организациите да интегрират изискванията на различните стандарти за системи за управление в своите системи за управление. То предлага реални примери от действителността, които може да бъдат прилагани във всички сектори и индустрии и от организации от всякакъв вид и големина.

 

Изданието се предлага на CD в pdf формат на английски език.


100.80 лв.     Купи
ISO 13485:2016 Медицински изделия. Практическо ръководство (CD)

ISO 13485:2016 Медицински изделия. Практическо ръководство (CD)

Изданието „ISO 13485:2016 Медицински изделия. Практическо ръководство” предоставя на потребителите практически указания и точно тълкуване на изискванията, дадени в ISO 13485:2016 Медицински изделия. Системи за управление на качеството. Изисквания за целите на нормативните актове. То съдържа насоки, приложими за различните етапи от жизнения цикъл на медицинското изделие и е насочено към всички организации, независимо от тяхната големина и естество на дейност, помага за създаване на равнопоставени условия и за улесняване достъпа до пазара на техните продукти в световен мащаб.

 

Изданието се предлага на CD в pdf формат, на английски език. Клиентите, закупили БДС EN ISO 13485:2016, ползват 10 % отстъпка от цената на ръководството.

 

Моля, имайте предвид, че при поръчки, направени през интернет, за да се възползвате от отстъпката си, трябва да отбележите в полето за коментари, че сте закупили БДС EN ISO 13485:2016 и да изчакате наш служител да я отрази, като за това ще получите потвърждение на посочения от Вас имейл.


108.00 лв.     Купи
ISO 9001:2015 за малки и средни организации. Как да постъпим (CD)

ISO 9001:2015 за малки и средни организации. Как да постъпим (CD)

Ново издание на диск на български език на наръчника, разработен от ISO и насочен към малките и средните организации, със заглавие „ISO 9001:2015 за малки и средни организации. Как да постъпим”. Съвети от ISO/ТС 176”. Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016. Написан на достъпен език и с многобройни конкретни примери за широк обхват от сектори, наръчникът има за цел да помогне на представителите на дребния бизнес да разберат и прилагат успешно стандарта ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството. Изисквания. Изданието се предлага само на CD в pdf формат.


48.00 лв.     Купи
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСП (CD)

ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСП (CD)

ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСП е актуализирано съобразно последното издание на стандарта, публикувано през 2015 г. Насочено е към малките и средните предприятия (МСП) и има за цел да предостави практическа помощ за внедряване на системата за управление по отношение на околната среда съгласно изискванията на ISO 14001:2015.

 

Изданието се предлага на CD в pdf формат, на английски език. Клиентите, закупили БДС EN ISO 14001:2015, могат да ползват 30 % отстъпка от цената на ръководството.

 

Моля, имайте предвид, че при поръчки, направени през интернет, за да се възползвате от отстъпката си, трябва да отбележете в полето за коментари, че сте закупили БДС EN ISO 14001:2015 и да изчакате наш служител да я отрази, като за това ще получите потвърждение на посочения от Вас имейл.


96.00 лв.     Купи
ISO 21101 - Приключенски туризъм - Системи за управление на безопасността - Практическо ръководство за МСП

ISO 21101 - Приключенски туризъм - Системи за управление на безопасността - Практическо ръководство за МСП

Този наръчник предлага ръководство и примери, стъпка по стъпка, които да подпомогнат малките и средните предприятия, предлагащи приключенски туризъм, да разработят, внедрят и подобряват система за управление на безопасността.
Изданието се предлага на CD в pdf формат, на английски език.


84.00 лв.     Купи
ISO 50001 Системи за управление на енергията. Практическо ръководство за МСП - издание от 2015 г.

ISO 50001 Системи за управление на енергията. Практическо ръководство за МСП - издание от 2015 г.

Предназначено да се използва заедно с ISO 50001 Системи за управление на енергията. Изисквания с указания за прилагане, ръководството предлага конкретни примери и насоки за МСП при изпълнението на мерки за енергийна ефективност, без да бъдат извършвани инвестиции в нови технологии и системи.
Изданието се предлага на CD в pdf формат, на английски език.


84.00 лв.     Купи
Техническа конкурентноспособност на промишлените продукти в ЕС

Техническа конкурентноспособност на промишлените продукти в ЕС

Тематичен сборник, засягащ следните теми: Европейски съюз и единен пазар, европейско и национално техническо законодателство, техническа стандартизация, типове стандартизирани системи за управление, оценяване на съответствието на продукти, системи и на персонал, акредитация и нотификация на органи за оценяване на съответствието, модулен подход за оценяване на съответствието и свободно движение, отговорност за продукта и надзор на пазара.


36.00 лв.     Купи
OHSAS 18002:2008

OHSAS 18002:2008

OHSAS 18002:2008 Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Указания за внедряване на OHSAS 18001:2007

Изчерпано количество.


36.00 лв.     Купи
Поредица от 10 сборника

Поредица от 10 сборника "Еврокодове"

Сборниците „Еврокодове” са поредица от десет книги и са предназначени за студенти, обучаващи се в областта на строителните конструкции, и преподаватели. Повече информация тук.

От февруари 2014 г. БИС започна допечатване на изчерпаните части. Досега са отпечатани допълнителни бройки от кн. 6, 2 и 1, предстои отпечатване на кн. 3. При допечатването се прави следната актуализация на информацията:

  • от изданията отпадат националните приложения и поправките (AC), които са свободно достъпни на нашия сайт http://www.bds-bg.org/bg/pages/page_174.html;
  • добавят се издадени вече изменения (A1), при необходимост.

Всеки сборник може да бъде закупен поотделно на посочената в таблицата по-долу цена. При закупуване на комплект от десет сборника цената е 360 лв. с ДДС. За закупуване може да се свържете с нас на тел.: 02/8174-525, 02/8174-526 и факс: 02/873 55 97 или по електронната поща: info@bds-bg.org.

Цени на сборници с ДДС
Цена на комплект 10 сборника: 360 лв. Купи
Сборник 1
Сборник 2
Сборник 3
Сборник 4
Сборник 5
40 лв. Купи
30 лв. Купи
40 лв. Купи
30 лв. Купи
30 лв. Купи
Сборник 6
Сборник 7
Сборник 8
Сборник 9
Сборник 10
30 лв. Купи
45 лв. Купи
40 лв. Купи
45 лв. Купи
30 лв. Купи


Директиви и свързаните с тях стандарти

Директиви и свързаните с тях стандарти

Книжка от поредицата на Европейския комитет за стандартизация "Търговия с Европа и на нейните пазари" - на български език


7.00 лв.     Купи
Европейска стандартизация в глобален контекст

Европейска стандартизация в глобален контекст

Специализирано издание за европейската стандартизация в глобален контекст


6.00 лв.     Купи
Ползите от стандартите

Ползите от стандартите

Специализирано издание за ползите от стандартите


6.00 лв.     Купи
Маркировки на продукти и сертификация на системи

Маркировки на продукти и сертификация на системи

Специализирано издание за маркировки на продукти и сертификация на системи


6.00 лв.     Купи
OHSAS 18001:2007

OHSAS 18001:2007

OHSAS 18001:2007 Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания

Изчерпано количество.


8.40 лв.     Купи