Полезнa информация

Обществено допитване

Назад

Национални стандарти за периодичен преглед (90.20)

Съгласно Правилата за работа по националната стандартизация, БИС обявява обществено допитване за периодичен преглед национални стандарти на всеки 5 години с цел да се гарантира актуалността на действащите стандарти.
Мнение относно бъдещето на стандартите може да бъде изразено от всеки заинтересован на адреса секретаря на БИС/ТК* в посочения краен срок за мнение, като се избере някоя от следните възможности:

  • потвърждаване действието на стандарта за следващите 5 години;
  • преработване на стандарта (мотиви);
  • отмяна на стандарта (мотиви).

*Информация за контакт със секретаря на съответния БИС/ТК може да се намери на интернет страницата на БИС: www.bds-bg.org/bg/tc/index.php.


Номер на стандарта Заглавие БИС/ТК/ПС Начална дата Крайна дата
БДС 11319:1990 Статистическо регулиране на качеството. Контролни карти
ТК-12 16.08.2019 15.11.2019
БДС 15519:1981 Статистическо регулиране на технологичните процеси с използване на контролни карти на кумулативните суми на извадковото средно
ТК-12 16.08.2019 15.11.2019
БДС 15882:1983 Статистическо регулиране на технологични процеси с използване на контролни карти на базата на средна дължина на поредица от извадки
ТК-12 16.08.2019 15.11.2019
БДС 14776:1987 Охрана на труда. Работни места в производствени помещения. Санитарно-хигиенни норми за температура, относителна влажност, скорост на въздуха и топлинно облъчване
ТК-59 16.08.2019 15.11.2019
БДС 14876:1979 Система "човек-машина". Кресла за човека оператор. Общи ергономични изисквания
ТК-59 16.08.2019 15.11.2019
БДС 14903:1979 Система "човек-машина". Кодиране на зрителна информация. Общи ергономични изисквания
ТК-59 16.08.2019 15.11.2019
БДС 15263:1981 Единна система по ергономия. Работно място при извършване на работа седнал. Общи ергономични изисквания
ТК-59 16.08.2019 15.11.2019
БДС 10064:1986 Съединения за тръбопроводи. Технически изисквания. Методи за изпитване
ТК-104 17.07.2019 20.09.2019
БДС 15567:1982 Съединения тръбопроводни резбови. Присъединителни размери
ТК-104 17.07.2019 20.09.2019
БДС 15569:1982 Съединения тръбопроводни резбови. Условни отвори
ТК-104 17.07.2019 20.09.2019
БДС 15957:1984 Съединения тръбопроводни резбови. Контрагайки. Конструкция и основни размери
ТК-104 17.07.2019 20.09.2019
БДС 16133:1985 Съединения тръбопроводни резбови. Щуцери прави за запояване. Основни размери
ТК-104 17.07.2019 20.09.2019
БДС 16134:1985 Съединения тръбопроводни резбови. Щуцери крайни. Основни размери
ТК-104 17.07.2019 20.09.2019
БДС 16135:1985 Съединения тръбопроводни резбови. Щуцери междинни и за преграда. Основни размери
ТК-104 17.07.2019 20.09.2019
БДС 16136:1985 Съединения тръбопроводни резбови. Щуцери прави за заварка. Основни размери
ТК-104 17.07.2019 20.09.2019
БДС 16219:1985 Съединения тръбопроводни резбови. Допуски на формата и разположението на повърхнините
ТК-104 17.07.2019 20.09.2019
БДС 16229:1985 Съединения за тръбопроводна арматура. Присъединителни резби
ТК-104 17.07.2019 20.09.2019
БДС 16687:1987 Съединения тръбопроводни резбови. Тройници междинни с кран за врязващ пръстен. Конструкция и основни размери
ТК-104 17.07.2019 20.09.2019
БДС 16804:1988 Съединения тръбопроводни резбови. Колена с край за врязващ пръстен (коляно P). Конструкция и основни размери
ТК-104 17.07.2019 20.09.2019
БДС 16898:1988 Съединения тръбопроводни резбови. Колена междинни. Конструкция и основни размери
ТК-104 17.07.2019 20.09.2019
БДС 16899:1988 Съединения тръбопроводни резбови. Колена междинни. Конструкция и основни размери
ТК-104 17.07.2019 20.09.2019
БДС 16914:1988 Съединения тръбопроводни резбови. Щуцери междинни редуциращи. Конструкция и основни размери
ТК-104 17.07.2019 20.09.2019
БДС 16915:1988 Съединения тръбопроводни резбови. Щуцери крайни редуциращи. Конструкция и основни размери
ТК-104 17.07.2019 20.09.2019
БДС 3610:1982 Съединения тръбопроводни резбови. Щуцери завъртващи. Основни размери
ТК-104 17.07.2019 20.09.2019
БДС 6168:1966 Съединения за тръбопроводи. Втулки сферични. Основни размери
ТК-104 17.07.2019 20.09.2019
БДС 6174:1966 Съединения за тръбопроводи. Втулки уплътнителни цилиндрични. Основни размери
ТК-104 17.07.2019 20.09.2019
БДС 6189:1966 Съединения за тръбопроводи. Пръстени уплътняващи от пластмаси за тръби. Основни размери
ТК-104 17.07.2019 20.09.2019
БДС 6190:1966 Съединения за тръбопроводи. Пръстени уплътнителни. Размери
ТК-104 17.07.2019 20.09.2019
БДС 6212:1982 Съединения тръбопроводни резбови. Краища на щуцери за гайки холендрови. Основни размери
ТК-104 17.07.2019 20.09.2019
БДС 6213:1966 Съединения за тръбопроводи. Пръстени притискащи. Основни размери
ТК-104 17.07.2019 20.09.2019
БДС 6219:1982 Съединения тръбопроводни резбови. Нипели сферични. Основни размери
ТК-104 17.07.2019 20.09.2019
БДС 6220:1966 Съединения за тръбопроводи. Нипел сферичен за гъвкави маркучи. Присъединителни размери
ТК-104 17.07.2019 20.09.2019
БДС 6238:1982 Съединения тръбопроводни резбови. Пръстен врязващ. Основни размери
ТК-104 17.07.2019 20.09.2019
БДС 7838:1982 Съединения тръбопроводни резбови. Гайки холендрови. Основни размери
ТК-104 17.07.2019 20.09.2019
БДС 8019:1976 Съединения резбови за тръбопроводи
ТК-104 17.07.2019 20.09.2019
БДС 8031:1970 Съединения ъглови за тръбопроводи. Контрагайки. Размери
ТК-104 17.07.2019 20.09.2019
БДС 8032:1982 Съединения тръбопроводни резбови. Краища на щуцери за завинтване и отвори за тях чрез плоски уплътнителни пръстени. Основни размери
ТК-104 17.07.2019 20.09.2019
БДС 9885:1987 Съединения тръбопроводни резбови. Пръстени уплътнителни. Размери
ТК-104 17.07.2019 20.09.2019
БДС 12573:1975 Ножове стъргателни проходни огънати с пластини от бързорежеща стомана. Основни размери
ТК-0/ПС-12 22.05.2019 26.08.2019
БДС 12574:1975 Ножове стъргателни от бързорежеща стомана. Класификация
ТК-0/ПС-12 22.05.2019 26.08.2019
БДС 12611:1975 Ножове стругарски от бързорежеща стомана. Класификация
ТК-0/ПС-12 22.05.2019 26.08.2019
БДС 12612:1975 Ножове стъргателни подрезни челни огънати от бързорежеща стомана. Основни размери
ТК-0/ПС-12 22.05.2019 26.08.2019
БДС 12613:1975 Ножове стъргателни отрезни-прорезни огънати от бързорежеща стомана. Основни размери
ТК-0/ПС-12 22.05.2019 26.08.2019
БДС 12614:1975 Ножове стъргателни широки огънати от бързорежеща стомана. Основни размери
ТК-0/ПС-12 22.05.2019 26.08.2019
БДС 12714:1975 Ножове стругарски от бързорежеща стомана за разстъргване на канали. Основни размери
ТК-0/ПС-12 22.05.2019 26.08.2019
БДС 1298:1971 Ножове металорежещи. Основни термини и геометрия
ТК-0/ПС-12 22.05.2019 26.08.2019
БДС 14224:1977 Ножове от бързорежеща стомана. Технически изисквания
ТК-0/ПС-12 22.05.2019 26.08.2019
БДС 14325:1977 Ножове стругарски проходни извити с твърдосплавни пластини. Основни размери
ТК-0/ПС-12 22.05.2019 26.08.2019
БДС 14326:1977 Ножове стругарски прорезни с твърдосплавни пластини. Основни размери
ТК-0/ПС-12 22.05.2019 26.08.2019
БДС 14640:1978 Ножове хобелови с твърдосплавни пластини
ТК-0/ПС-12 22.05.2019 26.08.2019
БДС 14646:1978 Ножове стругарски с твърдосплавни пластини за нарязване на трапецовидна резба
ТК-0/ПС-12 22.05.2019 26.08.2019
БДС 15153:1980 Ножове разстъргващи проходни упорни от бързорежеща стомана с кръгло сечение на държача
ТК-0/ПС-12 22.05.2019 26.08.2019
БДС 15154:1980 Ножове разстъргващи проходни с главен установъчен ъгъл 60 градуса от бързорежеща стомана с кръгло сечение на държача. Основни размери
ТК-0/ПС-12 22.05.2019 26.08.2019
БДС 15155:1980 Ножове стругарски револверни приходни прави с главен установъчен ъгъл 60 градуса от бързорежеща стомана с квадратно сечение на държача. Основни размери
ТК-0/ПС-12 22.05.2019 26.08.2019
БДС 15156:1980 Ножове стругарски револверни проходни упорни от бързорежеща стомана с квадратно сечение на държача. Основни размери
ТК-0/ПС-12 22.05.2019 26.08.2019
БДС 15157:1980 Ножове стругарски револверни ъглови от бързорежеща стомана с квадратно сечение на държача. Основни размери
ТК-0/ПС-12 22.05.2019 26.08.2019
БДС 15158:1980 Ножове стругарски револверни чистови от бързорежеща стомана с квадратно сечение на държача. Основни размери
ТК-0/ПС-12 22.05.2019 26.08.2019
БДС 15176:1980 Ножове стругарски револверни проходни прави с главен установъчен ъгъл 15 градуса от бързорежеща стомана с квадратно сечение на държача. Основни размери
ТК-0/ПС-12 22.05.2019 26.08.2019
БДС 15177:1980 Ножове стругарски револверни разстъргващи широки от бързорежеща стомана с квадратно сечение на държача. Основни размери
ТК-0/ПС-12 22.05.2019 26.08.2019
БДС 15178:1980 Ножове разстъргващи проходни с главен установъчен ъгъл 75 градуса от бързорежеща стомана с кръгло сечение на държача. Основни размери
ТК-0/ПС-12 22.05.2019 26.08.2019
БДС 15179:1980 Ножове стругарски револверни проходни прави с главен установъчен ъгъл 75 градуса от бързорежеща стомана с квадратно сечение на държача. Основни размери
ТК-0/ПС-12 22.05.2019 26.08.2019
БДС 15180:1980 Ножове разстъргващи проходни с главен установъчен ъгъл 45 градуса от бързорежеща стомана с кръгло сечение на държача. Основни размери
ТК-0/ПС-12 22.05.2019 26.08.2019
БДС 15799:1983 Уреди електронни измерителни. Общи изисквания към опаковката, маркировката, транспортирането, съхранението и методите за изпитване
ТК-0/ПС-18 20.05.2019 30.08.2019
БДС 15881:1984 Излъчватели полупроводникови. Методи за измерване на основните параметри
ТК-0/ПС-18 20.05.2019 30.08.2019
БДС 16202:1985 Генератори и уреди високочестотни промишлени и диелектрично нагрявани
ТК-0/ПС-18 20.05.2019 30.08.2019
БДС 16250:1985 Уреди електровакууми. Термини и определения
ТК-0/ПС-18 20.05.2019 30.08.2019
БДС 16259:1985 Схеми интегрални - запомнящи устройства. Термини, определения и буквени означения на електрическите параметри
ТК-0/ПС-18 20.05.2019 30.08.2019
БДС 16280:1985 Схеми интегрални микропроцесорни. Определения и буквени означения на електрическите параметри
ТК-0/ПС-18 20.05.2019 30.08.2019
БДС 4984:1984 Платки печатни. Стъпки на мрежата
ТК-0/ПС-18 20.05.2019 30.08.2019
БДС 5347:1985 Генератори лампови промишлени за електротермия
ТК-0/ПС-18 20.05.2019 30.08.2019
БДС 5873:1984 Генератори ултразвукови промишлени
ТК-0/ПС-18 20.05.2019 30.08.2019
БДС 6427:1982 Елементи полупроводникови. Транзистори биполярни. Термини, определения и буквени означения на параметрите
ТК-0/ПС-18 20.05.2019 30.08.2019
БДС 6428:1989 Елементи полупроводникови. Основни термини и определения
ТК-0/ПС-18 20.05.2019 30.08.2019
БДС 6704:1984 Транзистори. Методи за измерване на обратен колекторен ток, обратен емитерен ток и обратен ток колектор - емитер
ТК-0/ПС-18 23.05.2019 30.08.2019
БДС 6707:1974 Транзистори. Метод за измерване съпротивлението на базата
ТК-0/ПС-18 23.05.2019 30.08.2019
БДС 6709:1974 Транзистори. Метод за измерване на пълната изходна проводимост в схема с общ емитер
ТК-0/ПС-18 23.05.2019 30.08.2019
БДС 6710:1982 Диоди полупроводникови. Методи за измерване на електрическите параметри
ТК-0/ПС-18 23.05.2019 30.08.2019
БДС 6720:1984 Транзистори. Метод за измерване на капацитетите на колекторния и емитерния преход
ТК-0/ПС-18 23.05.2019 30.08.2019
БДС 6950:1974 Транзистори. Метод за измерване на пълната входна проводимост при накъсо затворен изход в схема с обща база
ТК-0/ПС-18 23.05.2019 30.08.2019
БДС 6962:1990 Транзистори биполярни. Методи за измерване на J параметрите в диапазона на високите честоти
ТК-0/ПС-18 23.05.2019 30.08.2019
БДС 6980:1968 Диоди полупроводникови. Метод за измерване на диференциалното съпротивление в права посока
ТК-0/ПС-18 23.05.2019 30.08.2019
БДС 7023:1968 Диоди полупроводникови. Метод за измерване на диференциалното съпротивление в обратна посока
ТК-0/ПС-18 23.05.2019 30.08.2019
БДС 7034:1968 Диоди полупроводникови. Метод за измерване коефициента на изправяне
ТК-0/ПС-18 23.05.2019 30.08.2019
БДС 7101:1983 Диоди импулсни полупроводникови. Методи за измерване на електрическите параметри
ТК-0/ПС-18 23.05.2019 30.08.2019
БДС 7190:1968 Транзистори. Методи за измерване активната съставка на пълното входно съпротивление при накъсо затворен изход
ТК-0/ПС-18 23.05.2019 30.08.2019
БДС 7191:1986 Транзистори. Методи за измерване на изходния капацитет в схема с обща база
ТК-0/ПС-18 23.05.2019 30.08.2019
БДС 7229:1968 Транзистори. Метод за измерване напрежението на привиден пробив
ТК-0/ПС-18 23.05.2019 30.08.2019
БДС 7260:1974 Транзистори. Метод за измерване на пълното входно съпротивление
ТК-0/ПС-18 23.05.2019 30.08.2019
БДС 7310:1969 Транзистори. Измерване на статичното входно съпротивление
ТК-0/ПС-18 23.05.2019 30.08.2019
БДС 7337:1975 Уреди полупроводникови. Тиристори. Метод за измерване тока на удържане
ТК-0/ПС-18 23.05.2019 30.08.2019
БДС 7351:1969 Транзистори. Измерване коефициента на обратна връзка по напрежение
ТК-0/ПС-18 23.05.2019 30.08.2019
БДС 7559:1974 Уреди полупроводникови. Диоди. Метод за измерване на топлинното съпротивление
ТК-0/ПС-18 23.05.2019 30.08.2019
БДС 7560:1969 Транзистори. Измерване на максималното съпротивление между базата и емитера
ТК-0/ПС-18 23.05.2019 30.08.2019
БДС 7569:1984 Транзистори. Метод за измерване на време-константата на обратна връзка
ТК-0/ПС-18 23.05.2019 30.08.2019
БДС 7654:1974 Уреди полупроводникови. Транзистори. Методи за измерване на статичната стръмност на преходната характеристика
ТК-0/ПС-18 23.05.2019 30.08.2019
БДС 7942:1970 Лампи електронни приемно-усилвателни. Измерване еквивалентното съпротивление на шумовете
ТК-0/ПС-18 23.05.2019 30.08.2019
БДС 7943:1970 Лампи електронни приемно-усилвателни. Измерване на микрофонния ефект при удар
ТК-0/ПС-18 23.05.2019 30.08.2019
БДС 7944:1977 Резистори постоянни жични емайлирани
ТК-0/ПС-18 23.05.2019 30.08.2019
БДС 8285:1970 Транзистори. Метод за измерване модула на пълната проводимост на право предаване
ТК-0/ПС-18 23.05.2019 30.08.2019
БДС 9221:1985 Транзистори. Метод за измерване на модула на коефициента на предаване по ток в схема с общ емитер и честота на подаване по ток
ТК-0/ПС-18 23.05.2019 30.08.2019
БДС 9831:1987 Елементи полупроводникови за устройства с широко приложение. Общи технически изисквания. Методи за изпитване и правила за приемане
ТК-0/ПС-18 23.05.2019 30.08.2019
БДС 9835:1984 Транзистори. Метод за измерване на коефициента на шума
ТК-0/ПС-18 23.05.2019 30.08.2019
БДС 9836:1985 Транзистори. Методи за измерване на топлинните съпротивления
ТК-0/ПС-18 23.05.2019 30.08.2019
БДС 9837:1984 Елементи полупроводникови. Транзистори. Методи за измерване на пробивните напрежения
ТК-0/ПС-18 23.05.2019 30.08.2019
БДС 14545:1978 Кондензатори донастройващи и променливи. Методи за механични изпитвания. Изпитване на износоустойчивост. Въртене на ротора и ъгъла на завъртане на ротора
ТК-0/ПС-20 20.05.2019 30.08.2019
БДС 14822:1983 Резистори постоянни жични защитени в тръбичка
ТК-0/ПС-20 20.05.2019 30.08.2019
БДС 15275:1981 Кондензатори електрически. Методи за измерване на електрическите параметри. Общи изисквания
ТК-0/ПС-20 20.05.2019 30.08.2019
БДС 15709:1983 Резистори постоянни. Методи за измерване на нивото на шума
ТК-0/ПС-20 20.05.2019 30.08.2019
БДС 15874:1984 Кондензатори. Методи за измерване тока на утечка
ТК-0/ПС-20 20.05.2019 30.08.2019
БДС 16125:1985 Резистори променливи. Метод за проверка ъгъла на въртене на подвижната система и ъгъл за включване на ключа
ТК-0/ПС-20 20.05.2019 30.08.2019
БДС 16173:1985 Резистори променливи. Метод за проверка на износоустойчивостта на резистора и ключа на резистора
ТК-0/ПС-20 20.05.2019 30.08.2019
БДС 16177:1985 Резистори променливи. Методи за измерване на минималното съпротивление
ТК-0/ПС-20 20.05.2019 30.08.2019
БДС 16178:1985 Резистори променливи. Метод за проверка на функционалната характеристика на изменение на съпротивлението
ТК-0/ПС-20 20.05.2019 30.08.2019
БДС 16179:1985 Резистори променливи. Метод за проверка разбаланса на съпротивлението на многоелементни резистори
ТК-0/ПС-20 20.05.2019 30.08.2019
БДС 16180:1985 Резистори променливи. Методи за измерване на въртящия момент и преместването на подвижната система и на момента на включване на ключа
ТК-0/ПС-20 20.05.2019 30.08.2019
БДС 16395:1986 Резистори променливи. Метод за проверка якостта на застопоряване на подвижната система
ТК-0/ПС-20 20.05.2019 30.08.2019
БДС 16396:1986 Резистори променливи. Методи за проверка якостта на ограничителите
ТК-0/ПС-20 20.05.2019 30.08.2019
БДС 16427:1986 Кондензатори. Методи за изпитване устойчивостта на пренапрежение
ТК-0/ПС-20 20.05.2019 30.08.2019
БДС 16430:1986 Резистори. Метод за изпитване на импулсно натоварване
ТК-0/ПС-20 20.05.2019 30.08.2019
БДС 16544:1986 Кондензатори самовъзстановяващи се за повишаване коефициента на мощността
ТК-0/ПС-20 20.05.2019 30.08.2019
БДС 16973:1988 Резистори променливи. Метод за измерване преходното съпротивление на подвижния контакт
ТК-0/ПС-20 20.05.2019 30.08.2019
БДС 16974:1988 Резистори променливи. Метод за проверка на механичната якост на вала за управление
ТК-0/ПС-20 20.05.2019 30.08.2019
БДС 16975:1988 Резистори. Метод за измерване нелинейността на съпротивлението
ТК-0/ПС-20 20.05.2019 30.08.2019
БДС 17013:1989 Кондензатори с постоянен капацитет. Метод за определяне на температурната зависимост на капацитета
ТК-0/ПС-20 20.05.2019 30.08.2019
БДС 17014:1989 Кондензатори с постоянен капацитет. Метод за измерване на пълното съпротивление
ТК-0/ПС-20 20.05.2019 30.08.2019
БДС 17015:1989 Кондензатори с постоянен капацитет. Метод за изпитване на заряд-разряд
ТК-0/ПС-20 20.05.2019 30.08.2019
БДС 17083:1989 Кондензатори оксидноелектролитни алуминиеви с постоянен капацитет. Методи за изпитване на взривоустойчивост
ТК-0/ПС-20 20.05.2019 30.08.2019
БДС 17260:1992 Кондензатори постоянни метализирани полиетилентерефталатни
ТК-0/ПС-20 20.05.2019 30.08.2019
БДС 2586:1980 Кондензатори книжни. Технически изисквания. Методи за изпитване
ТК-0/ПС-20 20.05.2019 30.08.2019
БДС 3716:1978 Кондензатори телефонни
ТК-0/ПС-20 20.05.2019 30.08.2019
БДС 3940:1980 Кондензатори електролитни с алуминиеви електроди. Технически изисквания. Методи за изпитване
ТК-0/ПС-20 20.05.2019 30.08.2019
БДС 3941:1977 Резистори постоянни слоести въглеродни тип II
ТК-0/ПС-20 20.05.2019 30.08.2019
БДС 4335:1981 Резистори променливи композиционни (потенциометри)
ТК-0/ПС-20 20.05.2019 30.08.2019
БДС 4489:1968 Резистори постоянни и регулируеми (реостати) жични тръбни
ТК-0/ПС-20 20.05.2019 30.08.2019