Полезнa информация

Обществено допитване

Назад

Национални стандарти, предложени за отмяна (95.20)

Съгласно Правилата за работа по националната стандартизация, БИС публикува за обществено допитване списък със стандарти (БДС), предложени за отмяна в резултат от проведен периодичен преглед.

Всеки заинтересован може да изрази своето съгласие или несъгласие с предложението за отмяна на конкретен стандарт в секретариата на съответния БИС/ТК*.

*Информация за контакт със секретаря на съответния БИС/ТК може да се намери на интернет страницата на БИС: www.bds-bg.org/bg/tc/index.php.


Номер на стандарта Заглавие БИС/ТК/ПС Начална дата Крайна дата
БДС 11682:1974 Описание на специални видове технически издания
ТК-16 20.06.2019 20.08.2019
БДС 6430:1989 Елементи полупроводникови. Диоди. Термини, определения и буквени означения на параметрите
ТК-0/ПС-18 23.05.2019 30.08.2019
БДС 6708:1984 Транзистори. Метод за измерване коефициента на предаване по ток в схема с общ емитер
ТК-0/ПС-18 23.05.2019 30.08.2019