Полезнa информация

Обществено допитване

Назад

Проекти на CLC за паралелно гласуване CDV и ускорена процедура UAP

Съгласно Вътрешните правила на CEN/CENELEC и Правилата за работа по националната стандартизация, БИС обявява обществено допитване по проекти на CEN/CENELEC. С цел осигуряване на прозрачност в работата по стандартизация и вземане под внимание на мнението на всички заинтересовани в страната от европейските стандарти, БИС предоставя пълния тескт на проектите за стандарти.

Всеки заинтересован може да се запознае с интересуващия го проект в библиотеката на БИС безплатно или да получи копие по електронната поща срещу редуцирано заплащане. Мнение относно съдържанието на стандартите може да бъде изразено на адреса на секретаря на БИС/ТК* в посочения краен срок за мнение.

*Информация за контакт със секретаря на съответния БИС/ТК може да се намери на интернет страницата на БИС: www.bds-bg.org/bg/tc/index.php.


TC № на проекта на стандарт Заглавие Краен срок за гласуване БИС/ТК/ПС
CLC/TC 61 EN 60335-2-61:2003/FprAA:2019 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-61: Particular requirements for thermal-storage room heaters 13.09.2019 ТК-6
CLC/TC 210 EN 55016-1-3:2006/FprA2:2019 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-3: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Ancillary equipment - Disturbance power 15.11.2019 ТК-47
CLC/SR 100 FprEN IEC 63005-2:2019 Event video data recorder for road vehicle accidents - Part 2: Test methods for evaluating the performance of basic functions 08.11.2019 ТК-47
CLC/TC 34 EN 60570:2003/FprA2:2019 Electrical supply track systems for luminaires 08.11.2019 ТК-54
CLC/TC 20 EN 61034-1:2005/FprA2:2019 Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions - Part 1: Test apparatus 25.10.2019 ТК-58
CLC/TC 20 EN 61034-2:2005/FprA2:2019 Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions - Part 2: Test procedure and requirements 25.10.2019 ТК-58
CLC/SR 105 FprEN IEC 62282-8-101:2019 Fuel cell technologies - Part 8-101: Energy storage systems using fuel cell modules in reverse mode - Test procedures for the performance of solid oxide single cells and stacks, including reversible operation 22.11.2019 ТК-64
CLC/SR 105 FprEN IEC 62282-8-102:2019 Fuel cell technologies - Part 8-102: Energy storage systems using fuel cell modules in reverse mode - Test procedures for the performance of single cells and stacks with proton exchange membrane, including reversing operation 15.11.2019 ТК-64
CLC/SR 105 FprEN IEC 62282-8-201:2019 Fuel cell technologies - Part 8-201: Energy storage systems using fuel cell modules in reverse mode - Test procedures for the performance of power-to-power systems 15.11.2019 ТК-64
CLC/TC 210 EN 55016-1-3:2006/FprA2:2019 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-3: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Ancillary equipment - Disturbance power 15.11.2019 ТК-75
CLC/TC 57 EN 61850-8-1:2011/FprA1:2019 Communication networks and systems for power utility automation - Part 8-1: Specific communication service mapping (SCSM) - Mappings to MMS (ISO 9506-1 and ISO 9506-2) and to ISO/IEC 8802-3 22.11.2019 ТК-79
CLC/TC 57 EN 62351-3:2014/FprA2:2019 Power systems management and associated information exchange - Data and communications security - Part 3: Communication network and system security - Profiles including TCP/IP 22.11.2019 ТК-79
CLC/TC 82 FprEN IEC 62941:2019 Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Quality system for PV module manufacturing 25.10.2019 ТК-79
CLC/TC 62 FprEN IEC 60580:2019 Medical electrical equipment - Dose area product meters 18.10.2019 ТК-87
CLC/TC 62 FprEN IEC 60601-2-31:2019 Medical electrical equipment - Part 2-31: Particular requirements for the basic safety and essential performance of external cardiac pacemakers with internal power source 15.11.2019 ТК-87
CLC/TC 62 FprEN IEC 63077:2019 Good refurbishment practices for medical imaging equipment 18.10.2019 ТК-87
CEN/CLC/JTC 5 FprEN 16603-50-12 Space engineering - SpaceWire - Links, nodes, routers and networks 28.11.2019 ТК-0/ПС-15
CLC/TC 86A FprEN IEC 60793-2:2019 Optical fibres - Part 2: Product specifications - General 18.10.2019 ТК-0/ПС-19
CLC/TC 86A FprEN IEC 60794-2-50:2019 Optical fibre cables - Part 2-50: Indoor optical fibre cables - Family specification for simplex and duplex cables for use in terminated cable assemblies 22.11.2019 ТК-0/ПС-19
CLC/TC 86BXA FprEN IEC 61300-2-54:2019 Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-54: Tests - Corrosive atmosphere (mixed gas) 18.10.2019 ТК-0/ПС-19
CLC/SR 48B FprEN IEC 60512-28-100:2019 Connectors for electrical and electronic equipment - Tests and measurements - Part 28-100: Signal integrity tests up to 2 000 MHz - Tests 28a to 28g 18.10.2019 ТК-0/ПС-20
CLC/SR 56 FprEN IEC 61123:2019 Reliability testing - Compliance test plans for success ratio 08.11.2019 ЕРГ 4