Полезнa информация

Обществено допитване

Назад

Проекти на CLC за паралелно гласуване CDV и ускорена процедура UAP

Съгласно Вътрешните правила на CEN/CENELEC и Правилата за работа по националната стандартизация, БИС обявява обществено допитване по проекти на CEN/CENELEC. С цел осигуряване на прозрачност в работата по стандартизация и вземане под внимание на мнението на всички заинтересовани в страната от европейските стандарти, БИС предоставя пълния тескт на проектите за стандарти.

Всеки заинтересован може да се запознае с интересуващия го проект в библиотеката на БИС безплатно или да получи копие по електронната поща срещу редуцирано заплащане. Мнение относно съдържанието на стандартите може да бъде изразено на адреса на секретаря на БИС/ТК* в посочения краен срок за мнение.

*Информация за контакт със секретаря на съответния БИС/ТК може да се намери на интернет страницата на БИС: www.bds-bg.org/bg/tc/index.php.


TC № на проекта на стандарт Заглавие Краен срок за гласуване БИС/ТК/ПС
CLC/TC 59X FprEN IEC 60704-2-1:2020 Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-1: Particular requirements for dry vacuum cleaners 10.07.2020 ТК-6
CLC/SR 112 FprEN IEC 60112:2020 Method for the determination of the proof and the comparative tracking indices of solid insulating materials 17.07.2020 ТК-38
CLC/TC 210 FprEN IEC 55014-1:2020 Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission 10.07.2020 ТК-47
CLC/TC 34 FprEN IEC 62868-2-1:2020 Organic light emitting diode (OLED) light sources for general lighting - Safety - Part 2-1: Particular requirements for semi-integrated OLED modules 24.07.2020 ТК-54
CLC/TC 34 FprEN IEC 62868-2-2:2020 Organic Light Emitting Diode (OLED) light sources for general lighting - Safety - Part 2-2: Particular requirements - Integrated OLED modules 24.07.2020 ТК-54
CLC/SR 32C EN 60127-2:2014/FprA1:2020 Miniature fuses - Part 2: Cartridge fuse-links 31.07.2020 ТК-72
CLC/TC 210 FprEN IEC 55014-1:2020 Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission 10.07.2020 ТК-75
CLC/TC 82 FprEN IEC 60904-1:2020 Photovoltaic devices - Part 1: Measurement of photovoltaic current-voltage characteristics 14.08.2020 ТК-79
CLC/TC 82 FprEN IEC 60904-10:2020 Photovoltaic devices - Part 10: Methods of linear dependence and linearity measurements 07.08.2020 ТК-79
CLC/TC 82 FprEN IEC 60904-9:2020 Photovoltaic devices - Part 9: Classification of solar simulator characteristics 31.07.2020 ТК-79
CLC/TC 57 FprEN IEC 61968-5:2020 Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management - Part 5: Distributed energy optimization 10.07.2020 ТК-79
CLC/TC 57 FprEN IEC 62351-6:2020 Power systems management and associated information exchange - Data and communications security - Part 6: Security for IEC 61850 24.07.2020 ТК-79
CLC/SR 47E FprEN IEC 60747-17:2020 Semiconductor devices - Part 17: Magnetic and capacitive coupler for basic and reinforced isolation 31.07.2020 ТК-0/ПС-19
CLC/SR 47 FprEN IEC 60749-20:2020 Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 20: Resistance of plastic encapsulated SMDs to the combined effect of moisture and soldering heat 10.07.2020 ТК-0/ПС-19
CLC/SR 86C FprEN IEC 61290-1-1:2020 Optical amplifiers - Test methods - Part 1-1: Power and gain parameters - Optical spectrum analyzer method 24.07.2020 ТК-0/ПС-19
CLC/TC 86BXA FprEN IEC 61300-2-56:2020 Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedure - Part 2-56: Tests - Wind resistance of mounted housing 10.07.2020 ТК-0/ПС-19
CLC/TC 65X FprEN IEC 62828-4:2020 Reference conditions and procedures for testing industrial and process measurement transmitters - Part 4: Specific procedures for level transmitters 24.07.2020 ТК-0/ПС-21
CLC/TC 65X FprEN IEC 62828-5:2020 Reference conditions and procedures for testing industrial and process measurement transmitters - Part 5: Specific procedures for flow transmitters 24.07.2020 ТК-0/ПС-21