Полезнa информация

Обществено допитване

Назад

Периодичен преглед на международни стандарти* (90.20)

Съгласно Директивите на ISO/IEC и Правилата за работа по националната стандартизация БИС обявява обществено допитване за периодичен преглед на международни стандартина , което се прави на всеки 5 години с цел да се гарантира актуалността на действащите стандарти.
Мнение относно бъдещето на международните стандарти може да бъде изразено от всеки заинтересован на адреса секретаря на БИС/ТК** в посочения краен срок за мнение, като се избере някоя от следните възможности:

  • потвърждаване действието на стандарта за следващите 5 години;
  • преработване на стандарта (мотиви);
  • отмяна на стандарта (мотиви).

*За технически комитети с Р и О членство и за въведени БДС ISO без огледални технически комитети

**Информация за контакт със секретаря на съответния БИС/ТК може да се намери на интернет страницата на БИС: www.bds-bg.org/bg/tc/index.php.


TC № на проекта на стандарт Заглавие Краен срок за мнения БИС/ТК/ПС
ISO/TC 21/SC 3 ISO 7240-28:2014 Fire detection and alarm systems - Part 28: Fire protection control equipment ТК-1
ISO/TC 21/SC 3 ISO 7240-1:2014 Fire detection and alarm systems - Part 1: General and definitions ТК-1
ISO/TC 21/SC 3 ISO 7240-12:2014 Fire detection and alarm systems - Part 12: Line type smoke detectors using a transmitted optical beam ТК-1
ISO/TC 21/SC 3 ISO 7240-15:2014 Fire detection and alarm systems - Part 15: Point-type fire detectors using smoke and heat sensors ТК-1
ISO/TC 21/SC 5 ISO 6182-10:2014 Fire protection - Automatic sprinkler systems - Part 10: Requirements and test methods for domestic sprinklers ТК-1
ISO/TC 21/SC 6 ISO 7076-5:2014 Fire protection - Foam fire extinguishing systems - Part 5: Fixed compressed air foam equipment ТК-1
ISO/TC 21/SC 8 ISO/TS 12854:2009 Gaseous media fire-extinguishing systems - Physical properties and system design - Scaling factors for Class B fuels other than heptane ТК-1
ISO/TC 92/SC 1 ISO 14934-4:2014 Fire tests - Calibration and use of heat flux meters - Part 4: Guidance on the use of heat flux meters in fire tests ТК-1
ISO/TC 92/SC 2 ISO 3009:2003 Fire-resistance tests - Elements of building construction - Glazed elements ТК-1
ISO/TC 92/SC 2 ISO 10294-5:2005 Fire resistance tests - Fire dampers for air distribution systems - Part 5: Intumescent fire dampers ТК-1
ISO/TC 92/SC 3 ISO/TS 19700:2016 Controlled equivalence ratio method for the determination of hazardous components of fire effluents - Steady-state tube furnace ТК-1
ISO/TC 131/SC 3 ISO/TS 13725:2016 Hydraulic fluid power - Method for evaluating the buckling load of a hydraulic cylinder ТК-2
ISO/TC 131/SC 5 ISO 16874:2004 Hydraulic fluid power - Identification of manifold assemblies and their components ТК-2
ISO/TC 131/SC 5 ISO 5782-2:1997 Pneumatic fluid power - Compressed-air filters - Part 2: Test methods to determine the main characteristics to be included in supplier's literature ТК-2
ISO/TC 131/SC 6 ISO 4405:1991 Hydraulic fluid power - Fluid contamination - Determination of particulate contamination by the gravimetric method ТК-2
ISO/TC 131/SC 6 ISO 3722:1976 Hydraulic fluid power - Fluid sample containers - Qualifying and controlling cleaning methods ТК-2
ISO/TC 131/SC 6 ISO 16908:2014 Hydraulic filter element test methods - Thermal conditioning and cold start-up simulation ТК-2
ISO/TC 131/SC 6 ISO 2941:2009 Hydraulic fluid power - Filter elements - Verification of collapse/burst pressure rating ТК-2
ISO/TC 131/SC 7 ISO 6194-4:2009 Rotary shaft lip-type seals incorporating elastomeric sealing elements - Part 4: Performance test procedures ТК-2
ISO/TC 131/SC 7 ISO 6194-2:2009 Rotary shaft lip-type seals incorporating elastomeric sealing elements - Part 2: Vocabulary ТК-2
ISO/TC 131/SC 7 ISO 10766:2014 Hydraulic fluid power - Cylinders - Housing dimensions for rectangular-section-cut bearing rings for pistons and rods ТК-2
ISO/TC 10/SC 8 ISO 11091:1994 Construction drawings - Landscape drawing practice ЕРГ 2
ISO/TC 10/SC 10 ISO 10628-1:2014 Diagrams for the chemical and petrochemical industry - Part 1: Specification of diagrams ЕРГ 2
ISO/TC 100 ISO 13203:2005 Chains, sprockets and accessories - List of equivalent terms ЕРГ 5
ISO/TC 100 ISO 487:1998 Steel roller chains, types S and C, attachments and sprockets ЕРГ 5
ISO/TC 71/SC 1 ISO 1920-8:2009 Testing of concrete - Part 8: Determination of drying shrinkage of concrete for samples prepared in the field or in the laboratory ТК-5
ISO/TC 71/SC 1 ISO 1920-9:2009 Testing of concrete - Part 9: Determination of creep of concrete cylinders in compression ТК-5
ISO/TC 71/SC 4 ISO 19338:2014 Performance and assessment requirements for design standards on structural concrete ТК-5
ISO/TC 4/SC 4 ISO 199:2014 Rolling bearings - Thrust bearings - Geometrical product specification (GPS) and tolerance values ЕРГ 5
ISO/TC 4/SC 8 ISO/TS 16281:2008 Rolling bearings - Methods for calculating the modified reference rating life for universally loaded bearings ЕРГ 5
ISO/TC 71/SC 7 ISO 16311-1:2014 Maintenance and repair of concrete structures - Part 1: General principles ТК-5
ISO/TC 71/SC 7 ISO 16311-2:2014 Maintenance and repair of concrete structures - Part 2: Assessment of existing concrete structures ТК-5
ISO/TC 71/SC 7 ISO 16311-3:2014 Maintenance and repair of concrete structures - Part 3: Design of repairs and prevention ТК-5
ISO/TC 71/SC 7 ISO 16311-4:2014 Maintenance and repair of concrete structures - Part 4: Execution of repairs and prevention ТК-5
ISO/TC 71/SC 7 ISO/TS 16774-2:2016 Test methods for repair materials for water-leakage cracks in underground concrete structures - Part 2: Test method for chemical resistance ТК-5
ISO/TC 71/SC 7 ISO/TS 16774-3:2016 Test methods for repair materials for water-leakage cracks in underground concrete structures - Part 3: Test method for water (wash out) resistance ТК-5
ISO/TC 71/SC 7 ISO/TS 16774-4:2016 Test methods for repair materials for water-leakage cracks in underground concrete structures - Part 4: Test method for adhesion on wet concrete surface ТК-5
ISO/TC 71/SC 8 ISO 13315-2:2014 Environmental management for concrete and concrete structures - Part 2: System boundary and inventory data ТК-5
ISO/TC 4/SC 12 ISO 3290-1:2014 Rolling bearings - Balls - Part 1: Steel balls ЕРГ 5
ISO/TC 4/SC 12 ISO 3290-2:2014 Rolling bearings - Balls - Part 2: Ceramic balls ЕРГ 5
ISO/TC 4/SC 12 ISO 12044:2014 Rolling bearings - Single-row angular contact ball bearings - Chamfer dimensions for outer ring non-thrust side ЕРГ 5
ISO/TC 160/SC 1 ISO 11485-3:2014 Glass in building - Curved glass - Part 3: Requirements for curved tempered and curved laminated safety glass ТК-7
ISO/TC 33 ISO 5019-6:2005 Refractory bricks - Dimensions - Part 6: Basic bricks for oxygen steel-making converters ТК-7
ISO/TC 33 ISO 21078-2:2006 Determination of boron(III) oxide in refractory products - Part 2: Acid extraction method for the determination of boron(III) oxide in binder components ТК-7
ISO/TC 33 ISO 528:1983 Refractory products - Determination of pyrometric cone equivalent (refractoriness) ТК-7
ISO/TC 33 ISO 1146:1988 Pyrometric reference cones for laboratory use - Specification ТК-7
ISO/TC 33 ISO 5018:1983 Refractory materials - Determination of true density ТК-7
ISO/TC 33 ISO 5019-1:1984 Refractory bricks - Dimensions - Part 1: Rectangular bricks ТК-7
ISO/TC 33 ISO 5019-2:1984 Refractory bricks - Dimensions - Part 2: Arch bricks ТК-7
ISO/TC 33 ISO 5019-3:1984 Refractory bricks - Dimensions - Part 3: Rectangular checker bricks for regenerative furnaces ТК-7
ISO/TC 33 ISO 5019-4:1988 Refractory bricks - Dimensions - Part 4: Dome bricks for electric arc furnace roofs ТК-7
ISO/TC 33 ISO 5019-5:1984 Refractory bricks - Dimensions - Part 5: Skewbacks ТК-7
ISO/TC 33 ISO 8656-1:1988 Refractory products - Sampling of raw materials and unshaped products - Part 1: Sampling scheme ТК-7
ISO/TC 33 ISO 9205:1988 Refractory bricks for use in rotary kilns - Hot-face identification marking ТК-7
ISO/TC 33 ISO 8890:1988 Dense shaped refractory products - Determination of resistance to sulfuric acid ТК-7
ISO/TC 33 ISO 10635:1999 Refractory products - Methods of test for ceramic fibre products ТК-7
ISO/TC 33 ISO 10060:1993 Dense, shaped refractory products - Test methods for products containing carbon ТК-7
ISO/TC 33 ISO 12680-1:2005 Methods of test for refractory products - Part 1: Determination of dynamic Young's modulus (MOE) by impulse excitation of vibration ТК-7
ISO/TC 33 ISO 2477:2005 Shaped insulating refractory products - Determination of permanent change in dimensions on heating ТК-7
ISO/TC 33 ISO 10081-1:2003 Classification of dense shaped refractory products - Part 1: Alumina-silica ТК-7
ISO/TC 33 ISO 10081-2:2003 Classification of dense shaped refractory products - Part 2: Basic products containing less than 7 % residual carbon ТК-7
ISO/TC 33 ISO 10059-2:2003 Dense, shaped refractory products - Determination of cold compressive strength - Part 2: Test with packing ТК-7
ISO/TC 33 ISO 10081-3:2003 Classification of dense shaped refractory products - Part 3: Basic products containing from 7 % to 50 % residual carbon ТК-7
ISO/TC 33 ISO 10081-4:2014 Classification of dense shaped refractory products - Part 4: Special products ТК-7
ISO/TC 164/SC 2 ISO 17340:2014 Metallic materials - Ductility testing - High speed compression test for porous and cellular metals ЕРГ 9
ISO/TC 164/SC 2 ISO 16808:2014 Metallic materials - Sheet and strip - Determination of biaxial stress-strain curve by means of bulge test with optical measuring systems ЕРГ 9
ISO/TC 69/SC 8 ISO 16336:2014 Applications of statistical and related methods to new technology and product development process - Robust parameter design (RPD) ТК-12
ISO/TC 69 ISO 3534-4:2014 Statistics - Vocabulary and symbols - Part 4: Survey sampling ТК-12
ISO/TC 69 ISO 3534-2:2006 Statistics - Vocabulary and symbols - Part 2: Applied statistics ТК-12
ISO/TC 69/SC 4 ISO 22514-8:2014 Statistical methods in process management - Capability and performance - Part 8: Machine performance of a multi-state production process ТК-12
ISO/TC 69/SC 6 ISO 11095:1996 Linear calibration using reference materials ТК-12
ISO/TC 69/SC 6 ISO 11843-1:1997 Capability of detection - Part 1: Terms and definitions ТК-12
ISO/TC 69/SC 6 ISO 10576-1:2003 Statistical methods - Guidelines for the evaluation of conformity with specified requirements - Part 1: General principles ТК-12
ISO/TC 69/SC 6 ISO 11843-3:2003 Capability of detection - Part 3: Methodology for determination of the critical value for the response variable when no calibration data are used ТК-12
ISO/TC 69/SC 6 ISO 11843-4:2003 Capability of detection - Part 4: Methodology for comparing the minimum detectable value with a given value ТК-12
ISO/TC 70 ISO 14396:2002 Reciprocating internal combustion engines - Determination and method for the measurement of engine power - Additional requirements for exhaust emission tests in accordance with ISO 8178 ТК-14
ISO/TC 70 ISO 8999:2001 Reciprocating internal combustion engines - Graphical symbols ТК-14
ISO/TC 70 ISO 14314:2004 Reciprocal internal combustion engines - Recoil starting equipment - General safety requirements ТК-14
ISO/TC 70 ISO 1204:1990 Reciprocating internal combustion engines - Designation of the direction of rotation and of cylinders and valves in cylinder heads, and definition of right-hand and left-hand in-line engines and locations on an engine ТК-14
ISO/TC 70 ISO 6826:1997 Reciprocating internal combustion engines - Fire protection ТК-14
ISO/TC 70 ISO 8528-12:1997 Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets - Part 12: Emergency power supply to safety services ТК-14
ISO/TC 70 ISO 11102-2:1997 Reciprocating internal combustion engines - Handle starting equipment - Part 2: Method of testing the angle of disengagement ТК-14
ISO/TC 70 ISO 3046-1:2002 Reciprocating internal combustion engines - Performance - Part 1: Declarations of power, fuel and lubricating oil consumptions, and test methods - Additional requirements for engines for general use ТК-14
ISO/TC 70 ISO 3046-5:2001 Reciprocating internal combustion engines - Performance - Part 5: Torsional vibrations ТК-14
ISO/TC 70 ISO 2261:1994 Reciprocating internal combustion engines - Hand-operated control devices - Standard direction of motion ТК-14
ISO/TC 70 ISO 7967-4:2005 Reciprocating internal combustion engines - Vocabulary of components and systems - Part 4: Pressure charging and air/exhaust gas ducting systems ТК-14
ISO/TC 70 ISO 7967-6:2005 Reciprocating internal combustion engines - Vocabulary of components and systems - Part 6: Lubricating systems ТК-14
ISO/TC 70 ISO 7967-7:2005 Reciprocating internal combustion engines - Vocabulary of components and systems - Part 7: Governing systems ТК-14
ISO/TC 70 ISO 8528-4:2005 Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets - Part 4: Controlgear and switchgear ТК-14
ISO/TC 70/SC 7 ISO 4548-15:2014 Methods of test for full-flow lubricating oil filters for internal combustion engines - Part 15: Vibration fatigue test for composite filter housings ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO 11992-4:2014 Road vehicles - Interchange of digital information on electrical connections between towing and towed vehicles - Part 4: Diagnostic communication ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO 11992-2:2014 Road vehicles - Interchange of digital information on electrical connections between towing and towed vehicles - Part 2: Application layer for brakes and running gear ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO 18542-2:2014 Road vehicles - Standardized repair and maintenance information (RMI) terminology - Part 2: Standardized process implementation requirements, Registration Authority ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO 17215-2:2014 Road vehicles - Video communication interface for cameras (VCIC) - Part 2: Service discovery and control ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO 17215-3:2014 Road vehicles - Video communication interface for cameras (VCIC) - Part 3: Camera message dictionary ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO 17215-4:2014 Road vehicles - Video communication interface for cameras (VCIC) - Part 4: Implementation of communication requirements ТК-14
ISO/TC 22/SC 31 ISO 17215-1:2014 Road vehicles - Video communication interface for cameras (VCIC) - Part 1: General information and use case definition ТК-14
ISO/TC 22/SC 32 ISO 8820-9:2014 Road vehicles - Fuse-links - Part 9: Fuse-links with shortened tabs (Type K) ТК-14
ISO/TC 22/SC 32 ISO 10483-1:2004 Road vehicles - Intelligent power switches - Part 1: High-side intelligent power switch ТК-14
ISO/TC 22/SC 32 ISO 10455:1992 Road vehicles - Dry ignition coils using rotating high-voltage distributor ТК-14
ISO/TC 22/SC 32 ISO 10483-2:1996 Road vehicles - Intelligent power switches - Part 2: Low-side intelligent power switch ТК-14
ISO/TC 22/SC 32 ISO 6518-2:1995 Road vehicles - Ignition systems - Part 2: Electrical performance and function test methods ТК-14
ISO/TC 22/SC 32 ISO 13476:1997 Road vehicles - Ignition coils - Electrical characteristics and test methods ТК-14
ISO/TC 22/SC 32 ISO 3553-2:1997 Road vehicles - High-tension connectors for ignition coils and distributors - Part 2: Plug-types ТК-14
ISO/TC 22/SC 32 ISO 3808:2002 Road vehicles - Unscreened high-voltage ignition cables - General specifications, test methods and requirements ТК-14
ISO/TC 22/SC 32 ISO 3895:1986 Road vehicles - Screened and waterproof spark-plug and its connection - Type 2 ТК-14
ISO/TC 22/SC 32 ISO 3896:1986 Road vehicles - Screened and waterproof spark-plug and its connection - Type 3 ТК-14
ISO/TC 22/SC 33 ISO 3583:1984 Road vehicles - Pressure test connection for compressed-air pneumatic braking equipment ТК-14
ISO/TC 22/SC 33 ISO 13486-1:1999 Road vehicles - Hydraulic braking systems - Part 1: Double-flare pipes, tapped holes, male fittings and tube seats ТК-14
ISO/TC 22/SC 33 ISO/TR 13487:1997 Braking of road vehicles - Considerations on the definition of mean fully developed deceleration ТК-14
ISO/TC 22/SC 33 ISO 7635:2006 Road vehicles - Air and air/hydraulic braking systems of motor vehicles, including those with electronic control functions - Test procedures ТК-14
ISO/TC 22/SC 33 ISO 12161:2006 Road vehicles - Endurance braking systems of motor vehicles and towed vehicles - Test procedures ТК-14
ISO/TC 22/SC 33 ISO 16552:2014 Heavy commercial vehicles and buses - Stopping distance in straight-line braking with ABS - Open loop and closed loop test methods ТК-14
ISO/TC 22/SC 33 ISO 1728:2006 Road vehicles - Pneumatic braking connections between motor vehicles and towed vehicles - Interchangeability ТК-14
ISO/TC 22/SC 33 ISO 4930:2006 Road vehicles - Elastomeric seals for hydraulic disc brake cylinders using a non-petroleum base hydraulic brake fluid (Service temperature 150 degrees C max.) ТК-14
ISO/TC 22/SC 33 ISO 6119:2006 Road vehicles - Elastomeric seals for hydraulic disc brake cylinders using a non-petroleum base hydraulic brake fluid (Service temperature 120 degrees C max.) ТК-14
ISO/TC 22/SC 33 ISO 9128:2006 Road vehicles - Graphical symbols to designate brake fluid types ТК-14
ISO/TC 22/SC 33 ISO 6118:2006 Road vehicles - Elastomeric cups and seals for cylinders for hydraulic braking systems using a non-petroleum base hydraulic brake fluid (service temperature 70 degrees C max.) ТК-14
ISO/TC 22/SC 33 ISO 4928:2006 Road vehicles - Elastomeric cups and seals for cylinders for hydraulic braking systems using a non-petroleum base hydraulic brake fluid (Service temperature 120 degrees C max.) ТК-14
ISO/TC 22/SC 34 ISO/TS 11155-1:2001 Road vehicles - Air filters for passenger compartments - Part 1: Test for particulate filtration ТК-14
ISO/TC 22/SC 35 ISO 3468:2014 Passenger cars - Windscreen defrosting and demisting systems - Test method ТК-14
ISO/TC 22/SC 36 ISO 13216-1:1999 Road vehicles - Anchorages in vehicles and attachments to anchorages for child restraint systems - Part 1: Seat bight anchorages and attachments ТК-14
ISO/TC 22/SC 36 ISO 12097-3:2002 Road vehicles - Airbag components - Part 3: Testing of inflator assemblies ТК-14
ISO/TC 22/SC 36 ISO 13216-2:2004 Road vehicles - Anchorages in vehicles and attachments to anchorages for child restraint systems - Part 2: Top tether anchorages and attachments ТК-14
ISO/TC 22/SC 36 ISO 12353-2:2003 Road vehicles - Traffic accident analysis - Part 2: Guidelines for the use of impact severity measures ТК-14
ISO/TC 22/SC 36 ISO 6813:1998 Road vehicles - Collision classification - Terminology ТК-14
ISO/TC 22/SC 37 ISO/PAS 16898:2012 Electrically propelled road vehicles - Dimensions and designation of secondary lithium-ion cells ТК-14
ISO/TC 22/SC 39 ISO/TS 16951:2004 Road vehicles - Ergonomic aspects of transport information and control systems (TICS) - Procedures for determining priority of on-board messages presented to drivers ТК-14
ISO/TC 22/SC 41 ISO 16380:2014 Road vehicles - Blended fuels refuelling connector ТК-14
ISO/TC 22/SC 41 ISO 12619-3:2014 Road vehicles - Compressed gaseous hydrogen (CGH2) and hydrogen/natural gas blends fuel system components - Part 3: Pressure regulator ТК-14
ISO/TC 207/SC 5 ISO 14046:2014 Environmental management - Water footprint - Principles, requirements and guidelines ТК-15
ISO/TC 146/SC 1 ISO 14385-1:2014 Stationary source emissions - Greenhouse gases - Part 1: Calibration of automated measuring systems ТК-15
ISO/TC 146/SC 1 ISO 14385-2:2014 Stationary source emissions - Greenhouse gases - Part 2: Ongoing quality control of automated measuring systems ТК-15
ISO/TC 146/SC 2 ISO 8672:2014 Air quality - Determination of the number concentration of airborne inorganic fibres by phase contrast optical microscopy - Membrane filter method ТК-15
ISO/TC 146/SC 2 ISO 15767:2009 Workplace atmospheres - Controlling and characterizing uncertainty in weighing collected aerosols ТК-15
ISO/TC 146/SC 2 ISO 9487:1991 Workplace air - Determination of vaporous aromatic hydrocarbons - Charcoal tube/solvent desorption/gas chromatographic method ТК-15
ISO/TC 146/SC 3 ISO 6768:1998 Ambient air - Determination of mass concentration of nitrogen dioxide - Modified Griess-Saltzman method ТК-15
ISO/TC 146/SC 3 ISO 16000-27:2014 Indoor air - Part 27: Determination of settled fibrous dust on surfaces by SEM (scanning electron microscopy) (direct method) ТК-15
ISO/TC 146/SC 3 ISO 22262-2:2014 Air quality - Bulk materials - Part 2: Quantitative determination of asbestos by gravimetric and microscopical methods ТК-15
ISO/TC 146/SC 4 ISO 14956:2002 Air quality - Evaluation of the suitability of a measurement procedure by comparison with a required measurement uncertainty ТК-15
ISO/TC 146/SC 4 ISO 11222:2002 Air quality - Determination of the uncertainty of the time average of air quality measurements ТК-15
ISO/TC 146/SC 5 ISO 16622:2002 Meteorology - Sonic anemometers/thermometers - Acceptance test methods for mean wind measurements ТК-15
ISO/TC 146/SC 6 ISO 16000-31:2014 Indoor air - Part 31: Measurement of flame retardants and plasticizers based on organophosphorus compounds - Phosphoric acid ester ТК-15
ISO/TC 146/SC 6 ISO 12219-5:2014 Interior air of road vehicles - Part 5: Screening method for the determination of the emissions of volatile organic compounds from vehicle interior parts and materials - Static chamber method ТК-15
ISO/TC 146/SC 6 ISO 16000-30:2014 Indoor air - Part 30: Sensory testing of indoor air ТК-15
ISO/TC 146/SC 6 ISO 16000-29:2014 Indoor air - Part 29: Test methods for VOC detectors ТК-15
ISO/TC 146/SC 6 ISO 16000-32:2014 Indoor air - Part 32: Investigation of buildings for the occurrence of pollutants ТК-15
ISO/TC 146/SC 6 ISO 16000-14:2009 Indoor air - Part 14: Determination of total (gas and particle-phase) polychlorinated dioxin-like biphenyls (PCBs) and polychlorinated dibenzo-p-dioxins/dibenzofurans (PCDDs/PCDFs) - Extraction, clean-up and analysis by high-resolution gas chromatography and mass spectrometry ТК-15
ISO/TC 147 ISO 17381:2003 Water quality - Selection and application of ready-to-use test kit methods in water analysis ТК-15
ISO/TC 147 ISO 15839:2003 Water quality - On-line sensors/analysing equipment for water - Specifications and performance tests ТК-15
ISO/TC 147/SC 2 ISO 9174:1998 Water quality - Determination of chromium - Atomic absorption spectrometric methods ТК-15
ISO/TC 147/SC 2 ISO 15680:2003 Water quality - Gas-chromatographic determination of a number of monocyclic aromatic hydrocarbons, naphthalene and several chlorinated compounds using purge-and-trap and thermal desorption ТК-15
ISO/TC 147/SC 2 ISO 14911:1998 Water quality - Determination of dissolved Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ and Ba2+ using ion chromatography - Method for water and waste water ТК-15
ISO/TC 147/SC 2 ISO/TS 11370:2000 Water quality - Determination of selected organic plant-treatment agents - Automated multiple development (AMD) technique ТК-15
ISO/TC 147/SC 2 ISO 9964-1:1993 Water quality - Determination of sodium and potassium - Part 1: Determination of sodium by atomic absorption spectrometry ТК-15
ISO/TC 147/SC 2 ISO 9964-2:1993 Water quality - Determination of sodium and potassium - Part 2: Determination of potassium by atomic absorption spectrometry ТК-15
ISO/TC 147/SC 2 ISO 9964-3:1993 Water quality - Determination of sodium and potassium - Part 3: Determination of sodium and potassium by flame emission spectrometry ТК-15
ISO/TC 147/SC 2 ISO 6468:1996 Water quality - Determination of certain organochlorine insecticides, polychlorinated biphenyls and chlorobenzenes - Gas chromatographic method after liquid-liquid extraction ТК-15
ISO/TC 147/SC 2 ISO 8467:1993 Water quality - Determination of permanganate index ТК-15
ISO/TC 147/SC 2 ISO 20179:2005 Water quality - Determination of microcystins - Method using solid phase extraction (SPE) and high performance liquid chromatography (HPLC) with ultraviolet (UV) detection ТК-15
ISO/TC 147/SC 2 ISO 7981-1:2005 Water quality - Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) - Part 1: Determination of six PAH by high-performance thin-layer chromatography with fluorescence detection after liquid-liquid extraction ТК-15
ISO/TC 147/SC 2 ISO 7981-2:2005 Water quality - Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) - Part 2: Determination of six PAH by high-performance liquid chromatography with fluorescence detection after liquid-liquid extraction ТК-15
ISO/TC 147/SC 2 ISO 15681-1:2003 Water quality - Determination of orthophosphate and total phosphorus contents by flow analysis (FIA and CFA) - Part 1: Method by flow injection analysis (FIA) ТК-15
ISO/TC 147/SC 2 ISO 15586:2003 Water quality - Determination of trace elements using atomic absorption spectrometry with graphite furnace ТК-15
ISO/TC 147/SC 2 ISO 23631:2006 Water quality - Determination of dalapon, trichloroacetic acid and selected haloacetic acids - Method using gas chromatography (GC-ECD and/or GC-MS detection) after liquid-liquid extraction and derivatization ТК-15
ISO/TC 147/SC 2 ISO 18412:2005 Water quality - Determination of chromium(VI) - Photometric method for weakly contaminated water ТК-15
ISO/TC 147/SC 2 ISO 22478:2006 Water quality - Determination of certain explosives and related compounds - Method using high-performance liquid chromatography (HPLC) with UV detection ТК-15
ISO/TC 147/SC 2 ISO 25101:2009 Water quality - Determination of perfluorooctanesulfonate (PFOS) and perfluorooctanoate (PFOA) - Method for unfiltered samples using solid phase extraction and liquid chromatography/mass spectrometry ТК-15
ISO/TC 147/SC 2 ISO 17289:2014 Water quality - Determination of dissolved oxygen - Optical sensor method ТК-15
ISO/TC 147/SC 2 ISO 16265:2009 Water quality - Determination of the methylene blue active substances (MBAS) index - Method using continuous flow analysis (CFA) ТК-15
ISO/TC 147/SC 2 ISO 16308:2014 Water quality - Determination of glyphosate and AMPA - Method using high performance liquid chromatography (HPLC) with tandem mass spectrometric detection ТК-15
ISO/TC 147/SC 2 ISO/TS 17951-1:2016 Water quality - Determination of fluoride using flow analysis (FIA and CFA) - Part 1: Method using flow injection analysis (FIA) and spectrometric detection after off-line distillation ТК-15
ISO/TC 147/SC 2 ISO/TS 17951-2:2016 Water quality - Determination of fluoride using flow analysis (FIA and CFA) - Part 2: Method using continuous flow analysis (CFA) with automated in-line distillation ТК-15
ISO/TC 147/SC 3 ISO 13165-2:2014 Water quality - Radium-226 - Part 2: Test method using emanometry ТК-15
ISO/TC 147/SC 4 ISO 9308-1:2014 Water quality - Enumeration of Escherichia coli and coliform bacteria - Part 1: Membrane filtration method for waters with low bacterial background flora ТК-15
ISO/TC 147/SC 4 ISO 10705-3:2003 Water quality - Detection and enumeration of bacteriophages - Part 3: Validation of methods for concentration of bacteriophages from water ТК-15
ISO/TC 147/SC 5 ISO 16240:2005 Water quality - Determination of the genotoxicity of water and waste water - Salmonella/microsome test (Ames test) ТК-15
ISO/TC 147/SC 5 ISO 14442:2006 Water quality - Guidelines for algal growth inhibition tests with poorly soluble materials, volatile compounds, metals and waste water ТК-15
ISO/TC 147/SC 5 ISO/TS 20281:2006 Water quality - Guidance on statistical interpretation of ecotoxicity data ТК-15
ISO/TC 147/SC 5 ISO 20079:2005 Water quality - Determination of the toxic effect of water constituents and waste water on duckweed (Lemna minor) - Duckweed growth inhibition test ТК-15
ISO/TC 147/SC 5 ISO 13641-2:2003 Water quality - Determination of inhibition of gas production of anaerobic bacteria - Part 2: Test for low biomass concentrations ТК-15
ISO/TC 147/SC 5 ISO 13641-1:2003 Water quality - Determination of inhibition of gas production of anaerobic bacteria - Part 1: General test ТК-15
ISO/TC 147/SC 5 ISO/TS 18220:2016 Water quality - Larval development test with the harpacticoid copepod Nitocra spinipes ТК-15
ISO/TC 147/SC 6 ISO 5667-6:2014 Water quality - Sampling - Part 6: Guidance on sampling of rivers and streams ТК-15
ISO/TC 147/SC 6 ISO 5667-11:2009 Water quality - Sampling - Part 11: Guidance on sampling of groundwaters ТК-15
ISO/TC 46/SC 4 ISO 8459:2009 Information and documentation - Bibliographic data element directory for use in data exchange and enquiry ТК-16
ISO/TC 46/SC 4 ISO 20775:2009 Information and documentation - Schema for holdings information ТК-16
ISO/TC 46/SC 4 ISO 23950:1998 Information and documentation - Information retrieval (Z39.50) - Application service definition and protocol specification ТК-16
ISO/TC 46/SC 4 ISO 6630:1986 Documentation - Bibliographic control characters ТК-16
ISO/TC 46/SC 4 ISO 28560-1:2014 Information and documentation - RFID in libraries - Part 1: Data elements and general guidelines for implementation ТК-16
ISO/TC 46/SC 4 ISO 28560-3:2014 Information and documentation - RFID in libraries - Part 3: Fixed length encoding ТК-16
ISO/TC 46/SC 11 ISO 23081-2:2009 Information and documentation - Managing metadata for records - Part 2: Conceptual and implementation issues ТК-16
ISO/TC 5/SC 1 ISO 1127:1992 Stainless steel tubes - Dimensions, tolerances and conventional masses per unit length ТК-17
ISO/TC 5/SC 1 ISO 2037:1992 Stainless steel tubes for the food industry ТК-17
ISO/TC 5/SC 5 ISO 3419:1981 Non-alloy and alloy steel butt-welding fittings ТК-17
ISO/TC 5/SC 10 ISO 7005-3:1988 Metallic flanges - Part 3: Copper alloy and composite flanges ТК-17
ISO/TC 17/SC 1 ISO 17053:2005 Steel and iron - Determination of oxygen - Infrared method after fusion under inert gas ТК-17
ISO/TC 17/SC 1 ISO 13933:2014 Steel and iron - Determination of calcium and magnesium - Inductively coupled plasma atomic emission spectrometric method ТК-17
ISO/TC 17/SC 1 ISO 10153:1997 Steel - Determination of boron content - Curcumin spectrophotometric method ТК-17
ISO/TC 17/SC 1 ISO/TS 13899-1:2004 Steel - Determination of Mo, Nb and W contents in alloyed steel - Inductively coupled plasma atomic emission spectrometric method - Part 1: Determination of Mo content ТК-17
ISO/TC 17/SC 1 ISO 16918-1:2009 Steel and iron - Determination of nine elements by the inductively coupled plasma mass spectrometric method - Part 1: Determination of tin, antimony, cerium, lead and bismuth ТК-17
ISO/TC 17/SC 1 ISO/TS 13899-3:2005 Steel - Determination of Mo, Nb and W contents in alloyed steel - Inductively coupled plasma atomic emission spectrometric method - Part 3: Determination of W content ТК-17
ISO/TC 17/SC 3 ISO 20723:2004 Structural steels - Surface condition of hot-rolled sections - Delivery requirements ТК-17
ISO/TC 17/SC 3 ISO 1035-4:1982 Hot-rolled steel bars - Part 4: Tolerances ТК-17
ISO/TC 17/SC 3 ISO 630-5:2014 Structural steels - Part 5: Technical delivery conditions for structural steels with improved atmospheric corrosion resistance ТК-17
ISO/TC 17/SC 3 ISO 630-6:2014 Structural steels - Part 6: Technical delivery conditions for seismic-proof improved structural steels for building ТК-17
ISO/TC 17/SC 4 ISO 15510:2014 Stainless steels - Chemical composition ТК-17
ISO/TC 17/SC 4 ISO 683-18:2014 Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels - Part 18: Bright steel products ТК-17
ISO/TC 17/SC 4 ISO 16143-1:2014 Stainless steels for general purposes - Part 1: Corrosion-resistant flat products ТК-17
ISO/TC 17/SC 4 ISO 16143-2:2014 Stainless steels for general purposes - Part 2: Corrosion-resistant semi-finished products, bars, rods and sections ТК-17
ISO/TC 17/SC 4 ISO 16143-3:2014 Stainless steels for general purposes - Part 3: Wire ТК-17
ISO/TC 17/SC 4 ISO 9445-1:2009 Continuously cold-rolled stainless steel - Tolerances on dimensions and form - Part 1: Narrow strip and cut lengths ТК-17
ISO/TC 17/SC 4 ISO 9445-2:2009 Continuously cold-rolled stainless steel - Tolerances on dimensions and form - Part 2: Wide strip and plate/sheet ТК-17
ISO/TC 17/SC 12 ISO 4998:2014 Continuous hot-dip zinc-coated and zinc-iron alloy-coated carbon steel sheet of structural quality ТК-17
ISO/TC 17/SC 12 ISO 4995:2014 Hot-rolled steel sheet of structural quality ТК-17
ISO/TC 17/SC 16 ISO 16020:2005 Steel for the reinforcement and prestressing of concrete - Vocabulary ТК-17
ISO/TC 17/SC 16 ISO 14657:2005 Zinc-coated steel for the reinforcement of concrete ТК-17
ISO/TC 17/SC 16 ISO 6934-1:1991 Steel for the prestressing of concrete - Part 1: General requirements ТК-17
ISO/TC 17/SC 16 ISO 6934-2:1991 Steel for the prestressing of concrete - Part 2: Cold-drawn wire ТК-17
ISO/TC 17/SC 16 ISO 6934-3:1991 Steel for the prestressing of concrete - Part 3: Quenched and tempered wire ТК-17
ISO/TC 17/SC 16 ISO 6934-5:1991 Steel for the prestressing of concrete - Part 5: Hot-rolled steel bars with or without subsequent processing ТК-17
ISO/TC 17/SC 16 ISO 6935-3:1992 Steel for the reinforcement of concrete - Part 3: Welded fabric ТК-17
ISO/TC 17/SC 16 ISO 10544:1992 Cold-reduced steel wire for the reinforcement of concrete and the manufacture of welded fabric ТК-17
ISO/TC 17/SC 16 ISO 11082:1992 Certification scheme for welded fabric for the reinforcement of concrete structures ТК-17
ISO/TC 17/SC 17 ISO 8458-1:2002 Steel wire for mechanical springs - Part 1: General requirements ТК-17
ISO/TC 17/SC 17 ISO 8458-3:2002 Steel wire for mechanical springs - Part 3: Oil-hardened and tempered wire ТК-17
ISO/TC 17/SC 17 ISO 8458-2:2002 Steel wire for mechanical springs - Part 2: Patented cold-drawn non-alloy steel wire ТК-17
ISO/TC 25 ISO 5922:2005 Malleable cast iron ТК-17
ISO/TC 54 ISO 16928:2014 Essential oil of ginger [Zingiber officinale Roscoe] ТК-19
ISO/TC 54 ISO 16385:2014 Essential oil of molle (Schinus areira L.), Argentinean type ТК-19
ISO/TC 54 ISO 3218:2014 Essential oils - Principles of nomenclature ТК-19
ISO/TC 54 ISO 8902:2009 Oil of lavandin Grosso (Lavandula angustifolia Mill. x Lavandula latifolia Medik.), French type ТК-19
ISO/TC 54 ISO 3524:2003 Oil of cinnamon leaf, Sri Lanka type (Cinnamomum zeylanicum Blume) ТК-19
ISO/TC 54 ISO 855:2003 Oil of lemon [Citrus limon (L.) Burm. f.], obtained by expression ТК-19
ISO/TC 54 ISO 21093:2003 Oil of dwarf pine (Pinus mugo Turra) ТК-19
ISO/TC 54 ISO 3761:2005 Oil of rosewood, Brazilian type (Aniba rosaeodora Ducke or Aniba parviflora (Meisn.) Mez.) ТК-19
ISO/TC 54 ISO 8899:2003 Oil of lemon petitgrain [Citrus limon (L.) Burm. f.] ТК-19
ISO/TC 54 ISO 9301:2003 Oil of cumin seed (Cuminum cyminum L.) ТК-19
ISO/TC 54 ISO 8898:2003 Oil of mandarin petitgrain (Citrus reticulata Blanco) ТК-19
ISO/TC 54 ISO 21390:2005 Oil of wintergreen, China (Gaultheria yunnanensis (Franch.) Rehd.), redistilled ТК-19
ISO/TC 54 ISO 8900:2005 Oil of bergamot petitgrain [Citrus bergamia (Risso et Poit.)] ТК-19
ISO/TC 54 ISO 3519:2005 Oil of lime distilled, Mexican type (Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle) ТК-19
ISO/TC 217 ISO 17516:2014 Cosmetics - Microbiology - Microbiological limits ТК-19
ISO/TC 18 ISO 3815-2:2005 Zinc and zinc alloys - Part 2: Analysis by inductively coupled plasma optical emission spectrometry ТК-20
ISO/TC 18 ISO 1169:2006 Zinc alloys - Determination of aluminium content - Titrimetric method ТК-20
ISO/TC 18 ISO 20081:2005 Zinc and zinc alloys - Method of sampling - Specifications ТК-20
ISO/TC 18 ISO 3815-1:2005 Zinc and zinc alloys - Part 1: Analysis of solid samples by optical emission spectrometry ТК-20
ISO/TC 18 ISO 3750:2006 Zinc alloys - Determination of magnesium content - Flame atomic absorption spectrometric method ТК-20
ISO/TC 18 ISO 714:1975 Zinc - Determination of iron content - Photometric method ТК-20
ISO/TC 23/SC 2 ISO 789-12:2000 Agricultural tractors - Test procedures - Part 12: Low temperature starting ТК-23
ISO/TC 23/SC 7 ISO 11450:1999 Equipment for harvesting and conservation - Round balers - Terminology and commercial specifications ТК-23
ISO/TC 23/SC 7 ISO 11520-1:1997 Agricultural grain driers - Determination of drying performance - Part 1: General ТК-23
ISO/TC 23/SC 7 ISO 6689-2:1997 Equipment for harvesting - Combines and functional components - Part 2: Assessment of characteristics and performance defined in vocabulary ТК-23
ISO/TC 23/SC 7 ISO 5702:1983 Equipment for harvesting - Combine harvester component parts - Equivalent terms ТК-23
ISO/TC 23/SC 7 ISO 5715:1983 Equipment for harvesting - Dimensional compatibility of forage harvesting machinery ТК-23
ISO/TC 23/SC 7 ISO 11520-2:2001 Agricultural grain driers - Determination of drying performance - Part 2: Additional procedures and crop-specific requirements ТК-23
ISO/TC 23/SC 14 ISO 17080:2005 Manually portable agricultural and forestry machines and powered lawn and garden equipment - Design principles for single-panel product safety labels ТК-23
ISO/TC 23/SC 18 ISO 16399:2014 Meters for irrigation water ТК-23
ISO/TC 23/SC 18 ISO 8224-1:2003 Traveller irrigation machines - Part 1: Operational characteristics and laboratory and field test methods ТК-23
ISO/TC 135/SC 2 ISO 3452-5:2008 Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 5: Penetrant testing at temperatures higher than 50 degrees C ТК-24
ISO/TC 135/SC 2 ISO 3452-6:2008 Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 6: Penetrant testing at temperatures lower than 10 degrees C ТК-24
ISO/TC 135/SC 3 ISO 12715:2014 Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Reference blocks and test procedures for the characterization of contact probe sound beams ТК-24
ISO/TC 30 ISO 9368-1:1990 Measurement of liquid flow in closed conduits by the weighing method - Procedures for checking installations - Part 1: Static weighing systems ТК-28
ISO/TC 30 ISO 8316:1987 Measurement of liquid flow in closed conduits - Method by collection of the liquid in a volumetric tank ТК-28
ISO/TC 30 ISO 4006:1991 Measurement of fluid flow in closed conduits - Vocabulary and symbols ТК-28
ISO/TC 30 ISO 4185:1980 Measurement of liquid flow in closed conduits - Weighing method ТК-28
ISO/TC 30/SC 7 ISO 4064-1:2014 Water meters for cold potable water and hot water - Part 1: Metrological and technical requirements ТК-28
ISO/TC 30/SC 7 ISO 4064-2:2014 Water meters for cold potable water and hot water - Part 2: Test methods ТК-28
ISO/TC 30/SC 7 ISO 4064-3:2014 Water meters for cold potable water and hot water - Part 3: Test report format ТК-28
ISO/TC 30/SC 7 ISO 4064-4:2014 Water meters for cold potable water and hot water - Part 4: Non-metrological requirements not covered in ISO 4064-1 ТК-28
ISO/TC 30/SC 7 ISO 4064-5:2014 Water meters for cold potable water and hot water - Part 5: Installation requirements ТК-28
ISO/REMCO ISO Guide 80:2014 Guidance for the in-house preparation of quality control materials (QCMs) ТК-28
ISO/REMCO ISO Guide 30:2015 Reference materials - Selected terms and definitions ТК-28
ISO/REMCO ISO Guide 33:2015 Reference materials - Good practice in using reference materials ТК-28
ISO/TC 213 ISO/TS 23165:2006 Geometrical product specifications (GPS) - Guidelines for the evaluation of coordinate measuring machine (CMM) test uncertainty ТК-28
ISO/TC 213 ISO 2538-2:2014 Geometrical product specifications (GPS) - Wedges - Part 2: Dimensioning and tolerancing ТК-28
ISO/TC 213 ISO 2538-1:2014 Geometrical product specifications (GPS) - Wedges - Part 1: Series of angles and slopes ТК-28
ISO/TC 213 ISO/TS 17863:2013 Geometrical product specification (GPS) - Tolerancing of moveable assemblies ТК-28
ISO/TC 213 ISO/TS 17865:2016 Geometrical product specifications (GPS) - Guidelines for the evaluation of coordinate measuring machine (CMM) test uncertainty for CMMs using single and multiple stylus contacting probing systems ТК-28
ISO/TC 213 ISO/TS 8062-2:2013 Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional and geometrical tolerances for moulded parts - Part 2: Rules ТК-28
ISO/TC 113/SC 2 ISO 4362:1999 Hydrometric determinations - Flow measurement in open channels using structures - Trapezoidal broad-crested weirs ТК-28
ISO/TC 113/SC 6 ISO 11657:2014 Hydrometry - Suspended sediment in streams and canals - Determination of concentration by surrogate techniques ТК-28
ISO/TC 44/SC 13 ISO 10564:1993 Soldering and brazing materials - Methods for the sampling of soft solders for analysis ТК-30
ISO/TC 44/SC 13 ISO 18279:2003 Brazing - Imperfections in brazed joints ТК-30
ISO/TC 44 ISO 5187:1985 Welding and allied processes - Assemblies made with soft solders and brazing filler metals - Mechanical test methods ТК-30
ISO/TC 44/SC 5 ISO 22826:2005 Destructive tests on welds in metallic materials - Hardness testing of narrow joints welded by laser and electron beam (Vickers and Knoop hardness tests) ТК-30
ISO/TC 44/SC 5 ISO 17639:2003 Destructive tests on welds in metallic materials - Macroscopic and microscopic examination of welds ТК-30
ISO/TC 44/SC 5 ISO 17405:2014 Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Technique of testing claddings produced by welding, rolling and explosion ТК-30
ISO/TC 44/SC 6 ISO 5826:2014 Resistance welding equipment - Transformers - General specifications applicable to all transformers ТК-30
ISO/TC 44/SC 6 ISO 13469:2014 Mechanical joining - Form-fit blind rivets and (lock) bolt joints - Specifications and qualification of testing procedures ТК-30
ISO/TC 44/SC 6 ISO 17657-1:2005 Resistance welding - Welding current measurement for resistance welding - Part 1: Guidelines for measurement ТК-30
ISO/TC 44/SC 6 ISO 17657-2:2005 Resistance welding - Welding current measurement for resistance welding - Part 2: Welding current meter with current sensing coil ТК-30
ISO/TC 44/SC 6 ISO 17657-3:2005 Resistance welding - Welding current measurement for resistance welding - Part 3: Current sensing coil ТК-30
ISO/TC 44/SC 6 ISO 17657-4:2005 Resistance welding - Welding current measurement for resistance welding - Part 4: Calibration system ТК-30
ISO/TC 44/SC 6 ISO 17657-5:2005 Resistance welding - Welding current measurement for resistance welding - Part 5: Verification of welding current measuring system ТК-30
ISO/TC 44/SC 6 ISO 5821:2009 Resistance welding - Spot welding electrode caps ТК-30
ISO/TC 44/SC 6 ISO 14327:2004 Resistance welding - Procedures for determining the weldability lobe for resistance spot, projection and seam welding ТК-30
ISO/TC 44/SC 6 ISO 5822:1988 Spot welding equipment - Taper plug gauges and taper ring gauges ТК-30
ISO/TC 44/SC 6 ISO 5827:1983 Spot welding - Electrode back-ups and clamps ТК-30
ISO/TC 44/SC 6 ISO 5183-1:1998 Resistance welding equipment - Electrode adaptors, male taper 1:10 - Part 1: Conical fixing, taper 1:10 ТК-30
ISO/TC 44/SC 6 ISO 15614-12:2014 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 12: Spot, seam and projection welding ТК-30
ISO/TC 44/SC 8 ISO 5172:2006 Gas welding equipment - Blowpipes for gas welding, heating and cutting - Specifications and tests ТК-30
ISO/TC 44/SC 9 ISO 25980:2014 Health and safety in welding and allied processes - Transparent welding curtains, strips and screens for arc welding processes ТК-30
ISO/TC 44/SC 10 ISO 15614-2:2005 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 2: Arc welding of aluminium and its alloys ТК-30
ISO/TC 44/SC 11 ISO 15618-2:2001 Qualification testing of welders for underwater welding - Part 2: Diver-welders and welding operators for hyperbaric dry welding ТК-30
ISO/TC 44/SC 12 ISO 9455-17:2002 Soft soldering fluxes - Test methods - Part 17: Surface insulation resistance comb test and electrochemical migration test of flux residues ТК-30
ISO/TC 44/SC 12 ISO 9455-5:2014 Soft soldering fluxes - Test methods - Part 5: Copper mirror test ТК-30
ISO/TC 96 ISO 7363:1986 Cranes and lifting appliances - Technical characteristics and acceptance documents ТК-31
ISO/TC 96/SC 4 ISO 9373:1989 Cranes and related equipment - Accuracy requirements for measuring parameters during testing ТК-31
ISO/TC 96/SC 4 ISO 11629:2004 Cranes - Measurement of the mass of a crane and its components ТК-31
ISO/TC 96/SC 5 ISO 16715:2014 Cranes - Hand signals used with cranes ТК-31
ISO/TC 96/SC 5 ISO 12482:2014 Cranes - Monitoring for crane design working period ТК-31
ISO/TC 96/SC 5 ISO 23814:2009 Cranes - Competency requirements for crane inspectors ТК-31
ISO/TC 96/SC 7 ISO 9374-3:2014 Cranes - Information to be provided for enquiries, orders, offers and supply - Part 3: Tower cranes ТК-31
ISO/TC 96/SC 8 ISO 8686-4:2005 Cranes - Design principles for loads and load combinations - Part 4: Jib cranes ТК-31
ISO/TC 96/SC 8 ISO 10245-4:2004 Cranes - Limiting and indicating devices - Part 4: Jib cranes ТК-31
ISO/TC 96/SC 8 ISO 12488-4:2004 Cranes - Tolerances for wheels and travel and traversing tracks - Part 4: Jib cranes ТК-31
ISO/TC 111/SC 3 ISO 8539:2009 Forged steel lifting components for use with Grade 8 chain ТК-31
ISO/TC 96/SC 10 ISO 17440:2014 Cranes - General design - Limit states and proof of competence of forged steel hooks ТК-31
ISO/TC 34/SC 17 ISO/TS 22002-6:2016 Prerequisite programmes on food safety - Part 6: Feed and animal food production ТК-32
ISO/TC 126 ISO 18144:2003 Environmental tobacco smoke - Estimation of its contribution to respirable suspended particles - Method based on solanesol ТК-32
ISO/TC 126 ISO 18145:2003 Environmental tobacco smoke -Determination of vapour phase nicotine and 3-ethenylpyridine in air - Gas-chromatographic method ТК-32
ISO/TC 126 ISO 21147:2003 Fine-cut tobacco and smoking articles made from it - Survey and analysis of consumer-made articles ТК-32
ISO/TC 126/SC 1 ISO/TS 7821:2005 Tobacco and tobacco products - Preparation and constitution of identical samples from the same lot for collaborative studies for the evaluation of test methods ТК-32
ISO/TC 34/SC 2 ISO 659:2009 Oilseeds - Determination of oil content (Reference method) ТК-32
ISO/TC 34/SC 3 ISO 6000:1981 Round-headed cabbage - Storage in the open ТК-32
ISO/TC 34/SC 3 ISO 5525:1986 Potatoes - Storage in the open (in clamps) ТК-32
ISO/TC 34/SC 3 ISO 6882:1981 Asparagus - Guide to refrigerated transport ТК-32
ISO/TC 34/SC 3 ISO 6659:1981 Sweet pepper - Guide to refrigerated storage and transport ТК-32
ISO/TC 34/SC 3 ISO 2826:1974 Apricots - Guide to cold storage ТК-32
ISO/TC 34/SC 3 ISO 2165:1974 Ware potatoes - Guide to storage ТК-32
ISO/TC 34/SC 3 ISO 2166:1981 Carrots - Guide to storage ТК-32
ISO/TC 34/SC 3 ISO 2169:1981 Fruits and vegetables - Physical conditions in cold stores - Definitions and measurement ТК-32
ISO/TC 34/SC 3 ISO 2295:1974 Avocados - Guide for storage and transport ТК-32
ISO/TC 34/SC 3 ISO 1990-1:1982 Fruits - Nomenclature - First list ТК-32
ISO/TC 34/SC 3 ISO 1991-1:1982 Vegetables - Nomenclature - First list ТК-32
ISO/TC 34/SC 3 ISO 1956-1:1982 Fruits and vegetables - Morphological and structural terminology ТК-32
ISO/TC 34/SC 4 ISO 11051:1994 Durum wheat (Triticum durum Desf.) - Specification ТК-32
ISO/TC 34/SC 4 ISO 11052:1994 Durum wheat flour and semolina - Determination of yellow pigment content ТК-32
ISO/TC 34/SC 4 ISO 21415-3:2006 Wheat and wheat flour - Gluten content - Part 3: Determination of dry gluten from wet gluten by an oven drying method ТК-32
ISO/TC 34/SC 4 ISO 24557:2009 Pulses - Determination of moisture content - Air-oven method ТК-32
ISO/TC 34/SC 4 ISO 7971-1:2009 Cereals - Determination of bulk density, called mass per hectolitre - Part 1: Reference method ТК-32
ISO/TC 34/SC 4 ISO 3093:2009 Wheat, rye and their flours, durum wheat and durum wheat semolina - Determination of the falling number according to Hagberg-Perten ТК-32
ISO/TC 34/SC 5 ISO 3356:2009 Milk - Determination of alkaline phosphatase ТК-32
ISO/TC 34/SC 5 ISO 5764:2009 Milk - Determination of freezing point - Thermistor cryoscope method (Reference method) ТК-32
ISO/TC 34/SC 5 ISO 8156:2005 Dried milk and dried milk products - Determination of insolubility index ТК-32
ISO/TC 34/SC 5 ISO 8262-1:2005 Milk products and milk-based foods - Determination of fat content by the Weibull-Berntrop gravimetric method (Reference method) - Part 1: Infant foods ТК-32
ISO/TC 34/SC 5 ISO 8262-2:2005 Milk products and milk-based foods - Determination of fat content by the Weibull-Berntrop gravimetric method (Reference method) - Part 2: Edible ices and ice-mixes ТК-32
ISO/TC 34/SC 5 ISO 26323:2009 Milk products - Determination of the acidification activity of dairy cultures by continuous pH measurement (CpH) ТК-32
ISO/TC 34/SC 5 ISO 8262-3:2005 Milk products and milk-based foods - Determination of fat content by the Weibull-Berntrop gravimetric method (Reference method) - Part 3: Special cases ТК-32
ISO/TC 34/SC 5 ISO 8967:2005 Dried milk and dried milk products - Determination of bulk density ТК-32
ISO/TC 34/SC 5 ISO 11866-1:2005 Milk and milk products - Enumeration of presumptive Escherichia coli - Part 1: Most probable number technique using 4-methylumbelliferyl-beta-D-glucuronide (MUG) ТК-32
ISO/TC 34/SC 5 ISO 11866-2:2005 Milk and milk products - Enumeration of presumptive Escherichia coli - Part 2: Colony-count technique at 44 degrees C using membranes ТК-32
ISO/TC 34/SC 5 ISO 23065:2009 Milk fat from enriched dairy products - Determination of omega-3 and omega-6 fatty acid content by gas-liquid chromatography ТК-32
ISO/TC 34/SC 5 ISO 22935-1:2009 Milk and milk products - Sensory analysis - Part 1: General guidance for the recruitment, selection, training and monitoring of assessors ТК-32
ISO/TC 34/SC 5 ISO 22935-2:2009 Milk and milk products - Sensory analysis - Part 2: Recommended methods for sensory evaluation ТК-32
ISO/TC 34/SC 5 ISO 22935-3:2009 Milk and milk products - Sensory analysis - Part 3: Guidance on a method for evaluation of compliance with product specifications for sensory properties by scoring ТК-32
ISO/TC 34/SC 5 ISO 8069:2005 Dried milk - Determination of content of lactic acid and lactates ТК-32
ISO/TC 34/SC 5 ISO 14461-1:2005 Milk and milk products - Quality control in microbiological laboratories - Part 1: Analyst performance assessment for colony counts ТК-32
ISO/TC 34/SC 5 ISO 14461-2:2005 Milk and milk products - Quality control in microbiological laboratories - Part 2: Determination of the reliability of colony counts of parallel plates and subsequent dilution steps ТК-32
ISO/TC 34/SC 5 ISO 13875:2005 Liquid milk - Determination of acid-soluble beta-lactoglobulin content - Reverse-phase HPLC method ТК-32
ISO/TC 34/SC 5 ISO 13580:2005 Yogurt - Determination of total solids content (Reference method) ТК-32
ISO/TC 34/SC 5 ISO 15322:2005 Dried milk and dried milk products - Determination of their behaviour in hot coffee (Coffee test) ТК-32
ISO/TC 34/SC 5 ISO 14674:2005 Milk and milk powder - Determination of aflatoxin M1 content - Clean-up by immunoaffinity chromatography and determination by thin-layer chromatography ТК-32
ISO/TC 34/SC 5 ISO 13969:2003 Milk and milk products - Guidelines for a standardized description of microbial inhibitor tests ТК-32
ISO/TC 34/SC 5 ISO 18330:2003 Milk and milk products - Guidelines for the standardized description of immunoassays or receptor assays for the detection of antimicrobial residues ТК-32
ISO/TC 34/SC 5 ISO 9232:2003 Yogurt - Identification of characteristic microorganisms (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus and Streptococcus thermophilus) ТК-32
ISO/TC 34/SC 5 ISO 3727-3:2003 Butter - Determination of moisture, non-fat solids and fat contents - Part 3: Calculation of fat content ТК-32
ISO/TC 34/SC 5 ISO 16305:2005 Butter - Determination of firmness ТК-32
ISO/TC 34/SC 5 ISO 17189:2003 Butter, edible oil emulsions and spreadable fats - Determination of fat content (Reference method) ТК-32
ISO/TC 34/SC 5 ISO 5739:2003 Caseins and caseinates - Determination of contents of scorched particles and of extraneous matter ТК-32
ISO/TC 34/SC 5 ISO 7889:2003 Yogurt - Enumeration of characteristic microorganisms - Colony-count technique at 37 degrees C ТК-32
ISO/TC 34/SC 5 ISO 14675:2003 Milk and milk products - Guidelines for a standardized description of competitive enzyme immunoassays - Determination of aflatoxin M1 content ТК-32
ISO/TC 34/SC 7 ISO 3493:2014 Vanilla - Vocabulary ТК-32
ISO/TC 34/SC 9 ISO 7251:2005 Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the detection and enumeration of presumptive Escherichia coli - Most probable number technique ТК-32
ISO/TC 34/SC 9 ISO 11133:2014 Microbiology of food, animal feed and water - Preparation, production, storage and performance testing of culture media ТК-32
ISO/TC 34/SC 9 ISO/TS 6579-2:2012 Microbiology of food and animal feed - Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella - Part 2: Enumeration by a miniaturized most probable number technique ТК-32
ISO/TC 34/SC 10 ISO 5983-2:2009 Animal feeding stuffs - Determination of nitrogen content and calculation of crude protein content - Part 2: Block digestion and steam distillation method ТК-32
ISO/TC 34/SC 10 ISO 14183:2005 Animal feeding stuffs - Determination of monensin, narasin and salinomycin contents - Liquid chromatographic method using post-column derivatization ТК-32
ISO/TC 34/SC 10 ISO 5983-1:2005 Animal feeding stuffs - Determination of nitrogen content and calculation of crude protein content - Part 1: Kjeldahl method ТК-32
ISO/TC 34/SC 10 ISO 13903:2005 Animal feeding stuffs - Determination of amino acids content ТК-32
ISO/TC 34/SC 10 ISO 14718:1998 Animal feeding stuffs - Determination of aflatoxin B1 content of mixed feeding stuffs - Method using high-performance liquid chromatography ТК-32
ISO/TC 34/SC 10 ISO 6491:1998 Animal feeding stuffs - Determination of phosphorus content - Spectrometric method ТК-32
ISO/TC 34/SC 11 ISO 15305:1998 Animal and vegetable fats and oils - Determination of Lovibond colour ТК-32
ISO/TC 34/SC 11 ISO 15267:1998 Animal and vegetable fats and oils - Flashpoint limit test using Pensky-Martens closed cup flash tester ТК-32
ISO/TC 34/SC 11 ISO 10540-1:2003 Animal and vegetable fats and oils - Determination of phosphorus content - Part 1: Colorimetric method ТК-32
ISO/TC 34/SC 11 ISO 10540-2:2003 Animal and vegetable fats and oils - Determination of phosphorus content - Part 2: Method using graphite furnace atomic absorption spectrometry ТК-32
ISO/TC 34/SC 11 ISO 18395:2005 Animal and vegetable fats and oils - Determination of monoacylglycerols, diacylglycerols, triacylglycerols and glycerol by high-performance size-exclusion chromatography (HPSEC) ТК-32
ISO/TC 34/SC 11 ISO 13884:2003 Animal and vegetable fats and oils - Determination of isolated trans isomers by infrared spectrometry ТК-32
ISO/TC 34/SC 11 ISO 15788-2:2003 Animal and vegetable fats and oils - Determination of stigmastadienes in vegetable oils - Part 2: Method using high-performance liquid chromatography (HPLC) ТК-32
ISO/TC 34/SC 11 ISO 29822:2009 Vegetable fats and oils - Isomeric diacylglycerols - Determination of relative amounts of 1,2- and 1,3-diacylglycerols ТК-32
ISO/TC 34/SC 11 ISO 29841:2009 Vegetable fats and oils - Determination of the degradation products of chlorophylls a and a' (pheophytins a, a' and pyropheophytins) ТК-32
ISO/TC 34/SC 11 ISO 3656:2011 Animal and vegetable fats and oils - Determination of ultraviolet absorbance expressed as specific UV extinction ТК-32
ISO/TC 34/SC 11 ISO 18301:2014 Animal and vegetable fats and oils - Determination of conventional mass per volume (litre weight in air) - Oscillating U-tube method ТК-32
ISO/TC 34/SC 11 ISO 12228-1:2014 Determination of individual and total sterols contents - Gas chromatographic method - Part 1: Animal and vegetable fats and oils ТК-32
ISO/TC 34/SC 11 ISO 12228-2:2014 Determination of individual and total sterols contents - Gas chromatographic method - Part 2: Olive oils and olive pomace oils ТК-32
ISO/TC 87 ISO 9986:2014 Composition cork for shoe outsoles ТК-33
ISO/TC 87 ISO 20752:2014 Cork stoppers - Determination of releasable 2, 4, 6-trichloroanisol (TCA) ТК-33
ISO/TC 89 ISO 16981:2003 Wood-based panels - Determination of surface soundness ТК-33
ISO/TC 89 ISO 16985:2003 Wood-based panels - Determination of dimensional changes associated with changes in relative humidity ТК-33
ISO/TC 218 ISO 3347:1976 Wood - Determination of ultimate shearing stress parallel to grain ТК-33
ISO/TC 165 ISO 17754:2014 Timber structures - Test methods - Torsional resistance of driving in screws ТК-33
ISO/TC 165 ISO 13910:2014 Timber structures - Strength graded timber - Test methods for structural properties ТК-33
ISO/TC 165 ISO 10983:2014 Timber - Finger joints - Minimum production requirements and testing methods ТК-33
ISO/TC 165 ISO 16670:2003 Timber structures - Joints made with mechanical fasteners - Quasi-static reversed-cyclic test method ТК-33
ISO/CASCO ISO/IEC 17040:2005 Conformity assessment - General requirements for peer assessment of conformity assessment bodies and accreditation bodies ТК-34
ISO/CASCO ISO/IEC 17050-1:2004 Conformity assessment - Supplier's declaration of conformity - Part 1: General requirements ТК-34
ISO/CASCO ISO/IEC 17050-2:2004 Conformity assessment - Supplier's declaration of conformity - Part 2: Supporting documentation ТК-34
ISO/CASCO ISO/IEC Guide 60:2004 Conformity assessment - Code of good practice ТК-34
ISO/TC 79/SC 6 ISO 6361-2:2014 Wrought aluminium and aluminium alloys - Sheets, strips and plates - Part 2: Mechanical properties ТК-37
ISO/TC 79/SC 6 ISO 6361-3:2014 Wrought aluminium and aluminium alloys - Sheets, strips and plates - Part 3: Strips: Tolerances on shape and dimensions ТК-37
ISO/TC 79/SC 6 ISO 6361-4:2014 Wrought aluminium and aluminium alloys - Sheets, strips and plates - Part 4: Sheets and plates: Tolerances on shape and dimensions ТК-37
ISO/TC 35/SC 9 ISO 17463:2014 Paints and varnishes - Guidelines for the determination of anticorrosive properties of organic coatings by accelerated cyclic electrochemical technique ТК-39
ISO/TC 35/SC 9 ISO 13803:2014 Paints and varnishes - Determination of haze on paint films at 20 degrees ТК-39
ISO/TC 35/SC 9 ISO 11998:2006 Paints and varnishes - Determination of wet-scrub resistance and cleanability of coatings ТК-39
ISO/TC 35/SC 12 ISO 11126-9:1999 Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Specifications for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part 9: Staurolite ТК-39
ISO/TC 180 ISO 22975-3:2014 Solar energy - Collector components and materials - Part 3: Absorber surface durability ТК-41
ISO/TC 180/SC 1 ISO 9846:1993 Solar energy - Calibration of a pyranometer using a pyrheliometer ТК-41
ISO/TC 180/SC 1 ISO 9059:1990 Solar energy - Calibration of field pyrheliometers by comparison to a reference pyrheliometer ТК-41
ISO/TC 107/SC 8 ISO 4520:1981 Chromate conversion coatings on electroplated zinc and cadmium coatings ТК-42
ISO/TC 156 ISO 6509-1:2014 Corrosion of metals and alloys - Determination of dezincification resistance of copper alloys with zinc - Part 1: Test method ТК-42
ISO/TC 156 ISO 16784-1:2006 Corrosion of metals and alloys - Corrosion and fouling in industrial cooling water systems - Part 1: Guidelines for conducting pilot-scale evaluation of corrosion and fouling control additives for open recirculating cooling water systems ТК-42
ISO/TC 156 ISO 10062:2006 Corrosion tests in artificial atmosphere at very low concentrations of polluting gas(es) ТК-42
ISO/TC 156 ISO 17475:2005 Corrosion of metals and alloys - Electrochemical test methods - Guidelines for conducting potentiostatic and potentiodynamic polarization measurements ТК-42
ISO/TC 156 ISO 16784-2:2006 Corrosion of metals and alloys - Corrosion and fouling in industrial cooling water systems - Part 2: Evaluation of the performance of cooling water treatment programmes using a pilot-scale test rig ТК-42
ISO/TC 156 ISO 11782-1:1998 Corrosion of metals and alloys - Corrosion fatigue testing - Part 1: Cycles to failure testing ТК-42
ISO/TC 156 ISO 11306:1998 Corrosion of metals and alloys - Guidelines for exposing and evaluating metals and alloys in surface sea water ТК-42
ISO/TC 156 ISO 11474:1998 Corrosion of metals and alloys - Corrosion tests in artificial atmosphere - Accelerated outdoor test by intermittent spraying of a salt solution (Scab test) ТК-42
ISO/TC 156 ISO 11782-2:1998 Corrosion of metals and alloys - Corrosion fatigue testing - Part 2: Crack propagation testing using precracked specimens ТК-42
ISO/TC 156 ISO 17081:2014 Method of measurement of hydrogen permeation and determination of hydrogen uptake and transport in metals by an electrochemical technique ТК-42
ISO/TC 86/SC 1 ISO 5149-1:2014 Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 1: Definitions, classification and selection criteria ТК-43
ISO/TC 86/SC 1 ISO 5149-3:2014 Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 3: Installation site ТК-43
ISO/TC 86/SC 1 ISO 5149-4:2014 Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 4: Operation, maintenance, repair and recovery ТК-43
ISO/TC 86/SC 6 ISO 16345:2014 Water-cooling towers - Testing and rating of thermal performance ТК-43
ISO/TC 38 ISO 11721-2:2003 Textiles - Determination of the resistance of cellulose-containing textiles to micro-organisms - Soil burial test - Part 2: Identification of long-term resistance of a rot retardant finish ТК-44
ISO/TC 38 ISO 6941:2003 Textile fabrics - Burning behaviour - Measurement of flame spread properties of vertically oriented specimens ТК-44
ISO/TC 38 ISO 4167:2006 Polyolefin agricultural twines ТК-44
ISO/TC 38 ISO 16373-3:2014 Textiles - Dyestuffs - Part 3: Method for determination of certain carcinogenic dyestuffs (method using triethylamine/methanol) ТК-44
ISO/TC 38 ISO 16533:2014 Textiles - Measurement of exothermic and endothermic properties of textiles under humidity change ТК-44
ISO/TC 38 ISO 14389:2014 Textiles - Determination of the phthalate content - Tetrahydrofuran method ТК-44
ISO/TC 38 ISO 16373-2:2014 Textiles - Dyestuffs - Part 2: General method for the determination of extractable dyestuffs including allergenic and carcinogenic dyestuffs (method using pyridine-water) ТК-44
ISO/TC 38 ISO 13629-2:2014 Textiles - Determination of antifungal activity of textile products - Part 2: Plate count method ТК-44
ISO/TC 38 ISO 17299-5:2014 Textiles - Determination of deodorant property - Part 5: Metal-oxide semiconductor sensor method ТК-44
ISO/TC 38 ISO 16663-1:2009 Fishing nets - Method of test for the determination of mesh size - Part 1: Opening of mesh ТК-44
ISO/TC 38 ISO 11092:2014 Textiles - Physiological effects - Measurement of thermal and water-vapour resistance under steady-state conditions (sweating guarded-hotplate test) ТК-44
ISO/TC 38/SC 1 ISO 105-B02:2014 Textiles - Tests for colour fastness - Part B02: Colour fastness to artificial light: Xenon arc fading lamp test ТК-44
ISO/TC 38/SC 1 ISO 105-B01:2014 Textiles - Tests for colour fastness - Part B01: Colour fastness to light: Daylight ТК-44
ISO/TC 38/SC 1 ISO 105-F10:1989 Textiles - Tests for colour fastness - Part F10: Specification for adjacent fabric: Multifibre ТК-44
ISO/TC 38/SC 2 ISO 7770:2009 Textiles - Test method for assessing the smoothness appearance of seams in fabrics after cleansing ТК-44
ISO/TC 38/SC 2 ISO 7769:2009 Textiles - Test method for assessing the appearance of creases in fabrics after cleansing ТК-44
ISO/TC 38/SC 2 ISO 7768:2009 Textiles - Test method for assessing the smoothness appearance of fabrics after cleansing ТК-44
ISO/TC 38/SC 20 ISO 23606:2009 Textiles - Knitted fabrics - Representation and pattern design ТК-44
ISO/TC 38/SC 20 ISO 8388:1998 Knitted fabrics - Types - Vocabulary ТК-44
ISO/TC 38/SC 20 ISO 8499:2003 Knitted fabrics - Description of defects - Vocabulary ТК-44
ISO/TC 38/SC 23 ISO 17202:2002 Textiles - Determination of twist in single spun yarns - Untwist/retwist method ТК-44
ISO/TC 38/SC 23 ISO 15625:2014 Silk - Electronic test method for defects and evenness of raw silk ТК-44
ISO/TC 38/SC 23 ISO 10306:2014 Textiles - Cotton fibres - Evaluation of maturity by the air flow method ТК-44
ISO/TC 38/SC 23 ISO 18068:2014 Cotton fibres - Test method for sugar content - Spectrophotometry ТК-44
ISO/TC 38/SC 23 ISO 3074:2014 Wool - Determination of dichloromethane-soluble matter in combed sliver ТК-44
ISO/TC 38/SC 24 ISO 139:2005 Textiles - Standard atmospheres for conditioning and testing ТК-44
ISO/TC 94/SC 13 ISO 6530:2005 Protective clothing - Protection against liquid chemicals - Test method for resistance of materials to penetration by liquids ТК-50
ISO/TC 94/SC 13 ISO 16603:2004 Clothing for protection against contact with blood and body fluids - Determination of the resistance of protective clothing materials to penetration by blood and body fluids - Test method using synthetic blood ТК-50
ISO/TC 94/SC 13 ISO 16604:2004 Clothing for protection against contact with blood and body fluids - Determination of resistance of protective clothing materials to penetration by blood-borne pathogens - Test method using Phi-X 174 bacteriophage ТК-50
ISO/TC 94/SC 13 ISO 13998:2003 Protective clothing - Aprons, trousers and vests protecting against cuts and stabs by hand knives ТК-50
ISO/TC 94/SC 13 ISO 22608:2004 Protective clothing - Protection against liquid chemicals - Measurement of repellency, retention, and penetration of liquid pesticide formulations through protective clothing materials ТК-50
ISO/TC 94/SC 13 ISO 22609:2004 Clothing for protection against infectious agents - Medical face masks - Test method for resistance against penetration by synthetic blood (fixed volume, horizontally projected) ТК-50
ISO/TC 94/SC 13 ISO 22612:2005 Clothing for protection against infectious agents - Test method for resistance to dry microbial penetration ТК-50
ISO/TC 94/SC 13 ISO 13999-3:2002 Protective clothing - Gloves and arm guards protecting against cuts and stabs by hand knives - Part 3: Impact cut test for fabric, leather and other materials ТК-50
ISO/TC 94/SC 13 ISO 14877:2002 Protective clothing for abrasive blasting operations using granular abrasives ТК-50
ISO/TC 94/SC 15 ISO/TS 16975-1:2016 Respiratory protective devices - Selection, use and maintenance - Part 1: Establishing and implementing a respiratory protective device programme ТК-50
ISO/TC 94/SC 15 ISO/TS 16976-8:2013 Respiratory protective devices - Human factors - Part 8: Ergonomic factors ТК-50
ISO/TC 94/SC 15 ISO/TS 16975-2:2016 Respiratory protective devices - Selection, use and maintenance - Part 2: Condensed guidance to establishing and implementing a respiratory protective device programme ТК-50
ISO/TC 94/SC 15 ISO/TS 16974:2011 Respiratory protective devices - Marking and information supplied by the manufacturer ТК-50
ISO/TC 94/SC 15 ISO/TS 16973:2016 Respiratory protective devices - Classification for respiratory protective device (RPD), excluding RPD for underwater application ТК-50
ISO/TC 199 ISO 29042-2:2009 Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 2: Tracer gas method for the measurement of the emission rate of a given pollutant ТК-52
ISO/TC 199 ISO 29042-3:2009 Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 3: Test bench method for the measurement of the emission rate of a given pollutant ТК-52
ISO/TC 199 ISO 29042-4:2009 Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 4: Tracer method for the measurement of the capture efficiency of an exhaust system ТК-52
ISO/TC 39/SC 2 ISO 3070-1:2007 Machine tools - Test conditions for testing the accuracy of boring and milling machines with horizontal spindle - Part 1: Machines with fixed column and movable table ТК-52
ISO/TC 39/SC 2 ISO 230-2:2014 Test code for machine tools - Part 2: Determination of accuracy and repeatability of positioning of numerically controlled axes ТК-52
ISO/TC 39/SC 2 ISO 3070-3:2007 Machine tools - Test conditions for testing the accuracy of boring and milling machines with horizontal spindle - Part 3: Machines with movable column and movable table ТК-52
ISO/TC 39/SC 2 ISO 1986-1:2014 Test conditions for surface grinding machines with horizontal grinding wheel spindle and reciprocating table - Testing of the accuracy - Part 1: Machines with table length of up to 1 600 mm ТК-52
ISO/TC 39/SC 4 ISO 9264:1988 Woodworking machines - Narrow belt sanding machines with sliding table or frame - Nomenclature ТК-52
ISO/TC 39/SC 8 ISO 3089:2005 Machine tools - Test conditions for self-centring, manually operated chucks with one-piece jaws ТК-52
ISO/TC 39/SC 8 ISO 3442-2:2005 Machine tools - Dimensions and geometric tests for self-centring chucks with two-piece jaws - Part 2: Power-operated chucks with tongue and groove type jaws ТК-52
ISO/TC 24/SC 4 ISO 13099-3:2014 Colloidal systems - Methods for zeta potential determination - Part 3: Acoustic methods ТК-55
ISO/TC 24/SC 4 ISO 9276-2:2014 Representation of results of particle size analysis - Part 2: Calculation of average particle sizes/diameters and moments from particle size distributions ТК-55
ISO/TC 24/SC 4 ISO 15901-3:2007 Pore size distribution and porosity of solid materials by mercury porosimetry and gas adsorption - Part 3: Analysis of micropores by gas adsorption ТК-55
ISO/TC 24/SC 4 ISO 13322-1:2014 Particle size analysis - Image analysis methods - Part 1: Static image analysis methods ТК-55
ISO/TC 82 ISO 5614:1988 Locked coil wire ropes for mine hoisting - Technical delivery requirements ТК-55
ISO/TC 82 ISO 3154:1988 Stranded wire ropes for mine hoisting - Technical delivery requirements ТК-55
ISO/TC 82 ISO 3155:1976 Stranded wire ropes for mine hoisting - Fibre components - Characteristics and tests ТК-55
ISO/TC 82 ISO 3156:1976 Stranded wire ropes for mine hoisting - Impregnating compounds, lubricants and service dressings - Characteristics and tests ТК-55
ISO/TC 102/SC 2 ISO 2598-1:1992 Iron ores - Determination of silicon content - Part 1: Gravimetric methods ТК-55
ISO/TC 102/SC 2 ISO 2598-2:1992 Iron ores - Determination of silicon content - Part 2: Reduced molybdosilicate spectrophotometric method ТК-55
ISO/TC 102/SC 2 ISO 4687-1:1992 Iron ores - Determination of phosphorus content - Part 1: Molybdenum blue spectrophotometric method ТК-55
ISO/TC 102/SC 2 ISO 4694:1987 Iron ores - Determination of fluorine content - Ion-selective electrode method ТК-55
ISO/TC 102/SC 2 ISO 7335:1987 Iron ores - Determination of combined water content - Karl Fischer titrimetric method ТК-55
ISO/TC 102/SC 2 ISO 7834:1987 Iron ores - Determination of arsenic content - Molybdenum blue spectrophotometric method ТК-55
ISO/TC 102/SC 2 ISO 9516-1:2003 Iron ores - Determination of various elements by X-ray fluorescence spectrometry - Part 1: Comprehensive procedure ТК-55
ISO/TC 102/SC 2 ISO 11459:1997 Iron ores - Certified reference materials - Preparation and certification for use in chemical analysis ТК-55
ISO/TC 102/SC 2 ISO 13310:1997 Iron ores - Determination of zinc content - Flame atomic absorption spectrometric method ТК-55
ISO/TC 102/SC 2 ISO 13311:1997 Iron ores - Determination of lead content - Flame atomic absorption spectrometric method ТК-55
ISO/TC 102/SC 2 ISO 2599:2003 Iron ores - Determination of phosphorus content - Titrimetric method ТК-55
ISO/TC 183 ISO 12745:2008 Copper, lead and zinc ores and concentrates - Precision and bias of mass measurement techniques ТК-55
ISO/TC 183 ISO 12740:1998 Lead sulfide concentrates - Determination of silver and gold contents - Fire assay and flame atomic absorption spectrometric method using scorification or cupellation ТК-55
ISO/TC 183 ISO 15249:1998 Zinc sulfide concentrates - Determination of gold content - Acid dissolution/solvent extraction/flame atomic absorption spectrometric method ТК-55
ISO/TC 183 ISO 13545:2000 Lead sulfide contentrates - Determination of lead content - EDTA titration method after acid digestion ТК-55
ISO/TC 183 ISO 11441:1995 Lead sulfide concentrates - Determination of lead content - Back titration of EDTA after precipitation of lead sulfate ТК-55
ISO/TC 98/SC 3 ISO 4354:2009 Wind actions on structures ТК-56
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 12139-1:2009 Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Powerline communication (PLC) - High speed PLC medium access control (MAC) and physical layer (PHY) - Part 1: General requirements ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 29341-5-1:2008 Information technology - UPnP Device Architecture - Part 5-1: Digital Security Camera Device Control Protocol - Digital Security Camera Device ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 29341-5-10:2008 Information technology - UPnP Device Architecture - Part 5-10: Digital Security Camera Device Control Protocol - Digital Security Camera Motion Image Service ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 29341-5-11:2008 Information technology - UPnP Device Architecture - Part 5-11: Digital Security Camera Device Control Protocol - Digital Security Camera Settings Service ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 29341-5-12:2008 Information technology - UPnP Device Architecture - Part 5-12: Digital Security Camera Device Control Protocol - Digital Security Camera Still Image Service ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 29341-6-1:2008 Information technology - UPnP Device Architecture - Part 6-1: Heating, Ventilation, and Air Conditioning Device Control Protocol - System Device ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 29341-6-2:2008 Information technology - UPnP Device Architecture - Part 6-2: Heating, Ventilation, and Air Conditioning Device Control Protocol - Zone Thermostat Device ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 29341-6-10:2008 Information technology - UPnP Device Architecture - Part 6-10: Heating, Ventilation, and Air Conditioning Device Control Protocol - Control Valve Service ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 29341-6-11:2008 Information technology - UPnP Device Architecture - Part 6-11: Heating, Ventilation, and Air Conditioning Device Control Protocol - Fan Operating Mode Service ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 29341-6-12:2008 Information technology - UPnP Device Architecture - Part 6-12: Heating, Ventilation, and Air Conditioning Device Control Protocol - Fan Speed Service ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 29341-6-13:2008 Information technology - UPnP Device Architecture - Part 6-13: Heating, Ventilation, and Air Conditioning Device Control Protocol - House Status Service ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 29341-6-14:2008 Information technology - UPnP Device Architecture - Part 6-14: Heating, Ventilation, and Air Conditioning Device Control Protocol - Setpoint Schedule Service ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 29341-6-15:2008 Information technology - UPnP Device Architecture - Part 6-15: Heating, Ventilation, and Air Conditioning Device Control Protocol - Temperature Sensor Service ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 29341-6-16:2008 Information technology - UPnP Device Architecture - Part 6-16: Heating, Ventilation, and Air Conditioning Device Control Protocol - Temperature Setpoint Service ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 29341-6-17:2008 Information technology - UPnP Device Architecture - Part 6-17: Heating, Ventilation, and Air Conditioning Device Control Protocol - User Operating Mode Service ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 29341-7-1:2008 Information technology - UPnP Device Architecture - Part 7-1: Lighting Device Control Protocol - Binary Light Device ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 29341-7-2:2008 Information technology - UPnP Device Architecture - Part 7-2: Lighting Device Control Protocol - Dimmable Light Device ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 29341-7-10:2008 Information technology - UPnP Device Architecture - Part 7-10: Lighting Device Control Protocol - Dimming Service ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 29341-8-1:2008 Information technology - UPnP Device Architecture - Part 8-1: Internet Gateway Device Control Protocol - Internet Gateway Device ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 29341-8-2:2008 Information technology - UPnP Device Architecture - Part 8-2: Internet Gateway Device Control Protocol - Local Area Network Device ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 29341-8-3:2008 Information technology - UPnP Device Architecture - Part 8-3: Internet Gateway Device Control Protocol - Wide Area Network Device ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 29341-8-4:2008 Information technology - UPnP Device Architecture - Part 8-4: Internet Gateway Device Control Protocol - Wide Area Network Connection Device ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 29341-8-5:2008 Information technology - UPnP Device Architecture - Part 8-5: Internet Gateway Device Control Protocol - Wireless Local Area Network Access Point Device ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 29341-8-10:2008 Information technology - UPnP Device Architecture - Part 8-10: Internet Gateway Device Control Protocol - Local Area Network Host Configuration Management Service ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 29341-8-12:2008 Information technology - UPnP Device Architecture - Part 8-12: Internet Gateway Device Control Protocol - Link Authentication Service ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 29341-8-13:2008 Information technology - UPnP Device Architecture - Part 8-13: Internet Gateway Device Control Protocol - Radius Client Service ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 29341-8-14:2008 Information technology - UPnP Device Architecture - Part 8-14: Internet Gateway Device Control Protocol - Wide Area Network Cable Link Configuration Service ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 29341-8-15:2008 Information technology - UPnP Device Architecture - Part 8-15: Internet Gateway Device Control Protocol - Wide Area Network Common Interface Configuration Service ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 29341-8-16:2008 Information technology - UPnP Device Architecture - Part 8-16: Internet Gateway Device Control Protocol - Wide Area Network Digital Subscriber Line Configuration Service ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 29341-8-17:2008 Information technology - UPnP Device Architecture - Part 8-17: Internet Gateway Device Control Protocol - Wide Area Network Ethernet Link Configuration Service ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 29341-8-18:2008 Information technology - UPnP Device Architecture - Part 8-18: Internet Gateway Device Control Protocol - Wide Area Network Internet Protocol Connection Service ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 29341-8-19:2008 Information technology - UPnP Device Architecture - Part 8-19: Internet Gateway Device Control Protocol - Wide Area Network Plain Old Telephone Service Link Configuration Service ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 29341-8-20:2008 Information technology - UPnP Device Architecture - Part 8-20: Internet Gateway Device Control Protocol - Wide Area Network Point-to-Point Protocol Connection Service ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 17341:2009 Information technology - Data interchange on 120 mm and 80 mm optical disk using +RW format - Capacity: 4,7 Gbytes and 1,46 Gbytes per side (recording speed up to 4X) ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 17344:2009 Information technology - Data interchange on 120 mm and 80 mm optical disk using +R format - Capacity: 4,7 Gbytes and 1,46 Gbytes per side (recording speed up to 16X) ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 26925:2009 Information technology - Data interchange on 120 mm and 80 mm optical disk using +RW HS format - Capacity: 4,7 Gbytes and 1,46 Gbytes per side (recording speed 8X) ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 29642:2009 Information technology - Data interchange on 120 mm and 80 mm optical disk using +RW DL format - Capacity: 8,55 Gbytes and 2,66 Gbytes per side (recording speed 2,4X) ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 29341-4-3:2008 Information technology - UPnP Device Architecture - Part 4-3: Audio Video Device Control Protocol - Level 2 - Media Server Device ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 29341-8-21:2008 Information technology - UPnP Device Architecture - Part 8-21: Internet Gateway Device Control Protocol - Wireless Local Area Network Configuration Service ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 29341-9-1:2008 Information technology - UPnP Device Architecture - Part 9-1: Imaging Device Control Protocol - Printer Device ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 29341-9-2:2008 Information technology - UPnP Device Architecture - Part 9-2: Imaging Device Control Protocol - Scanner Device ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 29341-9-10:2008 Information technology - UPnP Device Architecture - Part 9-10: Imaging Device Control Protocol - External Activity Service ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 29341-9-11:2008 Information technology - UPnP Device Architecture - Part 9-11: Imaging Device Control Protocol - Feeder Service ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 29341-9-12:2008 Information technology - UPnP Device Architecture - Part 9-12: Imaging Device Control Protocol - Print Basic Service ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 29341-9-13:2008 Information technology - UPnP Device Architecture - Part 9-13: Imaging Device Control Protocol - Scan Service ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 29341-10-1:2008 Information technology - UPnP Device Architecture - Part 10-1: Quality of Service Device Control Protocol - Quality of Service Architecture ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 29341-10-10:2008 Information technology - UPnP Device Architecture - Part 10-10: Quality of Service Device Control Protocol - Quality of Service Device Service ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 29341-10-11:2008 Information technology - UPnP Device Architecture - Part 10-11: Quality of Service Device Control Protocol - Quality of Service Manager Service ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 29341-10-12:2008 Information technology - UPnP Device Architecture - Part 10-12: Quality of Service Device Control Protocol - Quality of Service Policy Holder Service ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 29341-11-1:2008 Information technology - UPnP Device Architecture - Part 11-1: Quality of Service Device Control Protocol - Level 2 - Quality of Service Architecture ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 29341-11-2:2008 Information technology - UPnP Device Architecture - Part 11-2: Quality of Service Device Control Protocol - Level 2 - Quality of Service Schemas ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 29341-11-10:2008 Information technology - UPnP Device Architecture - Part 11-10: Quality of Service Device Control Protocol - Level 2 - Quality of Service Device Service ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 29341-11-11:2008 Information technology - UPnP Device Architecture - Part 11-11: Quality of Service Device Control Protocol - Level 2 - Quality of Service Manager Service ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 29341-11-12:2008 Information technology - UPnP Device Architecture - Part 11-12: Quality of Service Device Control Protocol - Level 2 - Quality of Service Policy Holder Service ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 29341-13-10:2008 Information technology - UPnP Device Architecture - Part 13-10: Device Security Device Control Protocol - Device Security Service ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 29341-13-11:2008 Information technology - UPnP Device Architecture - Part 13-11: Device Security Device Control Protocol - Security Console Service ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 29341-8-11:2008 Information technology - UPnP Device Architecture - Part 8-11: Internet Gateway Device Control Protocol - Layer 3 Forwarding Service ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 19508:2014 Information technology - Object Management Group Meta Object Facility (MOF) Core ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 19509:2014 Information technology - Object Management Group XML Metadata Interchange (XMI) ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 19099:2014 Information technology - Virtualization Management Specification ТК-57
ISO/IEC JTC 1 ISO/IEC 19464:2014 Information technology - Advanced Message Queuing Protocol (AMQP) v1.0 specification ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 13157-1:2014 Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - NFC Security - Part 1: NFC-SEC NFCIP-1 security services and protocol ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 19369:2014 Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - NFCIP-2 test methods ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 9834-8:2014 Information technology - Procedures for the operation of object identifier registration authorities - Part 8: Generation of universally unique identifiers (UUIDs) and their use in object identifiers ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 17811-1:2014 Information technology - Device control and management - Part 1: Architecture ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 17811-3:2014 Information Technology - Device control and management - Part 3: Specification of Reliable Message Delivery Protocol ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 15149-1:2014 Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Magnetic field area network (MFAN) - Part 1: Air interface ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 24771:2014 Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - MAC/PHY standard for ad hoc wireless network to support QoS in an industrial work environment ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC TR 12860:2009 Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Next Generation Corporate Networks (NGCN) - General ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC TR 12861:2009 Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Next Generation Corporate Networks (NGCN) - Identification and routing ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 23917:2005 Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - NFCIP-1 - Protocol Test Methods ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC TR 15410:1998 Information technology - Telecommunciations and information exchange between systems - PISN mobility-general principles and services aspects ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 13236:1998 Information technology - Quality of service: Framework ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 15899:1998 Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Broadband Private Integrated Services Network - Service description - Broadband connection oriented bearer services ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 13863:1998 Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Private Integrated Services Network - Specification, functional model and information flows - Path replacement additional network feature ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 6 ISO/IEC 14476-2:2003 Information technology - Enhanced communications transport protocol: Specification of QoS management for simplex multicast transport ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC TS 33052:2016 Information technology - Process reference model (PRM) for information security management ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 7 ISO/IEC TS 33072:2016 Information technology - Process assessment - Process capability assessment model for information security management ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 17 ISO/IEC 8484:2014 Information technology - Magnetic stripes on savingsbooks ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 17 ISO/IEC 11694-6:2014 Identification cards - Optical memory cards - Linear recording method - Part 6: Use of biometrics on an optical memory card ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 17 ISO/IEC 17839-1:2014 Information technology - Biometric System-on-Card - Part 1: Core requirements ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 22 ISO/IEC 24747:2009 Information technology - Programming languages, their environments and system software interfaces - Extensions to the C Library to support mathematical special functions ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 22 ISO/IEC 9496:2003 CHILL - The ITU-T programming language ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 22 ISO/IEC 13719-1:1998 Information technology - Portable Common Tool Environment (PCTE) - Part 1: Abstract specification ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 22 ISO/IEC 13719-2:1998 Information technology - Portable Common Tool Environment (PCTE) - Part 2: C programming language binding ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 22 ISO/IEC 13719-3:1998 Information technology - Portable common tool environment (PCTE) - Part 3: Ada programming language binding ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 22 ISO/IEC 13719-4:1998 Information technology - Portable Common Tool Environment (PCTE) - Part 4: IDL binding (Interface Definition Language) ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 22 ISO/IEC 10514-2:1998 Information technology - Programming languages - Part 2: Generics Modula-2 ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 22 ISO/IEC 10514-3:1998 Information technology - Programming languages - Part 3: Object Oriented Modula-2 ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 22 ISO/IEC TS 18661-5:2016 Information Technology - Programming languages, their environments, and system software interfaces - Floating-point extensions for C - Part 5: Supplementary attributes ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 27 ISO/IEC 21827:2008 Information technology - Security techniques - Systems Security Engineering - Capability Maturity Model® (SSE-CMM®) ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 27 ISO/IEC 27036-2:2014 Information technology - Security techniques - Information security for supplier relationships - Part 2: Requirements ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 28 ISO/IEC 17629:2014 Information technology - Office equipment - Method for measuring first print out time for digital printing devices ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 13522-6:1998 Information technology - Coding of multimedia and hypermedia information - Part 6: Support for enhanced interactive applications ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 29 ISO/IEC 13818-6:1998 Information technology - Generic coding of moving pictures and associated audio information - Part 6: Extensions for DSM-CC ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 31 ISO/IEC 29167-11:2014 Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Part 11: Crypto suite PRESENT-80 security services for air interface communications ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 31 ISO/IEC 29167-1:2014 Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Part 1: Security services for RFID air interfaces ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 31 ISO/IEC 18000-7:2014 Information technology - Radio frequency identification for item management - Part 7: Parameters for active air interface communications at 433 MHz ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 31 ISO/IEC 24778:2008 Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Aztec Code bar code symbology specification ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 32 ISO/IEC TS 13249-7:2013 Information technology - Database languages - SQL multimedia and application packages - Part 7: History ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 32 ISO/IEC 13249-2:2003 Information technology - Database languages - SQL multimedia and application packages - Part 2: Full-Text ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 32 ISO/IEC 13249-5:2003 Information technology - Database languages - SQL multimedia and application packages - Part 5: Still image ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 34 ISO/IEC 9541-4:2009 Information technology - Font information interchange - Part 4: Harmonization to Open Font Format ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 34 ISO/IEC 13250-4:2009 Information technology - Topic Maps - Part 4: Canonicalization ТК-57
ISO/IEC JTC 1/SC 36 ISO/IEC 20006-1:2014 Information technology for learning, education and training - Information model for competency - Part 1: Competency general framework and information model ТК-57
ISO/TC 1 ISO 965-2:1998 ISO general purpose metric screw threads - Tolerances - Part 2: Limits of sizes for general purpose external and internal screw threads - Medium quality ТК-57
ISO/TC 1 ISO 68-2:1998 ISO general-purpose screw threads - Basic profile - Part 2: Inch screw threads ТК-57
ISO/TC 1 ISO 68-1:1998 ISO general purpose screw threads - Basic profile - Part 1: Metric screw threads ТК-57
ISO/TC 1 ISO 261:1998 ISO general purpose metric screw threads - General plan ТК-57
ISO/TC 1 ISO 262:1998 ISO general purpose metric screw threads - Selected sizes for screws, bolts and nuts ТК-57
ISO/TC 1 ISO 724:1993 ISO general-purpose metric screw threads - Basic dimensions ТК-57
ISO/TC 1 ISO 965-3:1998 ISO general purpose metric screw threads - Tolerances - Part 3: Deviations for constructional screw threads ТК-57
ISO/TC 1 ISO 965-4:1998 ISO general purpose metric screw threads - Tolerances - Part 4: Limits of sizes for hot-dip galvanized external screw threads to mate with internal screw threads tapped with tolerance position H or G after galvanizing ТК-57
ISO/TC 1 ISO 965-5:1998 ISO general purpose metric screw threads - Tolerances - Part 5: Limits of sizes for internal screw threads to mate with hot-dip galvanized external screw threads with maximum size of tolerance position h before galvanizing ТК-57
ISO/TC 159/SC 3 ISO 15536-1:2005 Ergonomics - Computer manikins and body templates - Part 1: General requirements ТК-59
ISO/TC 159/SC 4 ISO 11064-7:2006 Ergonomic design of control centres - Part 7: Principles for the evaluation of control centres ТК-59
ISO/TC 159/SC 4 ISO 9241-920:2009 Ergonomics of human-system interaction - Part 920: Guidance on tactile and haptic interactions ТК-59
ISO/TC 159/SC 4 ISO/TS 21144:2016 Ergonomics of human-system interaction - Electronic paper display - Indoor use ТК-59
ISO/TC 159/SC 5 ISO 15743:2008 Ergonomics of the thermal environment - Cold workplaces - Risk assessment and management ТК-59
ISO/TC 159/SC 5 ISO 24504:2014 Ergonomics - Accessible design - Sound pressure levels of spoken announcements for products and public address systems ТК-59
ISO/TC 159/SC 5 ISO 15265:2004 Ergonomics of the thermal environment - Risk assessment strategy for the prevention of stress or discomfort in thermal working conditions ТК-59
ISO/TC 159/SC 5 ISO 11428:1996 Ergonomics - Visual danger signals - General requirements, design and testing ТК-59
ISO/TC 159/SC 5 ISO 11429:1996 Ergonomics - System of auditory and visual danger and information signals ТК-59
ISO/TC 159/SC 5 ISO 13731:2001 Ergonomics of the thermal environment - Vocabulary and symbols ТК-59
ISO/TC 193 ISO 14532:2014 Natural gas - Vocabulary ТК-60
ISO/TC 193/SC 1 ISO 16960:2014 Natural gas - Determination of sulfur compounds - Determination of total sulfur by oxidative microcoulometry method ТК-60
ISO/TC 193/SC 1 ISO 6974-5:2014 Natural gas - Determination of composition and associated uncertainty by gas chromatography - Part 5: Isothermal method for nitrogen, carbon dioxide, C1 to C5 hydrocarbons and C6+ hydrocarbons ТК-60
ISO/TC 193/SC 1 ISO 10101-1:1993 Natural gas - Determination of water by the Karl Fischer method - Part 1: Introduction ТК-60
ISO/TC 193/SC 1 ISO 10101-2:1993 Natural gas - Determination of water by the Karl Fischer method - Part 2: Titration procedure ТК-60
ISO/TC 193/SC 1 ISO 10101-3:1993 Natural gas - Determination of water by the Karl Fischer method - Part 3: Coulometric procedure ТК-60
ISO/TC 193/SC 1 ISO 6974-6:2002 Natural gas - Determination of composition with defined uncertainty by gas chromatography - Part 6: Determination of hydrogen, helium, oxygen, nitrogen, carbon dioxide and C1 to C8 hydrocarbons using three capillary columns ТК-60
ISO/TC 193/SC 1 ISO 6974-4:2000 Natural gas - Determination of composition with defined uncertainty by gas chromatography - Part 4: Determination of nitrogen, carbon dioxide and C1 to C5 and C6+ hydrocarbons for a laboratory and on-line measuring system using two columns ТК-60
ISO/TC 193/SC 1 ISO 6978-1:2003 Natural gas - Determination of mercury - Part 1: Sampling of mercury by chemisorption on iodine ТК-60
ISO/TC 193/SC 1 ISO 6978-2:2003 Natural gas - Determination of mercury - Part 2: Sampling of mercury by amalgamation on gold/platinum alloy ТК-60
ISO/TC 67 ISO 27627:2014 Petroleum and natural gas industries - Aluminium alloy drill pipe thread connection gauging ТК-60
ISO/TC 67/SC 4 ISO 13628-10:2005 Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 10: Specification for bonded flexible pipe ТК-60
ISO/TC 67/SC 4 ISO 13354:2014 Petroleum and natural gas industries - Drilling and production equipment - Shallow gas diverter equipment ТК-60
ISO/TC 158 ISO 6144:2003 Gas analysis - Preparation of calibration gas mixtures - Static volumetric method ТК-60
ISO/TC 158 ISO 6145-8:2005 Gas analysis - Preparation of calibration gas mixtures using dynamic volumetric methods - Part 8: Diffusion method ТК-60
ISO/TC 158 ISO 15796:2005 Gas analysis - Investigation and treatment of analytical bias ТК-60
ISO/TC 158 ISO 6145-11:2005 Gas analysis - Preparation of calibration gas mixtures using dynamic volumetric methods - Part 11: Electrochemical generation ТК-60
ISO/TC 158 ISO 6145-2:2014 Gas analysis - Preparation of calibration gas mixtures using dynamic methods - Part 2: Piston pumps ТК-60
ISO/TC 158 ISO 6145-9:2009 Gas analysis - Preparation of calibration gas mixtures using dynamic volumetric methods - Part 9: Saturation method ТК-60
ISO/TC 158 ISO 6145-5:2009 Gas analysis - Preparation of calibration gas mixtures using dynamic volumetric methods - Part 5: Capillary calibration devices ТК-60
ISO/TC 163/SC 1 ISO 12567-2:2005 Thermal performance of windows and doors - Determination of thermal transmittance by hot box method - Part 2: Roof windows and other projecting windows ТК-61
ISO/TC 163/SC 1 ISO 9869-1:2014 Thermal insulation - Building elements - In-situ measurement of thermal resistance and thermal transmittance - Part 1: Heat flow meter method ТК-61
ISO/TC 163/SC 1 ISO 15148:2002 Hygrothermal performance of building materials and products - Determination of water absorption coefficient by partial immersion ТК-61
ISO/TC 163/SC 1 ISO 11561:1999 Ageing of thermal insulation materials - Determination of the long-term change in thermal resistance of closed-cell plastics (accelerated laboratory test methods) ТК-61
ISO/TC 163/SC 1 ISO 8301:1991 Thermal insulation - Determination of steady-state thermal resistance and related properties - Heat flow meter apparatus ТК-61
ISO/TC 163/SC 2 ISO 6243:1997 Climatic data for building design - Proposed system of symbols ТК-61
ISO/TC 163/SC 2 ISO 13787:2003 Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Determination of declared thermal conductivity ТК-61
ISO/TC 163/SC 2 ISO 15927-1:2003 Hygrothermal performance of buildings - Calculation and presentation of climatic data - Part 1: Monthly means of single meteorological elements ТК-61
ISO/TC 163/SC 2 ISO 15758:2014 Hygrothermal performance of building equipment and industrial installations - Calculation of water vapour diffusion - Cold pipe insulation systems ТК-61
ISO/TC 163/SC 2 ISO 15927-3:2009 Hygrothermal performance of buildings - Calculation and presentation of climatic data - Part 3: Calculation of a driving rain index for vertical surfaces from hourly wind and rain data ТК-61
ISO/TC 163/SC 2 ISO 15927-2:2009 Hygrothermal performance of buildings - Calculation and presentation of climatic data - Part 2: Hourly data for design cooling load ТК-61
ISO/TC 205 ISO 13612-1:2014 Heating and cooling systems in buildings - Method for calculation of the system performance and system design for heat pump systems - Part 1: Design and dimensioning ТК-61
ISO/TC 205 ISO 13612-2:2014 Heating and cooling systems in buildings - Method for calculation of the system performance and system design for heat pump systems - Part 2: Energy calculation ТК-61
ISO/TC 205 ISO 16818:2008 Building environment design - Energy efficiency - Terminology ТК-61
ISO/TC 205 ISO 16484-6:2014 Building automation and control systems (BACS) - Part 6: Data communication conformance testing ТК-61
ISO/TC 28 ISO 4263-1:2003 Petroleum and related products - Determination of the ageing behaviour of inhibited oils and fluids - TOST test - Part 1: Procedure for mineral oils ТК-67
ISO/TC 28 ISO 8754:2003 Petroleum products - Determination of sulfur content - Energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometry ТК-67
ISO/TC 28 ISO 6293-2:1998 Petroleum products - Determination of saponification number - Part 2: Potentiometric titration method ТК-67
ISO/TC 28 ISO 3012:1999 Petroleum products - Determination of thiol (mercaptan) sulfur in light and middle distillate fuels - Potentiometric method ТК-67
ISO/TC 28 ISO 8819:1993 Liquefied petroleum gases - Detection of hydrogen sulfide - Lead acetate method ТК-67
ISO/TC 28 ISO 4262:1993 Petroleum products - Determination of carbon residue - Ramsbottom method ТК-67
ISO/TC 28 ISO 3830:1993 Petroleum products - Determination of lead content of gasoline - Iodine monochloride method ТК-67
ISO/TC 28 ISO 6615:1993 Petroleum products - Determination of carbon residue - Conradson method ТК-67
ISO/TC 28 ISO 2049:1996 Petroleum products - Determination of colour (ASTM scale) ТК-67
ISO/TC 28 ISO 6244:1982 Petroleum waxes and petrolatums - Determination of drop melting point ТК-67
ISO/TC 28 ISO 6299:1998 Petroleum products - Determination of dropping point of lubricating greases (wide temperature range) ТК-67
ISO/TC 28 ISO 5661:1983 Petroleum products - Hydrocarbon liquids - Determination of refractive index ТК-67
ISO/TC 28 ISO 7941:1988 Commercial propane and butane - Analysis by gas chromatography ТК-67
ISO/TC 28 ISO 3105:1994 Glass capillary kinematic viscometers - Specifications and operating instructions ТК-67
ISO/TC 28 ISO 10307-2:2009 Petroleum products - Total sediment in residual fuel oils - Part 2: Determination using standard procedures for ageing ТК-67
ISO/TC 28 ISO 5163:2014 Petroleum products - Determination of knock characteristics of motor and aviation fuels - Motor method ТК-67
ISO/TC 28 ISO 5164:2014 Petroleum products - Determination of knock characteristics of motor fuels - Research method ТК-67
ISO/TC 28/SC 2 ISO 7507-2:2005 Petroleum and liquid petroleum products - Calibration of vertical cylindrical tanks - Part 2: Optical-reference-line method ТК-67
ISO/TC 28/SC 2 ISO 3171:1988 Petroleum liquids - Automatic pipeline sampling ТК-67
ISO/TC 28/SC 2 ISO 7507-5:2000 Petroleum and liquid petroleum products - Calibration of vertical cylindrical tanks - Part 5: External electro-optical distance-ranging method ТК-67
ISO/TC 28/SC 2 ISO 11563:2003 Crude petroleum and petroleum products - Bulk cargo transfer - Guidelines for achieving the fullness of pipelines ТК-67
ISO/TC 28/SC 4 ISO 6743-3:2003 Lubricants, industrial oils and related products (class L) - Classification - Part 3: Family D (Compressors) ТК-67
ISO/TC 85 ISO/ASTM 51900:2009 Guide for dosimetry in radiation research on food and agricultural products ТК-71
ISO/TC 85/SC 2 ISO 21439:2009 Clinical dosimetry - Beta radiation sources for brachytherapy ТК-71
ISO/TC 85/SC 2 ISO 16641:2014 Measurement of radioactivity in the environment - Air - Radon 220: Integrated measurement methods for the determination of the average activity concentration using passive solid-state nuclear track detectors ТК-71
ISO/TC 85/SC 5 ISO 15366-1:2014 Nuclear fuel technology - Chemical separation and purification of uranium and plutonium in nitric acid solutions for isotopic and isotopic dilution analysis by solvent extraction chromatography - Part 1: Samples containing plutonium in the microgram range and uranium in the milligram range ТК-71
ISO/TC 85/SC 5 ISO 15366-2:2014 Nuclear fuel technology - Chemical separation and purification of uranium and plutonium in nitric acid solutions for isotopic and isotopic dilution analysis by solvent extraction chromatography - Part 2: Samples containing plutonium and uranium in the nanogram range and below ТК-71
ISO/TC 85/SC 5 ISO 16966:2013 Nuclear energy - Nuclear fuel technology - Theoretical activation calculation method to evaluate the radioactivity of activated waste generated at nuclear reactors ТК-71
ISO/TC 85/SC 5 ISO 15646:2014 Re-sintering test for UO2, (U,Gd)O2 and (U,Pu)O2 pellets ТК-71
ISO/TC 85/SC 5 ISO 6962:2004 Nuclear energy - Standard method for testing the long-term alpha irradiation stability of matrices for solidification of high-level radioactive waste ТК-71
ISO/TC 85/SC 5 ISO 18213-3:2009 Nuclear fuel technology - Tank calibration and volume determination for nuclear materials accountancy - Part 3: Statistical methods ТК-71
ISO/TC 85/SC 5 ISO 27467:2009 Nuclear criticality safety - Analysis of a postulated criticality accident ТК-71
ISO/TC 85/SC 5 ISO 16794:2003 Nuclear energy - Determination of carbon compounds and fluorides in uranium hexafluoride infrared spectrometry ТК-71
ISO/TC 6 ISO 11093-6:2005 Paper and board - Testing of cores - Part 6: Determination of bending strength by the three-point method ТК-73
ISO/TC 6 ISO 23713:2005 Pulps - Determination of fibre coarseness by automated optical analysis - Polarized light method ТК-73
ISO/TC 6 ISO 2469:2014 Paper, board and pulps - Measurement of diffuse radiance factor (diffuse reflectance factor) ТК-73
ISO/TC 6/SC 2 ISO 2758:2014 Paper - Determination of bursting strength ТК-73
ISO/TC 6/SC 2 ISO 2759:2014 Board - Determination of bursting strength ТК-73
ISO/TC 6/SC 2 ISO 12625-7:2014 Tissue paper and tissue products - Part 7: Determination of optical properties - Measurement of brightness and colour with D65/10° (outdoor daylight) ТК-73
ISO/TC 6/SC 2 ISO 5630-7:2014 Paper and board - Accelerated ageing - Part 7: Exposure to light ТК-73
ISO/TC 6/SC 2 ISO 13820:2014 Paper, board and corrugated fibreboard - Description and calibration of compression-testing equipment ТК-73
ISO/TC 51 ISO 18333:2014 Pallets for materials handling - Quality of new wooden components for flat pallets ТК-73
ISO/TC 122 ISO 7965-2:1993 Sacks - Drop test - Part 2: Sacks made from thermoplastic flexible film ТК-73
ISO/TC 122 ISO 8367-2:1993 Packaging - Dimensional tolerances for general purpose sacks - Part 2: Sacks made from thermoplastic flexible film ТК-73
ISO/TC 122 ISO 7965-1:1984 Packaging - Sacks - Drop test - Part 1: Paper sacks ТК-73
ISO/TC 122 ISO 8367-1:1993 Packaging - Dimensional tolerances for general purpose sacks - Part 1: Paper sacks ТК-73
ISO/TC 122 ISO 6590-1:1983 Packaging - Sacks - Vocabulary and types - Part 1: Paper sacks ТК-73
ISO/TC 122 ISO 6591-1:1984 Packaging - Sacks - Description and method of measurement - Part 1: Empty paper sacks ТК-73
ISO/TC 122 ISO 6591-2:1985 Packaging - Sacks - Description and method of measurement - Part 2: Empty sacks made from thermoplastic flexible film ТК-73
ISO/TC 122 ISO 6599-1:1983 Packaging - Sacks - Conditioning for testing - Part 1: Paper sacks ТК-73
ISO/TC 122 ISO 7023:1983 Packaging - Sacks - Method of sampling empty sacks for testing ТК-73
ISO/TC 122 ISO 15867:2003 Intermediate bulk containers (IBCs) for non-dangerous goods - Terminology ТК-73
ISO/TC 122 ISO/TS 18614:2016 Packaging - Label material - Required information for ordering and specifying self-adhesive labels ТК-73
ISO/TC 122 ISO/TS 19709-3:2016 Transport packaging - Small load container systems - Part 3: Bond Stackable System (BSS) ТК-73
ISO/TC 122/SC 3 ISO 16103:2005 Packaging - Transport packaging for dangerous goods - Recycled plastics material ТК-73
ISO/TC 31/SC 7 ISO 10499-2:1998 Industrial tyres and rims - Rubber solid tyres (metric series) for pneumatic tyre rims - Part 2: Load ratings ТК-76
ISO/TC 31/SC 9 ISO 20562:2014 Tyre valves - ISO core chambers No. 1, No. 2, No. 3 and No. 4 ТК-76
ISO/TC 31/SC 10 ISO 5775-1:2014 Bicycle tyres and rims - Part 1: Tyre designations and dimensions ТК-76
ISO/TC 301 ISO 50002:2014 Energy audits - Requirements with guidance for use ТК-79
ISO/TC 154 ISO 15000-5:2014 Electronic Business Extensible Markup Language (ebXML) - Part 5: Core Components Specification (CCS) ТК-80
ISO/TC 215 ISO/HL7 21731:2014 Health informatics - HL7 version 3 - Reference information model - Release 4 ТК-80
ISO/TC 215 ISO/TS 17251:2016 Health informatics - Business requirements for a syntax to exchange structured dose information for medicinal products ТК-80
ISO/TC 215 ISO 22600-1:2014 Health informatics - Privilege management and access control - Part 1: Overview and policy management ТК-80
ISO/TC 215 ISO 22600-2:2014 Health informatics - Privilege management and access control - Part 2: Formal models ТК-80
ISO/TC 215 ISO 22600-3:2014 Health informatics - Privilege management and access control - Part 3: Implementations ТК-80
ISO/TC 215 ISO/TS 20440:2016 Health informatics - Identification of medicinal products - Implementation guide for ISO 11239 data elements and structures for the unique identification and exchange of regulated information on pharmaceutical dose forms, units of presentation, routes of administration and packaging ТК-80
ISO/TC 171 ISO 7761:2004 Micrographics - Single-core cartridge for 16 mm processed microfilm - Dimensions and operational constraints ТК-80
ISO/TC 61/SC 2 ISO 11403-3:2014 Plastics - Acquisition and presentation of comparable multipoint data - Part 3: Environmental influences on properties ТК-81
ISO/TC 61/SC 2 ISO 17541:2014 Plastics - Quantitative evaluation of scratch-induced damage and scratch visibility ТК-81
ISO/TC 61/SC 2 ISO 11403-1:2014 Plastics - Acquisition and presentation of comparable multipoint data - Part 1: Mechanical properties ТК-81
ISO/TC 61/SC 2 ISO 3167:2014 Plastics - Multipurpose test specimens ТК-81
ISO/TC 61/SC 11 ISO 16525-4:2014 Adhesives - Test methods for isotropic electrically conductive adhesives - Part 4: Determination of shear strength and electrical resistance using rigid-to-rigid bonded assemblies ТК-81
ISO/TC 61/SC 11 ISO 16525-5:2014 Adhesives - Test methods for isotropic electrically conductive adhesives - Part 5: Determination of shear fatigue ТК-81
ISO/TC 61/SC 11 ISO 16525-6:2014 Adhesives - Test methods for isotropic electrically conductive adhesives - Part 6: Determination of pendulum-type shear impact ТК-81
ISO/TC 61/SC 11 ISO 16525-7:2014 Adhesives - Test methods for isotropic electrically conductive adhesives - Part 7: Environmental test methods ТК-81
ISO/TC 61/SC 11 ISO 16525-8:2014 Adhesives - Test methods for isotropic electrically conductive adhesives - Part 8: Electrochemical-migration test methods ТК-81
ISO/TC 61/SC 11 ISO 16525-9:2014 Adhesives - Test methods for isotropic electrically conductive adhesives - Part 9: Determination of high-speed signal-transmission characteristics ТК-81
ISO/TC 61/SC 11 ISO 16525-1:2014 Adhesives - Test methods for isotropic electrically conductive adhesives - Part 1: General test methods ТК-81
ISO/TC 61/SC 11 ISO 16525-2:2014 Adhesives - Test methods for isotropic electrically conductive adhesives - Part 2: Determination of electrical characteristics for use in electronic assemblies ТК-81
ISO/TC 61/SC 11 ISO 16525-3:2014 Adhesives - Test methods for isotropic electrically conductive adhesives - Part 3: Determination of heat-transfer properties ТК-81
ISO/TC 61/SC 11 ISO 13106:2014 Plastics - Blow-moulded polypropylene containers for packaging of liquid foodstuffs ТК-81
ISO/TC 61/SC 12 ISO 14896:2009 Plastics - Polyurethane raw materials - Determination of isocyanate content ТК-81
ISO/TC 61/SC 12 ISO 4895:2014 Plastics - Liquid epoxy resins - Determination of tendency to crystallize ТК-81
ISO/TC 61/SC 13 ISO 15039:2003 Textile-glass rovings - Determination of solubility of size ТК-81
ISO/TC 61/SC 13 ISO 15114:2014 Fibre-reinforced plastic composites - Determination of the mode II fracture resistance for unidirectionally reinforced materials using the calibrated end-loaded split (C-ELS) test and an effective crack length approach ТК-81
ISO/TC 61/SC 13 ISO 1887:2014 Textile glass - Determination of combustible-matter content ТК-81
ISO/TC 61/SC 13 ISO 10122:2014 Reinforcement materials - Tubular braided sleeves - Basis for a specification ТК-81
ISO/TC 61/SC 13 ISO 2078:1993 Textile glass - Yarns - Designation ТК-81
ISO/TC 138/SC 1 ISO 8283-2:1992 Plastics pipes and fittings - Dimensions of sockets and spigots for discharge systems inside buildings - Part 2: Polyethylene (PE) ТК-81
ISO/TC 138/SC 1 ISO 8283-3:1992 Plastics pipes and fittings - Dimensions of sockets and spigots for discharge systems inside buildings - Part 3: Polypropylene (PP) ТК-81
ISO/TC 138/SC 1 ISO 7671:2003 Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) inside buildings - Polypropylene (PP) ТК-81
ISO/TC 138/SC 1 ISO 7682:2003 Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) inside buildings - Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) ТК-81
ISO/TC 138/SC 1 ISO 8770:2003 Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) inside buildings - Polyethylene (PE) ТК-81
ISO/TC 138/SC 2 ISO 10508:2006 Plastics piping systems for hot and cold water installations - Guidance for classification and design ТК-81
ISO/TC 138/SC 2 ISO 15875-1:2003 Plastics piping systems for hot and cold water installations - Crosslinked polyethylene (PE-X) - Part 1: General ТК-81
ISO/TC 138/SC 2 ISO 15875-2:2003 Plastics piping systems for hot and cold water installations - Crosslinked polyethylene (PE-X) - Part 2: Pipes ТК-81
ISO/TC 138/SC 2 ISO 15875-3:2003 Plastics piping systems for hot and cold water installations - Crosslinked polyethylene (PE-X) - Part 3: Fittings ТК-81
ISO/TC 138/SC 2 ISO 15875-5:2003 Plastics piping systems for hot and cold water installations - Crosslinked polyethylene (PE-X) - Part 5: Fitness for purpose of the system ТК-81
ISO/TC 138/SC 2 ISO 16422:2014 Pipes and joints made of oriented unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-O) for the conveyance of water under pressure - Specifications ТК-81
ISO/TC 138/SC 2 ISO 1452-1:2009 Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: General ТК-81
ISO/TC 138/SC 2 ISO 1452-2:2009 Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 2: Pipes ТК-81
ISO/TC 138/SC 2 ISO 1452-3:2009 Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 3: Fittings ТК-81
ISO/TC 138/SC 2 ISO 1452-4:2009 Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 4: Valves ТК-81
ISO/TC 138/SC 2 ISO 1452-5:2009 Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 5: Fitness for purpose of the system ТК-81
ISO/TC 138/SC 2 ISO 22391-1:2009 Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) - Part 1: General ТК-81
ISO/TC 138/SC 2 ISO 22391-2:2009 Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) - Part 2: Pipes ТК-81
ISO/TC 138/SC 2 ISO 22391-3:2009 Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) - Part 3: Fittings ТК-81
ISO/TC 138/SC 2 ISO 22391-5:2009 Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) - Part 5: Fitness for purpose of the system ТК-81
ISO/TC 138/SC 2 ISO 727-2:2005 Fittings made from unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) or acrylonitrile/butadiene/styrene (ABS) with plain sockets for pipes under pressure - Part 2: Inch-based series ТК-81
ISO/TC 138/SC 2 ISO 15877-1:2009 Plastics piping systems for hot and cold water installations - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Part 1: General ТК-81
ISO/TC 138/SC 2 ISO 15877-2:2009 Plastics piping systems for hot and cold water installations - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Part 2: Pipes ТК-81
ISO/TC 138/SC 2 ISO 15877-3:2009 Plastics piping systems for hot and cold water installations - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Part 3: Fittings ТК-81
ISO/TC 138/SC 2 ISO 15877-5:2009 Plastics piping systems for hot and cold water installations - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Part 5: Fitness for purpose of the system ТК-81
ISO/TC 138/SC 3 ISO 10931:2005 Plastics piping systems for industrial applications - Poly(vinylidene fluoride) (PVDF) - Specifications for components and the system ТК-81
ISO/TC 138/SC 3 ISO 15493:2003 Plastics piping systems for industrial applications - Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS), unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) and chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Specifications for components and the system - Metric series ТК-81
ISO/TC 138/SC 4 ISO 17484-2:2009 Plastics piping systems - Multilayer pipe systems for indoor gas installations - Part 2: Code of pratice ТК-81
ISO/TC 138/SC 4 ISO 17484-1:2014 Plastics piping systems - Multilayer pipe systems for indoor gas installations with a maximum operating pressure up to and including 5 bar (500 kPa) - Part 1: Specifications for systems ТК-81
ISO/TC 138/SC 5 ISO 24033:2009 Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) pipes - Effect of time and temperature on the expected strength ТК-81
ISO/TC 138/SC 5 ISO 13955:1997 Plastics pipes and fittings - Crushing decohesion test for polyethylene (PE) electrofusion assemblies ТК-81
ISO/TC 138/SC 5 ISO 4059:1978 Polyethylene (PE) pipes - Pressure drop in mechanical pipe-jointing systems - Method of test and requirements ТК-81
ISO/TC 138/SC 5 ISO 1167-2:2006 Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids - Determination of the resistance to internal pressure - Part 2: Preparation of pipe test pieces ТК-81
ISO/TC 138/SC 5 ISO 16241:2005 Notch tensile test to measure the resistance to slow crack growth of polyethylene materials for pipe and fitting products (PENT) ТК-81
ISO/TC 138/SC 7 ISO 9393-2:2005 Thermoplastics valves for industrial applications - Pressure test methods and requirements - Part 2: Test conditions and basic requirements ТК-81
ISO/TC 138/SC 7 ISO 8233:1988 Thermoplastics valves - Torque - Test method ТК-81
ISO/TC 108 ISO 16063-16:2014 Methods for the calibration of vibration and shock transducers - Part 16: Calibration by Earth's gravitation ТК-82
ISO/TC 108 ISO 16063-42:2014 Methods for the calibration of vibration and shock transducers - Part 42: Calibration of seismometers with high accuracy using acceleration of gravity ТК-82
ISO/TC 108/SC 2 ISO 10816-7:2009 Mechanical vibration - Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts - Part 7: Rotodynamic pumps for industrial applications, including measurements on rotating shafts ТК-82
ISO/TC 108/SC 2 ISO 14837-1:2005 Mechanical vibration - Ground-borne noise and vibration arising from rail systems - Part 1: General guidance ТК-82
ISO/TC 108/SC 2 ISO 14963:2003 Mechanical vibration and shock - Guidelines for dynamic tests and investigations on bridges and viaducts ТК-82
ISO/TC 108/SC 5 ISO 18436-2:2014 Condition monitoring and diagnostics of machines - Requirements for qualification and assessment of personnel - Part 2: Vibration condition monitoring and diagnostics ТК-82
ISO/TC 43 ISO 389-2:1994 Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment - Part 2: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure tones and insert earphones ТК-82
ISO/TC 43 ISO 226:2003 Acoustics - Normal equal-loudness-level contours ТК-82
ISO/TC 43 ISO 389-9:2009 Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment - Part 9: Preferred test conditions for the determination of reference hearing threshold levels ТК-82
ISO/TC 43 ISO 11904-2:2004 Acoustics - Determination of sound immission from sound sources placed close to the ear - Part 2: Technique using a manikin ТК-82
ISO/TC 43 ISO 16832:2006 Acoustics - Loudness scaling by means of categories ТК-82
ISO/TC 43 ISO 389-5:2006 Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment - Part 5: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure tones in the frequency range 8 kHz to 16 kHz ТК-82
ISO/TC 43 ISO 8253-2:2009 Acoustics - Audiometric test methods - Part 2: Sound field audiometry with pure-tone and narrow-band test signals ТК-82
ISO/TC 43/SC 1 ISO/TS 13473-4:2008 Characterization of pavement texture by use of surface profiles - Part 4: Spectral analysis of surface profiles ТК-82
ISO/TC 43/SC 1 ISO 13473-5:2009 Characterization of pavement texture by use of surface profiles - Part 5: Determination of megatexture ТК-82
ISO/TC 43/SC 1 ISO 13474:2009 Acoustics - Framework for calculating a distribution of sound exposure levels for impulsive sound events for the purposes of environmental noise assessment ТК-82
ISO/TC 43/SC 1 ISO 9612:2009 Acoustics - Determination of occupational noise exposure - Engineering method ТК-82
ISO/TC 43/SC 1 ISO 362-2:2009 Measurement of noise emitted by accelerating road vehicles - Engineering method - Part 2: L category ТК-82
ISO/TC 43/SC 1 ISO 12913-1:2014 Acoustics - Soundscape - Part 1: Definition and conceptual framework ТК-82
ISO/TC 43/SC 1 ISO 17201-4:2006 Acoustics - Noise from shooting ranges - Part 4: Prediction of projectile sound ТК-82
ISO/TC 43/SC 1 ISO 11200:2014 Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Guidelines for the use of basic standards for the determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions ТК-82
ISO/TC 43/SC 1 ISO 20906:2009 Acoustics - Unattended monitoring of aircraft sound in the vicinity of airports ТК-82
ISO/TC 43/SC 1 ISO 10844:2014 Acoustics - Specification of test tracks for measuring noise emitted by road vehicles and their tyres ТК-82
ISO/TC 43/SC 1 ISO/PAS 20065:2016 Acoustics - Objective method for assessing the audibility of tones in noise - Engineering method ТК-82
ISO/TC 43/SC 2 ISO 10053:1991 Acoustics - Measurement of office screen sound attenuation under specific laboratory conditions ТК-82
ISO/TC 43/SC 2 ISO 16251-1:2014 Acoustics - Laboratory measurement of the reduction of transmitted impact noise by floor coverings on a small floor mock-up - Part 1: Heavyweight compact floor ТК-82
ISO/TC 68/SC 2 ISO 9564-2:2014 Financial services - Personal Identification Number (PIN) management and security - Part 2: Approved algorithms for PIN encipherment ТК-84
ISO/TC 68/SC 8 ISO 13616-1:2007 Financial services - International bank account number (IBAN) - Part 1: Structure of the IBAN ТК-84
ISO/TC 68/SC 8 ISO 13616-2:2007 Financial services - International bank account number (IBAN) - Part 2: Role and responsibilities of the Registration Authority ТК-84
ISO/TC 172 ISO 23584-1:2009 Optics and photonics - Specification of reference dictionary - Part 1: General overview on organization and structure ТК-87
ISO/TC 172/SC 3 ISO 17411:2014 Optics and photonics - Optical materials and components - Test method for homogeneity of optical glasses by laser interferometry ТК-87
ISO/TC 172/SC 7 ISO 10343:2014 Ophthalmic instruments - Ophthalmometers ТК-87
ISO/TC 172/SC 7 ISO 11979-6:2014 Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 6: Shelf-life and transport stability testing ТК-87
ISO/TC 172/SC 7 ISO 13212:2014 Ophthalmic optics - Contact lens care products - Guidelines for determination of shelf-life ТК-87
ISO/TC 172/SC 7 ISO 18259:2014 Ophthalmic optics - Contact lens care products - Method to assess contact lens care products with contact lenses in a lens case, challenged with bacterial and fungal organisms ТК-87
ISO/TC 172/SC 7 ISO 11979-2:2014 Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 2: Optical properties and test methods ТК-87
ISO/TC 172/SC 7 ISO 10944:2009 Ophthalmic instruments - Synoptophores ТК-87
ISO/TC 172/SC 7 ISO 8612:2009 Ophthalmic instruments - Tonometers ТК-87
ISO/TC 172/SC 7 ISO 8598-1:2014 Optics and optical instruments - Focimeters - Part 1: General purpose instruments ТК-87
ISO/TC 172/SC 7 ISO 9801:2009 Ophthalmic instruments - Trial case lenses ТК-87
ISO/TC 172/SC 7 ISO 10940:2009 Ophthalmic instruments - Fundus cameras ТК-87
ISO/TC 172/SC 7 ISO 7998:2005 Ophthalmic optics - Spectacle frames - Lists of equivalent terms and vocabulary ТК-87
ISO/TC 172/SC 7 ISO 14730:2014 Ophthalmic optics - Contact lens care products - Antimicrobial preservative efficacy testing and guidance on determining discard date ТК-87
ISO/TC 173/SC 1 ISO 7176-22:2014 Wheelchairs - Part 22: Set-up procedures ТК-87
ISO/TC 194 ISO 10993-3:2014 Biological evaluation of medical devices - Part 3: Tests for genotoxicity, carcinogenicity and reproductive toxicity ТК-87
ISO/TC 168 ISO/TS 16955:2016 Prosthetics - Quantification of physical parameters of ankle foot devices and foot units ТК-87
ISO/TC 121/SC 1 ISO 18082:2014 Anaesthetic and respiratory equipment - Dimensions of non-interchangeable screw-threaded (NIST) low-pressure connectors for medical gases ТК-87
ISO/TC 121/SC 1 ISO 5359:2014 Anaesthetic and respiratory equipment - Low-pressure hose assemblies for use with medical gases ТК-87
ISO/TC 121/SC 8 ISO 10079-2:2014 Medical suction equipment - Part 2: Manually powered suction equipment ТК-87
ISO/TC 121/SC 8 ISO 10079-3:2014 Medical suction equipment - Part 3: Suction equipment powered from a vacuum or positive pressure gas source ТК-87
ISO/TC 198 ISO 11135:2014 Sterilization of health-care products - Ethylene oxide - Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices ТК-87
ISO/TC 198 ISO 13408-4:2005 Aseptic processing of health care products - Part 4: Clean-in-place technologies ТК-87
ISO/TC 76 ISO 8536-3:2009 Infusion equipment for medical use - Part 3: Aluminium caps for infusion bottles ТК-87
ISO/TC 76 ISO 8536-7:2009 Infusion equipment for medical use - Part 7: Caps made of aluminium-plastics combinations for infusion bottles ТК-87
ISO/TC 76 ISO 10985:2009 Caps made of aluminium-plastics combinations for infusion bottles and injection vials - Requirements and test methods ТК-87
ISO/TC 76 ISO 11418-4:2005 Containers and accessories for pharmaceutical preparations - Part 4: Tablet glass bottles ТК-87
ISO/TC 76 ISO 15137:2005 Self-adhesive hanging devices for infusion bottles and injection vials - Requirements and test methods ТК-87
ISO/TC 76 ISO 8871-3:2003 Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceutical use - Part 3: Determination of released-particle count ТК-87
ISO/TC 76 ISO 8872:2003 Aluminium caps for transfusion, infusion and injection bottles - General requirements and test methods ТК-87
ISO/TC 106/SC 1 ISO 15841:2014 Dentistry - Wires for use in orthodontics ТК-87
ISO/TC 106/SC 2 ISO 14356:2003 Dentistry - Duplicating material ТК-87
ISO/TC 106/SC 2 ISO 14233:2003 Dentistry - Polymer-based die materials ТК-87
ISO/TC 106/SC 3 ISO 16443:2014 Dentistry - Vocabulary for dental implants systems and related procedure ТК-87
ISO/TC 106/SC 4 ISO 9173-3:2014 Dentistry - Extraction forceps - Part 3: Design ТК-87
ISO/TC 106/SC 4 ISO 16635-2:2014 Dentistry - Dental rubber dam instruments - Part 2: Clamp forceps ТК-87
ISO/TC 106/SC 4 ISO 11499:2014 Dentistry - Single-use cartridges for local anaesthetics ТК-87
ISO/TC 106/SC 4 ISO 3823-1:1997 Dental rotary instruments - Burs - Part 1: Steel and carbide burs ТК-87
ISO/TC 106/SC 8 ISO 22803:2004 Dentistry - Membrane materials for guided tissue regeneration in oral and maxillofacial surgery - Contents of a technical file ТК-87
ISO/TC 150/SC 1 ISO 13179-1:2014 Implants for surgery - Plasma-sprayed unalloyed titanium coatings on metallic surgical implants - Part 1: General requirements ТК-87
ISO/TC 150/SC 1 ISO 23317:2014 Implants for surgery - In vitro evaluation for apatite-forming ability of implant materials ТК-87
ISO/TC 150/SC 1 ISO 5832-4:2014 Implants for surgery - Metallic materials - Part 4: Cobalt-chromium-molybdenum casting alloy ТК-87
ISO/TC 150/SC 1 ISO 5832-11:2014 Implants for surgery - Metallic materials - Part 11: Wrought titanium 6-aluminium 7-niobium alloy ТК-87
ISO/TC 150/SC 6 ISO 5841-2:2014 Implants for surgery - Cardiac pacemakers - Part 2: Reporting of clinical performance of populations of pulse generators or leads ТК-87
ISO/TC 83 ISO 20957-6:2005 Stationary training equipment - Part 6: Treadmills, additional specific safety requirements and test methods ТК-88
ISO/TC 83/SC 4 ISO 14790:2005 Snowboard plate-bindings - Requirements and test methods ТК-88
ISO/TC 83/SC 4 ISO 15344:2005 Snowboard step-in bindings - Requirements and test methods ТК-88
ISO/TC 228 ISO 21101:2014 Adventure tourism - Safety management systems - Requirements ТК-89
ISO/TC 162 ISO 6442:2005 Door leaves - General and local flatness - Measurement method ТК-96
ISO/TC 162 ISO 6443:2005 Door leaves - Method for measurement of height, width, thickness and squareness ТК-96
ISO/TC 162 ISO 6444:2005 Door leaves - Determination of the behaviour under humidity variations in successive uniform climates ТК-96
ISO/TC 162 ISO 6445:2005 Doors - Behaviour between two different climates - Test method ТК-96
ISO/TC 162 ISO 8274:2005 Windows and doors - Resistance to repeated opening and closing - Test method ТК-96
ISO/TC 162 ISO 9379:2005 Operating forces - Test method - Doors ТК-96
ISO/TC 162 ISO 9381:2005 Hinged or pivoted doors - Determination of the resistance to static torsion ТК-96
ISO/TC 204 ISO/TS 15638-19:2013 Intelligent transport systems - Framework for collaborative Telematics Applications for Regulated commercial freight Vehicles (TARV) - Part 19: Vehicle parking facilities (VPF) ТК-97
ISO/TC 204 ISO/TS 21219-1:2016 Intelligent transport systems - Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) - Part 1: Introduction, numbering and versions (TPEG2-INV) ТК-97
ISO/TC 204 ISO/TS 21219-10:2016 Intelligent transport systems - Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) - Part 10: Conditional access information (TPEG2-CAI) ТК-97
ISO/TC 204 ISO/TS 21219-14:2016 Intelligent transport systems - Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) - Part 14: Parking information application (TPEG2-PKI) ТК-97
ISO/TC 204 ISO/TS 21219-15:2016 Intelligent transport systems - Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) - Part 15: Traffic event compact (TPEG2-TEC) ТК-97
ISO/TC 204 ISO/TS 21219-16:2016 Intelligent transport systems - Traffic and travel information via transport protocol exports group, generation 2 (TPEG2) - Part 16: Fuel price information and availability (TPEG2-FPI) ТК-97
ISO/TC 204 ISO/TS 21219-19:2016 Intelligent transport systems - Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) - Part 19: Weather information (TPEG2-WEA) ТК-97
ISO/TC 204 ISO/TS 14907-2:2016 Electronic fee collection - Test procedures for user and fixed equipment - Part 2: Conformance test for the on-board unit application interface ТК-97
ISO/TC 204 ISO/TS 16460:2016 Intelligent transport systems - Communications access for land mobiles (CALM) - Communication protocol messages for global usage ТК-97
ISO/TC 204 ISO 24100:2010 Intelligent transport systems - Basic principles for personal data protection in probe vehicle information services ТК-97
ISO/TC 204 ISO/TS 25114:2010 Intelligent transport systems - Probe data reporting management (PDRM) ТК-97
ISO/TC 204 ISO 22837:2009 Vehicle probe data for wide area communications ТК-97
ISO/TC 204 ISO 11270:2014 Intelligent transport systems - Lane keeping assistance systems (LKAS) - Performance requirements and test procedures ТК-97
ISO/TC 204 ISO 15638-8:2014 Intelligent transport systems - Framework for cooperative telematics applications for regulated vehicles (TARV) - Part 8: Vehicle access management ТК-97
ISO/TC 204 ISO 15638-11:2014 Intelligent transport systems - Framework for cooperative telematics applications for regulated vehicles (TARV) - Part 11: Driver work records ТК-97
ISO/TC 204 ISO 15638-12:2014 Intelligent transport systems - Framework for cooperative telematics applications for regulated vehicles (TARV) - Part 12: Vehicle mass monitoring ТК-97
ISO/TC 204 ISO 15638-14:2014 Intelligent transport systems - Framework for cooperative telematics applications for regulated vehicles (TARV) - Part 14: Vehicle access control ТК-97
ISO/TC 204 ISO 15638-15:2014 Intelligent transport systems - Framework for cooperative telematics applications for regulated vehicles (TARV) - Part 15: Vehicle location monitoring ТК-97
ISO/TC 204 ISO 15638-16:2014 Intelligent transport systems - Framework for cooperative telematics applications for regulated vehicles (TARV) - Part 16: Vehicle speed monitoring ТК-97
ISO/TC 204 ISO 15638-17:2014 Intelligent transport systems - Framework for cooperative telematics applications for regulated vehicles (TARV) - Part 17: Consignment and location monitoring ТК-97
ISO/TC 204 ISO 15638-6:2014 Intelligent transport systems - Framework for collaborative Telematics Applications for Regulated commercial freight Vehicles (TARV) - Part 6: Regulated applications ТК-97
ISO/TC 204 ISO/TS 17425:2016 Intelligent transport systems - Cooperative systems - Data exchange specification for in-vehicle presentation of external road and traffic related data ТК-97
ISO/TC 204 ISO 24531:2013 Intelligent transport systems - System architecture, taxonomy and terminology - Using XML in ITS standards, data registries and data dictionaries ТК-97
ISO/TC 181 ISO 8124-2:2014 Safety of toys - Part 2: Flammability ТК-98
ISO/TC 229 ISO/TS 14101:2012 Surface characterization of gold nanoparticles for nanomaterial specific toxicity screening: FT-IR method ТК-99
ISO/TC 229 ISO/TS 11931:2012 Nanotechnologies - Nanoscale calcium carbonate in powder form - Characteristics and measurement ТК-99
ISO/TC 229 ISO/TS 11937:2012 Nanotechnologies - Nanoscale titanium dioxide in powder form - Characteristics and measurement ТК-99
ISO/TC 229 ISO/TS 12901-1:2012 Nanotechnologies - Occupational risk management applied to engineered nanomaterials - Part 1: Principles and approaches ТК-99
ISO/TC 229 ISO/TS 19006:2016 Nanotechnologies - 5-(and 6)-Chloromethyl-2,7 Dichloro-dihydrofluorescein diacetate (CM-H2DCF-DA) assay for evaluating nanoparticle-induced intracellular reactive oxygen species (ROS) production in RAW 264.7 macrophage cell line ТК-99
ISO/TC 195/SC 1 ISO 18650-2:2014 Building construction machinery and equipment - Concrete mixers - Part 2: Procedure for examination of mixing efficiency ТК-100
ISO/TC 195/SC 1 ISO 21573-1:2014 Building construction machinery and equipment - Concrete pumps - Part 1: Terminology and commercial specifications ТК-100
ISO/TC 195 ISO 11375:1998 Building construction machinery and equipment - Terms and definitions ТК-100
ISO/TC 127/SC 1 ISO 10570:2004 Earth-moving machinery - Articulated frame lock - Performance requirements ТК-100
ISO/TC 127/SC 1 ISO 8813:1992 Earth-moving machinery - Lift capacity of pipelayers and wheeled tractors or loaders equipped with side boom ТК-100
ISO/TC 127/SC 1 ISO 17253:2014 Earth-moving machinery and rough-terrain variable-reach trucks - Design requirements for machines intended to be driven on road ТК-100
ISO/TC 127/SC 2 ISO 3457:2003 Earth-moving machinery - Guards - Definitions and requirements ТК-100
ISO/TC 127/SC 3 ISO 12511:1997 Earth-moving machinery - Hour meters ТК-100
ISO/TC 127/SC 3 ISO 23727:2009 Earth-moving machinery - Wheeled loader coupler for attachments ТК-100
ISO/TC 127/SC 4 ISO 9245:1991 Earth-moving machinery - Machine productivity - Vocabulary, symbols and units ТК-100
ISO/TC 127/SC 4 ISO 15219:2004 Earth-moving machinery - Cable excavators - Terminology and commercial specifications ТК-100
ISO/TC 127/SC 4 ISO 6746-1:2003 Earth-moving machinery - Definitions of dimensions and codes - Part 1: Base machine ТК-100
ISO/TC 127/SC 4 ISO 6746-2:2003 Earth-moving machinery - Definitions of dimensions and codes - Part 2: Equipment and attachments ТК-100
ISO/TC 127/SC 4 ISO 13539:1998 Earth-moving machinery - Trenchers - Definitions and commercial specifications ТК-100
ISO/TC 127/SC 4 ISO 21467:2004 Earth-moving machinery - Horizontal directional drills - Terminology and specifications ТК-100
ISO/TC 127/SC 4 ISO 7136:2006 Earth-moving machinery - Pipelayers - Terminology and commercial specifications ТК-100
ISO/TC 59/SC 8 ISO 11617:2014 Buildings and civil engineering works - Sealants - Determination of changes in cohesion and appearance of elastic weatherproofing sealants after exposure of statically cured specimens to artificial weathering and mechanical cycling ТК-101
ISO/TC 292 ISO 16678:2014 Guidelines for interoperable object identification and related authentication systems to deter counterfeiting and illicit trade ТК-102
ISO/TC 292 ISO 22397:2014 Societal security - Guidelines for establishing partnering arrangements ТК-102
ISO/TC 37/SC 4 ISO 24617-4:2014 Language resource management - Semantic annotation framework (SemAF) - Part 4: Semantic roles (SemAF-SR) ТК-108