Полезнa информация

Обществено допитване

Назад

Национални стандарти за периодичен преглед (90.20)

Съгласно Правилата за работа по националната стандартизация, БИС обявява обществено допитване за периодичен преглед национални стандарти на всеки 5 години с цел да се гарантира актуалността на действащите стандарти.
Мнение относно бъдещето на стандартите може да бъде изразено от всеки заинтересован на адреса секретаря на БИС/ТК* в посочения краен срок за мнение, като се избере някоя от следните възможности:

  • потвърждаване действието на стандарта за следващите 5 години;
  • преработване на стандарта (мотиви);
  • отмяна на стандарта (мотиви).

*Информация за контакт със секретаря на съответния БИС/ТК може да се намери на интернет страницата на БИС: www.bds-bg.org/bg/tc/index.php.


Номер на стандарта Заглавие БИС/ТК/ПС Начална дата Крайна дата
БДС 11137:1983 Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Клапани за налягане. Методи за изпитване
ТК-2 02.07.2020 02.11.2020
БДС 14493:1987 Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Цилиндри хидравлични едностъпални за Рn 16 МРа. Резби на питателни отвори
ТК-2 02.07.2020 02.11.2020
БДС 14562:1987 Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Цилиндри хидравлични едностъпални Рn 16 МРа. Фланци. Присъединителни размери
ТК-2 02.07.2020 02.11.2020
БДС 14795:1987 Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Цилиндри хидравлични едностъпални за Рn 16 МРа. Шийки. Присъединителни размери
ТК-2 02.07.2020 02.11.2020
БДС 15564:1982 Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Клапани обратни и клапани обратни с хидравлично управление. Технически изисквания
ТК-2 02.07.2020 02.11.2020
БДС 15568:1982 Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Клапани обратни и клапани обратни с хидравлично управление. Методи за изпитване
ТК-2 02.07.2020 02.11.2020
БДС 15605:1982 Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Хидроапарати за управление на разхода. Технически изисквания
ТК-2 02.07.2020 02.11.2020
БДС 15606:1982 Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Хидроапарати за управление на разхода. Методи за изпитване
ТК-2 02.07.2020 02.11.2020
БДС 11942:1990 Издания и аудиовизуални материали. Основни видове. Термини и определения
ТК-16 28.05.2020 28.07.2020
БДС 14690:1978 Класификация и кодиране на информацията. Термини и определения
ТК-16 28.05.2020 28.07.2020
БДС 16754:1988 Изделия информационни. Основни видове, структура и оформяне
ТК-16 16.06.2020 16.09.2020
БДС 10500:1972 Транспортьори верижни с междинно дъно
ТК-31 12.06.2020 12.10.2020
БДС 12120:1974 Транспортьори лентови и спомагателни машини и съоръжения към тях. Правила по техника на безопасност
ТК-31 12.06.2020 12.10.2020
БДС 12482:1974 Транспортьори лентови. Барабани с вградени двигатели и редуктор. Основни параметри
ТК-31 12.06.2020 12.10.2020
БДС 12483:1974 Транспортьори пластинчати с метални пластини. Техника на безопасността
ТК-31 12.06.2020 12.10.2020
БДС 12484:1974 Транспортьори лентови породоотборни. Техника на безопасност
ТК-31 12.06.2020 12.10.2020
БДС 12485:1974 Транспортьори хидравлични. Техника на безопасност
ТК-31 12.06.2020 12.10.2020
БДС 6957:1968 Транспортьори пневматични
ТК-31 12.06.2020 12.10.2020
БДС 7002:1974 Транспортьори пластинкови. Основни параметри
ТК-31 12.06.2020 12.10.2020
БДС 7447:1969 Транспортьори лентови магистрални подземни. Основни параметри и размери
ТК-31 12.06.2020 12.10.2020
БДС 7523:1969 Транспортьори лентови. Ролки. Типове, основни и присъединителни размери
ТК-31 12.06.2020 12.10.2020
БДС 7823:1974 Транспортьори лентови. Барабани. Технически изисквания
ТК-31 12.06.2020 12.10.2020
БДС 15772:1983 Прахоуловители мокри. Технически изисквания
ТК-41 27.03.2020 20.07.2020
БДС 15826:1984 Прахоуловители инерционни сухи. Технически изисквания
ТК-41 27.03.2020 20.07.2020
БДС 16118:1985 Оборудване прахоулавящо. Правила за приемане и методи за изпитване
ТК-41 27.03.2020 20.07.2020
БДС 16248:1985 Материи филтърни текстилни за промишлени филтри. Методи за изпитване
ТК-41 27.03.2020 20.07.2020
БДС 16266:1985 Подложки за маски и маски. Методи за измерване на основните параметри
ТК-41 27.03.2020 20.07.2020
БДС 16267:1985 Подложки за маски и маски. Термини и определения
ТК-41 27.03.2020 20.07.2020
БДС 3510:1975 Пароспирачка 1/2"
ТК-41 27.03.2020 20.07.2020
БДС 9870:1984 Оборудване химическо. Апарати вертикални с механично разбъркване с обем до 50 m3. Типове, основни параметри и размери
ТК-41 27.03.2020 20.07.2020
БДС 9871:1972 Оборудване химическо. Апарати колонни от въглеродна стомана. Основни параметри и размери
ТК-41 27.03.2020 20.07.2020
БДС 13732:1976 Техника на безопасността. Подемници строителни товаро-пътнически. Основни размери
ТК-66 29.06.2020 29.10.2020
БДС 13792:1976 Техника на безопасността. Подемници строителни товаро-пътнически. Контрол на изработването, монтажа и техническото освидетелствуване
ТК-66 29.06.2020 29.10.2020
БДС 16002:1984 Техника на безопасността. Линии въжени висящи пътнически. Паспорт
ТК-66 29.06.2020 29.10.2020
БДС 16003:1984 Техника на безопасността. Линии въжени висящи пътнически. Устройства осигурителни
ТК-66 29.06.2020 29.10.2020
БДС 16895:1988 Техника на безопасността. Линии висящи въжени пътнически. Изисквания към превозните средства
ТК-66 29.06.2020 29.10.2020
БДС 17005:1989 Техника на безопасността. Линии висящи въжени пътнически. Контрол без разрушаване
ТК-66 29.06.2020 29.10.2020
БДС 4994:1971 Асансьори товарни платформени. Шахти, машинни помещения и платформи. Основни параметри и размери
ТК-66 29.06.2020 29.10.2020
БДС 8034:1976 Линии въжени висящи. Основни параметри
ТК-66 29.06.2020 29.10.2020
БДС 4555:1984 Сгъстители с централно задвижване
ТК-0 28.04.2020 28.08.2020
БДС 6430:1989 Елементи полупроводникови. Диоди. Термини, определения и буквени означения на параметрите
ТК-0/ПС-18 22.04.2020 24.07.2020
БДС 6708:1984 Транзистори. Метод за измерване коефициента на предаване по ток в схема с общ емитер
ТК-0/ПС-18 22.04.2020 24.07.2020