Полезнa информация

Обществено допитване

Назад

Национални стандарти за периодичен преглед (90.20)

Съгласно Правилата за работа по националната стандартизация, БИС обявява обществено допитване за периодичен преглед национални стандарти на всеки 5 години с цел да се гарантира актуалността на действащите стандарти.
Мнение относно бъдещето на стандартите може да бъде изразено от всеки заинтересован на адреса секретаря на БИС/ТК* в посочения краен срок за мнение, като се избере някоя от следните възможности:

  • потвърждаване действието на стандарта за следващите 5 години;
  • преработване на стандарта (мотиви);
  • отмяна на стандарта (мотиви).

*Информация за контакт със секретаря на съответния БИС/ТК може да се намери на интернет страницата на БИС: www.bds-bg.org/bg/tc/index.php.


Номер на стандарта Заглавие БИС/ТК/ПС Начална дата Крайна дата
БДС 10418:1985 Водонагреватели газови битови за течаща вода. Класификация, технически изисквания и методи за изпитване
ТК-8 21.08.2019 22.11.2019
БДС 10939:1973 Горелки за течно гориво. Правила за приемане и методи за изпитване
ТК-8 21.08.2019 22.11.2019
БДС 10979:1973 Апарати газови битови. Термини и определения
ТК-8 21.08.2019 22.11.2019
БДС 10982:1973 Апарати газови битови. Водонагреватели за течаща вода. Присъединителни размери
ТК-8 21.08.2019 22.11.2019
БДС 11098:1973 Горелки за течно гориво - автоматични. Технически изисквания
ТК-8 21.08.2019 22.11.2019
БДС 12113:1974 Печки готварски газови. Основни размери
ТК-8 21.08.2019 22.11.2019
БДС 13605:1976 Апарати битови. Горелки за течно гориво. Термини, определения и технически изисквания
ТК-8 21.08.2019 22.11.2019
БДС 14391:1977 Кранове комбинирани с термоелектрически предпазител за битови горивни уредби
ТК-8 21.08.2019 22.11.2019
БДС 15718:1983 Котли водогрейни. Термини и определения
ТК-8 21.08.2019 22.11.2019
БДС 15741:1983 Котли водогрейни. Типове и основни параметри
ТК-8 21.08.2019 22.11.2019
БДС 15773:1983 Горелки моноблокови. Технически изисквания
ТК-8 21.08.2019 22.11.2019
БДС 16305:1985 Примуси бензинови. Технически изисквания и методи за изпитване
ТК-8 21.08.2019 22.11.2019
БДС 16306:1985 Спиртници самотечни. Технически изисквания и методи за изпитване
ТК-8 21.08.2019 22.11.2019
БДС 16307:1985 Спиртници изпарителни готварски. Технически изисквания
ТК-8 21.08.2019 22.11.2019
БДС 1920:1984 Примуси. Технически изисквания и методи за изпитване
ТК-8 21.08.2019 22.11.2019
БДС 2951:1985 Бойлери с твърдо гориво. Присъединителни размери и технически изисквания
ТК-8 21.08.2019 22.11.2019
БДС 7072:1972 Бойлери с течно гориво (нафта)
ТК-8 21.08.2019 22.11.2019
БДС 8713:1979 Табла електрически за нафтови горелки и топловъздушни апарати
ТК-8 21.08.2019 22.11.2019
БДС 9222:1982 Вентили за бутилки за втечнени въглеводородни газове с вместимост от 5 до 80 dm<(горе)3>
ТК-8 21.08.2019 22.11.2019
БДС 9459:1972 Горелки за течно гориво. Класификация
ТК-8 21.08.2019 22.11.2019
БДС 9475:1972 Изгаряне на течно гориво с горелки. Терминология
ТК-8 21.08.2019 22.11.2019
БДС 11319:1990 Статистическо регулиране на качеството. Контролни карти
ТК-12 16.08.2019 15.11.2019
БДС 15519:1981 Статистическо регулиране на технологичните процеси с използване на контролни карти на кумулативните суми на извадковото средно
ТК-12 16.08.2019 15.11.2019
БДС 15882:1983 Статистическо регулиране на технологични процеси с използване на контролни карти на базата на средна дължина на поредица от извадки
ТК-12 16.08.2019 15.11.2019
БДС 10296:1972 Трупи за шперплат от иглолистни дървесни видове
ТК-33 30.09.2019 30.12.2019
БДС 11271:1973 Дървесина и материали от дървесина. Метод за определяне съпротивлението на изтриване
ТК-33 30.09.2019 30.12.2019
БДС 12142:1974 Дървесина. Дървесни видове за производство на паркет. Код на означенията
ТК-33 30.09.2019 30.12.2019
БДС 12527:1974 Дървесина. Метод за определяне модула на еластичност при опън напречно на дървесните влакна
ТК-33 30.09.2019 30.12.2019
БДС 12795:1987 Мебел училищна. Маси демонстрационни. Функционални размери
ТК-33 30.09.2019 30.12.2019
БДС 12888:1975 Обков строителен и мебелен. Класификация
ТК-33 30.09.2019 30.12.2019
БДС 1295:1972 Бичени дървени материали за корабостроене
ТК-33 30.09.2019 30.12.2019
БДС 13088:1994 Мебел. Метод за определяне адхезията на покрития и якостта на слепване на декоративни хартиени фолиа чрез изтръгване от основата
ТК-33 30.09.2019 30.12.2019
БДС 13163:1975 Обков строителен и мебелен. Терминология
ТК-33 30.09.2019 30.12.2019
БДС 13182:1975 Материали бичени. Таблици за обемите
ТК-33 30.09.2019 30.12.2019
БДС 13270:1976 Дървесина. Метод за определяне якостта на опън по дължина на влакната
ТК-33 30.09.2019 30.12.2019
БДС 13271:1976 Дървесина. Метод за определяне модула на еластичност при опън по дължина на влакната
ТК-33 30.09.2019 30.12.2019
БДС 13370:1976 Обков строителен и мебелен. Методи за изпитване
ТК-33 30.09.2019 30.12.2019
БДС 13455:1976 Блинд за канцеларски мебели
ТК-33 30.09.2019 30.12.2019
БДС 137:1973 Подпори минни от широколистни дървесни видове
ТК-33 30.09.2019 30.12.2019
БДС 138:1972 Материали дървени за главини
ТК-33 30.09.2019 30.12.2019
БДС 139:1972 Материали дървени за спици
ТК-33 30.09.2019 30.12.2019
БДС 14003:1977 Обков мебелен. Механизми за канапе
ТК-33 30.09.2019 30.12.2019
БДС 14030:1977 Обков мебелен. Дръжки. Технически изисквания
ТК-33 30.09.2019 30.12.2019
БДС 14093:1977 Обков строителен и мебелен. Ключове за ключалки със секретен патрон. Основни размери
ТК-33 30.09.2019 30.12.2019
БДС 14155:1977 Плочи за производство на мебели. Терминология
ТК-33 30.09.2019 30.12.2019
БДС 14708:1978 Сгради жилищни. Мебел корпусна неподвижна и вградена. Класификация. Общи технически изисквания
ТК-33 30.09.2019 30.12.2019
БДС 14885:1979 Обков строителен. Леви и десни изделия. Определения
ТК-33 30.09.2019 30.12.2019
БДС 1814:1973 Дърва и дървени въглища. Определяне на влажността
ТК-33 30.09.2019 30.12.2019
БДС 21:1973 Подпори минни от иглолистни дървесни видове
ТК-33 30.09.2019 30.12.2019
БДС 2681:1978 Обков строителен. Брави външни за врати. Основни размери
ТК-33 30.09.2019 30.12.2019
БДС 2685:1977 Обков строителен. Панти пружинни двустранни
ТК-33 30.09.2019 30.12.2019
БДС 9855:1972 Плочи от дървесни частици ламинирани
ТК-33 30.09.2019 30.12.2019
БДС 14408:1984 Радиоелементи електромеханични. Методи за контрол на външния вид, размерите и масата
ТК-47 28.08.2019 22.11.2019
БДС 14409:1984 Радиоелементи електромеханични. Методи за измерване на контактното (съпротивление при ниско (изпитване 2а) и високо ниво на сигнала (изпитване 2b))
ТК-47 28.08.2019 22.11.2019
БДС 14410:1984 Радиоелементи електромеханични. Метод за измерване на нестабилността на контактното съпротивление в динамичен режим
ТК-47 28.08.2019 22.11.2019
БДС 14411:1984 Радиоелементи електромеханични. Метод за изпитване на непрекъснатостта на електрическата верига по корпуса
ТК-47 28.08.2019 22.11.2019
БДС 14412:1984 Радиоелементи електромеханични. Метод за измерване съпротивлението на изолацията
ТК-47 28.08.2019 22.11.2019
БДС 14413:1987 Радиоелементи електромеханични. Метод за проверка на електрическата якост на изолацията
ТК-47 28.08.2019 22.11.2019
БДС 14414:1984 Радиоелементи електромеханични. Метод за изпитване на повърхностни разряди
ТК-47 28.08.2019 22.11.2019
БДС 14415:1983 Радиоелементи електромеханични. Метод за определяне температурата на прегряване
ТК-47 28.08.2019 22.11.2019
БДС 14416:1983 Радиоелементи електромеханични. Метод за определяне зависимостта на токовото натоварване от температурата
ТК-47 28.08.2019 22.11.2019
БДС 14417:1985 Радиоелементи електромеханични. Метод за механични изпитвания за износоустойчивост
ТК-47 28.08.2019 22.11.2019
БДС 14418:1985 Радиоелементи електромеханични. Метод за електрически изпитвания при повишена температура
ТК-47 28.08.2019 22.11.2019
БДС 14419:1987 Радиоелементи електромеханични. Метод за електрически и механични изпитвания на износоустойчивост
ТК-47 28.08.2019 22.11.2019
БДС 14420:1985 Радиоелементи електромеханични. Метод за измерване на усилието на съединяване и разединяване
ТК-47 28.08.2019 22.11.2019
БДС 14421:1989 Радиоелементи електромеханични. Методи за измерване на въртящия момент и силата на превключване
ТК-47 28.08.2019 22.11.2019
БДС 14422:1988 Радиоелементи електромеханични. Методи за проверка на ориентацията на съединителите
ТК-47 28.08.2019 22.11.2019
БДС 14423:1985 Радиоелементи електромеханични. Метод за проверка на пружинността на контактите
ТК-47 28.08.2019 22.11.2019
БДС 14424:1985 Радиоелементи електромеханични. Метод за проверка на контактите на ограничен вход
ТК-47 28.08.2019 22.11.2019
БДС 14425:1988 Радиоелементи електромеханични. Метод за измерване на капацитета (изпитване 22а)
ТК-47 28.08.2019 22.11.2019
БДС 14426:1987 Радиоелементи електромеханични. Метод за проверка на усилието за задържане на пружиниращи контакти
ТК-47 28.08.2019 22.11.2019
БДС 14530:1984 Радиоелементи електромеханични. Методи за изпитване на въздействие на напречно и осово статично натоварване
ТК-47 28.08.2019 22.11.2019
БДС 14531:1984 Радиоелементи електромеханични. Метод за изпитване на статичната якост на лостовете за задвижване
ТК-47 28.08.2019 22.11.2019
БДС 14532:1984 Радиоелементи електромеханични. Метод за изпитване на закрепването на контактите в изолатора
ТК-47 28.08.2019 22.11.2019
БДС 14533:1988 Радиоелементи електромеханични. Метод за изпитване на електрическо претоварване
ТК-47 28.08.2019 22.11.2019
БДС 14534:1986 Радиоелементи електромеханични. Метод за изпитване якостта на закрепване на изолатора в корпуса в осово направление
ТК-47 28.08.2019 22.11.2019
БДС 14535:1985 Радиоелементи електромеханични. Метод за изпитване здравината на закрепване на изолатор в корпуса срещу завъртане
ТК-47 28.08.2019 22.11.2019
БДС 14536:1985 Радиоелементи електромеханични. Метод за измерване усилието на изваждане и поставяне на контактите в изолатора
ТК-47 28.08.2019 22.11.2019
БДС 14537:1988 Радиоелементи електромеханични. Метод за изпитване на ключовото приспособление
ТК-47 28.08.2019 22.11.2019
БДС 14538:1978 Радиоелементи електромеханични. Методи за изпитване. Проверка запазване формата на контактите при присъединяване на проводника с пристягане (изпитване 16g)
ТК-47 28.08.2019 22.11.2019
БДС 14539:1987 Радиоелементи електромеханични. Метод за изпитване якостта на устройството за закрепване на кабела при усукване на кабела
ТК-47 28.08.2019 22.11.2019
БДС 14540:1987 Радиоелементи електромеханични. Метод за изпитване на якостта на устройството за закрепване на кабела при огъване на кабела
ТК-47 28.08.2019 22.11.2019
БДС 14541:1987 Радиоелементи електромеханични. Метод за изпитване якостта на устройството за закрепване на кабела при въртене на кабела
ТК-47 28.08.2019 22.11.2019
БДС 14542:1987 Радиоелементи електромеханични. Метод за изпитване якостта на устройството за закрепване на кабела при опъване на кабела
ТК-47 28.08.2019 22.11.2019
БДС 14544:1978 Радиоелементи електромеханични. Методи за изпитване. Измерване на радиочестотното паралелно затихващо съпротивление (изпитване 22)
ТК-47 28.08.2019 22.11.2019
БДС 10011:1982 Машини ковашко-пресови. Общи технически изисквания
ТК-52 27.08.2019 27.10.2019
БДС 10279:1982 Машини ковашко - пресови. Автомати студеносбиващи. Норми на точност
ТК-52 27.08.2019 27.10.2019
БДС 10404:1972 Машини ковашко-пресови. Автомати листощамповащи многопозиционни. Автомати листощамповани с долно задвижване. Методи за изпитване
ТК-52 27.08.2019 27.10.2019
БДС 10406:1980 Машини ковашко-пресови. Преси студенощамповъчни коляно-лoстови. Норми на точност
ТК-52 27.08.2019 27.10.2019
БДС 10408:1984 Преси механични закрити с двойно действие. Норми на точност
ТК-52 27.08.2019 27.10.2019
БДС 10411:1981 Машини ковашко-пресови. Автомати обрязващи. Норми на точност
ТК-52 27.08.2019 27.10.2019
БДС 10497:1981 Машини ковашко-пресови. Автомати колянови листощамповачни многопозиционни. Норми на точност
ТК-52 27.08.2019 27.10.2019
БДС 11567:1987 Mашини ковашко-пресови. Машини листоогъващи три- и четиривалови
ТК-52 27.08.2019 27.10.2019
БДС 11651:1973 Преси винтови хидромеханични
ТК-52 27.08.2019 27.10.2019
БДС 11968:1987 Машини ковашко-пресови. Машини листоогъващи три- и четиривалови. Методи за изпитване
ТК-52 27.08.2019 27.10.2019
БДС 11969:1974 Машини ковашко-пресови. Ножици гилотинни колянови с наклонен нож. Методи за изпитване
ТК-52 27.08.2019 27.10.2019
БДС 12062:1974 Машини ковашко-пресови. Чукове щамповъчни паровъздушни. Методи за изпитване
ТК-52 27.08.2019 27.10.2019
БДС 12063:1974 Машини ковашко-пресови. Машини резбовалцоващи двуролкови. Методи за изпитване
ТК-52 27.08.2019 27.10.2019
БДС 12064:1974 Машини ковашко-пресови. Автомати студеносбиващи. Методи за изпитване
ТК-52 27.08.2019 27.10.2019
БДС 12065:1974 Машини ковашко-пресови. Преси винтови. Методи за изпитване
ТК-52 27.08.2019 27.10.2019
БДС 12398:1988 Машини ковашко-пресови. Преси хидравлични за изработване на изделия от пластмаси. Норми на точност и методи за контрол
ТК-52 27.08.2019 27.10.2019
БДС 13960:1977 Машини ковашко-пресови. Преси пакетиращи брикетиращи и хидравлични. Типоразмерни редове
ТК-52 27.08.2019 27.10.2019
БДС 13997:1977 Машини ковашко-пресови. Машини ковашки. Типоразмерни редове
ТК-52 27.08.2019 27.10.2019
БДС 13998:1989 Машини ковашко-пресови. Чукове. Редове по главния параметър
ТК-52 27.08.2019 27.10.2019
БДС 13999:1990 Машини ковашко - пресови. Ножици. Редове по основните параметри
ТК-52 27.08.2019 27.10.2019
БДС 14021:1985 Машини ковашко-пресови. Преси винтови. Редове на номинална сила
ТК-52 27.08.2019 27.10.2019
БДС 14027:1989 Машини ковашко-пресови. Преси колянови и коляново-лостови. Редове по главните параметри
ТК-52 27.08.2019 27.10.2019
БДС 14028:1980 Машини ковашко-пресови. Автомати и полуавтомати. Редове по главните параметри
ТК-52 27.08.2019 27.10.2019
БДС 14029:1977 Машини ковашко-пресови. Термини, определения и класификация
ТК-52 27.08.2019 27.10.2019
БДС 14033:1980 Машини ковашко-пресови. Преси хидравлични. Редове по главния параметър
ТК-52 27.08.2019 27.10.2019
БДС 14230:1980 Машини ковашко-пресови. Машини огъващи. Редове по главните параметри
ТК-52 27.08.2019 27.10.2019
БДС 15200:1986 Охрана на труда. Машини ковашко-пресови. Общи изисквания по безопасност към конструкциите
ТК-52 27.08.2019 27.10.2019
БДС 16151:1985 Машини листоогъващи три- и четиривалови. Норми на точност
ТК-52 27.08.2019 27.10.2019
БДС 16324:1985 Преси винтови. Норми на точност
ТК-52 27.08.2019 27.10.2019
БДС 496:1986 Накрайници кабелни медни щанцовани
ТК-54 17.09.2019 10.12.2019
БДС 497:1969 Клеми съединителни прави за електрически проводници
ТК-54 17.09.2019 10.12.2019
БДС 498:1969 Клеми съединителни Т-образни за електрически проводници
ТК-54 17.09.2019 10.12.2019
БДС 4980:1975 Лампи неонови 100 - 500 V. Индикатори на напрежение
ТК-54 17.09.2019 10.12.2019
БДС 499:1969 Конуси и гайки за концентрични клеми
ТК-54 17.09.2019 10.12.2019
БДС 500:1969 Клеми концентрични крайни с вътрешна резба
ТК-54 17.09.2019 10.12.2019
БДС 501:1969 Клеми концентрични прави. Класификация, размери
ТК-54 17.09.2019 10.12.2019
БДС 502:1969 Клеми концентрични с ухо. Класификация. Размери
ТК-54 17.09.2019 10.12.2019
БДС 503:1969 Клеми концентрични Т-образни. Класификация. Размери
ТК-54 17.09.2019 10.12.2019
БДС 504:1969 Клеми концентрични подпорни. Класификация. Размери
ТК-54 17.09.2019 10.12.2019
БДС 5146:1971 Тела светлинно-сигнални за моторни превозни средства
ТК-54 17.09.2019 10.12.2019
БДС 5264:1976 Лампи електрически за железопътни транспортни средства
ТК-54 17.09.2019 10.12.2019
БДС 5478:1986 Лампи електрически миниатюрни
ТК-54 17.09.2019 10.12.2019
БДС 6061:1986 Лампи електрически. Класификация
ТК-54 17.09.2019 10.12.2019
БДС 6960:1976 Звънци електрически корабни
ТК-54 17.09.2019 10.12.2019
БДС 7025:1968 Устройства сигнални светлинни за промишлени цели (светофари). Класификация, означения и размери
ТК-54 17.09.2019 10.12.2019
БДС 7165:1973 Лампи електрически с нажежаема спирала в тропическо изпълнение
ТК-54 17.09.2019 10.12.2019
БДС 7456:1986 Лампи електрически нажежаеми за инфрачервено изпълнение
ТК-54 17.09.2019 10.12.2019
БДС 7561:1986 Разсейватели и защитни стъкла за осветители. Присъединителни размери
ТК-54 17.09.2019 10.12.2019
БДС 7859:1975 Клеми токови биметални
ТК-54 17.09.2019 10.12.2019
БДС 7889:1987 Лампи електрически нажежаеми с цилиндрична колба
ТК-54 17.09.2019 10.12.2019
БДС 7897:1970 Лампи електрически приемно-усилвателни. Балони и цокли. Основни размери
ТК-54 17.09.2019 10.12.2019
БДС 7918:1970 Лампи електронни приемно-усилвателни. Изпитване на виброустойчивост при зададена честота
ТК-54 17.09.2019 10.12.2019
БДС 8301:1970 Елементи за закрепване на проводници, кабели и тръби. Колани свързващи тип КС. Размери
ТК-54 17.09.2019 10.12.2019
БДС 8302:1970 Елементи за закрепване на проводници, кабели и тръби. Колани с гребен тип КГ. Размери
ТК-54 17.09.2019 10.12.2019
БДС 8304:1970 Елементи за закрепване на проводници, кабели и тръби. Скоби за окачване на кабели и тръби тип СЗКО. Размери
ТК-54 17.09.2019 10.12.2019
БДС 8305:1970 Елементи за закрепване на проводници, кабели и тръби. Скоби многокабелни за индиректно закрепване тип СИЗМ. Размери
ТК-54 17.09.2019 10.12.2019
БДС 8346:1974 Тела осветителни за ж.п. вагони
ТК-54 17.09.2019 10.12.2019
БДС 8503:1980 Резистори донастройващи слоести композиционни
ТК-54 17.09.2019 10.12.2019
БДС 9169:1982 Резонатори кварцови херметизирани
ТК-54 17.09.2019 10.12.2019
БДС 9240:1971 Инструменти спомагателни за протяжни машини. Типоразмери
ТК-54 17.09.2019 10.12.2019
БДС 9833:1972 Фар светофaрен
ТК-54 17.09.2019 10.12.2019
БДС 9973:1976 Тела осветителни за вътрешно осветление и вътрешна светлинна сигнализация на транспортни средства
ТК-54 17.09.2019 10.12.2019
БДС 14776:1987 Охрана на труда. Работни места в производствени помещения. Санитарно-хигиенни норми за температура, относителна влажност, скорост на въздуха и топлинно облъчване
ТК-59 16.08.2019 15.11.2019
БДС 14876:1979 Система "човек-машина". Кресла за човека оператор. Общи ергономични изисквания
ТК-59 16.08.2019 15.11.2019
БДС 14903:1979 Система "човек-машина". Кодиране на зрителна информация. Общи ергономични изисквания
ТК-59 16.08.2019 15.11.2019
БДС 15263:1981 Единна система по ергономия. Работно място при извършване на работа седнал. Общи ергономични изисквания
ТК-59 16.08.2019 15.11.2019
БДС 10032:1972 Оборудване химическо и нефтопреработващо. Сушилни валцови атмосферни с непрекъснато действие. Технически изисквания
ТК-60 28.08.2019 09.12.2019
БДС 10062:1972 Апаратура и оборудване за промишлени и геофизични изследвания. Кожуси на сондажни уреди. Присъединителни размери на главите
ТК-60 28.08.2019 09.12.2019
БДС 10063:1972 Апаратура и оборудване за промишлени и геофизични изследвания. Глави за зондове. Типове, основни параметри и размери
ТК-60 28.08.2019 09.12.2019
БДС 10149:1972 Апаратура и обзавеждане за газонефтени геофизически изследвания. Кабелни накрайници. Типове основни параметри и размери
ТК-60 28.08.2019 09.12.2019
БДС 10175:1972 Уредби геологопроучвателни сондажни. Помпи сондажни. Основни параметри
ТК-60 28.08.2019 09.12.2019
БДС 10394:1972 Оборудване нефтогазодобивно за спуско-подемни операции и въртоци. Основни параметри и присъединителни размери
ТК-60 28.08.2019 09.12.2019
БДС 7075:1968 Елементи филтриращи керамични цилиндрични за химически съдове и апарати. Основни размери
ТК-60 28.08.2019 09.12.2019
БДС 9503:1972 Оборудване нефтогазодобивно. Помпи дълбочинни нефтени щангови. Основни параметри
ТК-60 28.08.2019 09.12.2019
БДС 9504:1972 Оборудване нефтогазодобивно. Глави колонни и арматура фонтанна. Основни параметри
ТК-60 28.08.2019 09.12.2019
БДС 9505:1972 Оборудване нефтогазодобивно. Агрегати помпени. Основни параметри
ТК-60 28.08.2019 09.12.2019
БДС 9506:1972 Оборудване нефтогазодобивно. Съоръжения за усвояване и за извършване на текущ и капитален ремонт на нефтени и газови кладенци. Основни параметри
ТК-60 28.08.2019 09.12.2019
БДС 9507:1972 Оборудване нефтогазодобивно. Предпазители. Основни параметри
ТК-60 28.08.2019 09.12.2019
БДС 9508:1972 Оборудване нефтогазодобивно. Съоръжения за геофизическо и структурно-проучвателно сондиране. Основни параметри
ТК-60 28.08.2019 09.12.2019
БДС 9509:1972 Оборудване нефтогазодобивно. Елеватори и спайдери. Основни параметри
ТК-60 28.08.2019 09.12.2019
БДС 9510:1972 Оборудване нефтогазодобивно. Помпи сондажни. Основни параметри
ТК-60 28.08.2019 09.12.2019
БДС 9511:1972 Оборудване нефтогазодобивно. Съоръжения за експлоатационно и дълбоко проучване при сондирането. Основни параметри
ТК-60 28.08.2019 09.12.2019
БДС 9512:1972 Оборудване нефтогазодобивно. Глави промивни. Основни параметри
ТК-60 28.08.2019 09.12.2019
БДС 9549:1972 Оборудване нефтогазодобивно. Блокове неподвижни и подвижни. Куки. Основни параметри
ТК-60 28.08.2019 09.12.2019
БДС 9550:1972 Оборудване нефтогазодобивно. Халки (щропи). Основни параметри
ТК-60 28.08.2019 09.12.2019
БДС 9878:1972 Оборудване нефтогазодобивно. Съоръжения сондажни комплексни за експлоатационно и дълбокопроучвателно сондиране. Основни параметри и технически изисквания
ТК-60 28.08.2019 09.12.2019
БДС 9879:1972 Уреди за хидрогеоложки изследвания в сондажите. Основни параметри и технически изисквания
ТК-60 28.08.2019 09.12.2019
БДС 10161:1972 Ядрено уредостроене. Детектори на йонизиращи излъчвания. Камери йонизационни
ТК-71 18.09.2019 10.12.2019
БДС 10162:1972 Ядрено уредостроене. Детектори на йонизиращи излъчвания. Камери йонизационни за радиоизотопни уреди. Типове и основни размери
ТК-71 18.09.2019 10.12.2019
БДС 10163:1972 Ядрено уредостроене. Детектори на йонизиращи излъчвания. Камери йонизационни за реакторна техника. Типове. Основни параметри и размери
ТК-71 18.09.2019 10.12.2019
БДС 10164:1972 Ядрено уредостроене. Детектори на йонизиращи излъчвания. Класификация
ТК-71 18.09.2019 10.12.2019
БДС 10165:1972 Ядрено уредостроене. Детектори на йонизиращи излъчвания полупроводникови с електроннодупчест преход, силициеви спектрометрични. Технически изисквания
ТК-71 18.09.2019 10.12.2019
БДС 10166:1972 Уреди радиометрични руднични. Типове и основни размери
ТК-71 18.09.2019 10.12.2019
БДС 10191:1972 Ядрено уредостроене. Уреди за регистриране и измерване на радиоактивното замърсяване на повърхностите. Общи технически изисквания и методи за изпитване
ТК-71 18.09.2019 10.12.2019
БДС 10473:1972 Комплекти опаковъчни от тип В за транспортиране на радиоактивни вещества. Методи за изпитване
ТК-71 18.09.2019 10.12.2019
БДС 10474:1972 Комплекти опаковъчни от тип А за транспортиране на радиоактивни вещества. Методи за изпитване
ТК-71 18.09.2019 10.12.2019
БДС 11905:1974 Ядрено уредостроене. Усилватели спектрометрични линейни полупроводникови детектори. Основни параметри и методи за измерването им
ТК-71 18.09.2019 10.12.2019
БДС 12.4.123:1985 Охрана на труда. Средства за колективна защита от инфрачервена радиация. Класификация. Общи изисквания
ТК-71 18.09.2019 10.12.2019
БДС 12330:1974 Уреди ядрени. Класификация
ТК-71 18.09.2019 10.12.2019
БДС 12837:1975 Радиационно-защитна техника. Прозорци наблюдателни защитни правоъгълни
ТК-71 18.09.2019 10.12.2019
БДС 13805:1976 Ядрено уредостроене. Детектори на йонизиращи излъчвания полупроводникови с електроннодупчест преход спектрометрични. Технически изисквания
ТК-71 18.09.2019 10.12.2019
БДС 14319:1979 Изделия на радиационно-защитната техника. Блокове защитни оловни плътни. Технически изисквания
ТК-71 18.09.2019 10.12.2019
БДС 14328:1977 Изделия на радиационно-защитната техника. Блокове защитни оловни люкови и със сферичен шарнир. Технически изисквания
ТК-71 18.09.2019 10.12.2019
БДС 14603:1978 Символ за радиационна опасност. Форма и размери
ТК-71 18.09.2019 10.12.2019
БДС 15448:1982 Манипулатори за дистанционна работа с радиоактивни вещества. Редове на товароносимостите
ТК-71 18.09.2019 10.12.2019
БДС 15711:1983 Уредби радиационно-технологични с ускорители на електрони. Общи технически изисквания
ТК-71 18.09.2019 10.12.2019
БДС 15743:1983 Боксове защитни и шкафове радиохимически вентилационно-смукателни. Общи технически изисквания
ТК-71 18.09.2019 10.12.2019
БДС 16450:1986 Детектори йонизационни газоразрядни
ТК-71 18.09.2019 10.12.2019
БДС 16763:1988 Апаратура за радиоактивен каротаж. Класификация, основни параметри и общи технически изисквания
ТК-71 18.09.2019 10.12.2019
БДС 16829:1988 Апаратура за контрол на състоянието на обвивките на топлоотделящите елементи в ядрените реактори. Общи технически изисквания и методи за изпитване
ТК-71 18.09.2019 10.12.2019
БДС 17072:1989 Радиометри за обемна активност на нуклиди в течности. Общи технически изисквания
ТК-71 18.09.2019 10.12.2019
БДС 17073:1989 Радиометри за замърсени повърхности с радиоактивни алфа-бета нуклиди. Класификация, общи технически изисквания и методи за изпитване
ТК-71 18.09.2019 10.12.2019
БДС 17102:1990 Апаратура за контрол на радиационната безопасност на атомни станции. Общи технически изисквания
ТК-71 18.09.2019 10.12.2019
БДС 17103:1990 Уредби за почистване с ултразвук. Общи технически изисквания
ТК-71 18.09.2019 10.12.2019
БДС 10184:1979 Обков строителен. Брави външни допълнителни със секретен патрон за врати. Типове и основни размери
ТК-96 30.09.2019 30.12.2019
БДС 11730:1974 Врати за гаражи за леки коли в жилищни и обществени сгради
ТК-96 30.09.2019 30.12.2019
БДС 12300:1985 Врати от дървесина външни входни за жилищни и обществени сгради
ТК-96 30.09.2019 30.12.2019
БДС 1890:1979 Врати и прозорци дървени. Технически изисквания
ТК-96 30.09.2019 30.12.2019