Полезнa информация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”ISO 1005-4:1986

Начало » ISO 1005-4:1986
Номер на стандарт
Страници
Език
Статус
Цена
Купи
ISO 1005-4:1986
9
EN/FR 
ACTIVE
127.84 лв.
Купи
Railway rolling stock material - Part 4: Rolled or forged wheel centres for tyred wheels for tractive and trailing stock - Quality requirements


Всички български стандарти по: 1005

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Български
Отменен 
1987-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изделия стъклени лабораторни. Елементи съединителни с взаимозаменяеми шлифове. Размери, технически изисквания, методи за изпитване, маркировка
Български
Отменен 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стомана студеноогъната коритообразна равностранна. Размери
Български
Действащ 
1972-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стомана горещовалцувана широкоивична. Размери
Български
Действащ 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стомана горещовалцувана широкоивична. Размери
Български
Отменен 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Препарати за текстилната промишленост. Определяне свиването на пресукани памучни прежди при мерсеризиране с употреба на мокрител
Български
Действащ 
1982-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Прахове магнезитови спечени за производство на изделия
Български
Действащ 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пестициди. Варфарин технически
Български
Отменен 
1983-01-01 
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Битуми нефтени. Определяне на пенетрация
Български
Действащ 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Шевна промишленост. Помощни материали. Основни понятия
Български
Действащ 
1987-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Прежди пенирни смес П:ПЕ единочки и пресукани
Български
Действащ 
1987-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Прежди пенирни смес П:ПЕ единочки и пресукани
Български
Действащ 
1973-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Транспортьори руднични греблови двуверижни и триверижни с кръглозвенни вериги. Улей. Основни размери
Български
Отменен 
1996-01-01 
22 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Лист и лента непрекъснато горещовалцувани от нелегирана и легирана стомана без покрития. Допустими отклонения от размерите и формата
Английски
Действащ 
2009-03-27 
16 
28.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Безопасност на машини. Физически характеристики на човека. Част 1: Термини и определения
Български
Действащ 
2018-01-15 
16 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Безопасност на машини. Физически характеристики на човека. Част 1: Термини и определения
Български
Отменен 
2002-06-09 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Лист и лента непрекъснато горещовалцувани от нелегирани и легирани стомани без покрития. Допустими отклонения от размерите и формата
Български
Отменен 
2002-06-09 
23 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Лист и лента непрекъснато горещовалцувани от нелегирани и легирани стомани без покрития. Допустими отклонения от размерите и формата
Английски
Отменен 
2003-10-23 
15 
28.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Безопасност на машините. Човешки физически характеристики. Част 1: Термини и определения
Български
Отменен 
2005-01-28 
17 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Безопасност на машините. Човешки физически характеристики. Част 1: Термини и определения
Английски
Действащ 
2011-04-19 
18 
32.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Непрекъснато горещовалцувани лента и дебел/тънък лист, нарязан от широка лента от нелегирани и легирани стомани. Допустими отклонения от размерите и формата
Български
Действащ 
2012-01-18 
17 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Непрекъснато горещовалцувани лента и дебел/тънък лист, нарязан от широка лента от нелегирани и легирани стомани. Допустими отклонения от размерите и формата
Български
Отменен 
1996-01-01 
50 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Речник по термична обработка на изделия от черни метали
Английски
Отменен 
2003-10-23 
31 
55.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Безопасност на машините. Човешки физически характеристики. Част 2: Ръчна работа с машини и със съставни части на машини
Английски
Действащ 
2009-03-27 
32 
55.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Безопасност на машините. Физически характеристики човека. Част 2: Ръчна работа с машини и със съставни части на машини
Български
Действащ 
2010-07-15 
33 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Безопасност на машините. Физически характеристики човека. Част 2: Ръчна работа с машини и със съставни части на машини
Английски
Действащ 
2009-03-27 
30 
55.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Безопасност на машините. Физически характеристики на човека. Част 3: Препоръчителни граници за усилия при работа с машини
Български
Действащ 
2012-01-18 
29 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Безопасност на машините. Физически характеристики на човека. Част 3: Препоръчителни граници за усилия при работа с машини
Английски
Отменен 
2003-10-23 
28 
50.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Безопасност на машините. Човешки физически характеристики. Част 3: Препоръчителни граници за усилия при работа с машини
Английски
Действащ 
2009-03-27 
24 
45.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Безопасност на машините. Физически характеристики на човека. Част 4: Оценяване на работните пози и движения във връзка с машината
Български
Действащ 
2011-03-19 
23 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Безопасност на машините. Физически характеристики на човека. Част 4: Оценяване на работните пози и движения във връзка с машината
Английски
Отменен 
2007-02-28 
20 
36.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Безопасност на машините. Човешки физически характеристики. Част 4: Оценяване на работните пози и движения по отношение на машината
Български
Действащ 
2001-08-03 
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Горещовалцувани равнораменни Т- профили със закръглени ръбове и ъгли. Размери и допустими отклонения от формата и размерите
Английски
Действащ 
2007-12-28 
75 
129.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Безопасност на машините. Физически характеристики на човека. Част 5: Оценяване на риска при повтарящо се управление на висока честота
Български
Отменен 
1999-01-01 
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Равнораменни и неравнораменни ъглови профили от конструкционна стомана. Част 1: Размери
Английски
Действащ 
2017-06-14 
23 
39.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Равнораменни и неравнораменни ъглови профили от конструкционна стомана. Част 1: Размери
Български
Действащ 
1999-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Равнораменни и неравнораменни ъглови профили от конструкционна стомана. Част 2: Допустими отклонения от формата и размерите
Български
Отменен 
2005-12-29 
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Горещовалцувани плоски стоманени пръти с общо предназначение. Размери и допустими отклонения от формата и размерите
Английски
Действащ 
2019-04-11 
11 
21.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Горещовалцувани плоски стоманени пръти и широкоивична стомана с общо предназначение. Размери и допустими отклонения от формата и размерите
Български
Действащ 
2005-12-29 
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Горещовалцувани квадратни стоманени пръти с общо предназначение. Размери и допустими отклонения от формата и размерите
Английски
Отменен 
2006-09-25 
47 
84.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Апаратура за радиационна защита. Апарати за измерване на външна еквивалентна доза от неутрони (обявена) (IEC 61005:2003, с промени)
Английски
Действащ 
2017-07-12 
58 
97.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Апаратура за радиационна защита. Апарати за измерване на еквивалентна (обявена стойност) на доза от неутрони в околната среда (IEC 61005:2014, с промени)
Английски
Действащ 
2010-10-19 
10 
18.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Акустика. Измервания на място на изолацията от въздушен и ударен шум и на шум от обслужващи съоръжения. Метод на изследване. Изменение 1 (ISO 10052:2004/Amd 1:2010)
Английски
Действащ 
2005-12-29 
36 
67.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Акустика. Измервания на място на изолацията от въздушен и ударен шум и на шум от обслужващи съоръжения. Метод на изследване (ISO 10052:2004)
Български
Действащ 
2007-12-28 
35 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Акустика. Измервания на място на изолацията от въздушен и ударен шум и на шум от обслужващи съоръжения. Метод на изследване (ISO 10052:2004)
Английски
Отменен 
2004-03-19 
24 
45.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Магнезити и доломити. Химичен анализ (ISO 10058:1992)
Английски
Действащ 
2009-11-30 
21 
39.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химичен анализ на магнезитни и доломитни огнеупорни продукти (алтернативен на рентгеновия флуоресцентен метод). Част 1: Апаратура, реагенти, разтваряне и определяне на силициевия двуокис чрез гравиметричен метод (ISO 10058-1:2008)
Английски
Действащ 
2009-11-30 
28 
50.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химичен анализ на магнезитни и доломитни огнеупорни продукти (алтернативен на рентгеновия флуоресцентен метод). Част 2: Мокър химичен анализ (ISO 10058-2:2008)
Английски
Действащ 
2009-11-30 
22 
39.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химичен анализ на магнезитни и доломитни огнеупорни продукти (алтернативен на рентгеновия флуоресцентен метод). Част 3: Пламъчна атомно абсорбционна спектрометрия (FAAS) и атомно емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES) (ISO 10058-3:2008)
Английски
Действащ 
2016-12-15 
11 
21.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Корабна и морска техника. Термично закалено безопасно стъкло за прозорци и странични люкове

SELECT