Полезнa информация

Обществено допитване

Назад

Предложения на европейско ниво (CLC - етап 00.60)

Съгласно Вътрешните правила на CEN/CENELEC и Правилата за работа по националната стандартизация, БИС обявява обществено допитване по предложения за разработване на нови европейски стандарти.

Всеки заинтересован може да изпрати мнение относно конкретно предложение на секретаря на съответния БИС/ТК*.

*Информация за контакт със секретаря на съответния БИС/ТК може да се намери на интернет страницата на БИС: www.bds-bg.org/bg/tc/index.php.


TC № на проекта на стандарт Заглавие Краен срок за мнения БИС/ТК/ПС
CLC/TC 205 pEN 50065-4-2 Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz - Part 4-2 : Low-voltage decoupling filters - Safety requirements ТК-57
CLC/TC 205 prEN 50065-4-1 Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz - Part 4-1: Low voltage decoupling filters - Generic specification ТК-57
CLC/TC 205 prEN 50065-4-3 Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz - Part 4-3: Low voltage decoupling filter - Incoming filter ТК-57
CLC/TC 205 prEN 50065-4-4 Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz - Part 4-4: Low voltage decoupling filter - Impedance filter ТК-57
CLC/TC 205 prEN 50065-4-5 Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz - Part 4-5 : low voltage decoupling filter - Segmentation filter ТК-57
CLC/TC 205 prEN 50065-4-6 Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz - Part 4-6: Low voltage decoupling filters - Phase coupler ТК-57
CLC/TC 205 prEN 50065-4-7 Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz - Part 4-7: Portable low voltage decoupling filters - Safety requirements ТК-57
CLC/TC 20 prEN 50143 Cables for signs and luminous-discharge-tube installations operating from a no-load rated output voltage exceeding 1 000 V but not exceeding 10 000 V ТК-58
CLC/TC 20 prEN 50214 Flat polyvinyl chloride sheathed flexible cables ТК-58
CLC/TC 20 prEN 50525-1 Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 1: General requirements ТК-58
CLC/TC 20 prEN 50618 Electric cables for photovoltaic systems ТК-58
CLC/TC 9X CLC/prTS 50XXX Technical Requirements for Current Collectors for ground-level feeding system on road vehicles in operation ТК-70
CLC/TC 111X prEN 50614 Requirements for the preparing for re-use of waste electrical and electronic equipment ТК-103