Полезнa информация

Обществено допитване

Назад

Проекти за национални стандарти БДС

Съгласно Правилата за работа по националната стандартизация, БИС обявява обществено допитване по проекти за български стандарти. С оглед осигуряване на прозрачнаст в работата по стандартизация и вземане под внимание на мнението на всички заинтересовани БИС предоставя на свободен достъп пълния текст на проектите за стандарти.

Всеки заинтересован може да се запознае с интересуващия го проект и да изпрати мнение относно съдържанието на стандарта на посочения адрес за връзка със секретаря на БИС/ТК*.

*Информация за контакт със секретаря на съответния БИС/ТК може да се намери на интернет страницата на БИС: www.bds-bg.org/bg/tc/index.php.


Номер на проекта на стандарт Заглавие БИС/ТК/ПС Начална дата Крайна дата
prБДС EN IEC 60904-10:2019 Фотоволтаични устройства. Част 10: Методи за линейни измервания
prБДС EN IEC 60904-10:2019_CDV
ТК-79 04.11.2019 15.01.2020
prБДС 17410:2019 Ролкови спортни съоръжения. Уейвборд. Изисквания за безопасност и методи за изпитване
Proposal for new item_waveboards
Template for vote
ТК-88 17.09.2019 25.11.2019