Полезнa информация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.IEC 61340-4-4:2005

Начало » IEC 61340-4-4:2005
Номер на стандарт
Страници
Език
Статус
Цена
Купи
IEC 61340-4-4:2005
21
EN/FR 
WITHDRAWN
128.42 лв.
Купи
Electrostatics - Part 4-4: Standard test methods for specific applications - Electrostatic classification of flexible intermediate bulk containers (FIBC)


Всички български стандарти по: 61340

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Отменен 
2003-12-22 
23 
39.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електростатика. Част 2-1: Методи за измерване. Способност на материалите и на изделията да разсейват електростатичен заряд (IEC 61340-2-1:2002)
Английски
Действащ 
2016-01-18 
27 
50.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електростатика. Част 2-1: Методи за измерване. Способност на материали и продукти да разсейват статичен електрически заряд (IEC 61340-2-1:2015)
Английски
Отменен 
2003-12-22 
26 
45.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електростатика. Част 2-3: Методи за изпитване за определяне на съпротивлението и на специфичното съпротивление на твърди плоски материали, използвани за избягване на натрупването на електростатичен заряд (IEC 61340-2-3:2000)
Английски
Действащ 
2016-12-15 
33 
61.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електростатика. Част 2-3: Методи за изпитване за определяне на съпротивлението и на специфичното съпротивление на твърди материали, използвани за избягване на натрупване на електростатичен заряд (IEC 61340-2-3:2016)
Английски
Отменен 
2003-12-22 
10 
18.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електростатика. Част 3-1: Методи за моделиране на електростатични ефекти. Модел на човешкото тяло (HBМ). Изпитване на съставни части (IEC 61340-3-1:2002)
Английски
Действащ 
2008-03-28 
15 
28.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електростатика. Част 3-1: Методи за моделиране на електростатични ефекти. Форми на импулса на изпитване на електростатичния разряд за модела на човешкото тяло (HBМ) (IEC 61340-3-1:2006)
Английски
Отменен 
2003-12-22 
18.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електростатика. Част 3-2: Методи за моделиране на електростатични ефекти. Модел на машина (MM). Изпитване на съставни части (IEC 61340-3-2:2002)
Английски
Действащ 
2007-05-30 
15 
28.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електростатика. Част 3-2: Методи за моделиране на електростатични ефекти. Форми на вълните при изпитване на електростатичен разряд на модел на машина (MM) (IEC 61340-3-2:2006)
Английски
Действащ 
2015-08-17 
14.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електростатика. Част 4-1: Стандартни методи за изпитване на специфични приложения. Електрическо съпротивление на подови настилки и на инсталирани подове (IEC 61340-4-1:2003/A1:2015)
Английски
Действащ 
2006-09-25 
18 
32.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електростатика. Част 4-1: Стандартни методи за изпитване на специфични приложения. Електрическо съпротивление на подови настилки и на инсталирани подове (IEC 61340-4-1:2003)
Английски
Действащ 
2003-12-22 
13 
25.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електростатика. Част 4-3: Стандартни методи за изпитване за специфични приложения. Обувки (IEC 61340-4-3:2001)
Английски
Отменен 
2006-09-25 
32 
55.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електростатика. Част 4-4: Стандартни методи за изпитване на специфични приложения. Електростатична класификация на гъвкави междинни контейнери за насипни стоки (IEC 61340-4-4:2005)
Английски
Действащ 
2012-05-17 
45 
75.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електростатика. Част 4-4: Стандартни методи за изпитване на специфични приложения. Електростатична класификация на гъвкави междинни контейнери за насипни стоки (IEC 61340-4-4:2012)
Английски
Действащ 
2015-03-19 
133 
180.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електростатика. Част 4-4: Стандартни методи за изпитване за специфични приложения. Електростатична класификация на гъвкави междинни контейнери за насипни стоки (IEC 61340-4-4:2012/A1:2014)
Английски
Действащ 
2006-09-25 
21 
39.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електростатика. Част 4-5: Стандартни методи за изпитване на специфични приложения. Методи за характеризиране на електростатичната защита на чорапи и обувки и настилки, в комбинация с човек (IEC 61340-4-5:2004)
Английски
Действащ 
2015-11-16 
23 
39.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електростатика. Част 4-6: Стандартни методи за изпитване за специфични приложения. Ленти за китки (IEC 61340-4-6:2015)
Английски
Действащ 
2017-07-12 
35 
61.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електростатика. Част 4-7: Стандартни методи за изпитване за специфични приложения. Йонизация (IEC 61340-4-7:2017)
Английски
Действащ 
2015-03-19 
19 
36.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електростатика. Част 4-8: Стандартни методи за изпитване за специфични приложения. Електростатични разрядни екрани. Чанти (IEC 61340-4-8:2014)
Английски
Действащ 
2017-01-18 
28 
50.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електростатика. Част 4-9: Стандартни методи за изпитване за специфични приложения. Облекла (IEC 61340-4-9:2016)
Английски
Отменен 
2003-12-22 
83 
138.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електростатика. Част 5-1: Защита на електронни устройства от електростатични явления. Общи изисквания (IEC 61340-5-1:1998 + поправка февруари 1999 + поправка декември 2002)
Английски
Отменен 
2008-05-22 
24 
45.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електростатика. Част 5-1: Защита на електронни устройства от електростатични явления. Общи изисквания (IEC 61340-5-1:2007)
Английски
Действащ 
2017-04-18 
25 
45.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електростатика. Част 5-1: Защита на електронни устройства от явлението електростатика. Общи изисквания (IEC 61340-5-1:2016)
Английски
Отменен 
2003-12-22 
59 
97.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електростатика. Част 5-2: Защита на електронни устройства от електростатични явления. Ръководство за потребителя (IEC 61340-5-2:1999)
Английски
Отменен 
2010-09-16 
23 
39.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електростатика. Част 5-3: Защита на електронни устройства от електростатични явления. Класификация на свойствата и изискванията към опаковки, предвидени за сензорни устройства за електростатичен разряд (IEC 61340-5-3:2010)
Английски
Действащ 
2015-12-15 
27 
50.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електростатика. Част 5-3: Защита на електронни устройства от електростатични явления. Класификация на свойствата и изискванията за опаковките, предвидени за сензорни на електростатичен разряд устройства (IEC 61340-5-3:2015)
Английски
Действащ 
2018-06-14 
17 
32.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електростатика. Част 4-3: Стандартни методи за изпитване за специфични приложения. Обувки (IEC 61340-4-3:2017)
Английски
Действащ 
2018-08-14 
53 
97.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електростатика. Част 4-4: Стандартни методи за изпитване на специфични приложения. Електростатична класификация на гъвкави междинни контейнери за насипни стоки (IEC 61340-4-4:2018)
Английски
Действащ 
2018-08-14 
24 
45.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електростатика. Част 4-5: Стандартни методи за изпитване на специфични приложения. Методи за характеризиране на електростатичната защита на обувки и подови настилки, в комбинация с човек (IEC 61340-4-5:2018)
Английски
Действащ 
2019-04-11 
30 
55.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електростатика. Част 6-1: Електростатичен контрол в здравеопазването. Общи изисквания за инфраструктурата (IEC 61340-6-1:2018)
Английски
Отменен 
2008-05-22 
77 
129.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електростатика. Част 5-2: Защита на електронни устройства от електростатични явления. Ръководство за потребителя (IEC/TR 61340-5-2:2007)

SELECT