Полезнa информация

Обществено допитване

Назад

Проекти за европейски стандарти (CLC)

Съгласно Вътрешните правила на CEN/CENELEC и Правилата за работа по националната стандартизация, БИС обявява обществено допитване по проекти на CEN/CENELEC. С цел осигуряване на прозрачност в работата по стандартизация и вземане под внимание мнението на всички заинтересовани в страната от европейските стандарти, БИС предоставя пълния тескт на проектите за стандарти.
Всеки заинтересован може да се запознае с интересуващия го проект в библиотеката на БИС безплатно или да получи копие по електронната поща срещу редуцирано заплащане. Мнение относно съдържанието на стандартите може да бъде изразено на адреса на секретаря на БИС/ТК* в посочения краен срок за мнение.

*Информация за контакт със секретаря на съответния БИС/ТК може да се намери на интернет страницата на БИС: www.bds-bg.org/bg/tc/index.php.


TC № на проекта на стандарт Заглавие Краен срок за мнения БИС/ТК/ПС
CLC/TC 61 EN 60335-2-3:2016/prA1 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-3: Particular requirements for electric irons 25.10.2019 ТК-6
CLC/TC 61 EN 60335-2-38:2003/prA2 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-38: Particular requirements for commercial electric griddles and griddle grills 01.11.2019 ТК-6
CLC/TC 59X EN 60456:2016/prAA:2019 Clothes washing machines for household use - Methods for measuring the performance 01.11.2019 ТК-6
CLC/TC 61 FprEN 60335-2-36:2017/prA11:2019 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-36: Particular requirements for commercial electric cooking ranges, ovens, hobs and hob elements 20.09.2019 ТК-6
CLC/TC 61 FprEN 60335-2-37:2017/prA11 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-37: Particular requirements for commercial electric doughnut fryers and deep fat fryers 01.11.2019 ТК-6
CLC/TC 61 prEN 50706 Household and similar electrical appliances - Particular requirements for electrical operated commercial rotary ironers 01.11.2019 ТК-6
CLC/TC 61 prEN IEC 60335-2-40/prA11:2019 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-40: Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers 01.11.2019 ТК-6
CLC/TC 61 prEN IEC 60335-2-41 Household and similar electrical appliances - Safety - Particular requirements for pumps 25.10.2019 ТК-6
CLC/TC 61 prEN IEC 60335-2-41/prA11 Household and similar electrical appliances - Safety - Particular requirements for pumps 25.10.2019 ТК-6
CLC/TC 59X prEN IEC 62512 Electric clothes washer-dryers for household use - Methods for measuring the performance 08.11.2019 ТК-6
CLC/TC 59X prEN IEC 62512/prAA:2019 Electric clothes washer-dryers for household use - Methods for measuring the performance 08.11.2019 ТК-6
CLC/TC 59X prEN IEC 63169:2019 Electrical household and similar cooling and freezing appliances - Food preservation and storage 08.11.2019 ТК-6
CLC/TC 59X prEN IEC 63252:2019 Energy consumption of vending machines 11.10.2019 ТК-6
CLC/TC 2 prEN IEC 60034-5:2019 Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification 27.09.2019 ТК-38
CLC/TC 31 prEN IEC 60079-10-1:2019 Explosive atmospheres - Part 10-1: Classification of areas - Explosive gas atmospheres 18.10.2019 ТК-38
CLC/SR 112 prEN IEC 61857-33:2019 Electrical insulation systems - Procedures for thermal evaluation - Part 33: Multifactor evaluation with increased factors at elevated temperature 27.09.2019 ТК-38
CLC/SR 112 prEN IEC 61857-41:2019 Electrical insulation systems - Procedures for thermal evaluation - Part 41: Specific requirements for electrical insulation systems for use in dry-type high-voltage transformers with operating voltages of 1kV and above 18.10.2019 ТК-38
CLC/TC 116 prEN IEC 62841-2-6:2019 Electric motor-operated tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-6: Particular requirements for hand-held hammers 08.11.2019 ТК-38
CLC/TC 116 prEN IEC 62841-2-6:2019/prAA:2019 Electric motor-operated tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-6: Particular requirements for hand-held hammers 08.11.2019 ТК-38
CLC/TC 116 prEN IEC 62841-4-4:2019 Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 4-4: Particular requirements for lawn trimmers, lawn edge trimmers, grass trimmers, brush cutters and brush saws 30.08.2019 ТК-38
CLC/TC 116 prEN IEC 62841-4-4:2019/prAA:2019 Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 4-4: Particular requirements for lawn trimmers, lawn edge trimmers, grass trimmers, brush cutters and brush saws 30.08.2019 ТК-38
CLC/TC 209 EN 50083-2:2012/prA2 Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 2: Electromagnetic compatibility for equipment 06.09.2019 ТК-47
CLC/TC 210 EN 55014-1:2017/prA1 (fragment 1):2019 Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission 20.09.2019 ТК-47
CLC/TC 210 EN 55014-1:2017/prA1 {fragment 4}:2019 Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission 20.09.2019 ТК-47
CLC/TC 210 EN 55014-1:2017/prA1 {fragment 5}:2019 Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission 20.09.2019 ТК-47
CLC/TC 210 EN 55014-2:2015/prA1 {fragment 3}:2019 Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 2: Immunity - Product family standard 20.09.2019 ТК-47
CLC/TC 210 EN 55016-1-6:2015/prA2:2019 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-6: Radio disturbance and immunity measuring appratus - EMC antenna calibration 25.10.2019 ТК-47
CLC/TC 210 EN IEC 61000-3-2:2019/prA1:2019 {fragment 1} Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤16 A per phase) 06.09.2019 ТК-47
CLC/SR 103 FprEN IEC 60215:201X/prAA Safety requirements for radio transmitting equipment - General requirements and terminology 06.09.2019 ТК-47
CLC/TC 100X prEN 63181-2:2019 LCD multi-screen display terminals - Part 2: Measuring methods 06.09.2019 ТК-47
CLC/TC 100X prEN IEC 60098:2019 Analogue audio disk records and reproducing equipment 11.10.2019 ТК-47
CLC/TC 79 EN 50131-1:2006/prA3:2019 Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 1: System requirements 30.08.2019 ТК-53
CLC/TC 79 prEN 50131-2-4:2019 Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-4: Requirements for combined passive infrared and microwave detectors 27.09.2019 ТК-53
CLC/TC 34 EN 60061-2:1993/prA56:2019 Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 2: Lampholders 18.10.2019 ТК-54
CLC/TC 34 EN 60061-3:1993/prA58:2019 Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 3: Gauges 18.10.2019 ТК-54
CLC/TC 34 EN 60598-1:2015/prA2:2019 Luminaires - Part 1: General requirements and tests 30.08.2019 ТК-54
CLC/TC 23BX prEN 63180:2019 Methodology for determining the functionality of detectors - Part 1: Passive infra-red detectors for presence and motion detection 06.09.2019 ТК-54
CLC/TC 23H prEN IEC 60309-1:2019 Plugs, fixed or portable socket- outlets and appliance inlets for industrial purposes - Part 1: General requirements 01.11.2019 ТК-54
CLC/TC 23H prEN IEC 60309-2:2019 Plugs, fixed or portable socket- outlets and appliance inlets for industrial purposes - Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories 01.11.2019 ТК-54
CLC/TC 23H prEN IEC 60309-4:2019 Plugs, fixed or portable socket- outlets and appliance inlets for industrial purposes - Part 4: Switched socket-outlets and connectors with or without interlock 01.11.2019 ТК-54
CLC/TC 23H prEN IEC 61316:2019 Industrial cable reels 01.11.2019 ТК-54
CLC/TC 34 prEN IEC 62868-2-2:2019 Organic Light Emitting Diode (OLED) light sources for general lighting - safety - part 2-2: Particular requirements for integrated OLED modules 01.11.2019 ТК-54
CLC/TC 215 EN 50310:2016/prA1:2019 Telecommunications bonding networks for buildings and other structures 04.10.2019 ТК-57
CLC/TC 205 EN 50491-11:2015/prAA General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 11: Smart Metering - Application Specifications - Simple External Consumer Display 08.11.2019 ТК-57
CEN/CLC/ETSI/JWG eAcc prEN 301549 Accessibility requirements for ICT products and services 24.10.2019 ТК-57
CLC/TC 205 prEN 50090-5-1 Home and Building Electronic Systems (HBES) - Part 5-1: Media and media dependent layers - Power line for HBES Class 1 08.11.2019 ТК-57
CLC/TC 205 prEN 50090-5-2 Home and Building Electronic Systems (HBES) Part 5-2: Media and media dependent layers - Network based on HBES Class 1, Twisted Pair 08.11.2019 ТК-57
CEN/CLC/JTC 13 prEN ISO/IEC 27000 Information technology - Security techniques - Information security management systems - Overview and vocabulary (ISO/IEC 27000:2018) 19.09.2019 ТК-57
CLC/TC 55 prEN IEC 60317-0-6:2019 Specifications for particular types of winding wires - Part 0-6: General requirements - Glass-fibre wound resin or varnish impregnated, bare or enamelled round copper wire 06.09.2019 ТК-58
CLC/TC 55 prEN IEC 60317-27-1:2019 Specifications for particular types of winding wires - Part 27-1: Paper tape covered round copper wire 18.10.2019 ТК-58
CLC/TC 55 prEN IEC 60317-27-2:2019 Specifications for particular types of winding wires - Part 27-2: Paper tape covered round aluminum wire 18.10.2019 ТК-58
CLC/TC 55 prEN IEC 60317-27-4:2019 Specifications for particular types of winding wires - Part 27-4: Paper tape covered rectangular aluminum wire 18.10.2019 ТК-58
CLC/TC 55 prEN IEC 60317-61:2019 Specifications for particular types of winding wires - Part 61: Polyester glass-fibre wound, resin or varnish impregnated, bare or enamelled rectangular copper wire, temperature index 180 23.08.2019 ТК-58
CLC/TC 21X prEN 62485-5:2019 Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 5: Safe operation of stationary lithium-ion batteries 06.09.2019 ТК-64
CLC/TC 21X prEN 62485-6:2019 Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 5: Safe operation of lithium-ion batteries in traction applications 06.09.2019 ТК-64
CLC/TC 21X prEN IEC 63115-2:2019 Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Sealed nickel-metal hydride rechargeable cells and modules for use in industrial applications - Part 2: Safety 20.09.2019 ТК-64
CLC/SR 10 prEN IEC 60296:2019 Fluids for electrotechnical applications - Mineral insulating oils for electrical equipment 25.10.2019 ТК-67
CLC/TC 9X prEN IEC 62973-2:2019 Railway applications - Batteries for auxiliary power supply systems - Part 2: Nickel Cadmium (NiCd) batteries 30.08.2019 ТК-70
CLC/TC 45AX prEN IEC 61225 Nuclear power plants - Instrumentation, control and electrical power systems - Requirements for static uninterruptible DC and AC power supply systems 30.08.2019 ТК-71
CLC/TC 45B prEN IEC 62327 Radiation protection instrumentation - Hand-held instruments for the detection and identification of radionuclides and for the estimation of ambient dose equivalent rate from photon radiation 30.08.2019 ТК-71
CLC/TC 45B prEN IEC 62401 Radiation protection instrumentation - Alarming personal radiation devices (PRDs) for the detection of illicit trafficking of radioactive material 30.08.2019 ТК-71
CLC/SR 32C EN 60127-2:2014/prA1:2019 Miniature fuses - Part 2: Cartridge fuse-links 08.11.2019 ТК-72
CLC/SR 32C EN 60127-3:2015/prA1:2019 Miniature fuses - Part 3: Sub-miniature fuse-links 08.11.2019 ТК-72
CLC/TC 23E prEN 60898-2 Electrical accessories - Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations - Part 2: Circuit-breakers for a.c. and d.c. operation 11.10.2019 ТК-72
CLC/SR 104 prEN IEC 60068-3-7:2019 Environmental testing - Part 3-7: Supporting documentation and guidance - Measurements in temperature chambers for tests A and B (with load) 01.11.2019 ТК-72
CLC/TC 121A prEN IEC 60947-4-3:2019 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-3: Contactors and motor-starters - Semiconductor controllers and semiconductor contactors for non-motor loads 18.10.2019 ТК-72
CLC/TC 106X EN 50401:2017/prA1 Product standard to demonstrate the compliance of base station equipment with radiofrequency electromagnetic field exposure limits (110 MHz - 100 GHz), when put into service 30.08.2019 ТК-75
CLC/TC 210 EN 55014-1:2017/prA1 (fragment 1):2019 Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission 20.09.2019 ТК-75
CLC/TC 210 EN 55014-1:2017/prA1 {fragment 4}:2019 Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission 20.09.2019 ТК-75
CLC/TC 210 EN 55014-1:2017/prA1 {fragment 5}:2019 Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission 20.09.2019 ТК-75
CLC/TC 210 EN 55014-2:2015/prA1 {fragment 3}:2019 Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 2: Immunity - Product family standard 20.09.2019 ТК-75
CLC/TC 210 EN 55016-1-6:2015/prA2:2019 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-6: Radio disturbance and immunity measuring appratus - EMC antenna calibration 25.10.2019 ТК-75
CLC/TC 210 EN IEC 61000-3-2:2019/prA1:2019 {fragment 1} Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤16 A per phase) 06.09.2019 ТК-75
CLC/TC 82 prEN 50524 Data sheet for photovoltaic inverters 01.11.2019 ТК-79
CLC/TC 14 prEN IEC 60076-24:2019 Power transformers - Part 24: Specification of Voltage Regulating Distribution Transformers (VRDT) 18.10.2019 ТК-79
CLC/SR 27 prEN IEC 60519-8:2019 Safety in Installations for electroheating and electromagnetic processing - Part 8: Particular requirements for electroslag remelting furnaces 18.10.2019 ТК-79
CLC/SR 27 prEN IEC 60779:2019 Installations for electroheating and electromagnetic processing - Test methods for electroslag remelting furnaces 08.11.2019 ТК-79
CLC/TC 78 prEN IEC 61472-2:2019 Live working - Minimum approach distances - Part 2: A method of determination for AC system 1,0 to 72,5 kV 20.09.2019 ТК-79
CLC/TC 57 prEN IEC 62488-3:2019 Power line communication systems for power utility applications - Part 3: Digital Power Line Carrier (DPLC) terminals and hybrid ADPLC terminals 27.09.2019 ТК-79
CLC/TC 78 prEN IEC 63247-1:2019 Live working - Part 1: Footwear for electrical protection - Insulating footwear and overboots 20.09.2019 ТК-79
CLC/TC 62 prEN IEC 60336:2019 Medical electrical equipment - X-ray tube assemblies for medical diagnosis - Characteristics of focal spots 25.10.2019 ТК-87
CLC/TC 62 prEN IEC 60522-1:2019 Medical electrical equipment - Diagnostics X-Rays - Part 1: Determination of quality equivalent filtration and permanent filtration 18.10.2019 ТК-87
CLC/TC 62 prEN IEC 63073-1:2019 Dedicated Radionuclide Imaging Devices - Characteristics and Test Conditions - Part 1: Cardiac SPECT 04.10.2019 ТК-87
CLC/TC 111X prEN IEC 62321-9:2019 Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 9: Hexabromocyclododecane in polymers by chromatography-mass spectrometry (GC-MS) 01.11.2019 ТК-103
CEN/CLC/JTC 5 prEN 16604-30-03 Space - Space Situational Awareness Monitoring - Part 30-03: Observation System Data Message (OSDM) 22.08.2019 ТК-0/ПС-15
CLC/SR 90 prEN 61788-26:2019 Superconductivity - Part 26: Critical current measurement - DC critical current of RE-Ba-Cu-O composite superconductors 06.09.2019 ТК-0/ПС-18
CLC/SR 87 prEN IEC 63045:2019 Ultrasonics - Non-focusing and weakly focusing pressure pulse sources - Characteristics of fields 20.09.2019 ТК-0/ПС-18
CLC/SR 51 prEN IEC 63093-2:2019 Ferrite cores - Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities - Part 2: Pot-cores for use in telecommunications, power supply, and filter applications 01.11.2019 ТК-0/ПС-18
CLC/SR 51 prEN IEC 63093-3:2019 Ferrite cores - Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities - Part 3: Half pot-cores made of ferrite for inductive proximity switches 01.11.2019 ТК-0/ПС-18
CLC/TC 86BXA EN IEC 61300-2-4:2019/prA1:2019 Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-4: Tests - Fibre or cable retentio 13.09.2019 ТК-0/ПС-19
CLC/TC 86BXA prEN 50377-14-1 Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre communication systems - Product specifications Part 14-1: Simplex and duplex cords made from simplex plugs with cylindrical ferrules, using EN 60793-2-50 single-mode B1 or B6 fibre for Category C according to EN 61753 1 30.08.2019 ТК-0/ПС-19
CLC/TC 86BXA prEN 61753-061-2:2019 Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 061-2: Single-mode fibre optic pigtailed style polarization independent isolators for category C - Controlled environments 06.09.2019 ТК-0/ПС-19
CLC/TC 86BXA prEN 61977:2019 Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic fixed filters - Generic specification 06.09.2019 ТК-0/ПС-19
CLC/SR 47E prEN IEC 60747-5-5:2019 Semiconductor devices - Part 5-5: Optoelectronic devices - Photocouplers 23.08.2019 ТК-0/ПС-19
CLC/SR 47 prEN IEC 60749-15:2019 Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 15: Resistance to soldering temperature for through-hole mounted devices 27.09.2019 ТК-0/ПС-19
CLC/TC 86A prEN IEC 60793-2-40:2019 Optical fibres - Part 2-40: Product specifications - Sectional specification for category A4 multimode fibres 04.10.2019 ТК-0/ПС-19
CLC/SR 91 prEN IEC 61189-5-504:2019 Test methods for electrical materials, printed boards and other interconnection structures and assemblies - Part 5-504: General test methods for materials and assemblies - Pocess ionic contamination testing (PICT) 20.09.2019 ТК-0/ПС-19
CLC/TC 86BXA prEN IEC 61300-3-55:2019 Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-55:Examinations and measurements - Polarisation extinction ratio and keying accuracy of polarisation maintaining, passive, optical components 27.09.2019 ТК-0/ПС-19
CLC/SR 86C prEN IEC 61757-1-1:2019 Fibre optic sensors - Part 1-1: Strain measurement - Strain sensors based on fibre Bragg gratings 23.08.2019 ТК-0/ПС-19
CLC/SR 86C prEN IEC 62148-6:2019 Fibre optic active components and devices - Package and interface standards - Part 6: ATM-PON transceivers 30.08.2019 ТК-0/ПС-19
CLC/SR 86C prEN IEC 62149-11:2019 Fibre optic active components and devices - Performance standards - Part 11: Multiple channel transmitter/receiver chip scale package with multimode fibre interface 13.09.2019 ТК-0/ПС-19
CLC/SR 49 prEN IEC 63155:2019 Guidelines for the measurement method of power durability for surface acoustic wave (SAW) and bulk acoustic wave (BAW) devices in radio frequency (RF) applications. 27.09.2019 ТК-0/ПС-19
CLC/SR 48B prEN IEC 60512-9-5:2019 Connectors for electrical and electronic equipment - Tests and measurements - Part 9-5: Endurance tests - Test 9e: Current loading, cyclic 08.11.2019 ТК-0/ПС-20
CLC/TC 22X prEN IEC 61800-1:2019 Adjustable speed electrical power drive systems - Part 1: General requirements - Rating specifications for low voltage adjustable speed DC power drive systems 01.11.2019 ТК-0/ПС-20
CLC/TC 22X prEN IEC 61800-2:2019 Adjustable speed electrical power drive systems - Part 2: General requirements - Rating specifications for adjustable speed a.c. power drive systems 25.10.2019 ТК-0/ПС-20
CLC/SR 48D prEN IEC 62610-6:2019 Mechanical structures for electrical and electronic equipment - Thermal management for cabinets in accordance with IEC 60297 and IEC 60917 Series - Part 6: Air recirculation and bypass of indoor cabinets 06.09.2019 ТК-0/ПС-20
CLC/SR 97 prEN IEC 63067:2019 Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes - Connecting devices - General requirements and tests 25.10.2019 ТК-0/ПС-20
CLC/TC 65X prEN IEC 62657-4:2019 Industrial communication networks - Wireless communication networks - Part 4: Coexistence management with central coordination of wireless applications 11.10.2019 ТК-0/ПС-21