Полезнa информация

Обществено допитване

Назад

Национални стандарти, предложени за отмяна (95.20)

Съгласно Правилата за работа по националната стандартизация, БИС публикува за обществено допитване списък със стандарти (БДС), предложени за отмяна в резултат от проведен периодичен преглед.

Всеки заинтересован може да изрази своето съгласие или несъгласие с предложението за отмяна на конкретен стандарт в секретариата на съответния БИС/ТК*.

*Информация за контакт със секретаря на съответния БИС/ТК може да се намери на интернет страницата на БИС: www.bds-bg.org/bg/tc/index.php.


Номер на стандарта Заглавие БИС/ТК/ПС Начална дата Крайна дата
БДС 16172:1985 Горива твърди. Въглища кафяви и лигнитни. Определяне на обогатимостта
ТК-51 27.05.2020 27.07.2020
БДС 17057:1989 Кокс каменовъглен. Метод за определяне на реакционната способност
ТК-51 27.05.2020 27.07.2020
БДС 17060:1989 Кокс каменовъглен. Термогравиметричен метод за определяне на горимостта
ТК-51 27.05.2020 27.07.2020
СТ на СИВ 2030:1979 Горива твърди. Метод за определяне показателя на спичане на рога
ТК-51 27.05.2020 27.07.2020
СТ на СИВ 4788:1984 Горива твърди. Метод за определяне добива на продуктите от полукоксуване
ТК-51 27.05.2020 27.07.2020
БДС 15799:1983 Уреди електронни измерителни. Общи изисквания към опаковката, маркировката, транспортирането, съхранението и методите за изпитване
ТК-0/ПС-18 07.07.2020 30.09.2020
БДС 15881:1984 Излъчватели полупроводникови. Методи за измерване на основните параметри
ТК-0/ПС-18 07.07.2020 30.09.2020
БДС 4984:1984 Платки печатни. Стъпки на мрежата
ТК-0/ПС-18 07.07.2020 30.09.2020
БДС 6704:1984 Транзистори. Методи за измерване на обратен колекторен ток, обратен емитерен ток и обратен ток колектор - емитер
ТК-0/ПС-18 07.07.2020 30.09.2020
БДС 6707:1974 Транзистори. Метод за измерване съпротивлението на базата
ТК-0/ПС-18 07.07.2020 30.09.2020
БДС 6709:1974 Транзистори. Метод за измерване на пълната изходна проводимост в схема с общ емитер
ТК-0/ПС-18 07.07.2020 30.09.2020
БДС 6710:1982 Диоди полупроводникови. Методи за измерване на електрическите параметри
ТК-0/ПС-18 07.07.2020 30.09.2020
БДС 6720:1984 Транзистори. Метод за измерване на капацитетите на колекторния и емитерния преход
ТК-0/ПС-18 07.07.2020 30.09.2020
БДС 6950:1974 Транзистори. Метод за измерване на пълната входна проводимост при накъсо затворен изход в схема с обща база
ТК-0/ПС-18 07.07.2020 30.09.2020
БДС 6962:1990 Транзистори биполярни. Методи за измерване на J параметрите в диапазона на високите честоти
ТК-0/ПС-18 07.07.2020 30.09.2020
БДС 6980:1968 Диоди полупроводникови. Метод за измерване на диференциалното съпротивление в права посока
ТК-0/ПС-18 07.07.2020 30.09.2020
БДС 7023:1968 Диоди полупроводникови. Метод за измерване на диференциалното съпротивление в обратна посока
ТК-0/ПС-18 07.07.2020 30.09.2020
БДС 7034:1968 Диоди полупроводникови. Метод за измерване коефициента на изправяне
ТК-0/ПС-18 07.07.2020 30.09.2020
БДС 7101:1983 Диоди импулсни полупроводникови. Методи за измерване на електрическите параметри
ТК-0/ПС-18 07.07.2020 30.09.2020
БДС 7190:1968 Транзистори. Методи за измерване активната съставка на пълното входно съпротивление при накъсо затворен изход
ТК-0/ПС-18 07.07.2020 30.09.2020
БДС 7191:1986 Транзистори. Методи за измерване на изходния капацитет в схема с обща база
ТК-0/ПС-18 07.07.2020 30.09.2020
БДС 7229:1968 Транзистори. Метод за измерване напрежението на привиден пробив
ТК-0/ПС-18 07.07.2020 30.09.2020
БДС 7260:1974 Транзистори. Метод за измерване на пълното входно съпротивление
ТК-0/ПС-18 07.07.2020 30.09.2020
БДС 7310:1969 Транзистори. Измерване на статичното входно съпротивление
ТК-0/ПС-18 07.07.2020 30.09.2020
БДС 7337:1975 Уреди полупроводникови. Тиристори. Метод за измерване тока на удържане
ТК-0/ПС-18 07.07.2020 30.09.2020
БДС 7351:1969 Транзистори. Измерване коефициента на обратна връзка по напрежение
ТК-0/ПС-18 07.07.2020 30.09.2020
БДС 7559:1974 Уреди полупроводникови. Диоди. Метод за измерване на топлинното съпротивление
ТК-0/ПС-18 07.07.2020 30.09.2020
БДС 7560:1969 Транзистори. Измерване на максималното съпротивление между базата и емитера
ТК-0/ПС-18 07.07.2020 30.09.2020
БДС 7569:1984 Транзистори. Метод за измерване на време-константата на обратна връзка
ТК-0/ПС-18 07.07.2020 30.09.2020
БДС 7654:1974 Уреди полупроводникови. Транзистори. Методи за измерване на статичната стръмност на преходната характеристика
ТК-0/ПС-18 07.07.2020 30.09.2020
БДС 7942:1970 Лампи електронни приемно-усилвателни. Измерване еквивалентното съпротивление на шумовете
ТК-0/ПС-18 07.07.2020 30.09.2020
БДС 7943:1970 Лампи електронни приемно-усилвателни. Измерване на микрофонния ефект при удар
ТК-0/ПС-18 07.07.2020 30.09.2020
БДС 7944:1977 Резистори постоянни жични емайлирани
ТК-0/ПС-18 07.07.2020 30.09.2020
БДС 8285:1970 Транзистори. Метод за измерване модула на пълната проводимост на право предаване
ТК-0/ПС-18 07.07.2020 30.09.2020
БДС 9221:1985 Транзистори. Метод за измерване на модула на коефициента на предаване по ток в схема с общ емитер и честота на подаване по ток
ТК-0/ПС-18 07.07.2020 30.09.2020
БДС 9831:1987 Елементи полупроводникови за устройства с широко приложение. Общи технически изисквания. Методи за изпитване и правила за приемане
ТК-0/ПС-18 07.07.2020 30.09.2020
БДС 9835:1984 Транзистори. Метод за измерване на коефициента на шума
ТК-0/ПС-18 07.07.2020 30.09.2020
БДС 9836:1985 Транзистори. Методи за измерване на топлинните съпротивления
ТК-0/ПС-18 07.07.2020 30.09.2020
БДС 9837:1984 Елементи полупроводникови. Транзистори. Методи за измерване на пробивните напрежения
ТК-0/ПС-18 07.07.2020 30.09.2020
БДС 14545:1978 Кондензатори донастройващи и променливи. Методи за механични изпитвания. Изпитване на износоустойчивост. Въртене на ротора и ъгъла на завъртане на ротора
ТК-0/ПС-20 07.07.2020 30.09.2020
БДС 15709:1983 Резистори постоянни. Методи за измерване на нивото на шума
ТК-0/ПС-20 07.07.2020 30.09.2020
БДС 2586:1980 Кондензатори книжни. Технически изисквания. Методи за изпитване
ТК-0/ПС-20 07.07.2020 30.09.2020
БДС 3716:1978 Кондензатори телефонни
ТК-0/ПС-20 07.07.2020 30.09.2020
БДС 3940:1980 Кондензатори електролитни с алуминиеви електроди. Технически изисквания. Методи за изпитване
ТК-0/ПС-20 07.07.2020 30.09.2020
БДС 3941:1977 Резистори постоянни слоести въглеродни тип II
ТК-0/ПС-20 07.07.2020 30.09.2020
БДС 4489:1968 Резистори постоянни и регулируеми (реостати) жични тръбни
ТК-0/ПС-20 07.07.2020 30.09.2020