Полезнa информация

Обществено допитване

Назад

Проекти на международни стандарти на етап обществено допитване, обявени в ISO

Съгласно Директивите на ISO/IEC и Правилата за работа по националната стандартизация, БИС обявява обществено допитване по проекти на ISO (за проекти на технически комитети в които България е член (Р и O). С цел осигуряване на прозрачност в работата по стандартизация и вземане под внимание на мнението на всички заинтересовани от международните стандарти в страната, БИС предоставя пълния тескт на проектите за стандарти.
Всеки заинтересован може да се запознае с интересуващия го проект в библиотеката на БИС безплатно или да получи копие по електронната поща срещу редуцирано заплащане. Мнение относно съдържанието на стандартите може да бъде изразено на адреса на секретаря на БИС/ТК* в посочения краен срок за мнение.

*Информация за контакт със секретаря на съответния БИС/ТК може да се намери на интернет страницата на БИС: www.bds-bg.org/bg/tc/index.php.


TC № на проекта на стандарт Заглавие Краен срок за мнения БИС/ТК/ПС
ISO/TC 10 ISO/DIS 128-2 Technical product documentation - General principles of representation - Part 2: Basic conventions for lines ЕРГ 2
ISO/TC 10 ISO/DIS 128-3 Technical product documentation - General principles of representation - Part 3: Views, sections and cuts ЕРГ 2
ISO/TC 10/SC 8 ISO/DIS 22014 Library objects for architecture, engineering, construction and use ЕРГ 2
ISO/TC 131/SC 7 ISO/DIS 7425-1 Hydraulic fluid power - Housings for elastomer-energized, plastic-faced seals - Dimensions and tolerances - Part 1: Piston seal housings ТК-2
ISO/TC 131/SC 7 ISO/DIS 7425-2 Hydraulic fluid power - Housings for elastomer-energized, plastic-faced seals - Dimensions and tolerances - Part 2: Rod seal housings ТК-2
ISO/TC 2 ISO/DIS 3506-5 Fasteners - Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners - Part 5: Special fasteners (also including fasteners from nickel alloys) for high temperature applications ЕРГ 5
ISO/TC 71/SC 5 ISO/DIS 22502 Simplified design of connections of concrete claddings to concrete structures ТК-5
ISO/TC 33 ISO/DIS 22605 Refractories - Determination of dynamic Young’s modulus(MOE) at elevated temperatures by impulse excitation of vibration ТК-7
ISO/TC 33 ISO/DIS 21736 Refractories - Test methods for thermal shock resistance ТК-7
ISO/TC 120/SC 2 ISO/DIS 20940 Leather - Crust full chrome upper leather - Specifications and test methods ТК-11
ISO/TC 216 ISO/DIS 16181-1 Footwear - Critical substances potentially present in footwear and footwear components - Part 1: Determination of phthalate with solvent extraction ТК-11
ISO/TC 216 ISO/DIS 16181-2 Footwear - Critical substances potentially present in footwear and footwear components - Part 2: Determination of phthalate without solvent extraction ТК-11
ISO/TC 216 ISO/DIS 24263 Footwear - Attachments strength of straps, trims and accesories ТК-11
ISO/TC 216 ISO/DIS 24264 Footwear - Attachment strength of top pieces ТК-11
ISO/TC 216 ISO/DIS 24265 Footwear - Test methods for uppers - Fastness to rubbing using a rubber pad ТК-11
ISO/TC 216 ISO/DIS 24266 Footwear - Test methods for whole shoe - Flexing durability ТК-11
ISO/TC 120/SC 2 ISO 14930:2012/DAmd 1 Colour fastness to to-and-fro rubbing ТК-11
ISO/TC 69/SC 4 ISO/DIS 7870-4 Control charts - Part 4: Cumulative sum charts ТК-12
ISO/TC 69/SC 4 ISO/DIS 7870-9 Control charts - Part 9: Control charts for autocorrelated processes ТК-12
ISO/TC 69/SC 8 ISO/DIS 16337 Application of statistical and related methods to new technology and product development process - Robust Tolerance Design (RTD) ТК-12
ISO/TC 22/SC 34 ISO/DIS 5011 Inlet air cleaning equipment for internal combustion engines and compressors - Performance testing ТК-14
ISO/TC 22/SC 32 ISO/DIS 8092-5 Road vehicles - Connections for on-board electrical wiring harnesses - Part 5: Test methods and general performance requirements for wiring harness connector operation ТК-14
ISO/TC 22/SC 32 ISO/DIS 19453-6 Road vehicles - Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment for drive system of electric propulsion vehicles - Part 6: Traction battery packs and systems ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO/DIS 21806-1 Road vehicles - Media oriented systems transport (MOST) framework - Part 1: General information and document structure definitions ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO/DIS 21806-2 Road vehicles - Media oriented systems transport (MOST) framework - Part 2: Application layer ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO/DIS 21806-3 Road vehicles - Media oriented systems transport (MOST) framework - Part 3: Application layer conformance test plan ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO/DIS 21806-4 Road vehicles - Media oriented systems transport (MOST) framework - Part 4: Transport and network layer ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO/DIS 21806-5 Road vehicles - Media oriented systems transport (MOST) framework - Part 5: Transport and network layer conformance test plan ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO/DIS 21806-6 Road vehicles - Media oriented systems transport (MOST) framework - Part 6: Data link layer ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO/DIS 21806-7 Road vehicles - Media oriented systems transport (MOST) framework - Part 7: Data link layer conformance test plan ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO/DIS 21806-8 Road vehicles - Media oriented systems transport (MOST) framework - Part 8: 150 Mbit/s optical physical layer ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO/DIS 21806-9 Road vehicles - Media oriented systems transport (MOST) framework - Part 9: 150 Mbit/s optical physical layer conformance test plan ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO/DIS 21111-1 Road vehicles - In-vehicle Ethernet - Part 1: General information and definitions ТК-14
ISO/TC 22/SC 33 ISO/DIS 19206-4 Road vehicles - Test devices for target vehicles, vulnerable road users and other objects, for assessment of active safety functions - Part 4: Requirements for bicyclist targets ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO/DIS 21111-3 Road vehicles - In-vehicle Ethernet - Part 3: Optical 1-Gbit/s physical entity requirements and conformance test plan ТК-14
ISO/TC 22/SC 36 ISO/DIS 21612 Road vehicles - Crosstalk determination for multi-axis load cell ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO/DIS 21111-2 Road vehicles - In-vehicle Ethernet - Part 2: Common physical entity requirements ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO/DIS 21111-5 Road vehicles - In-vehicle Ethernet - Part 5: Optical 1-Gbit/s physical layer system requirements and test plans ТК-14
ISO/TC 22/SC 38 ISO/DIS 13063-1 Electrically propelled mopeds and motorcycles - Safety specifications - Part 1: On-board rechargeable energy storage system (RESS) ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO/DIS 23132 Road vehicles - Extended Vehicle (ExVe) time critical applications - General requirements, definitions and classification methodology of time-constrained situations related to Road and ExVe Safety (RExVeS) ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO/DIS 15765-5 Road vehicles - Diagnostic communication over Controller Area Network (DoCAN) - Part 5: Specification for an in-vehicle network connected to the diagnostic link connector ТК-14
ISO/TC 22/SC 41 ISO/DIS 15500-3 Road vehicles - Compressed natural gas (CNG) fuel system components - Part 3: Check valve ТК-14
ISO/TC 22/SC 41 ISO/DIS 15500-4 Road vehicles - Compressed natural gas (CNG) fuel system components - Part 4: Manual valve ТК-14
ISO/TC 22/SC 41 ISO/DIS 15500-5 Road vehicles - Compressed natural gas (CNG) fuel system components - Part 5: Manual cylinder valve ТК-14
ISO/TC 22/SC 41 ISO/DIS 15500-6 Road vehicles - Compressed natural gas (CNG) fuel system components - Part 6: Automatic valve ТК-14
ISO/TC 22/SC 41 ISO/DIS 15500-9 Road vehicles - Compressed natural gas (CNG) fuel system components - Part 9: Pressure regulator ТК-14
ISO/TC 22/SC 41 ISO/DIS 15500-14 Road vehicles - Compressed natural gas (CNG) fuel system components - Part 14: Excess flow valve ТК-14
ISO/TC 22/SC 41 ISO/DIS 15500-16 Road vehicles - Compressed natural gas (CNG) fuel system components - Part 16: Rigid fuel line in stainless steel ТК-14
ISO/TC 22/SC 41 ISO/DIS 15500-18 Road vehicles - Compressed natural gas (CNG) fuel system components - Part 18: Filter ТК-14
ISO/TC 22/SC 41 ISO/DIS 15500-19 Road vehicles - Compressed natural gas (CNG) fuel system components - Part 19: Fittings ТК-14
ISO/TC 22/SC 38 ISO/DIS 13063-2 Electrically propelled mopeds and motorcycles - Safety specifications - Part 2: Vehicle operational safety ТК-14
ISO/TC 22/SC 38 ISO/DIS 13063-3 Electrically propelled mopeds and motorcycles - Safety specifications - Part 3: Electrical safety ТК-14
ISO/TC 22/SC 36 ISO/DIS 13216-4 Road vehicles - Anchorages in vehicles and attachments to anchorages for child restraint systems - Part 4: Lower tether anchorages ТК-14
ISO/TC 22/SC 38 ISO 17479:2013/DAmd 1 ТК-14
ISO/TC 22/SC 38 ISO 18243:2017/DAmd 1 ТК-14
ISO/TC 207/SC 5 ISO 14040:2006/DAmd 1 ТК-15
ISO/TC 207/SC 5 ISO 14044:2006/DAmd 2 ТК-15
ISO/TC 207 ISO/DIS 14050 Environmental management - Vocabulary ТК-15
ISO/TC 147/SC 3 ISO/DIS 22017 Water quality - Guidance for rapid radioactivity measurements in nuclear or radiological emergency situation ТК-15
ISO/TC 147/SC 3 ISO/DIS 22515 Water quality - Iron-55 - Test method using liquid scintillation counting ТК-15
ISO/TC 46/SC 11 ISO/DIS 30300 Information and documentation - Records management - Core concepts and vocabulary ТК-16
ISO/TC 17 ISO/DIS 4948.2 Classification of steel based on chemical composition ТК-17
ISO/TC 17/SC 19 ISO 10893-1:2011/DAmd 1 Change of dimensions of the reference notch; change acceptance criteria ТК-17
ISO/TC 17/SC 19 ISO 10893-2:2011/DAmd 1 Change of dimensions of the reference notch; change acceptance criteria ТК-17
ISO/TC 17/SC 19 ISO 10893-3:2011/DAmd 2 Change acceptance criteria ТК-17
ISO/TC 17/SC 19 ISO 10893-8:2011/DAmd 1 Change acceptance criteria ТК-17
ISO/TC 17/SC 19 ISO 10893-9:2011/DAmd 1 Change acceptance criteria ТК-17
ISO/TC 17/SC 19 ISO 10893-10:2011/DAmd 1 Change the ultrasonic test frequency of transducers; change of acceptance criteria ТК-17
ISO/TC 17/SC 19 ISO 10893-11:2011/DAmd 1 Change the ultrasonic test frequency of transducers; change of acceptance criteria ТК-17
ISO/TC 17/SC 19 ISO 10893-12:2011/DAmd 1 Change of acceptance criteria ТК-17
ISO/TC 5/SC 2 ISO/DIS 10802 Ductile iron pipelines - Hydrostatic testing after installation ТК-17
ISO/TC 23/SC 3 ISO/DIS 12140-2 Agricultural machinery - Agricultural trailers and trailed equipment - Drawbar jacks - Part 2: Application safety, test methods and acceptance criteria ТК-23
ISO/TC 23 ISO/DIS 22172-1 Tractors and agricultural machinery - Standardized access to repair and maintenance information (RMI) - Part 1: User interface requirements for web-based information systems ТК-23
ISO/TC 23/SC 15 ISO/DIS 21876 Machinery for forestry - Saw chain shot protective windows - Test method and performance criteria ТК-23
ISO/TC 23 ISO/DIS 23130 Milking and cooling machine installations - Monitoring device for bulk milk cooling tanks - Requirements ТК-23
ISO/TC 23/SC 3 ISO/DIS 12140-1 Agricultural machinery - Agricultural trailers and trailed equipment - Drawbar jacks - Part 1: Design safety, test methods and acceptance criteria ТК-23
ISO/TC 23/SC 17 ISO/DIS 11681-1 Machinery for forestry - Portable chain-saw safety requirements and testing - Part 1: Chain-saws for forest service ТК-23
ISO/TC 23/SC 17 ISO/DIS 11681-2 Machinery for forestry - Portable chain-saw safety requirements and testing - Part 2: Chain-saws for tree service ТК-23
ISO/TC 113/SC 1 ISO/DIS 24578 Hydrometry - Acoustic Doppler profiler - Method and application for measurement of flow in open channels ТК-28
ISO/REMCO ISO Guide 30:2015/DAmd 1 Revisions of definitions for reference material and certified reference material ТК-28
ISO/TC 30/SC 2 ISO/DIS 5167-3 Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full - Part 3: Nozzles and Venturi nozzles ТК-28
ISO/TC 44/SC 3 ISO/DIS 2560 Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc welding of non-alloy and fine grain steels - Classification ТК-30
ISO/TC 44/SC 3 ISO/DIS 14341 Welding consumables - Wire electrodes and weld deposits for gas shielded metal arc welding of non alloy and fine grain steels - Classification ТК-30
ISO/TC 44/SC 3 ISO/DIS 15792-1 Welding consumables - Test methods - Part 1: Test methods for all-weld metal test specimens in steel, nickel and nickel alloys ТК-30
ISO/TC 44/SC 3 ISO/DIS 24034 Welding consumables - Solid wire electrodes, solid wires and rods for fusion welding of titanium and titanium alloys - Classification ТК-30
ISO/TC 44/SC 12 ISO/DIS 9453 Soft solder alloys - Chemical compositions and forms ТК-30
ISO/TC 44/SC 13 ISO/DIS 18496 Brazing - Fluxes for brazing - Classification and technical delivery conditions ТК-30
ISO/TC 44/SC 10 ISO/DIS 23493 Welding and allied processes - Recommendation for welding of metallic materials - Laser-arc hybrid welding ТК-30
ISO/TC 96/SC 7 ISO/DIS 9942-3.2 Cranes - Information labels - Part 3: Tower cranes ТК-31
ISO/TC 96/SC 8 ISO/DIS 4306-4 Cranes - Vocabulary - Part 4: Jib cranes ТК-31
ISO/TC 34/SC 4 ISO/DIS 6647-1 Rice - Determination of amylose content - Part 1: Reference method: Spectrophotometric method with a defatting procedure by methanol and with calibration solutions of potato amylose and waxy rice amylopectin ТК-32
ISO/TC 34/SC 4 ISO/DIS 6647-2 Rice - Determination of amylose content - Part 2: Routine method: Spectrophotometric routine method without defatting procedure and with calibration from rice standards ТК-32
ISO/TC 34/SC 7 ISO/DIS 939 Spices and condiments - Determination of moisture content ТК-32
ISO/TC 34/SC 7 ISO/DIS 7540 Spices - Ground sweet and hot paprika (Capsicum annuum L. and Capsicum frutescens L.) - Specifications ТК-32
ISO/TC 34/SC 7 ISO/DIS 7541 Spices and condiments - Spectrophotometric determination of the extractable colour in paprika ТК-32
ISO/TC 34/SC 9 ISO/DIS 23036-1 Microbiology of the food chain - Methods for the detection of Anisakidae L3 larvae in fish and fishery products - Part 1: UV-press method ТК-32
ISO/TC 34/SC 9 ISO/DIS 23036-2 Microbiology of the food chain - Methods for the detection of Anisakidae L3 larvae in fish and fishery products - Part 2: Artificial digestion method ТК-32
ISO/TC 126/SC 2 ISO/DIS 22980 Tobacco - Determination of the Content of Total alkaloids as Nicotine - Continuous-Flow Analysis Method using KSCN/DCIC ТК-32
ISO/TC 126 ISO/DIS 23904 Cigarettes - Determination of selected phenolic compounds in cigarette mainstream smoke with an intense smoking regime using HPLC-FLD ТК-32
ISO/TC 126 ISO/DIS 23905 Cigarettes - Determination of selected phenolic compounds in cigarette mainstream smoke using HPLC-FLD ТК-32
ISO/TC 126 ISO/DIS 23919 Cigarettes - Determination of ammonia in cigarette mainstream smoke using ion chromatography ТК-32
ISO/TC 126 ISO/DIS 23920 Cigarettes - Determination of ammonia in cigarette mainstream smoke with an intense smoking regime using ion chromatography ТК-32
ISO/TC 126 ISO/DIS 23921 Cigarettes - Determination of tobacco specific nitrosamines in mainstream cigarette smoke under intense smoking conditions - Method using LC-MS/MS ТК-32
ISO/TC 126 ISO/DIS 23922 Cigarettes - Determination of selected carbonyls in the mainstream smoke of cigarettes under intense smoking conditions - Method using high performance liquid chromatography ТК-32
ISO/TC 218 ISO/DIS 17300-1.2 Wood residue and post-consumer wood - Classification - Part 1: Vocabulary ТК-33
ISO/TC 35 ISO/DIS 13885-1 Gel permeation chromatography (GPC) - Part 1: Tetrahydrofuran (THF) as eluent ТК-39
ISO/TC 35 ISO/DIS 4625-1 Binders for paints and varnishes - Determination of softening point - Part 1: Ring-and-ball method ТК-39
ISO/TC 35/SC 12 ISO/DIS 11127-1 Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part 1: Sampling ТК-39
ISO/TC 35/SC 12 ISO/DIS 11127-2 Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part 2: Determination of particle size distribution ТК-39
ISO/TC 35/SC 12 ISO/DIS 11127-3 Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part 3: Determination of apparent density ТК-39
ISO/TC 35/SC 12 ISO/DIS 11127-4 Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part 4: Assessment of hardness by a glass slide test ТК-39
ISO/TC 35/SC 12 ISO/DIS 11127-5 Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part 5: Determination of moisture ТК-39
ISO/TC 35/SC 9 ISO/DIS 16474-3 Paints and varnishes - Methods of exposure to laboratory light sources - Part 3: Fluorescent UV lamps ТК-39
ISO/TC 35/SC 9 ISO/DIS 1524 Paints, varnishes and printing inks - Determination of fineness of grind ТК-39
ISO/TC 35/SC 9 ISO/DIS 2409 Paints and varnishes - Cross-cut test ТК-39
ISO/TC 35/SC 9 ISO/DIS 20566 Paints and varnishes - Determination of the scratch resistance of a coating system using a laboratory-scale car-wash ТК-39
ISO/TC 35 ISO/DIS 13885-2 Gel permeation chromatography (GPC) - Part 2: N,N-Dimenthylacetamide (DMAC) as eluent ТК-39
ISO/TC 35 ISO/DIS 13885-3 Gel permeation chromatography (GPC) - Part 3: Water as eluent ТК-39
ISO/TC 35/SC 12 ISO/DIS 8502-15 Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Tests for the assessment of surface cleanliness - Part 15: Extraction of soluble contaminants for analysis by acid extraction ТК-39
ISO/TC 35/SC 9 ISO/DIS 15528 Paints, varnishes and raw materials for paints and varnishes - Sampling ТК-39
ISO/TC 209 ISO/DIS 14644-17 Cleanrooms and associated controlled environments - Part 17: Particle deposition rate applications ТК-41
ISO/TC 107 ISO/DIS 22680 Metallic and other inorganic coatings - Measurement of linear thermal expansion coefficient of thermal barrier coatings ТК-42
ISO/TC 156 ISO/DIS 22410 Corrosion of metals and alloys - Electrochemical measurement of ion transfer resistance to characterize the protective rust layer on weathering steel ТК-42
ISO/TC 156 ISO/DIS 22858 Corrosion of metals and alloys - Electrochemical measurements - Test method for monitoring atmospheric corrosion ТК-42
ISO/TC 156 ISO/DIS 22910 Corrosion of metals and alloys - Measurement of the electrochemical critical localized corrosion temperature (E-CLCT) for stacked Ti alloys fabricated by the additive manufacturing method ТК-42
ISO/TC 156 ISO/DIS 23226 Corrosion of metals and alloys - Guidelines for corrosion testing of metals and alloys exposed in deep sea water ТК-42
ISO/TC 220 ISO 23208:2017/DAmd 1 ТК-43
ISO/TC 86/SC 8 ISO 817:2014/DAmd 2 ТК-43
ISO/TC 38 ISO/DIS 1833-29 Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 29: Mixtures of polyamide with polypropylene/polyamide bicomponent (method using sulfuric acid) ТК-44
ISO/TC 38 ISO/DIS 1833-1 Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 1: General principles of testing ТК-44
ISO/TC 38 ISO/DIS 1833-2 Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 2: Ternary fibre mixtures ТК-44
ISO/TC 38/SC 24 ISO/DIS 12945-1 Textiles - Determination of fabric propensity to surface pilling, fuzzing or matting - Part 1: Pilling box method ТК-44
ISO/TC 38/SC 24 ISO/DIS 12945-2 Textiles - Determination of fabric propensity to surface pilling, fuzzing or matting - Part 2: Modified Martindale method ТК-44
ISO/TC 38/SC 24 ISO/DIS 12945-3 Textiles - Determination of the fabric propensity to surface pilling, fuzzing or matting - Part 3: Random tumble pilling method ТК-44
ISO/TC 38/SC 24 ISO/DIS 12945-4 Textiles - Determination of fabric propensity to surface pilling, fuzzing or matting - Part 4: Assessment of pilling, fuzzing or matting by visual analysis ТК-44
ISO/TC 38 ISO/DIS 21915-1 Textiles - Qualitative and quantitative analysis of some cellulose fibres (lyocell, cupro) and their blends - Part 1: Fibre identification using scanning electron microscopy and spectral analysis methods ТК-44
ISO/TC 38 ISO/DIS 21915-2 Textiles - Qualitative and quantitative analysis of some cellulose fibres (lyocell, cupro) and their blends - Part 2: Blend quantification using light microscopy method ТК-44
ISO/TC 38 ISO/DIS 21915-3 Textiles - Qualitative and quantitative analysis of some cellulose fibres (lyocell, cupro) and their blends - Part 3: Blend quantification using spectral analysis method ТК-44
ISO/TC 94/SC 6 ISO/DIS 12609-1 Eye and face protection against intense light sources used on humans and animals for cosmetic and medical applications - Part 1: Specification for products ТК-50
ISO/TC 94/SC 14 ISO/DIS 16073-6 Wildland firefighting personal protective equipment - Requirements and test methods - Part 6: Footwear ТК-50
ISO/TC 94/SC 15 ISO/DIS 17420-1 Respiratory protective devices - Performance requirements - Part 1: General ТК-50
ISO/TC 94/SC 15 ISO/DIS 17420-2 Respiratory protective devices - Performance requirements - Part 2: Requirements for filtering RPD ТК-50
ISO/TC 94/SC 15 ISO/DIS 17420-4 Respiratory protective devices - Performance requirements - Part 4: Requirements for supplied breathable gas RPD ТК-50
ISO/TC 27/SC 1 ISO/DIS 1213-1 Solid mineral fuels - Vocabulary - Part 1: Terms relating to coal preparation ТК-51
ISO/TC 39/SC 10 ISO/DIS 28881 Machine tools - Safety - Electrical discharge machines ТК-52
ISO/TC 39/SC 4 ISO/DIS 19085-1 Woodworking machines - Safety - Part 1: Common requirements ТК-52
ISO/TC 39/SC 4 ISO/DIS 19085-17 Woodworking machines - Safety - Part 17: Edge banding machines fed by chains ТК-52
ISO/TC 24/SC 4 ISO/DIS 13319-1 Determination of particle size distribution - Electrical sensing zone method - Part 1: Aperture/orifice tube method ТК-55
ISO/TC 82/SC 7 ISO/DIS 20305 Mine closure and reclamation - Terminology ТК-55
ISO/TC 24/SC 4 ISO/DIS 15900 Determination of particle size distribution - Differential electrical mobility analysis for aerosol particles ТК-55
ISO/IEC JTC 1/SC 37 ISO/IEC DIS 21472 Information technology - Scenario evaluation methodology for user interaction influence in biometric system performance ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 35 ISO/IEC DIS 30112 Information technology - Specification methods for cultural conventions ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC/IEEE DIS 12207-2 Systems and software engineering - Software life cycle processes - Part 2: Relation and mapping between ISO/IEC/IEEE 12207-1:2017 and ISO/IEC/IEEE 12207:2008 ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC DIS 21481 Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Near Field Communication Interface and Protocol -2 (NFCIP-2) ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 35 ISO/IEC DIS 30113-61 Information technology - User interfaces - Gesture-based interfaces across devices and methods - Part 61: Single-point gestures for screen readers ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC DIS 30145-3 Information technology - Smart City ICT reference framework - Part 3: Smart city engineering framework ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 35 ISO/IEC DIS 9995-12 Information technology - Keyboard layouts for text and office systems - Part 12: Keyboard group selection ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC DIS 21794-1 Information technology - JPEG Pleno Plenoptic image coding system - Part 1: Framework ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC DIS 21794-2 Information technology - Plenoptic image coding system (JPEG Pleno) - Part 2: Light field coding ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC DIS 21122-5 Information technology - JPEG XS low-latency lightweight image coding system - Part 5: Reference software ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 28 ISO/IEC DIS 10779 Information technology - Office equipment - Accessibility guidelines for older persons and persons with disabilities ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 35 ISO/IEC DIS 23836 Information technology - User interfaces - Universal interface for human language selection ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 35 ISO/IEC DIS 30113-60 Information technology - Gesture-based interfaces across devices and methods - Part 60: General guidance on gestures for screen readers ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 17 ISO/IEC DIS 7816-6 Identification cards - Integrated circuit cards - Part 6: Interindustry data elements for interchange ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 17 ISO/IEC 17839-2:2015/DAmd 1 Additional specifications ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC/IEEE DIS 24748-3 Systems and software engineering - Life cycle management - Part 3: Guidelines for the application of ISO/IEC/IEEE 12207 (Software life cycle processes) ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC DIS 29110-4-2 Systems and software engineering - Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) - Part 4-2: Software engineering - Profile specifications: Organizational management profile group ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 23008-2/DAmd 1 Additional supplemental enhancement information ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC DIS 23090-8 Information technology - Coded representation of immersive media - Part 8: Network based media processing ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC DIS 23093-4 Information technology - Genomic information representation - Part 4: Reference software and conformance ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 37 ISO/IEC DIS 19785-1 Information technology - Common Biometric Exchange Formats Framework - Part 1: Data element specification ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 37 ISO/IEC DIS 30106-2 Information technology - Object oriented BioAPI - Part 2: Java implementation ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 37 ISO/IEC DIS 30106-3 Information technology - Object oriented BioAPI - Part 3: C# implementation ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 27 ISO/IEC 19772:2009/DAmd 1 ТК-57
ISO/TC 1 ISO 1501:2009/DAmd 1 The figure for the tolerance zone of external thread ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 14496-22:2019/DAmd 1 Color font technology and other updates ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC DIS 24643 Architecture for a distributed real-time access system ТК-57
ISO/TC 159/SC 3 ISO/DIS 11228-1 Ergonomics - Manual handling - Part 1: Lifting, lowering and carrying ТК-59
ISO/TC 67/SC 5 ISO 11961:2018/DAmd 1 ТК-60
ISO/TC 67/SC 2 ISO/DIS 15590-2 Petroleum and natural gas industries - Factory bends, fittings and flanges for pipeline transportation systems - Part 2: Fittings ТК-60
ISO/TC 67/SC 2 ISO/DIS 15590-3 Petroleum and natural gas industries - Factory bends, fittings and flanges for pipeline transportation systems - Part 3: Flanges ТК-60
ISO/TC 67 ISO/DIS 15663 Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Life cycle costing ТК-60
ISO/TC 163/SC 3 ISO/DIS 22482 Thermal insulation products - Aerogel blanket for buildings - Determination of physical properties ТК-61
ISO/TC 163/SC 1 ISO/DIS 19467-2 Thermal Performance of windows and doors - Determination of solar heat gain coefficient using solar simulator - Part 2: Centre of glazing ТК-61
ISO/TC 205 ISO/DIS 52127-1 Energy performance of buildings - Building management system - Part 1: Module M10-12 ТК-61
ISO/TC 163/SC 3 ISO/DIS 21239 Thermal insulation products for building - Reflective insulating products - Specification ТК-61
ISO/TC 28/SC 4 ISO 12925-1:2018/DAmd 1 ТК-67
ISO/TC 28 ISO/DIS 5165 Petroleum products - Determination of the ignition quality of diesel fuels - Cetane engine method ТК-67
ISO/TC 28 ISO 13758:1996/DAmd 1 ТК-67
ISO/TC 28 ISO 8973:1997/DAmd 1 ТК-67
ISO/TC 28 ISO 2176:1995/DAmd 1 ТК-67
ISO/TC 85/SC 5 ISO/DIS 7195 Nuclear energy - Packagings for the transport of uranium hexafluoride (UF6) ТК-71
ISO/TC 85/SC 2 ISO/DIS 20043-1 Measurement of radioactivity in the environment - Guidelines for environmental monitoring for effective dose assessment process - Part 1: Planned and existing exposure situation ТК-71
ISO/TC 122 ISO/DIS 22982-1 Transport packaging - Temperature-controlled transport packages for parcel shipping - Part 1: General requirements ТК-73
ISO/TC 6 ISO/DIS 9198 Paper, board and pulp - Determination of water-soluble sulfates ТК-73
ISO/TC 45/SC 4 ISO/DIS 11193-1 Single-use medical examination gloves - Part 1: Specification for gloves made from rubber latex or rubber solution ТК-76
ISO/TC 31 ISO/DIS 23671 Passenger car tyres - Method for measuring relative wet grip performance - Loaded new tyres ТК-76
ISO/TC 45/SC 2 ISO/DIS 23075 Vulcanized rubbers - Determination of antidegradants by high-performance liquid chromatography ТК-76
ISO/TC 45/SC 2 ISO/DIS 15671 Rubber and rubber products - Determination of total sulfur content using an automatic analyser ТК-76
ISO/TC 45/SC 2 ISO/DIS 21490 Rubber and rubber products - Determination of 2-Mercaptobenzothiazole content by high performance liquid chromatography (HPLC) ТК-76
ISO/TC 31/SC 7 ISO/DIS 3739-1 Industrial tyres and rims - Part 1: Pneumatic tyres (metric series) on 5 degrees tapered or flat base rims - Designation, dimensions and marking ТК-76
ISO/TC 157 ISO 25841:2017/DAmd 1 ТК-76
ISO/TC 215 ISO/DIS 21860 Health Informatics - Reference standards portfolio (RSP) - Clinical imaging ТК-80
ISO/TC 171/SC 2 ISO/DIS 21757-1 Document management - ECMAScript for PDF - Part 1: Use of ISO 32000-2 (PDF 2.0) ТК-80
ISO/TC 215 ISO/DIS 12967-1 Health informatics - Service architecture (HISA) - Part 1: Enterprise viewpoint ТК-80
ISO/TC 215 ISO/DIS 12967-2 Health informatics - Service Architecture (HISA) - Part 2: Information viewpoint ТК-80
ISO/TC 215 ISO/DIS 12967-3 Health informatics - Service Architecture (HISA) - Part 3: Computational viewpoint ТК-80
ISO/TC 154 ISO/DIS 23354 Business requirements for end-to-end visibility of logistics flow ТК-80
ISO/TC 138/SC 4 ISO/DIS 16486-1 Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Unplasticized polyamide (PA-U) piping systems with fusion jointing and mechanical jointing - Part 1: General ТК-81
ISO/TC 138/SC 4 ISO/DIS 16486-2 Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Unplasticized polyamide (PA-U) piping systems with fusion jointing and mechanical jointing - Part 2: Pipes ТК-81
ISO/TC 138/SC 4 ISO/DIS 16486-3 Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Unplasticized polyamide (PA-U) piping systems with fusion jointing and mechanical jointing - Part 3: Fittings ТК-81
ISO/TC 61/SC 13 ISO/DIS 10352 Fibre-reinforced plastics - Moulding compounds and prepregs - Determination of mass per unit area and fibre mass per unit area ТК-81
ISO/TC 61/SC 6 ISO/DIS 23706 Plastics - Determination of apparent activation energies of property changes in standard weathering test methods ТК-81
ISO/TC 43/SC 1 ISO 8297:1994/DAmd 1 ТК-82
ISO/TC 43/SC 2 ISO/DIS 16283-2 Acoustics - Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 2: Impact sound insulation ТК-82
ISO/TC 43/SC 2 ISO/DIS 12999-2 Acoustics - Determination and application of measurement uncertainties in building acoustics - Part 2: Sound absorption ТК-82
ISO/TC 43/SC 1 ISO 6926:2016/DAmd 1 ТК-82
ISO/TC 43/SC 2 ISO/DIS 10848-5 Acoustics - Laboratory and field measurement of the flanking transmission for airborne, impact and building service equipment sound between adjoining rooms - Part 5: Radiation efficiencies of building elements ТК-82
ISO/TC 68/SC 8 ISO/DIS 21586 Reference data for financial services - Specification for the description of banking products or services (BPoS) ТК-84
ISO/TC 172/SC 3 ISO/DIS 21395-1 Optics and photonics - Test method for refractive index of optical glasses - Part 1: Minimum deviation method ТК-87
ISO/TC 212 ISO/DIS 21474-1 In vitro diagnostic medical devices - Multiplex molecular testing for nucleic acids - Part 1: Terminology and general requirements for nucleic acid quality evaluation ТК-87
ISO/TC 212 ISO/DIS 17822-2 In vitro diagnostic test systems - Nucleic acid amplification- based examination procedures for detection and identification of microbial pathogens - Part 2: Laboratory quality practice guide ТК-87
ISO/TC 172/SC 9 ISO/DIS 19986 Lasers and laser-related equipment - Test method for angle resolved scattering ТК-87
ISO/TC 121/SC 2 ISO/DIS 23371 Anaesthetic and respiratory equipment - Cuff pressure indication devices ТК-87
ISO/TC 172/SC 7 ISO/DIS 19980 Ophthalmic instruments - Corneal topographers ТК-87
ISO/TC 121/SC 3 ISO/DIS 80601-2-70 Medical electrical equipment - Part 2-70: Particular requirements for basic safety and essential performance of sleep apnoea breathing therapy equipment ТК-87
ISO/TC 172/SC 5 ISO/DIS 10934 Microscopes - Vocabulary for light microscopy ТК-87
ISO/TC 121/SC 1 ISO/DIS 26825 Anaesthetic and respiratory equipment - User-applied labels for syringes containing drugs used during anaesthesia - Colours, design and performance ТК-87
ISO/TC 121/SC 1 ISO/DIS 80601-2-13 Medical electrical equipment - Part 2-13: Particular requirements for basic safety and essential performance of an anaesthetic workstation ТК-87
ISO/TC 228 ISO/DIS 21102 Adventure - Leaders - Personnel competence ТК-89
ISO/TC 228 ISO/DIS 22525 Tourism and related services - Medical tourism - Service requirements ТК-89
ISO/TC 228 ISO/DIS 21902 Tourism and related services - Accessible tourism for all - Requirements and recommendations ТК-89
ISO/TC 204 ISO/DIS 17515-2 Intelligent transport systems - Evolved universal terrestrial radio access network (E-UTRAN) - Part 2: Device to device communications (D2D) ТК-97
ISO/TC 204 ISO/DIS 14819-1 Intelligent transport systems - Traffic and travel information messages via traffic message coding - Part 1: Coding protocol for Radio Data System - Traffic Message Channel (RDS-TMC) using ALERT-C ТК-97
ISO/TC 204 ISO/DIS 14819-2 Intelligent transport systems - Traffic and travel information messages via traffic message coding - Part 2: Event and information codes for Radio Data System - Traffic Message Channel (RDS-TMC) using ALERT-C ТК-97
ISO/TC 204 ISO/DIS 14819-3 Intelligent transport systems - Traffic and travel information messages via traffic message coding - Part 3: Location referencing for Radio Data System - Traffic Message Channel (RDS-TMC) using ALERT-C ТК-97
ISO/TC 204 ISO/DIS 14907-1 Electronic fee collection - Test procedures for user and fixed equipment - Part 1: Description of test procedures ТК-97
ISO/TC 204 ISO/DIS 19299 Electronic fee collection - Security framework ТК-97
ISO/TC 127/SC 2 ISO/DIS 19014-2 Earth-moving machinery - Functional safety - Part 2: Design and evaluation of hardware and architecture requirements for safety-related parts of the control system ТК-100
ISO/TC 195 ISO/DIS 15878 Road construction and maintenance equipment - Paver-finishers - Terminology and commercial specifications ТК-100
ISO/TC 59/SC 13 ISO/DIS 19650-3 Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling - Part 3: Operational phase of assets ТК-101
ISO/TC 59/SC 2 ISO/DIS 6707-1 Buildings and civil engineering works - Vocabulary - Part 1: General terms ТК-101
ISO/TC 59/SC 8 ISO/DIS 23658 Buildings and civil engineering works - Sealants - Testing of adhesion properties using a bead peel test ТК-101
ISO/TC 292 ISO/DIS 22383 Security and resilience - Authenticity, integrity and trust for products and documents - Guidelines and performance criteria for authentication solutions for material goods ТК-102
ISO/TC 292 ISO/DIS 22384 Security and resilience - Authenticity, integrity and trust for products and documents - Guidelines to establish and monitor a protection plan and its implementation ТК-102