Полезнa информация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПISO 1001:1979

Начало » ISO 1001:1979
Номер на стандарт
Страници
Език
Статус
Цена
Купи
ISO 1001:1979
29
EN/FR 
REPLACED
128.14 лв.
Купи
Information processing - Magnetic tape labelling and file structure for information interchange


Всички български стандарти по: 1001

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Български
Действащ 
1982-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Машини ковашко-пресови. Общи технически изисквания
Български
Действащ 
1982-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Машини ковашко-пресови. Общи технически изисквания
Български
Действащ 
1982-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оборудване химическо и нефтопреработващо. Апарати с механично разбъркващо устройство. Технически изисквания. Методи за изпитване
Български
Действащ 
1977-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Каса-полупалета за дребни единични стоки
Български
Отменен 
1973-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Инструменти медицински. Пинцети общохирургически. Класификация. Основни размери
Български
Отменен 
1973-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Инструменти медицински. Пинцети общохирургически. Класификация. Основни размери
Български
Отменен 
1976-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Единна система за технологична документация. Общи положения
Английски
Действащ 
2006-12-27 
45 
75.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Трайност на дървесината и продуктите от дървесина. Терминология. Част 1: Списък на еквивалентни термини
Български
Действащ 
2012-07-17 
41 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Трайност на дървесината и продуктите от дървесина. Терминология. Част 1: Списък на еквивалентни термини
Английски
Действащ 
2006-12-27 
90 
138.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Дълготрайност на дървесина и на продукти от дървесина. Терминология. Част 2: Речник
Български
Действащ 
2012-08-15 
62 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Дълготрайност на дървесина и на продукти от дървесина. Терминология. Част 2: Речник
Български
Отменен 
1999-01-01 
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Валцдрат от нелегирана стомана за изтегляне и/или студено валцуване. Част 1: Общи изисквания
Български
Отменен 
1999-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Валцдрат от нелегирана стомана за изтегляне и/или студено валцуване. Част 2: Специфични изисквания за валцдрат с общо приложение
Български
Отменен 
1999-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Валцдрат от нелегирана стомана за изтегляне и/или студено валцуване. Част 3: Специфични изисквания за валцдрат от кипяща и полуспокойна нисковъглеродна стомана
Български
Отменен 
1999-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Валцдрат от нелегирана стомана за изтегляне и/или студено валцуване. Част 4: Специфични изисквания за валцдрат със специални приложения
Английски
Действащ 
2006-01-30 
17 
32.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стоманен валцдрат за изтегляне и/или студено валцуване. Размери и допустими отклонения
Български
Действащ 
2007-02-28 
17 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стоманен валцдрат за изтегляне и/или студено валцуване. Размери и допустими отклонения
Английски
Действащ 
2003-11-20 
10 
18.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Бланка на подробна спецификация. Електронно-лъчеви тръби
Български
Действащ 
2006-03-02 
28 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на измерванията. Изисквания за процесите на измерване и техническите средства за измерване (ISO 10012:2003)
Английски
Действащ 
2018-10-17 
57 
97.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Фасилити мениджмънт. Системи за управление. Изисквания с указания за прилагане (ISO 41001:2018)
Български
Отменен 
1997-01-01 
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Купи
Указания за разработване на наръчници по качеството
Български
Действащ 
2010-02-28 
31 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Управление на качеството. Указания за постигане на финансови и икономически ползи
Английски
Действащ 
2020-02-14 
15 
28.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Управление на качеството. Указания за управление на компетентността и развитие на персонала (ISO 10015:2019)
Български
Действащ 
2020-04-21 
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Управление на качеството. Указания за управление на компетентността и развитие на персонала (ISO 10015:2019)
Български
Отменен 
2013-12-17 
31 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Управление на качеството. Указания за приобщаване и компетентност на персонала
Английски
Действащ 
2020-05-18 
17 
32.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Управление на качеството. Указания за приобщаване на персонала (ISO 10018:2020)
Български
Действащ 
2007-02-28 
19 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Указания за избора на консултанти по системи за управление на качеството и за използването на техните услуги
Английски
Действащ 
2018-10-17 
75 
129.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Образователни организации. Системи за управление на образователни организации. Изисквания с указания за прилагане (ISO 21001:2018)
Български
Действащ 
2019-02-14 
72 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Образователни организации. Системи за управление на образователни организации. Изисквания с указания за прилагане (ISO 21001:2018)
Английски
Отменен 
2018-05-17 
54 
97.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Фасилити мениджмънт. Системи за управление. Изисквания с указания за прилагане
Български
Действащ 
2005-05-31 
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Указания за разработването на документацията на система за управление на качеството
Български
Отменен 
2004-03-30 
17 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Указания за управлението на икономическия ефект от качеството
Български
Действащ 
2006-04-21 
35 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Указание за статистически методи за ISO 9001:2000

SELECT