Полезнa информация

Обществено допитване

Назад

Периодичен преглед на CLC стандарти (90.20)

Съгласно Вътрешните правила на CEN/CENELEC и Правилата за работа по националната стандартизация, БИС обявява обществено допитване за периодичен преглед европейски стандарти, което се прави от CEN/CENELEC на всеки 5 години с цел да се гарантира актуалността на действащите стандарти.

Мнение относно бъдещето на европейските стандарти може да бъде изразено от всеки заинтересован на адреса секретаря на БИС/ТК* в посочения краен срок за мнение, като се избере някоя от следните възможности:

  • потвърждаване действието на стандарта за следващите 5 години;
  • преработване на стандарта (мотиви);
  • отмяна на стандарта (мотиви).

*Информация за контакт със секретаря на съответния БИС/ТК може да се намери на интернет страницата на БИС: www.bds-bg.org/bg/tc/index.php.


TC № на проекта на стандарт Заглавие Краен срок за мнения БИС/ТК/ПС
CEN/CLC/JTC 5 EN 16601-00-01:2015 Space systems - Glossary of terms 02.09.2020 ТК-0/ПС-15
CEN/CLC/JTC 5 EN 16601-10:2015 Space project management - Project planning and implementation 02.09.2020 ТК-0/ПС-15
CEN/CLC/JTC 5 EN 16602-70-08:2015 Space product assurance - Manual soldering of high-reliability electrical connections 02.09.2020 ТК-0/ПС-15
CEN/CLC/JTC 5 EN 16602-70-09:2015 Space product assurance - Measurements of thermo-optical properties of thermal control materials 02.09.2020 ТК-0/ПС-15
CEN/CLC/JTC 5 EN 16602-70-13:2015 Space product assurance - Measurements of the peel and pull-off strength of coatings and finishes using pressure-sensitive tapes 02.09.2020 ТК-0/ПС-15
CEN/CLC/JTC 5 EN 16602-70-50:2015 Space product assurance - Particles contamination monitoring for spacecraft systems and cleanrooms 02.09.2020 ТК-0/ПС-15
CEN/CLC/JTC 5 EN 16602-70-53:2015 Space product assurance - Materials and hardware compatibility tests for sterilization processes 02.09.2020 ТК-0/ПС-15
CEN/CLC/JTC 5 EN 16603-50-53:2015 Space engineering - SpaceWire - CCSDS packet transfer protocol 02.09.2020 ТК-0/ПС-15
CEN/CLC/JTC 5 EN 16603-70:2015 Space engineering - Ground systems and operations 02.09.2020 ТК-0/ПС-15
CEN/CLC/JTC 5 EN 16603-70-01:2015 Space engineering - On-board control procedures 02.09.2020 ТК-0/ПС-15
CEN/CLC/JTC 5 EN 16603-70-11:2015 Space engineering - Space segment operability 02.09.2020 ТК-0/ПС-15
CEN/CLC/JTC 5 EN 16603-70-31:2015 Space engineering - Ground systems and operations - Monitoring and control data definition 02.09.2020 ТК-0/ПС-15