Полезнa информация

Обществено допитване

Назад

Периодичен преглед на CLC стандарти (90.20)

Съгласно Вътрешните правила на CEN/CENELEC и Правилата за работа по националната стандартизация, БИС обявява обществено допитване за периодичен преглед европейски стандарти, което се прави от CEN/CENELEC на всеки 5 години с цел да се гарантира актуалността на действащите стандарти.

Мнение относно бъдещето на европейските стандарти може да бъде изразено от всеки заинтересован на адреса секретаря на БИС/ТК* в посочения краен срок за мнение, като се избере някоя от следните възможности:

  • потвърждаване действието на стандарта за следващите 5 години;
  • преработване на стандарта (мотиви);
  • отмяна на стандарта (мотиви).

*Информация за контакт със секретаря на съответния БИС/ТК може да се намери на интернет страницата на БИС: www.bds-bg.org/bg/tc/index.php.


TC № на проекта на стандарт Заглавие Краен срок за мнения БИС/ТК/ПС
CEN/CLC/JTC 5 EN 16602-70-01:2014 Space product assurance - Cleanliness and contamination control 03.06.2020 ТК-0/ПС-15
CEN/CLC/JTC 5 EN 16602-70-02:2014 Space product assurance - Thermal vacuum outgassing test for the screening of space materials 03.06.2020 ТК-0/ПС-15
CEN/CLC/JTC 5 EN 16602-70-03:2014 Space product assurance - Black-anodizing of metals with inorganic dyes 03.06.2020 ТК-0/ПС-15
CEN/CLC/JTC 5 EN 16602-70-04:2014 Space product assurance - Thermal testing for the evaluation of space materials, processes, mechanical parts and assemblies 03.06.2020 ТК-0/ПС-15
CEN/CLC/JTC 5 EN 16602-70-05:2014 Space product assurance - Detection of organic contamination surfaces by infrared spectroscopy 03.06.2020 ТК-0/ПС-15
CEN/CLC/JTC 5 EN 16602-70-06:2014 Space product assurance - Particle and UV radiation testing for space materials 03.06.2020 ТК-0/ПС-15
CEN/CLC/JTC 5 EN 16602-70-07:2014 Space product assurance - Verification and approval of automatic machine wave soldering 03.06.2020 ТК-0/ПС-15
CEN/CLC/JTC 5 EN 16602-70-18:2014 Space product assurance - Preparation, assembly and mounting of RF coaxial cables 03.06.2020 ТК-0/ПС-15
CEN/CLC/JTC 5 EN 16602-70-20:2014 Space product assurance - Determination of the susceptibility of silver-plated copper wire and cable to "red-plague" corrosion 03.06.2020 ТК-0/ПС-15
CEN/CLC/JTC 5 EN 16602-70-21:2014 Space product assurance - Flammability testing for the screening of space materials 03.06.2020 ТК-0/ПС-15
CEN/CLC/JTC 5 EN 16602-70-22:2014 Space product assurance - Control of limited shelf-life materials 03.06.2020 ТК-0/ПС-15
CEN/CLC/JTC 5 EN 16602-70-28:2014 Space product assurance - Repair and modification of printed circuit board assemblies for space use 03.06.2020 ТК-0/ПС-15
CEN/CLC/JTC 5 EN 16602-70-29:2014 Space product assurance - Determination of offgassing products from materials and assembled articles to be used in a manned space vehicle crew compartment 03.06.2020 ТК-0/ПС-15
CEN/CLC/JTC 5 EN 16602-70-30:2014 Space product assurance - Wire wrapping of high-reliability electrical connections 03.06.2020 ТК-0/ПС-15
CEN/CLC/JTC 5 EN 16602-70-31:2014 Space product assurance - Application of paints and coatings on space hardware 03.06.2020 ТК-0/ПС-15
CEN/CLC/JTC 5 EN 16602-70-36:2014 Space product assurance - Material selection for controlling stress-corrosion cracking 03.06.2020 ТК-0/ПС-15
CEN/CLC/JTC 5 EN 16602-70-37:2014 Space product assurance - Determination of the susceptibility of metals to stress-corrosion cracking 03.06.2020 ТК-0/ПС-15
CEN/CLC/JTC 5 EN 16602-70-45:2014 Space product assurance - Mechanical testing of metallic materials 03.06.2020 ТК-0/ПС-15
CEN/CLC/JTC 5 EN 16602-70-46:2014 Space product assurance - Requirements for manufacturing and procurement of threaded fasteners 03.06.2020 ТК-0/ПС-15