Полезнa информация

Обществено допитване

Назад

Проекти за национални стандарти БДС

Съгласно Правилата за работа по националната стандартизация, БИС обявява обществено допитване по проекти за български стандарти. С оглед осигуряване на прозрачнаст в работата по стандартизация и вземане под внимание на мнението на всички заинтересовани БИС предоставя на свободен достъп пълния текст на проектите за стандарти.

Всеки заинтересован може да се запознае с интересуващия го проект и да изпрати мнение относно съдържанието на стандарта на посочения адрес за връзка със секретаря на БИС/ТК*.

*Информация за контакт със секретаря на съответния БИС/ТК може да се намери на интернет страницата на БИС: www.bds-bg.org/bg/tc/index.php.


Номер на проекта на стандарт Заглавие БИС/ТК/ПС Начална дата Крайна дата
prБДС 5252:2019 Нефтопродукти. Определяне наличието на водоразтворими киселини и основи
prБДС 5252:2019
ТК-67 31.07.2019 01.10.2019
prБДС EN 14214:2012+A2:2019/NA:2019 Течни нефтопродукти. Метилови естери на мастни киселини (FAME) за употреба в дизелови двигатели и за отопление. Изисквания и методи за изпитване. Национално приложение (NA)
prБДС EN 14214:2012+A2:2019/NA:2019
ТК-67 31.07.2019 01.10.2019
prБДС EN 589:2019/NA:2019 Автомобилни горива. Втечнен нефтен газ (LPG). Изисквания и методи за изпитване. Национално приложение (NA)
prБДС EN 589:2019/NA:2019
ТК-67 31.07.2019 01.10.2019