Полезнa информация

Обществено допитване

Назад

Проекти на CLC за паралелно гласуване CDV и ускорена процедура UAP

Съгласно Вътрешните правила на CEN/CENELEC и Правилата за работа по националната стандартизация, БИС обявява обществено допитване по проекти на CEN/CENELEC. С цел осигуряване на прозрачност в работата по стандартизация и вземане под внимание на мнението на всички заинтересовани в страната от европейските стандарти, БИС предоставя пълния тескт на проектите за стандарти.

Всеки заинтересован може да се запознае с интересуващия го проект в библиотеката на БИС безплатно или да получи копие по електронната поща срещу редуцирано заплащане. Мнение относно съдържанието на стандартите може да бъде изразено на адреса на секретаря на БИС/ТК* в посочения краен срок за мнение.

*Информация за контакт със секретаря на съответния БИС/ТК може да се намери на интернет страницата на БИС: www.bds-bg.org/bg/tc/index.php.


TC № на проекта на стандарт Заглавие Краен срок за гласуване БИС/ТК/ПС
CLC/SR 5 FprEN IEC 60045-1:2020 Steam turbines - Part 1: Specifications 17.04.2020 ТК-2
CLC/TC 31 FprEN IEC 60079-25:2020 Explosive atmospheres - Part 25: Intrinsically safe electrical systems 01.05.2020 ТК-38
CLC/SR 15 FprEN IEC 60667-2:2020 Vulcanized fibre for electrical purposes - Part 2: Methods of test 17.04.2020 ТК-38
CLC/TC 116 FprEN IEC 62841-3-7:2020 Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-7: Particular requirements for transportable wall saws 08.05.2020 ТК-38
CLC/TC 210 EN IEC 55016-1-4:2019/FprA1:2020 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Antennas and test sites for radiated disturbance measurements 01.05.2020 ТК-47
CLC/SR 46F FprEN IEC 61169-1-4:2020 Radio-frequency connectors - Part 1-4: Electrical test methods- voltage standing wave ratio, return loss and reflection coefficient 08.05.2020 ТК-47
CLC/SR 46F FprEN IEC 61169-63:2020 Radio frequency connectors - Part 63: Sectional specification - RF coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 6,5 mm (0,256 in) with bayonet lock - Characteristic impedance 75 ohms (type BNC 75) 03.04.2020 ТК-47
CLC/TC 100X FprEN IEC 63181-2:2020 LCD multi-screen display terminals - Part 2: Measuring methods 08.05.2020 ТК-47
CLC/TC 34 EN 60061-2:1993/FprA56:2020 Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 2: Lampholders 17.04.2020 ТК-54
CLC/TC 34 EN 60061-3:1993/FprA58:2020 Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 3: Gauges 17.04.2020 ТК-54
CLC/TC 34 FprEN IEC 62384:2020 DC or AC supplied electronic controlgear for LED modules - Performance requirements 17.04.2020 ТК-54
CLC/TC 34 FprEN IEC 62868-1:2020 Organic light emitting diode (OLED) Light sources for general lighting - Safety - Part 1: General requirements and tests 17.04.2020 ТК-54
CLC/TC 55 FprEN IEC 60317-0-2:2020 Specifications for particular types of winding wires - Part 0-2: General requirements - Enamelled rectangular copper wire 08.05.2020 ТК-58
CLC/TC 55 FprEN IEC 60317-0-4:2020 Specifications for particular types of winding wires - Part 0-4: General requirements - Glass-fibre wound, resin or varnish impregnated, bare or enamelled rectangular copper wire 03.04.2020 ТК-58
CLC/TC 55 FprEN IEC 60317-12:2020 Specifications for particular types of winding wires - Part 12: Polyvinyl acetal enamelled round copper wire, class 120 01.05.2020 ТК-58
CLC/TC 55 FprEN IEC 60317-17:2020 Specifications for particular types of winding wires - Part 17: Polyvinyl acetal enamelled rectangular copper wire, class 105 01.05.2020 ТК-58
CLC/TC 55 FprEN IEC 60317-18:2020 Specifications for particular types of winding wires - Part 18: Polyvinyl acetal enamelled rectangular copper wire, class 120 01.05.2020 ТК-58
CLC/TC 55 FprEN IEC 60317-25:2020 Specifications for particular types of winding wires - Part 25: Polyester or polyesterimide overcoated with polyamide-imide enamelled round aluminium wire, class 200 01.05.2020 ТК-58
CLC/TC 55 FprEN IEC 60317-27-1:2020 Specifications for particular types of winding wires - Part 27-1: Paper tape covered round copper wire 01.05.2020 ТК-58
CLC/TC 55 FprEN IEC 60317-27-2:2020 Specifications for particular types of winding wires - Part 27-2: Paper tape covered round aluminum wire 01.05.2020 ТК-58
CLC/TC 55 FprEN IEC 60317-27-4:2020 Specifications for particular types of winding wires - Part 27-4: Paper tape covered rectangular aluminum wire 01.05.2020 ТК-58
CLC/TC 55 FprEN IEC 60317-6:2020 Specifications for particular types of winding wires - Part 0-6: General requirements - Glass-fibre wound resin or varnish impregnated, bare or enamelled round copper wire 08.05.2020 ТК-58
CLC/TC 55 FprEN IEC 60317-60-1:2020 Specifications for particular types of winding wires - Part 60-1: Polyester glass-fibre wound fused, unvarnished, bare or enamelled rectangular copper wire, temperature index 155 08.05.2020 ТК-58
CLC/TC 55 FprEN IEC 60317-60-2:2020 Specifications for particular types of winding wires - Part 60-2: Polyester glass-fibre wound, resin or varnish impregnated, bare or enamelled rectangular copper wire, temperature index 155 01.05.2020 ТК-58
CLC/TC 55 FprEN IEC 60317-62:2020 Specifications for particular types of winding wires - Part 62: Polyester glass-fibre wound, silicone resin or varnish impregnated, bare or enamelled rectangular copper wire, temperature index 20000 08.05.2020 ТК-58
CLC/TC 55 FprEN IEC 60317-70-1:2020 Specifications for particular types of winding wires - Part 70-1: Polyester glass-fibre wound unvarnished and fused, bare or enamelled round copper wire, temperature index 155 01.05.2020 ТК-58
CLC/TC 55 FprEN IEC 60317-70-2:2020 Specifications for particular types of winding wires - Part 70-2: Polyester glass-fibre wound resin/varnish impregnated, bare or enamelled round copper wire, temperature index 155 01.05.2020 ТК-58
CLC/TC 55 FprEN IEC 60317-82:2020 Specifications for particular types of winding wires - Part 82: Polyesterimide enamelled rectangular copper wire, class 200 08.05.2020 ТК-58
CLC/SR 10 FprEN IEC 60296:2020 Fluids for electrotechnical applications - Mineral insulating oils for electrical equipment 01.05.2020 ТК-67
CLC/SR 109 FprEN IEC 60664-1:2020 Insulation coordination for equipment within low-voltage supply systems - Part 1: Principles, requirements and tests 10.04.2020 ТК-72
CLC/SR 104 FprEN IEC 60721-3-0:2020 Classification of environmental conditions - Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Introduction 10.04.2020 ТК-72
CLC/TC 121A FprEN IEC 60947-4-2:2020 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-2: Contactors and motor-starters - Semiconductor motor controllers, starters and soft-starters 08.05.2020 ТК-72
CLC/TC 44X FprEN IEC 61496-1:2020 Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Part 1: General requirements and tests 08.05.2020 ТК-72
CLC/SR 37B FprEN IEC 61643-341:2020 Components for low-voltage surge protection - Part 341: Performance requirements and test circuits for thyristor surge suppressors (TSS) 10.04.2020 ТК-72
CLC/TC 210 EN IEC 55016-1-4:2019/FprA1:2020 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Antennas and test sites for radiated disturbance measurements 01.05.2020 ТК-75
CLC/TC 57 EN 61850-7-1:2011/FprA1:2020 Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-1: Basic communication structure - Principles and models 08.05.2020 ТК-79
CLC/TC 14 FprEN IEC 60076-22-7:2020 Power transformers - Part 22-7: Power transformer and reactor fittings - Accessories and fittings 03.04.2020 ТК-79
CLC/SR 27 FprEN IEC 60519-8:2020 Safety in Installations for electroheating and electromagnetic processing - Part 8: Particular requirements for electroslag remelting furnaces 17.04.2020 ТК-79
CLC/TC 88 FprEN IEC 61400-5:2020 Wind energy generation systems - Part 5: Wind turbine blades 24.04.2020 ТК-79
CLC/TC 82 FprEN IEC 61701:2020 Photovoltaic (PV) modules - Salt mist corrosion testing 03.04.2020 ТК-79
CLC/TC 13 FprEN IEC 62052-11:2020 Electricity metering equipment - General requirements, tests and test conditions - Part 11: Metering equipment 08.05.2020 ТК-79
CLC/TC 13 FprEN IEC 62053-24:2020 Electricity metering equipment - Particular requirements - Part 24: Static meters for fundamental component reactive energy (classes 0, 5S, 1S, 1, 2 and 3) 17.04.2020 ТК-79
CLC/TC 62 EN 62366-1:2015/FprA1:2020 Medical devices - Part 1: Application of usability engineering to medical devices 10.04.2020 ТК-87
CLC/SR 90 FprEN IEC 61788-26:2020 Superconductivity - Part 26: Critical current measurement - DC critical current of RE-Ba-Cu-O composite superconductors 08.05.2020 ТК-0/ПС-18
CLC/SR 87 FprEN IEC 63045:2020 Ultrasonics - Non-focusing short pressure pulse sources including pneumatic and ballistic pressure pulse sources - Characteristics of fields 17.04.2020 ТК-0/ПС-18
CLC/TC 86BXA FprEN IEC 61300-3-55:2020 Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-55:Examinations and measurements - Polarisation extinction ratio and keying accuracy of polarisation maintaining, passive, optical components 10.04.2020 ТК-0/ПС-19
CLC/SR 49 FprEN IEC 63155:2020 Guidelines for the measurement method of power durability for surface acoustic wave (SAW) and bulk acoustic wave (BAW) devices in radio frequency (RF) applications 10.04.2020 ТК-0/ПС-19
CLC/SR 48B FprEN IEC 60352-4:2020 Solderless connections - Part 4: Non-accessible insulation displacement (ID) connections - General requirements, test methods and practical guidance 08.05.2020 ТК-0/ПС-20
CLC/SR 48B FprEN IEC 60512-9-5:2020 Connectors for electrical and electronic equipment - Tests and measurements - Part 9-5: Endurance tests - Test 9e: Current loading, cyclic 08.05.2020 ТК-0/ПС-20
CLC/SR 48D FprEN IEC 61969-1:2020 Mechanical structures for electrical and electronic equipment - Outdoor enclosures - Part 1: Design guidelines 24.04.2020 ТК-0/ПС-20
CLC/SR 48D FprEN IEC 61969-3:2020 Mechanical structures for electrical and electronic equipment - Outdoor enclosures - Part 3: Environmental requirements, tests and safety aspects 24.04.2020 ТК-0/ПС-20
CLC/TC 65X FprEN IEC 62541-13:2020 OPC Unified Architecture - Part 13: Aggregates 03.04.2020 ТК-0/ПС-21