Полезнa информация

Обществено допитване

Назад

Проекти за европейски стандарти (CLC)

Съгласно Вътрешните правила на CEN/CENELEC и Правилата за работа по националната стандартизация, БИС обявява обществено допитване по проекти на CEN/CENELEC. С цел осигуряване на прозрачност в работата по стандартизация и вземане под внимание мнението на всички заинтересовани в страната от европейските стандарти, БИС предоставя пълния тескт на проектите за стандарти.
Всеки заинтересован може да се запознае с интересуващия го проект в библиотеката на БИС безплатно или да получи копие по електронната поща срещу редуцирано заплащане. Мнение относно съдържанието на стандартите може да бъде изразено на адреса на секретаря на БИС/ТК* в посочения краен срок за мнение.

*Информация за контакт със секретаря на съответния БИС/ТК може да се намери на интернет страницата на БИС: www.bds-bg.org/bg/tc/index.php.


TC № на проекта на стандарт Заглавие Краен срок за мнения БИС/ТК/ПС
CLC/TC 59X EN 50559:2013/prAA:2019 Electric room heating, underfloor heating, characteristic of performance - Definitions, method of testing, sizing and formula symbols 31.01.2020 ТК-6
CLC/TC 59X EN 60704-2-4:2012/prAA Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-4: Particular requirements for washing machines and spin extractors 06.12.2019 ТК-6
CLC/TC 59X EN IEC 60704-2-16:2019/prAA Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-16: Particular requirements for washer-dryers 06.12.2019 ТК-6
CLC/TC 61 prEN IEC 60335-2-60 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-60: Particular requirements for whirlpool baths and whirlpool spas 22.11.2019 ТК-6
CLC/TC 61 prEN IEC 60335-2-60:201X/prA Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-60: Particular requirements for whirlpool baths and whirlpool spas 06.12.2019 ТК-6
CLC/SR 89 prEN IEC 60695-11-11:2019 Fire hazard testing - Part 11-11: Test flames - Determination of the characteristic heat flux for ignition from a non-contacting flame source 03.01.2020 ТК-6
CLC/SR 89 prEN IEC 60695-2-10:2019 Fire hazard testing - Part 2-10: Glowing/hot-wire based test methods - Glow-wire apparatus and common test procedure 24.01.2020 ТК-6
CLC/SR 89 prEN IEC 60695-7-2:2019 Fire hazard testing - Part 7-2: Toxicity of fire effluent - Summary and relevance of test methods 24.01.2020 ТК-6
CLC/TC 59X prEN IEC 60704-2-1:2019 Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-1: Particular requirements for vacuum cleaners 22.11.2019 ТК-6
CLC/SR 25 prEN IEC 80000-6:2019 Quantities and units - Part 6: Electromagnetism 31.01.2020 ТК-28
CLC/TC 31 prEN 50270 Electromagnetic compatibility - Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases, toxic gases or oxygen 20.12.2019 ТК-38
CLC/TC 2 prEN IEC 60773:2019 Rotating machinery - Test methods and apparatus for the measurement of the operational characteristics of brushes 24.01.2020 ТК-38
CLC/TC 116 prEN IEC 63241-1:2019 Electric motor-operated tools - Dust measurement procedure - Part 1: General requirements 15.11.2019 ТК-38
CLC/TC 116 prEN IEC 63241-2-1:2019 Electric Motor-Operated Tools - Dust Measurement Procedure - Part 2-1: Particular requirements for hand-held core drills 31.01.2020 ТК-38
CLC/TC 116 prEN IEC 63241-2-6:2019 Electric motor-operated tools - Dust measurement procedure - Part 2-6: Particular requirements for hand-held hammers 15.11.2019 ТК-38
CLC/TC 210 EN 61000-3-12:2011/prA1:2019 {frag1} Fragment 1: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-12: Limits - Limits for harmonic currents produced by equipment connected to public low-voltage systems with input current >16 A and ≤ 75 A per phase 10.01.2020 ТК-47
CLC/TC 210 prEN IEC 55016-4-3 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 4-3: Uncertainties, statistics and limit modelling - Statistical considerations in the determination of EMC compliance of mass-produced products 27.12.2019 ТК-47
CLC/TC 210 prEN IEC 55036:2019 Electric and hybrid electric road vehicles - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for the protection of off-board receivers below 30 MHz 22.11.2019 ТК-47
CLC/TC 100X prEN IEC 60268-22:2019 Sound system equipment - Electrical and mechanical measurements 31.01.2020 ТК-47
CLC/SR 29 prEN IEC 60645-3:2019 Electroacoustics - Audiometric equipment - Part 3: Test signals of short duration 13.12.2019 ТК-47
CLC/TC 210 prEN IEC 61000-4-20:2019 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-20: Testing and measurement techniques - Emission and immunity testing in transverse electromagnetic (TEM) waveguides 29.11.2019 ТК-47
CLC/TC 210 prEN IEC 61000-6-3:2019 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - Emission standard for equipment in residential environments 29.11.2019 ТК-47
CLC/TC 210 prEN IEC 61000-6-8:2019 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-8: Generic standards - Emission standard for professional equipment in commercial and light-industrial locations 29.11.2019 ТК-47
CLC/SR 46F prEN IEC 61169-60:2019 Radio-frequency connectors - Part 60: Sectional specifications RF coaxial connectors with inner diameter of outer conductors mm with Push on mating - Characteristics impedance 50 Ohm (type SMPM) 22.11.2019 ТК-47
CLC/SR 46F prEN IEC 61169-65:2019 Radio-Frequency-Connectors - Part 65: Sectional specification for RF coaxial connectors with 1,35mm inner diameter of outer conductor, with screw coupling, 50 Ohm characteristic impedance, for use up to 90 GHz 22.11.2019 ТК-47
CLC/SR 46F prEN IEC 61169-66:2019 Radio-Frequency-Connectors, Part 66: Sectional specification for RF coaxial connectors with 5mm inner diameter of outer conductor, with screw- and snap-on coupling, 50 Ohm characteristic impedance, for use up to 6 GHz. - Type 2,2-5 15.11.2019 ТК-47
CLC/TC 213 EN 61534-1:2011/prA2:2019 Powertrack systems - Part 1: General requirements 20.12.2019 ТК-49
CLC/TC 69X prEN IEC 61980-1:2019 Electric vehicle wireless power transfer (WPT) systems - Part 1: General requirements 24.01.2020 ТК-49
CLC/TC 81X prEN IEC 62793:2019 Protection against lightning - Thunderstorm warning systems 13.12.2019 ТК-49
CLC/TC 34 prEN 50705 Lighting equipment with radio communication - safety requirements 31.01.2020 ТК-54
CLC/TC 34 prEN IEC 60598-2-23:2019 Luminaires - Part 2: Particular requirements - Section 23: Extra low voltage lighting systems for filament lamps 17.01.2020 ТК-54
CLC/TC 34 prEN IEC 63103:2019 Lighting equipment - Non-active mode power measurement 22.11.2019 ТК-54
CLC/TC 34 prEN IEC 63129:2019 Determination of inrush current characteristics of lighting products 03.01.2020 ТК-54
CEN/CLC/JTC 13 prEN ISO/IEC 15408-1 Information technology - Security techniques - Evaluation criteria for IT security - Part 1: Introduction and general model (ISO/IEC 15408-1:2009) 30.01.2020 ТК-57
CEN/CLC/JTC 13 prEN ISO/IEC 15408-2 Information technology - Security techniques - Evaluation criteria for IT security - Part 2: Security functional components (ISO/IEC 15408-2:2008) 30.01.2020 ТК-57
CEN/CLC/JTC 13 prEN ISO/IEC 15408-3 Information technology - Security techniques - Evaluation criteria for IT security - Part 3: Security assurance components (ISO/IEC 15408-3:2008) 30.01.2020 ТК-57
CEN/CLC/JTC 13 prEN ISO/IEC 18045 Information technology - Security techniques - Methodology for IT security evaluation (ISO/IEC 18045:2008) 30.01.2020 ТК-57
CEN/CLC/JTC 13 prEN ISO/IEC 19790 Information technology - Security techniques - Security requirements for cryptographic modules (ISO/IEC 19790:2012) 30.01.2020 ТК-57
CEN/CLC/JTC 13 prEN ISO/IEC 27007 Information technology - Security techniques - Guidelines for information security management systems auditing (ISO/IEC 27007:2017) 30.01.2020 ТК-57
CEN/CLC/JTC 13 prEN ISO/IEC 27019 Information technology - Security techniques - Information security controls for the energy utility industry (ISO/IEC 27019:2017, Corrected version 2019-08) 30.01.2020 ТК-57
CEN/CLC/JTC 13 prEN ISO/IEC 29134 Information technology - Security techniques - Guidelines for privacy impact assessment (ISO/IEC 29134:2017) 30.01.2020 ТК-57
CLC/TC 46X prEN IEC 62153-4-15:2019 Metallic cables and other passive components test methods - Part 4-15: Electromagnetic compatibility (EMC) - Test method for measuring transfer impedance and screening attenuation - or coupling attenuation with triaxial cell 03.01.2020 ТК-58
CLC/TC 20 prHD 361 S4 System for cable designation 06.12.2019 ТК-58
CLC/SR 10 prEN IEC 62975:2019 Natural esters - Guidelines for maintenance and use in electrical equipment 20.12.2019 ТК-67
CLC/TC 9X prEN IEC 61133:2019 Railway applications - Rolling stock - Testing of rolling stock on completion of construction and before entry into service 20.12.2019 ТК-70
CLC/TC 9X prEN IEC 62973-4 Railway applications - Rolling stock - Batteries for auxiliary power supply systems - Part 4: Secondary sealed nickel-metal hydride batteries 24.01.2020 ТК-70
CLC/SR 121B prEN IEC 61439-2:2019 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 2: Power switchgear and controlgear assemblies 17.01.2020 ТК-72
CLC/TC 210 EN 61000-3-12:2011/prA1:2019 {frag1} Fragment 1: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-12: Limits - Limits for harmonic currents produced by equipment connected to public low-voltage systems with input current >16 A and ≤ 75 A per phase 10.01.2020 ТК-75
CLC/TC 106X prEN 50554 Basic standard for the in-situ assessment of a broadcast site related to general public exposure to radio frequency electromagnetic fields 03.01.2020 ТК-75
CLC/TC 210 prEN IEC 55016-4-3 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 4-3: Uncertainties, statistics and limit modelling - Statistical considerations in the determination of EMC compliance of mass-produced products 27.12.2019 ТК-75
CLC/TC 210 prEN IEC 55036:2019 Electric and hybrid electric road vehicles - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for the protection of off-board receivers below 30 MHz 22.11.2019 ТК-75
CLC/TC 210 prEN IEC 61000-4-20:2019 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-20: Testing and measurement techniques - Emission and immunity testing in transverse electromagnetic (TEM) waveguides 29.11.2019 ТК-75
CLC/TC 210 prEN IEC 61000-6-3:2019 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - Emission standard for equipment in residential environments 29.11.2019 ТК-75
CLC/TC 210 prEN IEC 61000-6-8:2019 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-8: Generic standards - Emission standard for professional equipment in commercial and light-industrial locations 29.11.2019 ТК-75
CLC/TC 82 EN 62788-1-4:2016/prA1:2019 Measurement procedures for materials used in photovoltaic modules - Part 1-4: Encapsulants - Measurement of optical transmittance and calculation of the solar-weighted photon transmittance, yellowness index, and UV cut-off wavelength 06.12.2019 ТК-79
CLC/TC 57 EN IEC 62351-4:2018/prA1:2019 Power systems management and associated information exchange - Data and communications security - Part 4: Profiles including MMS and derivatives 15.11.2019 ТК-79
CLC/TC 14 prEN 50708-1-1 Power transformers - Additional European requirements: Part 1 Common part 03.01.2020 ТК-79
CLC/TC 14 prEN 50708-2-1 Power transformers - Additional European requirements: Part 2-1 Medium power transformer 03.01.2020 ТК-79
CLC/TC 14 prEN 50708-3-1 Power transformers - Additional European requirements: Part 3-1 Large power transformer 03.01.2020 ТК-79
CLC/TC 82 prEN 61215-1-3:2019 Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 1-3: Special requirements for testing of thin-film amorphous silicon based photovoltaic (PV) modules 10.01.2020 ТК-79
CLC/TC 14 prEN IEC 60076-22-5:2019 Power transformers - Part 22-5: Power transformer and reactor fittings - Pumps 20.12.2019 ТК-79
CLC/TC 14 prEN IEC 60076-22-6:2019 Power transformers – Part 22-6: Power transformer and reactor fittings – Fans 20.12.2019 ТК-79
CLC/SR 36 prEN IEC 60120:2019 Dimensions of ball and socket couplings of string insulator units 27.12.2019 ТК-79
CLC/SR 36 prEN IEC 60372:2019 Locking devices for ball and socket couplings of string insulator units - Dimensions and tests 27.12.2019 ТК-79
CLC/SR 36 prEN IEC 60471:2019 Dimensions of clevis and tongue couplings of string insulator units 27.12.2019 ТК-79
CLC/TC 82 prEN IEC 60904-1:2019 Photovoltaic devices - Part 1: Measurement of photovoltaic current-voltage characteristics 20.12.2019 ТК-79
CLC/TC 82 prEN IEC 60904-10:2019 Photovoltaic devices - Part 10: Methods of linear dependence and linearity measurements 24.01.2020 ТК-79
CLC/TC 82 prEN IEC 61215-1:2019 Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 1: Test requirements 10.01.2020 ТК-79
CLC/TC 82 prEN IEC 61215-1-1:2019 Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 1-1: Special requirements for testing of crystalline silicon photovoltaic (PV) modules 10.01.2020 ТК-79
CLC/TC 82 prEN IEC 61215-1-2:2019 Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 1-2: Special requirements for testing of thin-film Cadmium Telluride (CdTe) based photovoltaic (PV) modules 10.01.2020 ТК-79
CLC/TC 82 prEN IEC 61215-1-4:2019 Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 1-4: Special requirements for testing of thin-film Cu(In,GA)(S,Se)2 based photovoltaic (PV) modules 10.01.2020 ТК-79
CLC/TC 82 prEN IEC 61215-2 Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 2: Test procedures 10.01.2020 ТК-79
CLC/SR 96 prEN IEC 61558-2-1:2019 Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-1: Particular requirements and tests for separating transformers and power supplies incorporating separating transformers for general applications 15.11.2019 ТК-79
CLC/SR 96 prEN IEC 61558-2-16:2019 Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-16: Particular requirements and tests for switch mode power supply units and transformers for switch mode power supply units for general applications 15.11.2019 ТК-79
CLC/SR 96 prEN IEC 61558-2-4:2019 Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-4: Particular requirements and tests for isolating transformers and power supply units incorporating isolating transformers for general applications 15.11.2019 ТК-79
CLC/SR 96 prEN IEC 61558-2-6:2019 Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-6: Particular requirements and tests for safety isolating transformers and power supply units incorporating safety isolating transformers for general applications 15.11.2019 ТК-79
CLC/SR 37B prEN IEC 61643-322:2019 Components for low-voltage surge protection - Part 322: Selection and application principles for silicon PN-junction voltage limiters 03.01.2020 ТК-79
CLC/TC 57 prEN IEC 61968-13:2019 Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management - Part 13: Common distribution power system model profiles 22.11.2019 ТК-79
CLC/TC 82 prEN IEC 62787:2019 Concentrator photovoltaic (CPV) solar cells and cell-on-carrier (COC) assemblies - Reliability qualification 15.11.2019 ТК-79
CLC/TC 82 prEN IEC 63027:2019 DC arc detection and interruption in photovoltaic power systems 24.01.2020 ТК-79
CEN/CLC/JTC 3 EN ISO 13485:2016/prA1 Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes (ISO 13485:2016) 23.01.2020 ТК-87
CEN/CLC/JTC 3 EN ISO 13485:2016/prA1 Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes (ISO 13485:2016) 23.01.2020 ТК-87
CEN/CLC/JTC 3 EN ISO 15223-1:2016/prA1 Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied - Part 1: General requirements (ISO 15223-1:2016) 23.01.2020 ТК-87
CEN/CLC/JTC 3 EN ISO 15223-1:2016/prA1 Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied - Part 1: General requirements (ISO 15223-1:2016) 23.01.2020 ТК-87
CLC/TC 62 prEN IEC 62304:2019 Health software - Software life cycle processes 27.12.2019 ТК-87
CLC/TC 62 prEN IEC 80001-1:2019 Safety, effectiveness and security in the implementation and use of connected medical devices or connected health software - Part 1: Application of risk management 24.01.2020 ТК-87
CEN/CLC/JTC 3 prEN ISO 80369-7 Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications - Part 7: Connectors with 6 % (Luer) taper for intravascular or hypodermic applications (ISO/DIS 80369-7:2019) 03.01.2020 ТК-87
CEN/CLC/JTC 3 prEN ISO 80369-7 Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications - Part 7: Connectors with 6 % (Luer) taper for intravascular or hypodermic applications (ISO/DIS 80369-7:2019) 03.01.2020 ТК-87
CEN/CLC/JTC 5 prEN 16602-60-14 Space product assurance - Relifing procedure - EEE components 02.01.2020 ТК-0/ПС-15
CEN/CLC/JTC 5 prEN 16603-20-01 Space engineering - Multipaction, design and test 28.11.2019 ТК-0/ПС-15
CEN/CLC/JTC 5 prEN 16603-20-21 Space engineering - Interface requirements for electrical actuators 28.11.2019 ТК-0/ПС-15
CEN/CLC/JTC 5 prEN 16603-32-10 Space engineering - Structural factors of safety for spaceflight hardware 28.11.2019 ТК-0/ПС-15
CEN/CLC/JTC 5 prEN 16603-60-20 Space engineering - Star sensor terminology and performance specification 28.11.2019 ТК-0/ПС-15
CLC/SR 51 prEN IEC 61631:2019 Test method for the mechanical strength of cores made of magnetic oxides 24.01.2020 ТК-0/ПС-18
CLC/SR 51 prEN IEC 62024-2:2019 High frequency inductive components - Electrical characteristics and measuring methods - Part 2: Rated current of inductors for DC to DC converters 15.11.2019 ТК-0/ПС-18
CLC/SR 51 prEN IEC 63093-1:2019 Ferrite cores - Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities - Part 1: General specification 20.12.2019 ТК-0/ПС-18
CLC/SR 51 prEN IEC 63093-9:2019 Ferrite cores - Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities - Part 9: Planar cores 20.12.2019 ТК-0/ПС-18
CLC/SR 47E EN 60747-16-5:2013/prA1 Semiconductor devices - Part 16-5: Microwave integrated circuits - Oscillators 06.12.2019 ТК-0/ПС-19
CLC/SR 47E EN 60747-16-5:2013/prA1:2019 Semiconductor devices - Part 16-5: Microwave integrated circuits - Oscillators 06.12.2019 ТК-0/ПС-19
CLC/SR 47 prEN IEC 60749-41:2019 Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 41: Standard reliability testing methods of non-volatile memory devices 15.11.2019 ТК-0/ПС-19
CLC/TC 86A prEN IEC 60793-1-34:2019 Optical fibres - Part 1-34: Measurement methods and test procedures - Fibre curl 24.01.2020 ТК-0/ПС-19
CLC/TC 86A prEN IEC 60794-6:2019 Optical Fibre Cables - Part 6: Indoor-Outdoor cables - Sectional specification for Indoor-Outdoor cables 10.01.2020 ТК-0/ПС-19
CLC/TC 86A prEN IEC 60794-6-10:2019 Optical Fibre Cables - Part 6-10: Indoor-Outdoor cables - Family specification for a Universal Indoor-Outdoor cable 10.01.2020 ТК-0/ПС-19
CLC/TC 86A prEN IEC 60794-6-20:2019 Optical Fibre Cables - Part 6-20: Indoor-Outdoor cables - Family specification for Flame Retardant Outdoor cables 10.01.2020 ТК-0/ПС-19
CLC/TC 86A prEN IEC 60794-6-30:2019 Optical Fibre Cables - Part 6-30: Indoor-Outdoor cables - Family specification for Weatherized Indoor cables 10.01.2020 ТК-0/ПС-19
CLC/TC 66X prEN IEC 61010-2-040:2019 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-040: Particular requirements for sterilizers and washer-disinfectors used to treat medical materials 27.12.2019 ТК-0/ПС-19
CLC/SR 91 prEN IEC 61189-5-601:2019 Test methods for electrical materials, printed boards and other interconnection structures and assemblies - Part 5-601: General test methods for materials and assemblies - Reflow soldering ability test for solder joint, and reflow heat resistance test for printed boards 06.12.2019 ТК-0/ПС-19
CLC/SR 91 prEN IEC 61760-1:2019 Surface mounting technology - Part 1: Standard method for the specification of surface mounting components (SMDs) 06.12.2019 ТК-0/ПС-19
CLC/SR 124 prEN IEC 63203-101-1:2019 Wearable electronic devices and technologies - Part 101-1: Terminology 06.12.2019 ТК-0/ПС-19
CLC/SR 124 prEN IEC 63203-401-1:2019 Wearable electronic devices and technologies - Part 401-1: Devices and Systems - Functional elements - Evaluation method of the stretchable resistive strain sensor 06.12.2019 ТК-0/ПС-19
CLC/SR 124 prEN IEC 63203-402-1:2019 Wearable electronic devices and technologies - Part 402-1: Devices and Systems - Accessory - Test methods of glove-type motion sensors for measuring finger movements 29.11.2019 ТК-0/ПС-19
CLC/SR 48B prEN IEC 60352-5:2019 Solderless connections - Part 5: Press-in connections - General requirements, test methods and practical guidance 06.12.2019 ТК-0/ПС-20
CLC/SR 48B prEN IEC 61076-3-126:2019 Connectors for electrical and electronic equipment - Product requirements - Part 3-126: Rectangular connectors - Detail specification for 5-way power connector for industrial environments with push-pull locking 24.01.2020 ТК-0/ПС-20
CLC/TC 65X prEN IEC 61326-1:2019 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 1: General requirements 15.11.2019 ТК-0/ПС-21
CLC/TC 65X prEN IEC 61326-2-1:2019 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-1: Particular requirements - Test configurations, operational conditions and performance criteria for sensitive test and measurement equipment for EMC unprotected applications 15.11.2019 ТК-0/ПС-21
CLC/TC 65X prEN IEC 61326-2-2:2019 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-2: Particular requirements - Test configurations, operational conditions and performance criteria for portable test, measuring and monitoring equipment used in low-voltage distribution systems 15.11.2019 ТК-0/ПС-21
CLC/TC 65X prEN IEC 61326-2-3:2019 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-3: Particular requirements - Test configuration, operational conditions and performance criteria for transducers with integrated or remote signal conditioning 15.11.2019 ТК-0/ПС-21
CLC/TC 65X prEN IEC 61326-2-4:2019 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-4: Particular requirements - Test configurations, operational conditions and performance criteria for insulation monitoring devices according to IEC 61557-8 and for equipment for insulation fault location according to IEC 61557-9 15.11.2019 ТК-0/ПС-21
CLC/TC 65X prEN IEC 61326-2-5:2019 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-5: Particular requirements - Test configurations, operational conditions and performance criteria for field devices with field bus interfaces according to IEC 61784-1 15.11.2019 ТК-0/ПС-21
CLC/TC 65X prEN IEC 61326-2-6:2019 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-6: Particular requirements - In vitro diagnostic (IVD) medical equipment 15.11.2019 ТК-0/ПС-21
CLC/TC 65X prEN IEC 62443-2-1:2019 Security for industrial automation and control systems - Part 2-1: Security program requirements for IACS asset owners 15.11.2019 ТК-0/ПС-21
CLC/SR 3 prEN IEC/IEEE 82079-1:2019 Preparation of information for use (instructions for use) of products - Part 1: Principles and general requirements 06.12.2019 ЕРГ 2