Полезнa информация

Обществено допитване

Назад

Периодичен преглед на международни стандарти* (90.20)

Съгласно Директивите на ISO/IEC и Правилата за работа по националната стандартизация БИС обявява обществено допитване за периодичен преглед на международни стандартина , което се прави на всеки 5 години с цел да се гарантира актуалността на действащите стандарти.
Мнение относно бъдещето на международните стандарти може да бъде изразено от всеки заинтересован на адреса секретаря на БИС/ТК** в посочения краен срок за мнение, като се избере някоя от следните възможности:

  • потвърждаване действието на стандарта за следващите 5 години;
  • преработване на стандарта (мотиви);
  • отмяна на стандарта (мотиви).

*За технически комитети с Р и О членство и за въведени БДС ISO без огледални технически комитети

**Информация за контакт със секретаря на съответния БИС/ТК може да се намери на интернет страницата на БИС: www.bds-bg.org/bg/tc/index.php.


TC № на проекта на стандарт Заглавие Краен срок за мнения БИС/ТК/ПС
ISO/TC 92/SC 1 ISO/TS 5658-1:2006 Reaction to fire tests - Spread of flame - Part 1: Guidance on flame spread ТК-1
ISO/TC 92/SC 1 ISO/TS 3814:2014 Standard tests for measuring reaction-to-fire of products and materials - Their development and application ТК-1
ISO/TC 21/SC 3 ISO/TS 7240-29:2017 Fire detection and alarm systems - Part 29: Video fire detectors ТК-1
ISO/TC 119/SC 2 ISO 18549-1:2009 Metallic powders - Determination of apparent density and flow rate at elevated temperatures - Part 1: Determination of apparent density at elevated temperatures ЕРГ 1
ISO/TC 119/SC 2 ISO 18549-2:2009 Metallic powders - Determination of apparent density and flow rate at elevated temperatures - Part 2: Determination of flow rate at elevated temperatures ЕРГ 1
ISO/TC 92/SC 4 ISO/TS 13447:2013 Fire safety engineering - Guidance for use of fire zone models ТК-1
ISO/TC 92/SC 1 ISO 5657:1997 Reaction to fire tests - Ignitability of building products using a radiant heat source ТК-1
ISO/TC 92/SC 1 ISO 12863:2010 Standard test method for assessing the ignition propensity of cigarettes ТК-1
ISO/TC 131/SC 6 ISO 3723:2015 Hydraulic fluid power - Filter elements - Method for end load test ТК-2
ISO/TC 131/SC 3 ISO 6020-2:2015 Hydraulic fluid power - Mounting dimensions for single rod cylinders, 16 MPa (160 bar) series - Part 2: Compact series ТК-2
ISO/TC 131/SC 3 ISO 6020-3:2015 Hydraulic fluid power - Mounting dimensions for single rod cylinders, 16 MPa (160 bar) series - Part 3: Compact series with bores from 250 mm to 500 mm ТК-2
ISO/TC 131/SC 3 ISO 4393:2015 Fluid power systems and components - Cylinders - Basic series of piston strokes ТК-2
ISO/TC 10/SC 8 ISO 128-43:2015 Technical product documentation (TPD) - General principles of presentation - Part 43: Projection methods in building drawings ЕРГ 2
ISO/TC 10 IEC 81346-1:2009 Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Structuring principles and reference designations - Part 1: Basic rules ЕРГ 2
ISO/TC 10 ISO 12757-2:1998 Ball point pens and refills - Part 2: Documentary use (DOC) ЕРГ 2
ISO/TC 10 ISO 14145-2:1998 Roller ball pens and refills - Part 2: Documentary use (DOC) ЕРГ 2
ISO/TC 10 ISO 27668-2:2009 Gel ink ball pens and refills - Part 2: Documentary use (DOC) ЕРГ 2
ISO/TC 10 ISO 9957-3:1997 Fluid draughting media - Part 3: Water-based coloured draughting inks - Requirements and test conditions ЕРГ 2
ISO/TC 10 ISO 9957-1:1992 Fluid draughting media - Part 1: Water-based India ink - Requirements and test conditions ЕРГ 2
ISO/TC 10 ISO 9958-1:1992 Draughting media for technical drawings - Draughting film with polyester base - Part 1: Requirements and marking ЕРГ 2
ISO/TC 10 ISO 9958-2:1992 Draughting media for technical drawings - Draughting film with polyester base - Part 2: Determination of properties ЕРГ 2
ISO/TC 10 ISO 9959-1:1992 Numerically controlled draughting machines - Drawing test for the evaluation of performance - Part 1: Vector plotters ЕРГ 2
ISO/TC 10 ISO 9960-1:1992 Draughting instruments with or without graduation - Part 1: Draughting scale rules ЕРГ 2
ISO/TC 10 ISO 9961:1992 Draughting media for technical drawings - Natural tracing paper ЕРГ 2
ISO/TC 10 ISO 9962-1:1992 Manually operated draughting machines - Part 1: Definitions, classification and designation ЕРГ 2
ISO/TC 10 ISO 9962-2:1992 Manually operated draughting machines - Part 2: Characteristics, performance, inspection and marking ЕРГ 2
ISO/TC 10/SC 10 IEC 81714-3:2004 Design of graphical symbols for use in the technical documentation of products - Part 3: Classification of connect nodes, networks and their encoding ЕРГ 2
ISO/TC 10/SC 10 ISO 15519-2:2015 Specifications for diagrams for process industry - Part 2: Measurement and control ЕРГ 2
ISO/TC 10/SC 10 ISO 14084-1:2015 Process diagrams for power plants - Part 1: Specification for diagrams ЕРГ 2
ISO/TC 10/SC 10 ISO 14084-2:2015 Process diagrams for power plants - Part 2: Graphical symbols ЕРГ 2
ISO/TC 74 ISO 29581-2:2010 Cement - Test methods - Part 2: Chemical analysis by X-ray fluorescence ТК-4
ISO/TC 71/SC 6 ISO 18319:2015 Fibre-reinforced polymer (FRP) reinforcement for concrete structures - Specifications of FRP sheets ТК-5
ISO/TC 4 ISO 113:2010 Rolling bearings - Plummer block housings - Boundary dimensions ЕРГ 5
ISO/TC 71/SC 1 ISO 1920-12:2015 Testing of concrete - Part 12: Determination of the carbonation resistance of concrete - Accelerated carbonation method ТК-5
ISO/TC 4/SC 4 ISO 5753-2:2010 Rolling bearings - Internal clearance - Part 2: Axial internal clearance for four-point-contact ball bearings ЕРГ 5
ISO/TC 71/SC 7 ISO/TS 16774-5:2017 Test methods for repair materials for water-leakage cracks in underground concrete structures - Part 5: Test method for watertightness ТК-5
ISO/TC 71/SC 7 ISO/TS 16774-6:2017 Test methods for repair materials for water-leakage cracks in underground concrete structures - Part 6: Test method for response to the substrate movement ТК-5
ISO/TC 71/SC 7 ISO/TS 16774-1:2017 Test methods for repair materials for water-leakage cracks in underground concrete structures - Part 1: Test method for thermal stability ТК-5
ISO/TC 4/SC 8 ISO 76:2006 Rolling bearings - Static load ratings ЕРГ 5
ISO/TC 71/SC 3 ISO 22965-1:2007 Concrete - Part 1: Methods of specifying and guidance for the specifier ТК-5
ISO/TC 71/SC 3 ISO 22965-2:2007 Concrete - Part 2: Specification of constituent materials, production of concrete and compliance of concrete ТК-5
ISO/TC 71/SC 3 ISO 22966:2009 Execution of concrete structures ТК-5
ISO/TC 4/SC 7 ISO 12240-1:1998 Spherical plain bearings - Part 1: Radial spherical plain bearings ЕРГ 5
ISO/TC 4/SC 7 ISO 12240-2:1998 Spherical plain bearings - Part 2: Angular contact radial spherical plain bearings ЕРГ 5
ISO/TC 4/SC 7 ISO 12240-3:1998 Spherical plain bearings - Part 3: Thrust spherical plain bearings ЕРГ 5
ISO/TC 4/SC 7 ISO 12240-4:1998 Spherical plain bearings - Part 4: Spherical plain bearing rod ends ЕРГ 5
ISO/TC 33 ISO 22016:2015 Determination of sulfur in refractory products and raw materials by gravimetric, photometric and titrimetric methods ТК-7
ISO/TC 33 ISO 2245:2006 Shaped insulating refractory products - Classification ТК-7
ISO/TC 164/SC 4 ISO 14556:2015 Metallic materials - Charpy V-notch pendulum impact test - Instrumented test method ЕРГ 9
ISO/TC 164/SC 1 ISO 6892-3:2015 Metallic materials - Tensile testing - Part 3: Method of test at low temperature ЕРГ 9
ISO/TC 216 ISO 10750:2015 Footwear - Test method for slide fasteners - Attachment strength of end stops ТК-11
ISO/TC 69 ISO 28640:2010 Random variate generation methods ТК-12
ISO/TC 22/SC 31 ISO 11898-3:2006 Road vehicles - Controller area network (CAN) - Part 3: Low-speed, fault-tolerant, medium-dependent interface ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO 17356-3:2005 Road vehicles - Open interface for embedded automotive applications - Part 3: OSEK/VDX Operating System (OS) ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO 17356-6:2006 Road vehicles - Open interface for embedded automotive applications - Part 6: OSEK/VDX Implementation Language (OIL) ТК-14
ISO/TC 70 ISO 7967-9:2010 Reciprocating internal combustion engines - Vocabulary of components and systems - Part 9: Control and monitoring systems ТК-14
ISO/TC 70 IEC 88528-11:2004 Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets - Part 11: Rotary uninterruptible power systems - Performance requirements and test methods ТК-14
ISO/TC 70 ISO 7967-5:2010 Reciprocating internal combustion engines - Vocabulary of components and systems - Part 5: Cooling systems ТК-14
ISO/TC 22/SC 32 ISO 21848:2005 Road vehicles - Electrical and electronic equipment for a supply voltage of 42 V - Electrical loads ТК-14
ISO/TC 22/SC 32 ISO 17447-3:2015 Road Vehicles - Glow-plugs with conical seating and their cylinder head housing - Part 3: Tests and requirements ТК-14
ISO/TC 22/SC 32 ISO 17447-2:2015 Road Vehicles - Glow-plugs with conical seating and their cylinder head housing - Part 2: Basic characteristics and dimensions for ceramic-sheath-type glow-plugs ТК-14
ISO/TC 22/SC 32 ISO 11451-3:2015 Road vehicles - Vehicle test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy - Part 3: On-board transmitter simulation ТК-14
ISO/TC 22/SC 32 ISO 11452-8:2015 Road vehicles - Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy - Part 8: Immunity to magnetic fields ТК-14
ISO/TC 22/SC 32 ISO 11451-2:2015 Road vehicles - Vehicle test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy - Part 2: Off-vehicle radiation sources ТК-14
ISO/TC 22/SC 32 ISO 11452-1:2015 Road vehicles - Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy - Part 1: General principles and terminology ТК-14
ISO/TC 22/SC 32 ISO 10924-3:2015 Road vehicles - Circuit breakers - Part 3: Miniature circuit breakers with tabs (Blade type), Form CB11 ТК-14
ISO/TC 22/SC 32 ISO 11451-1:2015 Road vehicles - Vehicle test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy - Part 1: General principles and terminology ТК-14
ISO/TC 22/SC 33 ISO 3006:2015 Road vehicles - Passenger car wheels for road use - Test methods ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO 17356-4:2005 Road vehicles - Open interface for embedded automotive applications - Part 4: OSEK/VDX Communication (COM) ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO 17356-5:2006 Road vehicles - Open interface for embedded automotive applications - Part 5: OSEK/VDX Network Management (NM) ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO 27145-6:2015 Road vehicles - Implementation of World-Wide Harmonized On-Board Diagnostics (WWH-OBD) communication requirements - Part 6: External test equipment ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO 22902-2:2006 Road vehicles - Automotive multimedia interface - Part 2: Use cases ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO 22902-7:2006 Road vehicles - Automotive multimedia interface - Part 7: Physical specification ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO 17356-1:2005 Road vehicles - Open interface for embedded automotive applications - Part 1: General structure and terms, definitions and abbreviated terms ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO 17356-2:2005 Road vehicles - Open interface for embedded automotive applications - Part 2: OSEK/VDX specifications for binding OS, COM and NM ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO 20828:2006 Road vehicles - Security certificate management ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO 22902-1:2006 Road vehicles - Automotive multimedia interface - Part 1: General technical overview ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO 22902-6:2006 Road vehicles - Automotive multimedia interface - Part 6: Vehicle interface requirements ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO 22902-3:2006 Road vehicles - Automotive multimedia interface - Part 3: System requirements ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO 22902-4:2006 Road vehicles - Automotive multimedia interface - Part 4: Network protocol requirements for vehicle interface access ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO 22902-5:2006 Road vehicles - Automotive multimedia interface - Part 5: Common message set ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO 15118-2:2014 Road vehicles - Vehicle-to-Grid Communication Interface - Part 2: Network and application protocol requirements ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO 15118-3:2015 Road vehicles - Vehicle to grid communication interface - Part 3: Physical and data link layer requirements ТК-14
ISO/TC 22/SC 41 ISO 20826:2006 Automotive LPG components - Containers ТК-14
ISO/TC 22/SC 34 ISO 7299-1:2007 Diesel engines - End-mounting flanges for pumps - Part 1: Fuel injection pumps ТК-14
ISO/TC 22/SC 34 ISO 9817:1991 Passenger cars - Engine cooling systems - Dimensions of pressure caps and their ramp seats on filler necks ТК-14
ISO/TC 22/SC 34 ISO 9818:1991 Passenger cars - Engine cooling systems - Test methods and marking of pressure caps ТК-14
ISO/TC 22/SC 34 ISO 16247:2004 Road vehicles - Detection of exhaust system leaks - Helium test method and detection device specification ТК-14
ISO/TC 22/SC 35 ISO 3537:2015 Road vehicles - Safety glazing materials - Mechanical tests ТК-14
ISO/TC 147/SC 3 ISO 13164-4:2015 Water quality - Radon-222 - Part 4: Test method using two-phase liquid scintillation counting ТК-15
ISO/TC 146/SC 2 ISO 21438-3:2010 Workplace atmospheres - Determination of inorganic acids by ion chromatography - Part 3: Hydrofluoric acid and particulate fluorides ТК-15
ISO/TC 146/SC 4 ISO 7168-2:1999 Air quality - Exchange of data - Part 2: Condensed data format ТК-15
ISO/TC 146/SC 4 ISO 7168-1:1999 Air quality - Exchange of data - Part 1: General data format ТК-15
ISO/TC 147/SC 5 ISO 16778:2015 Water quality - Calanoid copepod early-life stage test with Acartia tonsa ТК-15
ISO/TC 146/SC 3 ISO/TS 20593:2017 Ambient air - Determination of the mass concentration of tire and road wear particles (TRWP) - Pyrolysis-GC-MS method ТК-15
ISO/TC 207/SC 3 ISO 14025:2006 Environmental labels and declarations - Type III environmental declarations - Principles and procedures ТК-15
ISO/TC 146/SC 1 ISO 23210:2009 Stationary source emissions - Determination of PM10/PM2,5 mass concentration in flue gas - Measurement at low concentrations by use of impactors ТК-15
ISO/TC 146/SC 1 ISO 12141:2002 Stationary source emissions - Determination of mass concentration of particulate matter (dust) at low concentrations - Manual gravimetric method ТК-15
ISO/TC 146/SC 1 ISO 15713:2006 Stationary source emissions - Sampling and determination of gaseous fluoride content ТК-15
ISO/TC 147/SC 6 ISO 5667-5:2006 Water quality - Sampling - Part 5: Guidance on sampling of drinking water from treatment works and piped distribution systems ТК-15
ISO/TC 147/SC 3 ISO 13168:2015 Water quality - Simultaneous determination of tritium and carbon 14 activities - Test method using liquid scintillation counting ТК-15
ISO/TC 46/SC 9 ISO 5963:1985 Documentation - Methods for examining documents, determining their subjects, and selecting indexing terms ТК-16
ISO/TC 46/SC 9 ISO 21047:2009 Information and documentation - International Standard Text Code (ISTC) ТК-16
ISO/TC 46/SC 9 ISO 17316:2015 Information and documentation - International standard link identifier (ISLI) ТК-16
ISO/TC 46/SC 9 ISO 999:1996 Information and documentation - Guidelines for the content, organization and presentation of indexes ТК-16
ISO/TC 46/SC 10 ISO 16245:2009 Information and documentation - Boxes, file covers and other enclosures, made from cellulosic materials, for storage of paper and parchment documents ТК-16
ISO/TC 46/SC 4 ISO 10160:2015 Information and documentation - Open Systems Interconnection - Interlibrary Loan Application Service Definition ТК-16
ISO/TC 5/SC 10 ISO 6708:1995 Pipework components - Definition and selection of DN (nominal size) ТК-17
ISO/TC 5/SC 10 ISO 7483:1991 Dimensions of gaskets for use with flanges to ISO 7005 ТК-17
ISO/TC 17/SC 7 ISO 4969:2015 Steel - Etching method for macroscopic examination ТК-17
ISO/TC 17/SC 4 ISO 11692:1994 Ferritic-pearlitic engineering steels for precipitation hardening from hot-working temperatures ТК-17
ISO/TC 17/SC 4 ISO 9442:1988 Steel - Hot-rolled ribbed and grooved flats for spring leaves - Tolerances and dimensions ТК-17
ISO/TC 5/SC 5 ISO 7-1:1994 Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads - Part 1: Dimensions, tolerances and designation ТК-17
ISO/TC 5/SC 5 ISO 228-2:1987 Pipe threads where pressure-tight joints are not made on the threads - Part 2: Verification by means of limit gauges ТК-17
ISO/TC 5/SC 5 ISO 4144:2003 Pipework - Stainless steel fittings threaded in accordance with ISO 7-1 ТК-17
ISO/TC 5/SC 5 ISO 49:1994 Malleable cast iron fittings threaded to ISO 7-1 ТК-17
ISO/TC 5/SC 5 ISO 4145:1986 Non-alloy steel fittings threaded to ISO 7-1 ТК-17
ISO/TC 5/SC 5 ISO 2016:1981 Capillary solder fittings for copper tubes - Assembly dimensions and tests ТК-17
ISO/TC 5/SC 5 ISO 5251:1981 Stainless steel butt-welding fittings ТК-17
ISO/TC 5/SC 11 ISO 10806:2003 Pipework - Fittings for corrugated metal hoses ТК-17
ISO/TC 5/SC 11 ISO 10807:1994 Pipework - Corrugated flexible metallic hose assemblies for the protection of electrical cables in explosive atmospheres ТК-17
ISO/TC 54 ISO 1041:1973 Essential oils - Determination of freezing point ТК-19
ISO/TC 54 ISO 4715:1978 Essential oils - Quantitative evaluation of residue on evaporation ТК-19
ISO/TC 54 ISO 4729:1984 Oil of pimento leaf (Pimenta dioica (Linnaeus) Merrill) ТК-19
ISO/TC 54 ISO 3849:2003 Oil of citronella, Sri Lankan type (Cymbopogon nardus (L.) W. Watson var. lenabatu Stapf.) ТК-19
ISO/TC 54 ISO 875:1999 Essential oils - Evaluation of miscibility in ethanol ТК-19
ISO/TC 54 ISO 212:2007 Essential oils - Sampling ТК-19
ISO/TC 54 ISO 8901:2003 Oil of bitter orange petitgrain, cultivated (Citrus aurantium L.) ТК-19
ISO/TC 54 ISO 11016:1999 Oil of star anise, Chinese type (Illicium verum Hook. f.) ТК-19
ISO/TC 54 ISO 11021:1999 Essential oils - Determination of water content - Karl Fischer method ТК-19
ISO/TC 54 ISO 11023:1999 Liquorice extracts (Glycyrrhiza glabra L.) - Determination of glycyrrhizic acid content - Method using high-performance liquid chromatography ТК-19
ISO/TC 54 ISO 9776:1999 Oil of Mentha arvensis, partially dementholized (Mentha arvensis L. var. piperascens Malinv. and var. glabrata Holmes) ТК-19
ISO/TC 54 ISO 18321:2015 Essential oils - Determination of peroxide value ТК-19
ISO/TC 155 ISO 7530-1:2015 Nickel alloys - Flame atomic absorption spectrometric analysis - Part 1: Determination of cobalt, chromium, copper, iron and manganese ТК-20
ISO/TC 155 ISO 11400:1992 Nickel, ferronickel and nickel alloys - Determination of phosphorus content - Phosphovanadomolybdate molecular absorption spectrometric method ТК-20
ISO/TC 174 ISO 18323:2015 Jewellery - Consumer confidence in the diamond industry ТК-20
ISO/TC 23/SC 15 ISO 19472:2006 Machinery for forestry - Winches - Dimensions, performance and safety ТК-23
ISO/TC 23 ISO 5679:1979 Equipment for working the soil - Disks - Classification, main fixing dimensions and specifications ТК-23
ISO/TC 23 ISO 8088:1994 Equipment for olive cultivation and olive oil production - Vocabulary ТК-23
ISO/TC 23/SC 7 ISO 17103:2009 Agricultural machinery - Rotary disc mowers, rotary drum mowers and flail mowers - Test methods and acceptance criteria for protective skirts ТК-23
ISO/TC 23/SC 7 ISO 4254-10:2009 Agricultural machinery - Safety - Part 10: Rotary tedders and rakes ТК-23
ISO/TC 23/SC 7 ISO 4254-11:2010 Agricultural machinery - Safety - Part 11: Pick-up balers ТК-23
ISO/TC 23/SC 2 ISO/OECD 789-10:2006 Agricultural tractors - Test procedures - Part 10: Hydraulic power at tractor/implement interface ТК-23
ISO/TC 23/SC 2 ISO 14269-2:1997 Tractors and self-propelled machines for agriculture and forestry - Operator enclosure environment - Part 2: Heating, ventilation and air-conditioning test method and performance ТК-23
ISO/TC 23/SC 2 ISO 3463:2006 Tractors for agriculture and forestry - Roll-over protective structures (ROPS) - Dynamic test method and acceptance conditions ТК-23
ISO/TC 23/SC 3 ISO/TS 28924:2007 Agricultural machinery - Guards for moving parts of power transmission - Guard opening without tool ТК-23
ISO/TC 23/SC 19 ISO 11783-7:2015 Tractors and machinery for agriculture and forestry - Serial control and communications data network - Part 7: Implement messages application layer ТК-23
ISO/TC 23/SC 18 ISO 8026:2009 Agricultural irrigation equipment - Sprayers - General requirements and test methods ТК-23
ISO/TC 23/SC 18 ISO 11545:2009 Agricultural irrigation equipment - Centre-pivot and moving lateral irrigation machines with sprayer or sprinkler nozzles - Determination of uniformity of water distribution ТК-23
ISO/TC 135/SC 7 ISO 18490:2015 Non-destructive testing - Evaluation of vision acuity of NDT personnel ТК-24
ISO/TC 135/SC 9 ISO 18249:2015 Non-destructive testing - Acoustic emission testing - Specific methodology and general evaluation criteria for testing of fibre-reinforced polymers ТК-24
ISO/TC 135/SC 3 ISO 18563-1:2015 Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic phased array equipment - Part 1: Instruments ТК-24
ISO/TC 213 ISO/TS 16610-32:2009 Geometrical product specifications (GPS) - Filtration - Part 32: Robust profile filters: Spline filters ТК-28
ISO/TC 213 ISO 25178-606:2015 Geometrical product specification (GPS) - Surface texture: Areal - Part 606: Nominal characteristics of non-contact (focus variation) instruments ТК-28
ISO/TC 213 ISO 16610-1:2015 Geometrical product specifications (GPS) - Filtration - Part 1: Overview and basic concepts ТК-28
ISO/TC 213 ISO 16610-20:2015 Geometrical product specifications (GPS) - Filtration - Part 20: Linear profile filters: Basic concepts ТК-28
ISO/TC 213 ISO 16610-22:2015 Geometrical product specifications (GPS) - Filtration - Part 22: Linear profile filters: Spline filters ТК-28
ISO/TC 213 ISO 16610-40:2015 Geometrical product specifications (GPS) - Filtration - Part 40: Morphological profile filters: Basic concepts ТК-28
ISO/TC 213 ISO 16610-41:2015 Geometrical product specifications (GPS) - Filtration - Part 41: Morphological profile filters: Disk and horizontal line-segment filters ТК-28
ISO/TC 213 ISO 16610-49:2015 Geometrical product specifications (GPS) - Filtration - Part 49: Morphological profile filters: Scale space techniques ТК-28
ISO/TC 30/SC 5 ISO 10790:2015 Measurement of fluid flow in closed conduits - Guidance to the selection, installation and use of Coriolis flowmeters (mass flow, density and volume flow measurements) ТК-28
ISO/TC 30 ISO 11631:1998 Measurement of fluid flow - Methods of specifying flowmeter performance ТК-28
ISO/TC 12 IEC 80000-13:2008 Quantities and units - Part 13: Information science and technology ТК-28
ISO/TC 113/SC 1 ISO/TS 15768:2000 Measurement of liquid velocity in open channels - Design, selection and use of electromagnetic current meters ТК-28
ISO/TC 44/SC 9 ISO 15011-2:2009 Health and safety in welding and allied processes - Laboratory method for sampling fume and gases - Part 2: Determination of the emission rates of carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO2), nitrogen monoxide (NO) and nitrogen dioxide (NO2) during arc welding, cutting and gouging ТК-30
ISO/TC 44/SC 9 ISO 15011-3:2009 Health and safety in welding and allied processes - Laboratory method for sampling fume and gases - Part 3: Determination of ozone emission rate during arc welding ТК-30
ISO/TC 44/SC 6 ISO 18278-1:2015 Resistance welding - Weldability - Part 1: General requirements for the evaluation of weldability for resistance spot, seam and projection welding of metallic materials ТК-30
ISO/TC 44/SC 6 ISO 16237:2015 Mechanical joining - Destructive testing of joints - Specimen dimensions and test procedure for cross-tension testing of single joints ТК-30
ISO/TC 96/SC 6 ISO 11660-2:2015 Cranes - Access, guards and restraints - Part 2: Mobile cranes ТК-31
ISO/TC 111/SC 1 ISO 1834:1999 Short link chain for lifting purposes - General conditions of acceptance ТК-31
ISO/TC 96/SC 5 ISO 9942-1:2015 Cranes - Information labels - Part 1: General ТК-31
ISO/TC 96/SC 5 ISO 9928-1:2015 Cranes - Crane operating manual - Part 1: General ТК-31
ISO/TC 96/SC 9 ISO 10972-1:1998 Cranes - Requirements for mechanisms - Part 1: General ТК-31
ISO/TC 96/SC 9 ISO 4301-5:1991 Cranes - Classification - Part 5: Overhead travelling and portal bridge cranes ТК-31
ISO/TC 34/SC 16 ISO 21571:2005 Foodstuffs - Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products - Nucleic acid extraction ТК-32
ISO/TC 126/SC 2 ISO 15517:2003 Tobacco - Determination of nitrate content - Continuous-flow analysis method ТК-32
ISO/TC 126/SC 2 ISO 15153:2003 Tobacco - Determination of the content of reducing substances - Continuous-flow analysis method ТК-32
ISO/TC 126/SC 2 ISO 15152:2003 Tobacco - Determination of the content of total alkaloids as nicotine - Continuous-flow analysis method ТК-32
ISO/TC 126/SC 2 ISO 15154:2003 Tobacco - Determination of the content of reducing carbohydrates - Continuous-flow analysis method ТК-32
ISO/TC 34/SC 16 ISO 24276:2006 Foodstuffs - Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products - General requirements and definitions ТК-32
ISO/TC 34/SC 16 ISO 21570:2005 Foodstuffs - Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products - Quantitative nucleic acid based methods ТК-32
ISO/TC 34/SC 4 ISO 27971:2015 Cereals and cereal products - Common wheat (Triticum aestivum L.) - Determination of alveograph properties of dough at constant hydration from commercial or test flours and test milling methodology ТК-32
ISO/TC 34/SC 4 ISO 11085:2015 Cereals, cereals-based products and animal feeding stuffs - Determination of crude fat and total fat content by the Randall extraction method ТК-32
ISO/TC 126 ISO 20369:2009 Material used for producing wrappings for cigarette filters, cigarettes and other tobacco products - Determination of citrate content ТК-32
ISO/TC 126 ISO 20370:2009 Material used for producing wrappings for cigarette filters, cigarettes and other tobacco products - Determination of acetate content ТК-32
ISO/TC 126 ISO 6466:1983 Tobacco and tobacco products - Determination of dithiocarbamate pesticides residues - Molecular absorption spectrometric method ТК-32
ISO/TC 34/SC 5 ISO 27205:2010 Fermented milk products - Bacterial starter cultures - Standard of identity ТК-32
ISO/TC 34/SC 5 ISO/TS 19046-1:2017 Cheese - Determination of propionic acid level by chromatography - Part 1: Method by gas chromatography ТК-32
ISO/TC 34/SC 5 ISO/TS 19046-2:2017 Cheese - Determination of propionic acid level by chromatography - Part 2: Method by ion exchange chromatography ТК-32
ISO/TC 93 ISO 11213:1995 Modified starch - Determination of acetyl content - Enzymatic method ТК-32
ISO/TC 34/SC 10 ISO 6497:2002 Animal feeding stuffs - Sampling ТК-32
ISO/TC 34/SC 10 ISO 6495-1:2015 Animal feeding stuffs - Determination of water-soluble chlorides content - Part 1: Titrimetric method ТК-32
ISO/TC 34/SC 9 ISO/TS 17919:2013 Microbiology of the food chain - Polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens - Detection of botulinum type A, B, E and F neurotoxin-producing clostridia ТК-32
ISO/TC 34/SC 9 ISO 16649-3:2015 Microbiology of the food chain - Horizontal method for the enumeration of beta-glucuronidase-positive Escherichia coli - Part 3: Detection and most probable number technique using 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-ß-D-glucuronide ТК-32
ISO/TC 34/SC 9 ISO 15214:1998 Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of mesophilic lactic acid bacteria - Colony-count technique at 30 degrees C ТК-32
ISO/TC 34/SC 9 ISO 11289:1993 Heat-processed foods in hermetically sealed containers - Determination of pH ТК-32
ISO/TC 34/SC 9 ISO 7932:2004 Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of presumptive Bacillus cereus - Colony-count technique at 30 degrees C ТК-32
ISO/TC 34/SC 9 ISO 4831:2006 Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the detection and enumeration of coliforms - Most probable number technique ТК-32
ISO/TC 34/SC 9 ISO 4832:2006 Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of coliforms - Colony-count technique ТК-32
ISO/TC 34/SC 9 ISO 21567:2004 Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the detection of Shigella spp. ТК-32
ISO/TC 34/SC 11 ISO 11701:2009 Vegetable fats and oils - Determination of phospholipids content in lecithins by HPLC using a light-scattering detector ТК-32
ISO/TC 34/SC 11 ISO/TS 23647:2010 Vegetable fats and oils - Determination of wax content by gas chromatography ТК-32
ISO/TC 34/SC 8 ISO 6078:1982 Black tea - Vocabulary ТК-32
ISO/TC 34/SC 8 ISO 6770:1982 Instant tea - Determination of free-flow and compacted bulk densities ТК-32
ISO/TC 34/SC 8 ISO 1572:1980 Tea - Preparation of ground sample of known dry matter content ТК-32
ISO/TC 34/SC 8 ISO 1573:1980 Tea - Determination of loss in mass at 103 degrees C ТК-32
ISO/TC 34/SC 8 ISO 1575:1987 Tea - Determination of total ash ТК-32
ISO/TC 34/SC 8 ISO 1576:1988 Tea - Determination of water-soluble ash and water-insoluble ash ТК-32
ISO/TC 34/SC 8 ISO 1577:1987 Tea - Determination of acid-insoluble ash ТК-32
ISO/TC 34/SC 8 ISO 1578:1975 Tea - Determination of alkalinity of water-soluble ash ТК-32
ISO/TC 165 ISO 15206:2010 Timber poles - Basic requirements and test methods ТК-33
ISO/TC 238 ISO 16948:2015 Solid biofuels - Determination of total content of carbon, hydrogen and nitrogen ТК-33
ISO/TC 238 ISO 16967:2015 Solid biofuels - Determination of major elements - Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na and Ti ТК-33
ISO/TC 238 ISO 16968:2015 Solid biofuels - Determination of minor elements ТК-33
ISO/TC 87 ISO 8724:2009 Cork decorative panels - Specification ТК-33
ISO/TC 87 ISO 1215:2015 Virgin cork, raw reproduction cork, ramassage, gleanings, burnt cork, corkwaste, boiled cork pieces and raw corkwaste - Definitions and packaging ТК-33
ISO/TC 89/SC 3 ISO 27567:2009 Laminated veneer lumber - Measurement of dimensions and shape - Method of test ТК-33
ISO/TC 89 ISO 27528:2009 Wood-based panels - Determination of resistance to axial withdrawal of screws ТК-33
ISO/TC 89 ISO 12460-1:2007 Wood-based panels - Determination of formaldehyde release - Part 1: Formaldehyde emission by the 1-cubic-metre chamber method ТК-33
ISO/TC 176/SC 3 ISO 10012:2003 Measurement management systems - Requirements for measurement processes and measuring equipment ТК-34
ISO/TC 176/SC 3 ISO 10019:2005 Guidelines for the selection of quality management system consultants and use of their services ТК-34
ISO/CASCO ISO/IEC 17021-1:2015 Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 1: Requirements ТК-34
ISO/CASCO ISO/IEC TS 17023:2013 Conformity assessment - Guidelines for determining the duration of management system certification audits ТК-34
ISO/TC 35/SC 9 ISO 1520:2006 Paints and varnishes - Cupping test ТК-39
ISO/TC 35/SC 9 ISO 9117-2:2010 Paints and varnishes - Drying tests - Part 2: Pressure test for stackability ТК-39
ISO/TC 35/SC 9 ISO 1513:2010 Paints and varnishes - Examination and preparation of test samples ТК-39
ISO/TC 35/SC 9 ISO 21227-2:2006 Paints and varnishes - Evaluation of defects on coated surfaces using optical imaging - Part 2: Evaluation procedure for multi-impact stone-chipping test ТК-39
ISO/TC 35/SC 9 ISO 3233-3:2015 Paints and varnishes - Determination of the percentage volume of non-volatile matter - Part 3: Determination by calculation from the non-volatile-matter content determined in accordance with ISO 3251, the density of the coating material and the density of the solvent in the coating material ТК-39
ISO/TC 35/SC 9 ISO 6860:2006 Paints and varnishes - Bend test (conical mandrel) ТК-39
ISO/TC 35/SC 9 ISO 1522:2006 Paints and varnishes - Pendulum damping test ТК-39
ISO/TC 35/SC 9 ISO 9117-3:2010 Paints and varnishes - Drying tests - Part 3: Surface-drying test using ballotini ТК-39
ISO/TC 107 ISO 27307:2015 Thermal spraying - Evaluation of adhesion/cohesion of thermal sprayed ceramic coatings by transverse scratch testing ТК-42
ISO/TC 156 ISO 18069:2015 Corrosion of metals and alloys - Method for determination of the uniform corrosion rate of stainless steels and nickel based alloys in liquids ТК-42
ISO/TC 156 ISO 16701:2015 Corrosion of metals and alloys - Corrosion in artificial atmosphere - Accelerated corrosion test involving exposure under controlled conditions of humidity cycling and intermittent spraying of a salt solution ТК-42
ISO/TC 156 ISO 17093:2015 Corrosion of metals and alloys - Guidelines for corrosion test by electrochemical noise measurements ТК-42
ISO/TC 156 ISO 17224:2015 Corrosion of metals and alloys - Test method for high temperature corrosion testing of metallic materials by application of a deposit of salt, ash, or other substances ТК-42
ISO/TC 156 ISO 17245:2015 Corrosion of metals and alloys - Test method for high temperature corrosion testing of metallic materials by immersing in molten salt or other liquids under static conditions ТК-42
ISO/TC 156 ISO 17248:2015 Corrosion of metals and alloys - Test method for high temperature corrosion testing of metallic materials by embedding in salt, ash, or other solids ТК-42
ISO/TC 86/SC 8 ISO 817:2014 Refrigerants - Designation and safety classification ТК-43
ISO/TC 86/SC 1 ISO 5149-2:2014 Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 2: Design, construction, testing, marking and documentation ТК-43
ISO/TC 38 ISO 9073-1:1989 Textiles - Test methods for nonwovens - Part 1: Determination of mass per unit area ТК-44
ISO/TC 38 ISO 9073-3:1989 Textiles - Test methods for nonwovens - Part 3: Determination of tensile strength and elongation ТК-44
ISO/TC 38/SC 1 ISO 105-C07:1999 Textiles - Tests for colour fastness - Part C07: Colour fastness to wet scrubbing of pigment printed textiles ТК-44
ISO/TC 38/SC 1 ISO 105-B04:1994 Textiles - Tests for colour fastness - Part B04: Colour fastness to artificial weathering: Xenon arc fading lamp test ТК-44
ISO/TC 38/SC 1 ISO 105-E06:2006 Textiles - Tests for colour fastness - Part E06: Colour fastness to spotting: Alkali ТК-44
ISO/TC 38/SC 1 ISO 105-X13:1994 Textiles - Tests for colour fastness - Part X13: Colour fastness of wool dyes to processes using chemical means for creasing, pleating and setting ТК-44
ISO/TC 38/SC 1 ISO 105-X04:1994 Textiles - Tests for colour fastness - Part X04: Colour fastness to mercerizing ТК-44
ISO/TC 38/SC 1 ISO 105-X05:1994 Textiles - Tests for colour fastness - Part X05: Colour fastness to organic solvents ТК-44
ISO/TC 38/SC 1 ISO 105-E08:1994 Textiles - Tests for colour fastness - Part E08: Colour fastness to hot water ТК-44
ISO/TC 38/SC 1 ISO 105-E10:1994 Textiles - Tests for colour fastness - Part E10: Colour fastness to decatizing ТК-44
ISO/TC 38/SC 1 ISO 105-E11:1994 Textiles - Tests for colour fastness - Part E11: Colour fastness to steaming ТК-44
ISO/TC 38/SC 1 ISO 105-E13:1994 Textiles - Tests for colour fastness - Part E13: Colour fastness to acid-felting: Severe ТК-44
ISO/TC 38/SC 1 ISO 105-E14:1994 Textiles - Tests for colour fastness - Part E14: Colour fastness to acid-felting: Mild ТК-44
ISO/TC 38/SC 1 ISO 105-X06:1994 Textiles - Tests for colour fastness - Part X06: Colour fastness to soda boiling ТК-44
ISO/TC 38/SC 1 ISO 105-X07:1994 Textiles - Tests for colour fastness - Part X07: Colour fastness to cross-dyeing: Wool ТК-44
ISO/TC 38/SC 1 ISO 105-X08:1994 Textiles - Tests for colour fastness - Part X08: Colour fastness to degumming ТК-44
ISO/TC 38/SC 1 ISO 105-X11:1994 Textiles - Tests for colour fastness - Part X11: Colour fastness to hot pressing ТК-44
ISO/TC 38/SC 1 ISO 105-E16:2006 Textiles - Tests for colour fastness - Part E16: Colour fastness to water spotting on upholstery fabrics ТК-44
ISO/TC 38/SC 23 ISO 2061:2015 Textiles - Determination of twist in yarns - Direct counting method ТК-44
ISO/TC 38/SC 23 ISO 18066:2015 Textiles - Manmade filament yarns - Determination of shrinkage in boiling water ТК-44
ISO/TC 38/SC 23 ISO 18067:2015 Textiles - Synthetic filament yarns - Determination of shrinkage in dry-hot air (after treatment) ТК-44
ISO/TC 38/SC 2 ISO 14419:2010 Textiles - Oil repellency - Hydrocarbon resistance test ТК-44
ISO/TC 38/SC 2 ISO 18696:2006 Textiles - Determination of resistance to water absorption - Tumble-jar absorption test ТК-44
ISO/TC 38/SC 20 ISO 9354:1989 Textiles - Weaves - Coding system and examples ТК-44
ISO/TC 94/SC 6 ISO 12312-2:2015 Eye and face protection - Sunglasses and related eyewear - Part 2: Filters for direct observation of the sun ТК-50
ISO/TC 94/SC 15 ISO 16900-8:2015 Respiratory protective devices - Methods of test and test equipment - Part 8: Measurement of RPD air flow rates of assisted filtering RPD ТК-50
ISO/TC 94/SC 14 ISO 11999-1:2015 PPE for firefighters - Test methods and requirements for PPE used by firefighters who are at risk of exposure to high levels of heat and/or flame while fighting fires occurring in structures - Part 1: General ТК-50
ISO/TC 94/SC 14 ISO 11999-3:2015 PPE for firefighters - Test methods and requirements for PPE used by firefighters who are at risk of exposure to high levels of heat and/or flame while fighting fires occurring in structures - Part 3: Clothing ТК-50
ISO/TC 94/SC 14 ISO 11999-4:2015 PPE for firefighters - Test methods and requirements for PPE used by firefighters who are at risk of exposure to high levels of heat and/or flame while fighting fires occurring in structures - Part 4: Gloves ТК-50
ISO/TC 27/SC 5 ISO 602:2015 Coal - Determination of mineral matter ТК-51
ISO/TC 27/SC 5 ISO 502:2015 Coal - Determination of caking power - Gray-King coke test ТК-51
ISO/TC 199 ISO 29042-5:2010 Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 5: Test bench method for the measurement of the separation efficiency by mass of air cleaning systems with unducted outlet ТК-52
ISO/TC 199 ISO 29042-6:2010 Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 6: Test bench method for the measurement of the separation efficiency by mass of air cleaning systems with ducted outlet ТК-52
ISO/TC 199 ISO 29042-7:2010 Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 7: Test bench method for the measurement of the pollutant concentration parameter ТК-52
ISO/TC 39/SC 4 ISO 7006:1981 Woodworking machines - Diameters of spindles for receiving circular sawblades ТК-52
ISO/TC 39/SC 4 ISO 9265:1988 Woodworking machines - Multi-spindle boring machines - Nomenclature ТК-52
ISO/TC 39/SC 4 ISO 9266:1988 Woodworking machines - Universal tool and cutter sharpeners - Nomenclature ТК-52
ISO/TC 39/SC 4 ISO 9267:1988 Woodworking machines - Bandsaw blade sharpening machines - Nomenclature ТК-52
ISO/TC 39/SC 4 ISO 7983:1988 Woodworking machines - Single blade circular sawing machines with travelling table - Nomenclature and acceptance conditions ТК-52
ISO/TC 39/SC 4 ISO 7984:1988 Woodworking machines - Technical classification of woodworking machines and auxiliary machines for woodworking ТК-52
ISO/TC 39/SC 4 ISO 7988:1988 Woodworking machines - Double-end tenoning machines - Nomenclature and acceptance conditions ТК-52
ISO/TC 39/SC 2 ISO 230-7:2015 Test code for machine tools - Part 7: Geometric accuracy of axes of rotation ТК-52
ISO/TC 39/SC 6 ISO 7960:1995 Airborne noise emitted by machine tools - Operating conditions for woodworking machines ТК-52
ISO/TC 24/SC 4 ISO/TS 14411-1:2017 Preparation of particulate reference materials - Part 1: Polydisperse material based on picket fence of monodisperse spherical particles ТК-55
ISO/TC 182 ISO 18674-1:2015 Geotechnical investigation and testing - Geotechnical monitoring by field instrumentation - Part 1: General rules ТК-55
ISO/TC 182 ISO 22476-2:2005 Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 2: Dynamic probing ТК-55
ISO/TC 183 ISO 15247:2015 Zinc sulfide concentrates - Determination of silver content - Acid dissolution and flame atomic absorption spectrometric method ТК-55
ISO/IEC JTC 1/SC 34 ISO/IEC 29500-3:2015 Information technology - Document description and processing languages - Office Open XML File Formats - Part 3: Markup Compatibility and Extensibility ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 34 ISO/IEC 26300-1:2015 Information technology - Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) v1.2 - Part 1: OpenDocument Schema ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 34 ISO/IEC 26300-2:2015 Information technology - Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) v1.2 - Part 2: Recalculated Formula (OpenFormula) Format ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 34 ISO/IEC 26300-3:2015 Information technology - Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) v1.2 - Part 3: Packages ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 31 ISO/IEC 29167-12:2015 Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Part 12: Crypto suite ECC-DH security services for air interface communications ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 31 ISO/IEC 29167-13:2015 Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Part 13: Crypto suite Grain-128A security services for air interface communications ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 31 ISO/IEC 29167-17:2015 Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Part 17: Crypto suite cryptoGPS security services for air interface communications ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 35 ISO/IEC 30113-1:2015 Information technology - User interface - Gesture-based interfaces across devices and methods - Part 1: Framework ТК-57
ISO/TC 1 ISO 1501:2009 ISO miniature screw threads ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC TS 25011:2017 Information technology - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Service quality models ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC/IEEE 15288:2015 Systems and software engineering - System life cycle processes ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC 15414:2015 Information technology - Open distributed processing - Reference model - Enterprise language ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC/IEEE 23026:2015 Systems and software engineering - Engineering and management of websites for systems, software, and services information ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC TS 33030:2017 Information technology - Process assessment - An exemplar documented assessment process ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC/IEEE 26531:2015 Systems and software engineering - Content management for product life-cycle, user and service management documentation ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 23008-10:2015 Information technology - High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments - Part 10: MPEG media transport forward error correction (FEC) codes ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 14496-4:2004 Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 4: Conformance testing ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 29341-12-1:2015 Information technology - UPnP Device Architecture - Part 12-1: Remote User Interface Device Control Protocol - Remote User Interface Client Device ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 29341-12-2:2015 Information technology - UPnP Device Architecture - Part 12-2: Remote User Interface Device Control Protocol - Remote User Interface Server Device ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 29341-12-10:2015 Information technology - UPnP Device Architecture - Part 12-10: Remote User Interface Device Control Protocol - Remote User Interface Client Service ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 29341-12-11:2015 Information technology - UPnP Device Architecture - Part 12-11: Remote User Interface Device Control Protocol - Remote User Interface Server Service ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 2382:2015 Information technology - Vocabulary ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 19678:2015 Information Technology - BIOS Protection Guidelines ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 19831:2015 Cloud Infrastructure Management Interface (CIMI) Model and RESTful HTTP-based Protocol - An Interface for Managing Cloud Infrastructure ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 29341-3-10:2015 Information technology - UPnP Device Architecture - Part 3-10: Audio Video Device Control Protocol - Audio Video Transport Service ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 29341-7-11:2015 Information technology - UPnP Device Architecture - Part 7-11: Lighting Device Control Protocol - Switch Power Service ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC/IEEE 8802-22:2015 Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Local and metropolitan area networks - Specific requirements - Part 22: Cognitive Wireless RAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications: Policies and Procedures for Operation in the TV Bands ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC/IEEE 18880:2015 Information technology - Ubiquitous green community control network protocol ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 14476-5:2008 Information technology - Enhanced communications transport protocol: Specification of N-plex multicast transport ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 17821:2015 Information technology - Specification of low power wireless mesh network over channel-hopped TDMA links ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 8348:2002 Information technology - Open Systems Interconnection - Network service definition ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 22535:2009 Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Corporate telecommunication networks - Tunnelling of QSIG over SIP ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 15056:1997 Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Private Integrated Services Network - Inter-exchange signalling protocol - Transit counter additional network feature ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 21989:2002 Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Private Integrated Services Network - Specification, functional model and information flows - Short message service ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 13868:2003 Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Private Integrated Services Network - Inter-exchange signalling protocol - Name identification supplementary services ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 13873:2003 Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Private Integrated Services Network - Inter-exchange signalling protocol - Call Diversion supplementary services ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 13865:2003 Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Private Integrated Services Network - Specification, functional model and information flows - Call Transfer supplementary service ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 14843:2003 Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Private Integrated Services Network - Inter-exchange signalling protocol - Call Offer supplementary service ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 15052:2003 Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Private Integrated Services Network - Inter-exchange signalling protocol - Recall supplementary service ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 15992:2003 Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Private Integrated Services Network - Inter-exchange signalling protocol - Call Priority Interruption and Call Priority Interruption Protection supplementary services ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 17878:2003 Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Private Integrated Services Network - Inter-exchange signalling protocol - Private User Mobility (PUM) - Call handling additional network features ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 9834-3:2008 Information technology - Open Systems Interconnection - Procedures for the operation of OSI Registration Authorities: Registration of Object Identifier arcs beneath the top-level arc jointly administered by ISO and ITU-T ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 26907:2009 Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - High-rate ultra-wideband PHY and MAC standard ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 26908:2009 Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - MAC-PHY interface for ISO/IEC 26907 ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 13560:2009 Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Procedure for the registration of assigned numbers for ISO/IEC 26907 and ISO/IEC 26908 ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 15771:1998 Information technology —Telecommunications and information exchange between systems - Private Integrated Services Network - Specification, functional model and information flows - Common information additional network feature ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 15773:1998 Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Broadband Private Integrated Services Network - Inter-exchange signalling protocol - Transit counter additional network feature ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 15149-2:2015 Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Magnetic field area network (MFAN) - Part 2: In-band Control Protocol for Wireless Power Transfer ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 20113:2004 Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Private Integrated Services Network - Specification, functional model and information flows - Make call request supplementary service ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 20114:2004 Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Private Integrated Services Network (PISN) - Inter-exchange signalling protocol - Make call request supplementary service ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 20115:2004 Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Private Integrated Services Network - Use of QSIG for Message Centre Access (MCA) profile standard ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 17 ISO/IEC 11693-3:2015 Identification cards - Optical memory cards - Part 3: Authentication techniques ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 17 ISO/IEC 11695-1:2015 Identification cards - Optical memory cards - Holographic recording method - Part 1: Physical characteristics ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 17 ISO/IEC 11694-3:2015 Identification cards - Optical memory cards - Linear recording method - Part 3: Optical properties and characteristics ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 20116:2004 Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Private Integrated Services Network - Specification, functional model and information flows - Message centre monitoring and mailbox identification supplementary services ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 20117:2004 Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Private Integrated Services Network - Inter-exchange signalling protocol - Message centre monitoring and mailbox identification supplementary services ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 37 ISO/IEC 29141:2009 Information technology - Biometrics - Tenprint capture using biometric application programming interface (BioAPI) ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 32 ISO/IEC 19763-1:2015 Information technology - Metamodel framework for interoperability (MFI) - Part 1: Framework ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 22 ISO/IEC TS 17961:2013 Information technology - Programming languages, their environments and system software interfaces - C secure coding rules ТК-57
ISO/TC 159/SC 5 ISO 13732-1:2006 Ergonomics of the thermal environment - Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces - Part 1: Hot surfaces ТК-59
ISO/TC 159/SC 5 ISO 24500:2010 Ergonomics - Accessible design - Auditory signals for consumer products ТК-59
ISO/TC 159/SC 4 ISO 9241-392:2015 Ergonomics of human-system interaction - Part 392: Ergonomic recommendations for the reduction of visual fatigue from stereoscopic images ТК-59
ISO/TC 159/SC 4 ISO 9241-400:2007 Ergonomics of human—system interaction - Part 400: Principles and requirements for physical input devices ТК-59
ISO/TC 67/SC 9 ISO 16903:2015 Petroleum and natural gas industries - Characteristics of LNG, influencing the design, and material selection ТК-60
ISO/TC 158 ISO 7504:2015 Gas analysis - Vocabulary ТК-60
ISO/TC 67/SC 2 ISO 14723:2009 Petroleum and natural gas industries - Pipeline transportation systems - Subsea pipeline valves ТК-60
ISO/TC 67 ISO 17945:2015 Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Metallic materials resistant to sulfide stress cracking in corrosive petroleum refining environments ТК-60
ISO/TC 67/SC 4 ISO 13628-5:2009 Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 5: Subsea umbilicals ТК-60
ISO/TC 67/SC 4 ISO 13628-2:2006 Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 2: Unbonded flexible pipe systems for subsea and marine applications ТК-60
ISO/TC 67/SC 4 ISO 10423:2009 Petroleum and natural gas industries - Drilling and production equipment - Wellhead and christmas tree equipment ТК-60
ISO/TC 67/SC 4 ISO 13628-9:2000 Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 9: Remotely Operated Tool (ROT) intervention systems ТК-60
ISO/TC 67/SC 4 ISO 15136-1:2009 Petroleum and natural gas industries - Progressing cavity pump systems for artificial lift - Part 1: Pumps ТК-60
ISO/TC 67/SC 4 ISO 13628-8:2002 Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 8: Remotely Operated Vehicle (ROV) interfaces on subsea production systems ТК-60
ISO/TC 67/SC 4 ISO 13624-1:2009 Petroleum and natural gas industries - Drilling and production equipment - Part 1: Design and operation of marine drilling riser equipment ТК-60
ISO/TC 67/SC 4 ISO 15551-1:2015 Petroleum and natural gas industries - Drilling and production equipment - Part 1: Electric submersible pump systems for artificial lift ТК-60
ISO/TC 28/SC 4 ISO 17786:2015 Dimethyl ether (DME) for fuels - Determination of high temperature (105°C) evaporation residues - Mass analysis method ТК-67
ISO/TC 28/SC 4 ISO 16861:2015 Petroleum products - Fuels (class F) - Specifications of dimethyl ether (DME) ТК-67
ISO/TC 85/SC 5 ISO 12795:2004 Nuclear fuel technology - Uranium dioxide powder and pellets - Determination of uranium and oxygen/uranium ratio by gravimetric method with impurity correction ТК-71
ISO/TC 51 ISO/TS 8611-4:2013 Pallets for materials handling - Flat pallets - Part 4: Procedure for predicting creep responses in stiffness tests for plastic pallets using regression analyses ТК-73
ISO/TC 6/SC 2 ISO 5626:1993 Paper - Determination of folding endurance ТК-73
ISO/TC 6/SC 2 ISO 3689:1983 Paper and board - Determination of bursting strength after immersion in water ТК-73
ISO/TC 6/SC 2 ISO 5636-6:2015 Paper and board - Determination of air permeance (medium range) - Part 6: Oken method ТК-73
ISO/TC 122 ISO 11897:1999 Packaging - Sacks made from thermoplastic flexible film - Tear propagation on edge folds ТК-73
ISO/TC 122 ISO 8351-2:1994 Packaging - Method of specification for sacks - Part 2: Sacks made from thermoplastic flexible film ТК-73
ISO/TC 122 ISO 8351-1:1994 Packaging - Method of specification for sacks - Part 1: Paper sacks ТК-73
ISO/TC 122 ISO 20848-1:2006 Packaging - Plastics drums - Part 1: Removable head (open head) drums with a nominal capacity of 113,6 l to 220 l ТК-73
ISO/TC 122 ISO 20848-2:2006 Packaging - Plastics drums - Part 2: Non-removable head (tight head) drums with a nominal capacity of 208,2 l and 220 l ТК-73
ISO/TC 6 ISO 699:2015 Pulps - Determination of alkali resistance ТК-73
ISO/TC 6 ISO 3260:2015 Pulps - Determination of chlorine consumption (Degree of delignification) ТК-73
ISO/TC 215 ISO/TS 16058:2004 Health informatics - Interoperability of telelearning systems ТК-80
ISO/TC 215 ISO/TS 21547:2010 Health informatics - Security requirements for archiving of electronic health records - Principles ТК-80
ISO/TC 215 ISO/TS 22789:2010 Health informatics - Conceptual framework for patient findings and problems in terminologies ТК-80
ISO/TC 215 ISO/TS 29585:2010 Health informatics - Deployment of a clinical data warehouse ТК-80
ISO/TC 215 ISO 22077-1:2015 Health informatics - Medical waveform format - Part 1: Encoding rules ТК-80
ISO/TC 154 ISO 9735-10:2014 Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) - Application level syntax rules (Syntax version number: 4, Syntax release number: 2) - Part 10: Syntax service directories ТК-80
ISO/TC 154 ISO/TS 20625:2002 Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) - Rules for generation of XML scheme files (XSD) on the basis of EDI(FACT) implementation guidelines ТК-80
ISO/TC 171 ISO 6199:2005 Micrographics - Microfilming of documents on 16 mm and 35 mm silver-gelatin type microfilm - Operating procedures ТК-80
ISO/TC 171 ISO 3272-1:2003 Microfilming of technical drawings and other drawing office documents - Part 1: Operating procedures ТК-80
ISO/TC 171 ISO 4087:2005 Micrographics - Microfilming of newspapers for archival purposes on 35 mm microfilm ТК-80
ISO/TC 171 ISO 6342:2003 Micrographics - Aperture cards - Method of measuring thickness of buildup area ТК-80
ISO/TC 171 ISO 24537:2007 Micrographics - Dimensions for reels used for 16 mm and 35 mm microfilm ТК-80
ISO/TC 171/SC 2 ISO 19005-1:2005 Document management - Electronic document file format for long-term preservation - Part 1: Use of PDF 1.4 (PDF/A-1) ТК-80
ISO/TC 171/SC 2 ISO 10196:2003 Document imaging applications - Recommendations for the creation of original documents ТК-80
ISO/TC 215/SC 1 ISO/TS 20428:2017 Health informatics - Data elements and their metadata for describing structured clinical genomic sequence information in electronic health records ТК-80
ISO/TC 61/SC 12 ISO 4614:1977 Plastics - Melamine-formaldehyde mouldings - Determination of extractable formaldehyde ТК-81
ISO/TC 61/SC 12 ISO 8989:1995 Plastics - Liquid phenolic resins - Determination of water miscibility ТК-81
ISO/TC 61/SC 12 ISO 60:1977 Plastics - Determination of apparent density of material that can be poured from a specified funnel ТК-81
ISO/TC 61/SC 12 ISO 308:1994 Plastics - Phenolic moulding materials - Determination of acetone-soluble matter (apparent resin content of material in the unmoulded state) ТК-81
ISO/TC 138/SC 5 ISO 6259-3:2015 Thermoplastics pipes - Determination of tensile properties - Part 3: Polyolefin pipes ТК-81
ISO/TC 138/SC 5 ISO 4439:1979 Unplasticized polyvinyl chloride (PVC) pipes and fittings - Determination and specification of density ТК-81
ISO/TC 138/SC 5 ISO/TS 19911:2010 Plastics pipes and fittings - Format of a technical file for characterizing PE spigot end fittings ТК-81
ISO/TC 138/SC 5 ISO 3126:2005 Plastics piping systems - Plastics components - Determination of dimensions ТК-81
ISO/TC 138/SC 5 ISO/TS 26873:2010 Plastics pipes and fittings - Definition and construction procedures for reference lines ТК-81
ISO/TC 138/SC 5 ISO 2505:2005 Thermoplastics pipes - Longitudinal reversion - Test method and parameters ТК-81
ISO/TC 138/SC 5 ISO 7387-1:1983 Adhesives with solvents for assembly of PVC-U pipe elements - Characterization - Part 1: Basic test methods ТК-81
ISO/TC 138/SC 5 ISO 18553:2002 Method for the assessment of the degree of pigment or carbon black dispersion in polyolefin pipes, fittings and compounds ТК-81
ISO/TC 138/SC 5 ISO 17456:2006 Plastics piping systems - Multilayer pipes - Determination of long-term strength ТК-81
ISO/TC 138/SC 6 ISO/TS 10465-1:2007 Underground installation of flexible glass-reinforced pipes based on unsaturated polyester resin (GRP-UP) - Part 1: Installation procedures ТК-81
ISO/TC 138/SC 6 ISO/TS 20656-1:2017 Plastics piping systems - General rules for structural design of glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Part 1: Buried pipes ТК-81
ISO/TC 138/SC 2 ISO 13846:2000 Plastics piping systems - End-load-bearing and non-end-load-bearing assemblies and joints for thermoplastics pressure piping - Test method for long-term leaktightness under internal water pressure ТК-81
ISO/TC 138/SC 2 ISO 21004:2006 Plastics piping systems - Multilayer pipes and their joints, based on thermoplastics, for water supply ТК-81
ISO/TC 61/SC 12 ISO 3672-2:2000 Plastics - Unsaturated-polyester resins (UP-R) - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties ТК-81
ISO/TC 61/SC 12 ISO 18280:2010 Plastics - Epoxy resins - Test methods ТК-81
ISO/TC 61/SC 12 ISO 9771:1995 Plastics - Phenolic resins - Determination of the pseudo-adiabatic temperature rise of liquid resols when cured under acid conditions ТК-81
ISO/TC 61/SC 12 ISO 2577:2007 Plastics - Thermosetting moulding materials - Determination of shrinkage ТК-81
ISO/TC 61/SC 12 ISO 3672-1:2000 Plastics - Unsaturated-polyester resins (UP-R) - Part 1: Designation system ТК-81
ISO/TC 61/SC 12 ISO 21318:2007 Plastics - Epoxy resins - Determination of electrical conductivity of aqueous resin extracts ТК-81
ISO/TC 61/SC 12 ISO 2114:2000 Plastics (polyester resins) and paints and varnishes (binders) - Determination of partial acid value and total acid value ТК-81
ISO/TC 108 ISO 7626-2:2015 Mechanical vibration and shock - Experimental determination of mechanical mobility - Part 2: Measurements using single-point translation excitation with an attached vibration exciter ТК-82
ISO/TC 108/SC 2 ISO/TS 14837-31:2017 Mechanical vibration - Ground-borne noise and vibration arising from rail systems - Part 31: Guideline on field measurements for the evaluation of human exposure in buildings ТК-82
ISO/TC 108/SC 2 ISO/TS 10811-1:2000 Mechanical vibration and shock - Vibration and shock in buildings with sensitive equipment - Part 1: Measurement and evaluation ТК-82
ISO/TC 108/SC 2 ISO/TS 10811-2:2000 Mechanical vibration and shock - Vibration and shock in buildings with sensitive equipment - Part 2: Classification ТК-82
ISO/TC 108/SC 2 ISO 10816-21:2015 Mechanical vibration - Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts - Part 21: Horizontal axis wind turbines with gearbox ТК-82
ISO/TC 108/SC 2 ISO 10816-6:1995 Mechanical vibration - Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts - Part 6: Reciprocating machines with power ratings above 100 kW ТК-82
ISO/TC 108/SC 2 ISO 13373-3:2015 Condition monitoring and diagnostics of machines - Vibration condition monitoring - Part 3: Guidelines for vibration diagnosis ТК-82
ISO/TC 108/SC 5 ISO 13379-2:2015 Condition monitoring and diagnostics of machines - Data interpretation and diagnostics techniques - Part 2: Data-driven applications ТК-82
ISO/TC 108/SC 5 ISO 18129:2015 Condition monitoring and diagnostics of machines - Approaches for performance diagnosis ТК-82
ISO/TC 84 ISO 10555-6:2015 Intravascular catheters - Sterile and single-use catheters - Part 6: Subcutaneous implanted ports ТК-87
ISO/TC 150 ISO 12891-1:2015 Retrieval and analysis of surgical implants - Part 1: Retrieval and handling ТК-87
ISO/TC 106/SC 4 ISO 21531:2009 Dentistry - Graphical symbols for dental instruments ТК-87
ISO/TC 106/SC 4 ISO 3823-2:2003 Dentistry - Rotary bur instruments - Part 2: Finishing burs ТК-87
ISO/TC 106/SC 4 ISO 7885:2010 Dentistry - Sterile injection needles for single use ТК-87
ISO/TC 106/SC 6 ISO 16954:2015 Dentistry - Test methods for dental unit waterline biofilm treatment ТК-87
ISO/TC 172/SC 7 ISO 15254:2009 Ophthalmic optics and instruments - Electro-optical devices for enhancing low vision ТК-87
ISO/TC 172/SC 7 ISO/TS 24348:2014 Ophthalmic optics - Spectacle frames - Method for the simulation of wear and detection of nickel release from metal and combination spectacle frames ТК-87
ISO/TC 172/SC 7 ISO 15752:2010 Ophthalmic instruments - Endoilluminators - Fundamental requirements and test methods for optical radiation safety ТК-87
ISO/TC 76 ISO 8536-8:2015 Infusion equipment for medical use - Part 8: Infusion sets for single use with pressure infusion apparatus ТК-87
ISO/TC 76 ISO 8536-9:2015 Infusion equipment for medical use - Part 9: Fluid lines for single use with pressure infusion equipment ТК-87
ISO/TC 76 ISO 8536-10:2015 Infusion equipment for medical use - Part 10: Accessories for fluid lines for single use with pressure infusion equipment ТК-87
ISO/TC 76 ISO 8536-11:2015 Infusion equipment for medical use - Part 11: Infusion filters for single use with pressure infusion equipment ТК-87
ISO/TC 76 ISO 8536-2:2010 Infusion equipment for medical use - Part 2: Closures for infusion bottles ТК-87
ISO/TC 76 ISO 11040-7:2015 Prefilled syringes - Part 7: Packaging systems for sterilized subassembled syringes ready for filling ТК-87
ISO/TC 76 ISO 11040-4:2015 Prefilled syringes - Part 4: Glass barrels for injectables and sterilized subassembled syringes ready for filling ТК-87
ISO/TC 198 ISO 14937:2009 Sterilization of health care products - General requirements for characterization of a sterilizing agent and the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices ТК-87
ISO/TC 198 ISO/TS 13004:2013 Sterilization of health care products - Radiation - Substantiation of selected sterilization dose: Method VDmaxSD ТК-87
ISO/TC 173 IEC 60601-2-52:2009 Medical electrical equipment - Part 2-52: Particular requirements for the basic safety and essential performance of medical beds ТК-87
ISO/TC 172/SC 7 ISO 19045:2015 Ophthalmic optics - Contact lens care products - Method for evaluating Acanthamoeba encystment by contact lens care products ТК-87
ISO/TC 172/SC 7 ISO 10936-2:2010 Optics and photonics - Operation microscopes - Part 2: Light hazard from operation microscopes used in ocular surgery ТК-87
ISO/TC 172/SC 7 ISO 15253:2000 Ophthalmic optics and instruments - Optical devices for enhancing low vision ТК-87
ISO/TC 172/SC 7 ISO 10942:2006 Ophthalmic instruments - Direct ophthalmoscopes ТК-87
ISO/TC 172/SC 7 ISO 12865:2006 Ophthalmic instruments - Retinoscopes ТК-87
ISO/TC 172/SC 7 ISO 10342:2010 Ophthalmic instruments - Eye refractometers ТК-87
ISO/TC 172/SC 7 ISO 12867:2010 Ophthalmic instruments - Trial frames ТК-87
ISO/TC 172/SC 7 IEC 80601-2-58:2014 Medical electrical equipment - Part 2-58: Particular requirements for basic safety and essential performance of lens removal devices and vitrectomy devices for ophthalmic surgery ТК-87
ISO/TC 172/SC 7 ISO 8980-5:2005 Ophthalmic optics - Uncut finished spectacle lenses - Part 5: Minimum requirements for spectacle lens surfaces claimed to be abrasion-resistant ТК-87
ISO/TC 106/SC 9 ISO 12836:2015 Dentistry - Digitizing devices for CAD/CAM systems for indirect dental restorations - Test methods for assessing accuracy ТК-87
ISO/TC 121/SC 3 IEC 60601-1-11:2015 Medical electrical equipment - Part 1-11: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems used in the home healthcare environment ТК-87
ISO/TC 121/SC 3 IEC 60601-1-10:2007 Medical electrical equipment - Part 1-10: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: Requirements for the development of physiologic closed-loop controllers ТК-87
ISO/TC 121/SC 3 IEC 80601-2-71:2015 Medical electrical equipment - Part 2-71: Particular requirements for the basic safety and essential performance of functional Near-Infrared Spectroscopy (NIRS) equipment ТК-87
ISO/TC 121/SC 6 ISO 21969:2009 High-pressure flexible connections for use with medical gas systems ТК-87
ISO/TC 172/SC 4 ISO 14132-1:2015 Optics and photonics - Vocabulary for telescopic systems - Part 1: General terms and alphabetical indexes of terms in ISO 14132 ТК-87
ISO/TC 172/SC 4 ISO 14132-2:2015 Optics and photonics - Vocabulary for telescopic systems - Part 2: Terms for binoculars, monoculars and spotting scopes ТК-87
ISO/TC 172/SC 4 ISO 14132-4:2015 Optics and photonics - Vocabulary for telescopic systems - Part 4: Terms for astronomical telescopes ТК-87
ISO/TC 172/SC 4 ISO 14490-2:2005 Optics and optical instruments - Test methods for telescopic systems - Part 2: Test methods for binocular systems ТК-87
ISO/TC 172/SC 4 ISO 14490-4:2005 Optics and optical instruments - Test methods for telescopic systems - Part 4: Test methods for astronomical telescopes ТК-87
ISO/TC 172/SC 4 ISO 14134:2006 Optics and optical instruments - Specifications for astronomical telescopes ТК-87
ISO/TC 172/SC 4 ISO 14490-1:2005 Optics and optical instruments - Test methods for telescopic systems - Part 1: Test methods for basic characteristics ТК-87
ISO/TC 121/SC 1 ISO 18835:2015 Inhalational anaesthesia systems - Draw-over anaesthetic systems ТК-87
ISO/TC 172/SC 9 ISO 11553-2:2007 Safety of machinery - Laser processing machines - Part 2: Safety requirements for hand-held laser processing devices ТК-87
ISO/TC 83/SC 4 ISO 11087:2015 Alpine ski-bindings - Retention devices - Requirements and test methods ТК-88
ISO/TC 83/SC 4 ISO 10958-2:2015 Snowboards - Binding mounting area - Part 2: Requirements and test methods for snowboards with inserts ТК-88
ISO/TC 204 ISO/TS 21219-7:2017 Intelligent transport systems - Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) - Part 7: Location referencing container (TPEG2-LRC) ТК-97
ISO/TC 204 ISO/TS 21219-22:2017 Intelligent transport systems - Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) - Part 22: OpenLR location referencing (TPEG2-OLR) ТК-97
ISO/TC 204 ISO 25111:2009 Intelligent transport systems - Communications access for land mobiles (CALM) - General requirements for using public networks ТК-97
ISO/TC 204 ISO 26684:2015 Intelligent transport systems (ITS) - Cooperative intersection signal information and violation warning systems (CIWS) - Performance requirements and test procedures ТК-97
ISO/TC 204 ISO/TS 20026:2017 Intelligent transport systems - Cooperative ITS - Test architecture ТК-97
ISO/TC 204 ISO 13185-2:2015 Intelligent transport systems - Vehicle interface for provisioning and support of ITS services - Part 2: Unified gateway protocol (UGP) requirements and specification for vehicle ITS station gateway (V-ITS-SG) interface ТК-97
ISO/TC 181 ISO 8124-5:2015 Safety of toys - Part 5: Determination of total concentration of certain elements in toys ТК-98
ISO/TC 229 ISO/TS 12901-2:2014 Nanotechnologies - Occupational risk management applied to engineered nanomaterials - Part 2: Use of the control banding approach ТК-99
ISO/TC 229 ISO/TS 10868:2017 Nanotechnologies - Characterization of single-wall carbon nanotubes using ultraviolet-visible-near infrared (UV-Vis-NIR) absorption spectroscopy ТК-99
ISO/TC 229 ISO/TS 80004-11:2017 Nanotechnologies - Vocabulary - Part 11: Nanolayer, nanocoating, nanofilm, and related terms ТК-99
ISO/TC 229 IEC/TS 62607-2-1:2012 Nanomanufacturing - key control characteristics for CNT film applications - Resistivity ТК-99
ISO/TC 229 ISO/TS 18827:2017 Nanotechnologies - Electron spin resonance (ESR) as a method for measuring reactive oxygen species (ROS) generated by metal oxide nanomaterials ТК-99
ISO/TC 229 IEC/TS 62622:2012 Artificial gratings used in nanotechnology - Description and measurement of dimensional quality parameters ТК-99
ISO/TC 127/SC 4 ISO/TS 9250-1:2012 Earth-moving machinery - Multilingual listing of equivalent terms - Part 1: General ТК-100
ISO/TC 127/SC 4 ISO/TS 9250-2:2012 Earth-moving machinery - Multilingual listing of equivalent terms - Part 2: Performance and dimensions ТК-100
ISO/TC 59/SC 13 ISO 12006-2:2015 Building construction - Organization of information about construction works - Part 2: Framework for classification ТК-101
ISO/TC 59/SC 17 ISO/TS 12720:2014 Sustainability in buildings and civil engineering works - Guidelines on the application of the general principles in ISO 15392 ТК-101
ISO/TC 292 ISO 22324:2015 Societal security - Emergency management - Guidelines for colour-coded alerts ТК-102
ISO/TC 292 ISO 22322:2015 Societal security - Emergency management - Guidelines for public warning ТК-102
ISO/TC 37/SC 5 ISO 17100:2015 Translation services - Requirements for translation services ТК-108
ISO/TC 37/SC 2 ISO 23185:2009 Assessment and benchmarking of terminological resources - General concepts, principles and requirements ТК-108