Полезнa информация

Обществено допитване

Назад

Проекти на CLC за паралелно гласуване CDV и ускорена процедура UAP

Съгласно Вътрешните правила на CEN/CENELEC и Правилата за работа по националната стандартизация, БИС обявява обществено допитване по проекти на CEN/CENELEC. С цел осигуряване на прозрачност в работата по стандартизация и вземане под внимание на мнението на всички заинтересовани в страната от европейските стандарти, БИС предоставя пълния тескт на проектите за стандарти.

Всеки заинтересован може да се запознае с интересуващия го проект в библиотеката на БИС безплатно или да получи копие по електронната поща срещу редуцирано заплащане. Мнение относно съдържанието на стандартите може да бъде изразено на адреса на секретаря на БИС/ТК* в посочения краен срок за мнение.

*Информация за контакт със секретаря на съответния БИС/ТК може да се намери на интернет страницата на БИС: www.bds-bg.org/bg/tc/index.php.


TC № на проекта на стандарт Заглавие Краен срок за гласуване БИС/ТК/ПС
CLC/TC 61 EN 60335-2-61:2003/FprAA:2019 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-61: Particular requirements for thermal-storage room heaters 13.09.2019 ТК-6
CLC/TC 31 FprEN IEC 60079-19:2019 Explosive atmospheres - Part 19: Equipment repair, overhaul and reclamation 27.09.2019 ТК-38
CLC/TC 81X FprEN IEC 62858:2019 Lightning density based on lightning location systems (LLS) - General principles 23.08.2019 ТК-49
CLC/TC 64 FprHD IEC 60364-7-701:2019 Low-voltage electrical installations - Part 7-701: Requirements for special installations or locations - Locations containing a bath or shower 30.08.2019 ТК-49
CLC/TC 55 FprEN IEC 60317-27-3:2019 Specifications for particular types of winding wires - Part 27-3: Paper tape covered rectangular copper wire 20.09.2019 ТК-58
CLC/TC 9X FprEN IEC 60077-3:2019 Railway applications - Electric equipment for rolling stock - Part 3: Electrotechnical components - Rules for DC circuit-breakers 20.09.2019 ТК-70
CLC/TC 9X FprEN IEC 60077-4:2019 Railway applications - Electric equipment for rolling stock - Part 4: Electrotechnical components - Rules for AC circuit-breakers 20.09.2019 ТК-70
CLC/TC 9X FprEN IEC 60077-5:2019 Railway applications - Electric equipment for rolling stock - Part 5: Electrotechnical components - Rules for HV fuses 20.09.2019 ТК-70
CLC/SR 104 EN 60068-2-64:2008/FprA1:2019 Environmental testing - Part 2-64: Tests - Test Fh: Vibration, broadband random and guidance 30.08.2019 ТК-72
CLC/TC 121A FprEN IEC 60947-5-2:2019 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-2: Control circuit devices and switching elements - Proximity switches 30.08.2019 ТК-72
CLC/TC 82 FprEN IEC 60904-4:2019 Photovoltaic devices - Part 4: Reference solar devices - Procedures for establishing calibration traceability 27.09.2019 ТК-79
CLC/TC 86BXA FprEN IEC 61756-1:2019 Fibre optic interconnecting devices and passive components - Interface standard for fibre management systems - Part 1: General and guidance 20.09.2019 ТК-0/ПС-19
CLC/SR 91 FprEN IEC 62878-1:2019 Device embedding assembly technology - Part 1: Generic specification for device embedded substrates 13.09.2019 ТК-0/ПС-19