Полезнa информация

Обществено допитване

Назад

Проекти за национални стандарти БДС

Съгласно Правилата за работа по националната стандартизация, БИС обявява обществено допитване по проекти за български стандарти. С оглед осигуряване на прозрачнаст в работата по стандартизация и вземане под внимание на мнението на всички заинтересовани БИС предоставя на свободен достъп пълния текст на проектите за стандарти.

Всеки заинтересован може да се запознае с интересуващия го проект и да изпрати мнение относно съдържанието на стандарта на посочения адрес за връзка със секретаря на БИС/ТК*.

*Информация за контакт със секретаря на съответния БИС/ТК може да се намери на интернет страницата на БИС: www.bds-bg.org/bg/tc/index.php.


Няма намерени резултати