Полезнa информация

Обществено допитване

Назад

Проекти на международни стандарти на етап обществено допитване, обявени в ISO

Съгласно Директивите на ISO/IEC и Правилата за работа по националната стандартизация, БИС обявява обществено допитване по проекти на ISO (за проекти на технически комитети в които България е член (Р и O). С цел осигуряване на прозрачност в работата по стандартизация и вземане под внимание на мнението на всички заинтересовани от международните стандарти в страната, БИС предоставя пълния тескт на проектите за стандарти.
Всеки заинтересован може да се запознае с интересуващия го проект в библиотеката на БИС безплатно или да получи копие по електронната поща срещу редуцирано заплащане. Мнение относно съдържанието на стандартите може да бъде изразено на адреса на секретаря на БИС/ТК* в посочения краен срок за мнение.

*Информация за контакт със секретаря на съответния БИС/ТК може да се намери на интернет страницата на БИС: www.bds-bg.org/bg/tc/index.php.


TC № на проекта на стандарт Заглавие Краен срок за мнения БИС/ТК/ПС
ISO/TC 21/SC 3 ISO/DIS 7240-3 Fire detection and alarm systems - Part 3: Audible alarm devices ТК-1
ISO/TC 92/SC 2 ISO/DIS 22899-1 Determination of the resistance to jet fires of passive fire protection materials - Part 1: General requirements ТК-1
ISO/TC 10/SC 8 ISO/DIS 22014 Library objects for architecture, engineering, construction and use ЕРГ 2
ISO/TC 10 ISO/DIS 128-2 Technical product documentation - General principles of representation - Part 2: Basic conventions for lines ЕРГ 2
ISO/TC 10 ISO/DIS 128-3 Technical product documentation - General principles of representation - Part 3: Views, sections and cuts ЕРГ 2
ISO/TC 71/SC 5 ISO/DIS 22502 Simplified design of connections of concrete claddings to concrete structures ТК-5
ISO/TC 2 ISO/DIS 3506-5 Fasteners - Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners - Part 5: Special fasteners (also including fasteners from nickel alloys) for high temperature applications ЕРГ 5
ISO/TC 4 ISO 15241:2012/DAmd 1 ЕРГ 5
ISO/TC 33 ISO/DIS 22605 Refractories - Determination of dynamic Young’s modulus(MOE) at elevated temperatures by impulse excitation of vibration ТК-7
ISO/TC 33 ISO/DIS 21736 Refractories - Test methods for thermal shock resistance ТК-7
ISO/TC 120/SC 2 ISO/DIS 20940 Leather - Crust full chrome upper leather - Specifications and test methods ТК-11
ISO/TC 216 ISO/DIS 16181-1 Footwear - Critical substances potentially present in footwear and footwear components - Part 1: Determination of phthalate with solvent extraction ТК-11
ISO/TC 216 ISO/DIS 16181-2 Footwear - Critical substances potentially present in footwear and footwear components - Part 2: Determination of phthalate without solvent extraction ТК-11
ISO/TC 69/SC 4 ISO/DIS 7870-9 Control charts - Part 9: Control charts for autocorrelated processes ТК-12
ISO/TC 22/SC 31 ISO/DIS 21111-1 Road vehicles - In-vehicle Ethernet - Part 1: General information and definitions ТК-14
ISO/TC 22/SC 34 ISO/DIS 1585 Road vehicles - Engine test code - Net power ТК-14
ISO/TC 22/SC 33 ISO/DIS 19206-4 Road vehicles - Test devices for target vehicles, vulnerable road users and other objects, for assessment of active safety functions - Part 4: Requirements for bicyclist targets ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO/DIS 21111-3 Road vehicles - In-vehicle Ethernet - Part 3: Optical 1-Gbit/s physical entity requirements and conformance test plan ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO/DIS 21111-2 Road vehicles - In-vehicle Ethernet - Part 2: Common physical entity requirements ТК-14
ISO/TC 22/SC 34 ISO/DIS 2534 Road vehicles - Engine test code - Gross power ТК-14
ISO/TC 22/SC 34 ISO/DIS 5011 Inlet air cleaning equipment for internal combustion engines and compressors - Performance testing ТК-14
ISO/TC 22/SC 32 ISO/DIS 8092-5 Road vehicles - Connections for on-board electrical wiring harnesses - Part 5: Test methods and general performance requirements for wiring harness connector operation ТК-14
ISO/TC 22/SC 36 ISO/DIS 21612 Road vehicles - Crosstalk determination for multi-axis load cell ТК-14
ISO/TC 22/SC 32 ISO/DIS 19453-6 Road vehicles - Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment for drive system of electric propulsion vehicles - Part 6: Traction battery packs and systems ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO/DIS 21806-1 Road vehicles - Media oriented systems transport (MOST) framework - Part 1: General information and document structure definitions ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO/DIS 21806-2 Road vehicles - Media oriented systems transport (MOST) framework - Part 2: Application layer ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO/DIS 21806-3 Road vehicles - Media oriented systems transport (MOST) framework - Part 3: Application layer conformance test plan ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO/DIS 21806-4 Road vehicles - Media oriented systems transport (MOST) framework - Part 4: Transport and network layer ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO/DIS 21806-5 Road vehicles - Media oriented systems transport (MOST) framework - Part 5: Transport and network layer conformance test plan ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO/DIS 21806-6 Road vehicles - Media oriented systems transport (MOST) framework - Part 6: Data link layer ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO/DIS 21806-7 Road vehicles - Media oriented systems transport (MOST) framework - Part 7: Data link layer conformance test plan ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO/DIS 21806-8 Road vehicles - Media oriented systems transport (MOST) framework - Part 8: 150 Mbit/s optical physical layer ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO/DIS 21806-9 Road vehicles - Media oriented systems transport (MOST) framework - Part 9: 150 Mbit/s optical physical layer conformance test plan ТК-14
ISO/TC 22/SC 41 ISO/DIS 15500-3 Road vehicles - Compressed natural gas (CNG) fuel system components - Part 3: Check valve ТК-14
ISO/TC 22/SC 41 ISO/DIS 15500-4 Road vehicles - Compressed natural gas (CNG) fuel system components - Part 4: Manual valve ТК-14
ISO/TC 22/SC 41 ISO/DIS 15500-5 Road vehicles - Compressed natural gas (CNG) fuel system components - Part 5: Manual cylinder valve ТК-14
ISO/TC 22/SC 41 ISO/DIS 15500-6 Road vehicles - Compressed natural gas (CNG) fuel system components - Part 6: Automatic valve ТК-14
ISO/TC 22/SC 41 ISO/DIS 15500-9 Road vehicles - Compressed natural gas (CNG) fuel system components - Part 9: Pressure regulator ТК-14
ISO/TC 22/SC 41 ISO/DIS 15500-14 Road vehicles - Compressed natural gas (CNG) fuel system components - Part 14: Excess flow valve ТК-14
ISO/TC 22/SC 41 ISO/DIS 15500-16 Road vehicles - Compressed natural gas (CNG) fuel system components - Part 16: Rigid fuel line in stainless steel ТК-14
ISO/TC 22/SC 41 ISO/DIS 15500-18 Road vehicles - Compressed natural gas (CNG) fuel system components - Part 18: Filter ТК-14
ISO/TC 22/SC 41 ISO/DIS 15500-19 Road vehicles - Compressed natural gas (CNG) fuel system components - Part 19: Fittings ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO/DIS 23132 Road vehicles - Extended Vehicle (ExVe) time critical applications - General requirements, definitions and classification methodology of time-constrained situations related to Road and ExVe Safety (RExVeS) ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO/DIS 21111-5 Road vehicles - In-vehicle Ethernet - Part 5: Optical 1-Gbit/s physical layer system requirements and test plans ТК-14
ISO/TC 22/SC 40 ISO 18868:2013/DAmd 1 ТК-14
ISO/TC 22/SC 40 ISO/DIS 3584 Road vehicles - Drawbar couplings - Interchangeability ТК-14
ISO/TC 22/SC 38 ISO/DIS 13063-1 Electrically propelled mopeds and motorcycles - Safety specifications - Part 1: On-board rechargeable energy storage system (RESS) ТК-14
ISO/TC 22/SC 38 ISO 17479:2013/DAmd 1 ТК-14
ISO/TC 22/SC 36 ISO/DIS 13216-4 Road vehicles - Anchorages in vehicles and attachments to anchorages for child restraint systems - Part 4: Lower tether anchorages ТК-14
ISO/TC 22/SC 38 ISO/DIS 13063-2 Electrically propelled mopeds and motorcycles - Safety specifications - Part 2: Vehicle operational safety ТК-14
ISO/TC 22/SC 38 ISO/DIS 13063-3 Electrically propelled mopeds and motorcycles - Safety specifications - Part 3: Electrical safety ТК-14
ISO/TC 22/SC 38 ISO 18243:2017/DAmd 1 ТК-14
ISO/TC 207/SC 5 ISO 14040:2006/DAmd 1 ТК-15
ISO/TC 207/SC 5 ISO 14044:2006/DAmd 2 ТК-15
ISO/TC 207 ISO/DIS 14050 Environmental management - Vocabulary ТК-15
ISO/TC 147/SC 3 ISO/DIS 22017 Water quality - Guidance for rapid radioactivity measurements in nuclear or radiological emergency situation ТК-15
ISO/TC 147/SC 3 ISO/DIS 22515 Water quality - Iron-55 - Test method using liquid scintillation counting ТК-15
ISO/TC 46 ISO/DIS 3166-1 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1: Country code ТК-16
ISO/TC 46 ISO/DIS 3166-2 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 2: Country subdivision code ТК-16
ISO/TC 46 ISO/DIS 3166-3 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 3: Code for formerly used names of countries ТК-16
ISO/TC 46/SC 11 ISO/DIS 30300 Information and documentation - Records management - Core concepts and vocabulary ТК-16
ISO/TC 17/SC 1 ISO/DIS 4947 Steel and cast iron - Determination of vanadium content - Potentiometric titration method ТК-17
ISO/TC 5/SC 2 ISO/DIS 10802 Ductile iron pipelines - Hydrostatic testing after installation ТК-17
ISO/TC 17/SC 19 ISO 10893-3:2011/DAmd 2 Change acceptance criteria ТК-17
ISO/TC 17/SC 19 ISO 10893-8:2011/DAmd 1 Change acceptance criteria ТК-17
ISO/TC 17/SC 19 ISO 10893-9:2011/DAmd 1 Change acceptance criteria ТК-17
ISO/TC 17/SC 19 ISO 10893-10:2011/DAmd 1 Change the ultrasonic test frequency of transducers; change of acceptance criteria ТК-17
ISO/TC 17/SC 19 ISO 10893-11:2011/DAmd 1 Change the ultrasonic test frequency of transducers; change of acceptance criteria ТК-17
ISO/TC 17/SC 19 ISO 10893-12:2011/DAmd 1 Change of acceptance criteria ТК-17
ISO/TC 17/SC 19 ISO 10893-1:2011/DAmd 1 Change of dimensions of the reference notch; change acceptance criteria ТК-17
ISO/TC 17/SC 19 ISO 10893-2:2011/DAmd 1 Change of dimensions of the reference notch; change acceptance criteria ТК-17
ISO/TC 217 ISO/DIS 18861 Cosmetics - Sun protection test methods - Water resistance - Percentage of water resistance ТК-19
ISO/TC 155 ISO/DIS 7524 Ferronickel - Determination of carbon content - Infrared absorption method after combustion in an induction furnace (routine method) ТК-20
ISO/TC 155 ISO/DIS 7526 Ferronickels - Determination of sulfur content - Infra-red absorption method after combustion in an induction furnace [Routine method] ТК-20
ISO/TC 23/SC 15 ISO/DIS 21876 Machinery for forestry - Saw chain shot protective windows - Test method and performance criteria ТК-23
ISO/TC 23 ISO/DIS 22172-1 Tractors and agricultural machinery - Standardized access to repair and maintenance information (RMI) - Part 1: User interface requirements for web-based information systems ТК-23
ISO/TC 23/SC 4 ISO/DIS 6489-3 Agricultural vehicles - Mechanical connections between towed and towing vehicles - Part 3: Tractor drawbar ТК-23
ISO/TC 23/SC 17 ISO/DIS 11681-1 Machinery for forestry - Portable chain-saw safety requirements and testing - Part 1: Chain-saws for forest service ТК-23
ISO/TC 23/SC 17 ISO/DIS 11681-2 Machinery for forestry - Portable chain-saw safety requirements and testing - Part 2: Chain-saws for tree service ТК-23
ISO/TC 23/SC 13 ISO/DIS 21628 Gardening machinery - Powered material-collecting systems - Safety ТК-23
ISO/TC 23/SC 3 ISO/DIS 12140-1 Agricultural machinery - Agricultural trailers and trailed equipment - Drawbar jacks - Part 1: Design safety, test methods and acceptance criteria ТК-23
ISO/TC 23/SC 3 ISO/DIS 12140-2 Agricultural machinery - Agricultural trailers and trailed equipment - Drawbar jacks - Part 2: Application safety, test methods and acceptance criteria ТК-23
ISO/REMCO ISO Guide 30:2015/DAmd 1 Revisions of definitions for reference material and certified reference material ТК-28
ISO/TC 113/SC 1 ISO/DIS 24578 Hydrometry - Acoustic Doppler profiler - Method and application for measurement of flow in open channels ТК-28
ISO/TC 44/SC 13 ISO/DIS 18496 Brazing - Fluxes for brazing - Classification and technical delivery conditions ТК-30
ISO/TC 44/SC 12 ISO/DIS 9453 Soft solder alloys - Chemical compositions and forms ТК-30
ISO/TC 44/SC 10 ISO 15614-1:2017/DAmd 2 ТК-30
ISO/TC 96/SC 7 ISO/DIS 9942-3.2 Cranes - Information labels - Part 3: Tower cranes ТК-31
ISO/TC 34/SC 11 ISO/DIS 23349 Animal and vegetable fats and oils - Determination of sterols and stanols in foods and dietary supplements containing added phytosterols ТК-32
ISO/TC 126/SC 2 ISO/DIS 22980 Tobacco - Determination of the Content of Total alkaloids as Nicotine - Continuous-Flow Analysis Method using KSCN/DCIC ТК-32
ISO/TC 34/SC 7 ISO/DIS 939 Spices and condiments - Determination of moisture content ТК-32
ISO/TC 34/SC 7 ISO/DIS 7540 Spices - Ground sweet and hot paprika (Capsicum annuum L. and Capsicum frutescens L.) - Specifications ТК-32
ISO/TC 34/SC 7 ISO/DIS 7541 Spices and condiments - Spectrophotometric determination of the extractable colour in paprika ТК-32
ISO/TC 34/SC 9 ISO 6579-1:2017/DAmd 1 Broader range of incubation temperatures, amendment to the status of Annex D and correction of the composition of MSRV and SC ТК-32
ISO/TC 126 ISO/DIS 23904 Cigarettes - Determination of selected phenolic compounds in cigarette mainstream smoke with an intense smoking regime using HPLC-FLD ТК-32
ISO/TC 126 ISO/DIS 23905 Cigarettes - Determination of selected phenolic compounds in cigarette mainstream smoke using HPLC-FLD ТК-32
ISO/TC 126 ISO/DIS 23919 Cigarettes - Determination of ammonia in cigarette mainstream smoke using ion chromatography ТК-32
ISO/TC 126 ISO/DIS 23920 Cigarettes - Determination of ammonia in cigarette mainstream smoke with an intense smoking regime using ion chromatography ТК-32
ISO/TC 136 ISO/DIS 24496 Office furniture - Office chairs - Methods for the determination of dimensions ТК-33
ISO/TC 218 ISO/DIS 17300-1.2 Wood residue and post-consumer wood - Classification - Part 1: Vocabulary ТК-33
ISO/TC 35 ISO/DIS 13885-1 Gel permeation chromatography (GPC) - Part 1: Tetrahydrofuran (THF) as eluent ТК-39
ISO/TC 35/SC 12 ISO/DIS 11127-1 Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part 1: Sampling ТК-39
ISO/TC 35/SC 12 ISO/DIS 11127-2 Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part 2: Determination of particle size distribution ТК-39
ISO/TC 35/SC 12 ISO/DIS 11127-3 Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part 3: Determination of apparent density ТК-39
ISO/TC 35/SC 12 ISO/DIS 11127-4 Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part 4: Assessment of hardness by a glass slide test ТК-39
ISO/TC 35/SC 12 ISO/DIS 11127-5 Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part 5: Determination of moisture ТК-39
ISO/TC 35/SC 9 ISO/DIS 16474-3 Paints and varnishes - Methods of exposure to laboratory light sources - Part 3: Fluorescent UV lamps ТК-39
ISO/TC 35/SC 9 ISO/DIS 1524 Paints, varnishes and printing inks - Determination of fineness of grind ТК-39
ISO/TC 35/SC 9 ISO/DIS 2409 Paints and varnishes - Cross-cut test ТК-39
ISO/TC 35/SC 9 ISO/DIS 20566 Paints and varnishes - Determination of the scratch resistance of a coating system using a laboratory-scale car-wash ТК-39
ISO/TC 35/SC 12 ISO/DIS 8502-15 Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Tests for the assessment of surface cleanliness - Part 15: Extraction of soluble contaminants for analysis by acid extraction ТК-39
ISO/TC 35 ISO/DIS 4625-1 Binders for paints and varnishes - Determination of softening point - Part 1: Ring-and-ball method ТК-39
ISO/TC 35/SC 9 ISO/DIS 15528 Paints, varnishes and raw materials for paints and varnishes - Sampling ТК-39
ISO/TC 35 ISO/DIS 13885-2 Gel permeation chromatography (GPC) - Part 2: N,N-Dimenthylacetamide (DMAC) as eluent ТК-39
ISO/TC 35 ISO/DIS 13885-3 Gel permeation chromatography (GPC) - Part 3: Water as eluent ТК-39
ISO/TC 156 ISO/DIS 7539-10 Corrosion of metals and alloys - Stress corrosion testing - Part 10: Reverse U-bend method ТК-42
ISO/TC 156 ISO/DIS 22858 Corrosion of metals and alloys - Electrochemical measurements - Test method for monitoring atmospheric corrosion ТК-42
ISO/TC 107 ISO/DIS 22680 Metallic and other inorganic coatings - Measurement of linear thermal expansion coefficient of thermal barrier coatings ТК-42
ISO/TC 156 ISO/DIS 22410 Corrosion of metals and alloys - Electrochemical measurement of ion transfer resistance to characterize the protective rust layer on weathering steel ТК-42
ISO/TC 86/SC 1 ISO 5149-2:2014/DAmd 1 ТК-43
ISO/TC 220 ISO 23208:2017/DAmd 1 ТК-43
ISO/TC 86/SC 8 ISO 817:2014/DAmd 2 ТК-43
ISO/TC 38 ISO/DIS 1833-29 Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 29: Mixtures of polyamide with polypropylene/polyamide bicomponent (method using sulfuric acid) ТК-44
ISO/TC 38 ISO/DIS 21915-1 Textiles - Qualitative and quantitative analysis of some cellulose fibres (lyocell, cupro) and their blends - Part 1: Fibre identification using scanning electron microscopy and spectral analysis methods ТК-44
ISO/TC 38 ISO/DIS 21915-2 Textiles - Qualitative and quantitative analysis of some cellulose fibres (lyocell, cupro) and their blends - Part 2: Blend quantification using light microscopy method ТК-44
ISO/TC 38 ISO/DIS 21915-3 Textiles - Qualitative and quantitative analysis of some cellulose fibres (lyocell, cupro) and their blends - Part 3: Blend quantification using spectral analysis method ТК-44
ISO/TC 38/SC 1 ISO/DIS 105-B06 Textiles - Tests for colour fastness - Part B06: Colour fastness and ageing to artificial light at high temperatures: Xenon arc fading lamp test ТК-44
ISO/TC 38 ISO/DIS 1833-1 Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 1: General principles of testing ТК-44
ISO/TC 38 ISO/DIS 1833-2 Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 2: Ternary fibre mixtures ТК-44
ISO/TC 38/SC 24 ISO/DIS 12945-1 Textiles - Determination of fabric propensity to surface pilling, fuzzing or matting - Part 1: Pilling box method ТК-44
ISO/TC 38/SC 24 ISO/DIS 12945-2 Textiles - Determination of fabric propensity to surface pilling, fuzzing or matting - Part 2: Modified Martindale method ТК-44
ISO/TC 38/SC 24 ISO/DIS 12945-3 Textiles - Determination of the fabric propensity to surface pilling, fuzzing or matting - Part 3: Random tumble pilling method ТК-44
ISO/TC 38/SC 24 ISO/DIS 12945-4 Textiles - Determination of fabric propensity to surface pilling, fuzzing or matting - Part 4: Assessment of pilling, fuzzing or matting by visual analysis ТК-44
ISO/TC 94/SC 15 ISO/DIS 17420-1 Respiratory protective devices - Performance requirements - Part 1: General ТК-50
ISO/TC 94/SC 15 ISO/DIS 17420-2 Respiratory protective devices - Performance requirements - Part 2: Requirements for filtering RPD ТК-50
ISO/TC 94/SC 15 ISO/DIS 17420-4 Respiratory protective devices - Performance requirements - Part 4: Requirements for supplied breathable gas RPD ТК-50
ISO/TC 94/SC 14 ISO/DIS 16073-6 Wildland firefighting personal protective equipment - Requirements and test methods - Part 6: Footwear ТК-50
ISO/TC 94/SC 6 ISO/DIS 12609-1 Eye and face protection against intense light sources used on humans and animals for cosmetic and medical applications - Part 1: Specification for products ТК-50
ISO/TC 94/SC 6 ISO/DIS 18527-3 Eye and face protection for sports use - Part 3: Requirements and test methods for eyewear intended to be used for surface swimming ТК-50
ISO/TC 94/SC 13 ISO 13688:2013/DAmd 1 ТК-50
ISO/TC 27/SC 1 ISO/DIS 1213-1 Solid mineral fuels - Vocabulary - Part 1: Terms relating to coal preparation ТК-51
ISO/TC 39/SC 4 ISO/DIS 19085-17 Woodworking machines - Safety - Part 17: Edge banding machines fed by chains ТК-52
ISO/TC 39/SC 10 ISO/DIS 28881 Machine tools - Safety - Electrical discharge machines ТК-52
ISO/TC 39/SC 4 ISO/DIS 19085-1 Woodworking machines - Safety - Part 1: Common requirements ТК-52
ISO/TC 182 ISO 18674-3:2017/DAmd 1 ТК-55
ISO/TC 183 ISO/DIS 15661 Copper and nickel sulfide ores and concentrates - Determination of total chlorine content - Alkaline fusion and potentiometric titration method ТК-55
ISO/TC 183 ISO/DIS 12742 Copper, lead, and zinc sulfide concentrates - Determination of transportable moisture limits - Flow-table method ТК-55
ISO/TC 24/SC 4 ISO/DIS 17867 Determination of particle size distribution - SAXS method ТК-55
ISO/TC 82/SC 7 ISO/DIS 20305 Mine closure and reclamation - Terminology ТК-55
ISO/TC 24/SC 4 ISO/DIS 15900 Determination of particle size distribution - Differential electrical mobility analysis for aerosol particles ТК-55
ISO/TC 24/SC 4 ISO/DIS 13319-1 Determination of particle size distribution - Electrical sensing zone method - Part 1: Aperture/orifice tube method ТК-55
ISO/TC 182 ISO/DIS 22476-9 Ground investigation and testing - Field testing - Part 9: Field vane test (FVT and FVT-F) ТК-55
ISO/IEC JTC 1/SC 27 ISO/IEC DIS 19989-1 Information technology - Security techniques - Criteria and methodology for security evaluation of biometric systems - Part 1: Framework ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 35 ISO/IEC DIS 30112 Information technology - Specification methods for cultural conventions ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC DIS 23093-1 Information technology - Internet of media things - Part 1: Architecture ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC DIS 21481 Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Near Field Communication Interface and Protocol -2 (NFCIP-2) ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 35 ISO/IEC DIS 30113-61 Information technology - User interfaces - Gesture-based interfaces across devices and methods - Part 61: Single-point gestures for screen readers ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 35 ISO/IEC DIS 9995-12 Information technology - Keyboard layouts for text and office systems - Part 12: Keyboard group selection ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC DIS 24643 Architecture for a distributed real-time access system ТК-57
ISO/TC 1 ISO 1501:2009/DAmd 1 The figure for the tolerance zone of external thread ТК-57
ISO/TC 1 ISO/DIS 2904 ISO metric trapezoidal screw threads - Basic dimensions ТК-57
ISO/TC 1 ISO 68-2:1998/DAmd 1 ТК-57
ISO/TC 1 ISO 68-1:1998/DAmd 1 ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC/IEEE DIS 24748-3 Systems and software engineering - Life cycle management - Part 3: Guidelines for the application of ISO/IEC/IEEE 12207 (Software life cycle processes) ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 27 ISO/IEC 27006:2015/DAmd 1 ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC DIS 29110-4-2 Systems and software engineering - Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) - Part 4-2: Software engineering - Profile specifications: Organizational management profile group ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 23008-2/DAmd 1 Additional supplemental enhancement information ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 37 ISO/IEC DIS 19785-1 Information technology - Common Biometric Exchange Formats Framework - Part 1: Data element specification ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 37 ISO/IEC DIS 30106-2 Information technology - Object oriented BioAPI - Part 2: Java implementation ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 37 ISO/IEC DIS 30106-3 Information technology - Object oriented BioAPI - Part 3: C# implementation ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 27 ISO/IEC 19772:2009/DAmd 1 ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 23009-5:2017/DAmd 1 Improvements on SAND messages ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 40 ISO/IEC 30105-3:2016/DAmd 1 ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 35 ISO/IEC DIS 23836 Information technology - User interfaces - Universal interface for human language selection ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 17 ISO/IEC DIS 7816-6 Identification cards - Integrated circuit cards - Part 6: Interindustry data elements for interchange ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 17 ISO/IEC 17839-2:2015/DAmd 1 Additional specifications ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC DIS 30145-3 Information technology - Smart City ICT reference framework - Part 3: Smart city engineering framework ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 27 ISO/IEC 9797-3:2011/DAmd 1 ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 27 ISO/IEC DIS 20897-1 Security requirements and test methods for physically unclonable functions for generating non-stored security parameters - Part 1: Security requirements ТК-57
ISO/TC 159/SC 3 ISO/DIS 11228-1 Ergonomics - Manual handling - Part 1: Lifting, lowering and carrying ТК-59
ISO/TC 159/SC 4 ISO/DIS 9241-110 Ergonomics of human-system interaction - Part 110: Interaction principles ТК-59
ISO/TC 67/SC 5 ISO 11961:2018/DAmd 1 ТК-60
ISO/TC 67/SC 3 ISO/DIS 10426-2 Petroleum and natural gas industries - Cements and materials for well cementing - Part 2: Testing of well cements ТК-60
ISO/TC 163/SC 1 ISO/DIS 19467-2 Thermal Performance of windows and doors - Determination of solar heat gain coefficient using solar simulator - Part 2: Centre of glazing ТК-61
ISO/TC 163 ISO/DIS 9229 Thermal insulation - Vocabulary ТК-61
ISO/TC 163/SC 3 ISO/DIS 22482 Thermal insulation products - Aerogel blanket for buildings - Determination of physical properties ТК-61
ISO/TC 28 ISO 3839:1996/DAmd 1 ТК-67
ISO/TC 28/SC 4 ISO 12925-1:2018/DAmd 1 ТК-67
ISO/TC 28 ISO/DIS 5165 Petroleum products - Determination of the ignition quality of diesel fuels - Cetane engine method ТК-67
ISO/TC 28 ISO 13758:1996/DAmd 1 ТК-67
ISO/TC 28 ISO 8973:1997/DAmd 1 ТК-67
ISO/TC 28 ISO 2176:1995/DAmd 1 ТК-67
ISO/TC 85/SC 5 ISO/DIS 7195 Nuclear energy - Packagings for the transport of uranium hexafluoride (UF6) ТК-71
ISO/TC 85/SC 2 ISO/DIS 20043-1 Measurement of radioactivity in the environment - Guidelines for environmental monitoring for effective dose assessment process - Part 1: Planned and existing exposure situation ТК-71
ISO/TC 85/SC 6 ISO/DIS 20890-1.2 Guidelines for in-service inspections for primary coolant circuit components of light water reactors - Part 1: Mechanized ultrasonic testing ТК-71
ISO/TC 85/SC 6 ISO/DIS 20890-2.2 Guidelines for in-service inspections for primary coolant circuit components of light water reactors - Part 2: Magnetic particle and penetrant testing ТК-71
ISO/TC 85/SC 6 ISO/DIS 20890-4.2 Guidelines for in-service inspections for primary coolant circuit components of light water reactors - Part 4: Visual testing ТК-71
ISO/TC 85/SC 6 ISO/DIS 20890-6.2 Guidelines for in-service inspections for primary coolant circuit components of light water reactors - Part 6: Radiographic testing ТК-71
ISO/TC 122 ISO/DIS 22982-1 Transport packaging - Temperature controlled transport packages for parcel shipping - Part 1: General requirements ТК-73
ISO/TC 6 ISO/DIS 9198 Paper, board and pulp - Determination of water-soluble sulfates ТК-73
ISO/TC 45/SC 3 ISO/DIS 1409 Plastics/rubber - Polymer dispersions and rubber latices (natural and synthetic) - Determination of surface tension ТК-76
ISO/TC 45/SC 4 ISO/DIS 11193-1 Single-use medical examination gloves - Part 1: Specification for gloves made from rubber latex or rubber solution ТК-76
ISO/TC 31/SC 4 ISO/DIS 4209-2 Truck and bus tyres and rims (metric series) - Part 2: Rims ТК-76
ISO/TC 31 ISO/DIS 23671 Passenger car tyres - Method for measuring relative wet grip performance - Loaded new tyres ТК-76
ISO/TC 45/SC 4 ISO/DIS 22751 Rubber or plastic coated fabrics - Physical and mechanical test - Determination of bending force ТК-76
ISO/TC 45/SC 2 ISO/DIS 23075 Vulcanized rubbers - Determination of antidegradants by high-performance liquid chromatography ТК-76
ISO/TC 45/SC 2 ISO/DIS 36 Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of adhesion to textile fabrics ТК-76
ISO/TC 45/SC 2 ISO/DIS 15671 Rubber and rubber products - Determination of total sulfur content using an automatic analyser ТК-76
ISO/TC 45/SC 2 ISO/DIS 21490 Rubber and rubber products - Determination of 2-Mercaptobenzothiazole content by high performance liquid chromatography (HPLC) ТК-76
ISO/TC 45/SC 3 ISO/DIS 506 Rubber latex, natural, concentrate - Determination of volatile fatty acid number ТК-76
ISO/TC 157 ISO 25841:2017/DAmd 1 ТК-76
ISO/TC 45/SC 2 ISO/DIS 1432 Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of low-temperature stiffening (Gehman test) ТК-76
ISO/TC 45/SC 2 ISO/DIS 289-2 Rubber, unvulcanized - Determinations using a shearing-disc viscometer - Part 2: Determination of pre-vulcanization characteristics ТК-76
ISO/TC 154 ISO/DIS 23354 Business requirements for end-to-end visibility of logistics flow ТК-80
ISO/TC 138/SC 5 ISO/DIS 6259-2 Thermoplastics pipes - Determination of tensile properties - Part 2: Pipes made of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), oriented unplasticized poly(vinyl chloride (PVC-O), chlorinated poly (vinyl chloride) (PVC-C) and high-impact poly (vinyl chloride) (PVC-HI) ТК-81
ISO/TC 61/SC 13 ISO/DIS 10352 Fibre-reinforced plastics - Moulding compounds and prepregs - Determination of mass per unit area and fibre mass per unit area ТК-81
ISO/TC 61/SC 14 ISO/DIS 22403 Plastics - Assessment of the inherent aerobic biodegradability and environmental safety of non-floating materials exposed to marine inocula under laboratory and mesophilic conditions - Test methods and requirements ТК-81
ISO/TC 43/SC 2 ISO/DIS 12999-2 Acoustics - Determination and application of measurement uncertainties in building acoustics - Part 2: Sound absorption ТК-82
ISO/TC 43/SC 1 ISO/DIS 2922 Acoustics - Measurement of airborne sound emitted by vessels on inland waterways and harbours ТК-82
ISO/TC 43/SC 2 ISO/DIS 16283-2 Acoustics - Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 2: Impact sound insulation ТК-82
ISO/TC 172/SC 5 ISO/DIS 10934 Microscopes - Vocabulary for light microscopy ТК-87
ISO/TC 121/SC 1 ISO/DIS 80601-2-13 Medical electrical equipment - Part 2-13: Particular requirements for basic safety and essential performance of an anaesthetic workstation ТК-87
ISO/TC 173/SC 3 ISO/DIS 17190-1 Urine-absorbing aids for incontinence - Polyacrylate superabsorbent powders - Part 1: Test method for determination of pH ТК-87
ISO/TC 173/SC 3 ISO/DIS 17190-2 Urine-absorbing aids for incontinence - Polyacrylate superabsorbent powders - Part 2: Test method for determination of the amount of residual acrylate monomers ТК-87
ISO/TC 173/SC 3 ISO/DIS 17190-3 Urine-absorbing aids for incontinence - Polyacrylate superabsorbent powders - Part 3: Test method for determination of the particle size distribution by sieve fractionation ТК-87
ISO/TC 173/SC 3 ISO/DIS 17190-4 Urine-absorbing aids for incontinence - Polyacrylate superabsorbent powders - Part 4: Test method for estimation of the moisture content as weight loss upon heating ТК-87
ISO/TC 173/SC 3 ISO/DIS 17190-5 Urine-absorbing aids for incontinence - Polyacrylate superabsorbent powders - Part 5: Test method for determination of the free swell capacity in saline by gravimetric measurement ТК-87
ISO/TC 173/SC 3 ISO/DIS 17190-6 Urine-absorbing aids for incontinence - Polyacrylate superabsorbent powders - Part 6: Test method for determination of the fluid retention capacity in saline solution by gravimetric measurement following centrifugation ТК-87
ISO/TC 173/SC 3 ISO/DIS 17190-7 Urine-absorbing aids for incontinence - Polyacrylate superabsorbent powders - Part 7: Test method for gravimetric determination of absorption against pressure ТК-87
ISO/TC 173/SC 3 ISO/DIS 17190-8 Urine-absorbing aids for incontinence - Polyacrylate superabsorbent powders - Part 8: Test method for determination of the permeability dependent absorption under pressure of saline solution by gravimetric measurement ТК-87
ISO/TC 173/SC 3 ISO/DIS 17190-9 Urine-absorbing aids for incontinence - Polyacrylate superabsorbent powders - Part 9: Test method for gravimetric determination of flow rate and bulk density ТК-87
ISO/TC 173/SC 3 ISO/DIS 17190-10 Urine-absorbing aids for incontinence - Polyacrylate superabsorbent powders - Part 10: Test method for determination of extractable polymer content by potentiometric titration ТК-87
ISO/TC 121/SC 2 ISO/DIS 23371 Anaesthetic and respiratory equipment - Cuff pressure indication devices ТК-87
ISO/TC 172/SC 7 ISO/DIS 19980 Ophthalmic instruments - Corneal topographers ТК-87
ISO/TC 121/SC 3 ISO/DIS 80601-2-67 Medical electrical equipment - Part 2-67: Particular requirements for basic safety and essential performance of oxygen-conserving equipment ТК-87
ISO/TC 121/SC 3 ISO/DIS 80601-2-69 Medical electrical equipment - Part 2-69: Particular requirements for basic safety and essential performance of oxygen concentrator equipment ТК-87
ISO/TC 121/SC 3 ISO/DIS 80601-2-70 Medical electrical equipment - Part 2-70: Particular requirements for basic safety and essential performance of sleep apnoea breathing therapy equipment ТК-87
ISO/TC 198 ISO/DIS 15883-5 Washer disinfectors - Part 5: Performance requirements and test method criteria for demonstrating cleaning efficacy ТК-87
ISO/TC 172/SC 9 ISO/DIS 19986 Lasers and laser-related equipment - Test method for angle resolved scattering ТК-87
ISO/TC 212 ISO/DIS 21474-1 In vitro diagnostic medical devices - Multiplex molecular testing for nucleic acids - Part 1: Terminology and general requirements for nucleic acid quality evaluation ТК-87
ISO/TC 228 ISO/DIS 22525 Tourism and related services - Medical tourism - Service requirements ТК-89
ISO/TC 228 ISO/DIS 21902 Tourism and related services - Accessible tourism for all - Requirements and recommendations ТК-89
ISO/TC 228 ISO/DIS 21102 Adventure - Leaders - Personnel competence ТК-89
ISO/TC 204 ISO/DIS 22418 Intelligent transport systems - Fast service announcement protocol (FSAP) for general purposes in ITS ТК-97
ISO/TC 204 ISO/DIS 14819-1 Intelligent transport systems - Traffic and travel information messages via traffic message coding - Part 1: Coding protocol for Radio Data System - Traffic Message Channel (RDS-TMC) using ALERT-C ТК-97
ISO/TC 204 ISO/DIS 14819-2 Intelligent transport systems - Traffic and travel information messages via traffic message coding - Part 2: Event and information codes for Radio Data System - Traffic Message Channel (RDS-TMC) using ALERT-C ТК-97
ISO/TC 204 ISO/DIS 14819-3 Intelligent transport systems - Traffic and travel information messages via traffic message coding - Part 3: Location referencing for Radio Data System - Traffic Message Channel (RDS-TMC) using ALERT-C ТК-97
ISO/TC 204 ISO 14906:2018/DAmd 1 ТК-97
ISO/TC 204 ISO/DIS 14907-1 Electronic fee collection - Test procedures for user and fixed equipment - Part 1: Description of test procedures ТК-97
ISO/TC 204 ISO/DIS 19299 Electronic fee collection - Security framework ТК-97
ISO/TC 204 ISO/DIS 20530 Intelligent transport systems - Information for emergency service support via personal ITS station - General requirements and technical definition ТК-97
ISO/TC 204 ISO 15784-2:2015/DAmd 1 Support for SHA2 encryption ТК-97
ISO/TC 195 ISO/DIS 15643 Road construction and maintenance equipment - Bituminous binder sprayers and binder sprayers/chipping spreaders - Terminology and commercial specifications ТК-100
ISO/TC 127/SC 2 ISO/DIS 19014-2 Earth-moving machinery - Functional safety - Part 2: Design and evaluation of hardware and architecture requirements for safety-related parts of the control system ТК-100
ISO/TC 59/SC 13 ISO/DIS 19650-3 Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling - Part 3: Operational phase of assets ТК-101
ISO/TC 59/SC 8 ISO/DIS 23658 Buildings and civil engineering works - Sealants - Testing of adhesion properties using a bead peel test ТК-101
ISO/TC 59/SC 2 ISO/DIS 6707-1 Buildings and civil engineering works - Vocabulary - Part 1: General terms ТК-101
ISO/TC 292 ISO/DIS 22383 Security and resilience - Authenticity, integrity and trust for products and documents - Guidelines and performance criteria for authentication solutions for material goods ТК-102
ISO/TC 292 ISO/DIS 22384 Security and resilience - Authenticity, integrity and trust for products and documents - Guidelines to establish and monitor a protection plan and its implementation ТК-102