Полезнa информация

Обществено допитване

Назад

Национални стандарти, предложени за отмяна (95.20)

Съгласно Правилата за работа по националната стандартизация, БИС публикува за обществено допитване списък със стандарти (БДС), предложени за отмяна в резултат от проведен периодичен преглед.

Всеки заинтересован може да изрази своето съгласие или несъгласие с предложението за отмяна на конкретен стандарт в секретариата на съответния БИС/ТК*.

*Информация за контакт със секретаря на съответния БИС/ТК може да се намери на интернет страницата на БИС: www.bds-bg.org/bg/tc/index.php.


Номер на стандарта Заглавие БИС/ТК/ПС Начална дата Крайна дата
БДС 10418:1985 Водонагреватели газови битови за течаща вода. Класификация, технически изисквания и методи за изпитване
ТК-8 15.02.2020 15.04.2020
БДС 10939:1973 Горелки за течно гориво. Правила за приемане и методи за изпитване
ТК-8 15.02.2020 15.04.2020
БДС 10979:1973 Апарати газови битови. Термини и определения
ТК-8 15.02.2020 15.04.2020
БДС 10982:1973 Апарати газови битови. Водонагреватели за течаща вода. Присъединителни размери
ТК-8 15.02.2020 15.04.2020
БДС 12113:1974 Печки готварски газови. Основни размери
ТК-8 15.02.2020 15.04.2020
БДС 14391:1977 Кранове комбинирани с термоелектрически предпазител за битови горивни уредби
ТК-8 15.02.2020 15.04.2020
БДС 15333:1981 Техника на безопасността. Линии въжени, висящи, пътнически. Общи изисквания
ТК-66 14.02.2020 14.04.2020
БДС 15778:1983 Техника на безопасността. Линии въжени висящи пътнически. Контрол на производството и монтажа
ТК-66 14.02.2020 14.04.2020
БДС 15794:1983 Техника на безопасността. Линии въжени висящи пътнически. Конструктивни изисквания към стоманените въжета
ТК-66 14.02.2020 14.04.2020
БДС 15933:1984 Техника на безопасността. Линии въжени висящи пътнически. Изисквания към спасителните средства
ТК-66 14.02.2020 14.04.2020
БДС 16004:1984 Техника на безопасността. Линии въжени висящи пътнически. Изисквания към електросъоръжаването, системите за сигнализация и свръзка
ТК-66 14.02.2020 14.04.2020
БДС 16005:1984 Техника на безопасността. Линии въжени висящи пътнически. Изисквания към задвижванията
ТК-66 14.02.2020 14.04.2020
БДС 16572:1987 Техника на безопасността. Линии въжени висящи пътнически. Изисквания към стълбовете и станциите
ТК-66 14.02.2020 14.04.2020
БДС 11167:1973 Емулсии битумни пътно строителство. Определяне на стабилността
ТК-67 14.02.2020 14.04.2020
БДС 11172:1973 Емулсии битумни за пътно строителство. Определяне устойчивостта при транспорт
ТК-67 14.02.2020 14.04.2020
БДС 12798:1975 Суспензии битумни за пътно строителство. Технически изисквания
ТК-67 14.02.2020 14.04.2020
БДС 15441:1982 Горива за двигатели. Метод за определяне корозионната активност в условията на кондензация на вода
ТК-67 14.02.2020 14.04.2020
БДС 17382:1996 Горива за авиационни газотурбинни двигатели. Корозионна агресивност спрямо сребро. Изпитване със сребърна пластина
ТК-67 14.02.2020 14.04.2020
БДС 8568:1971 Гориво за двигатели. Определяне филтруемостта
ТК-67 14.02.2020 14.04.2020