Полезнa информация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеISO 1:1975

Начало » ISO 1:1975
Номер на стандарт
Страници
Език
Статус
Цена
Купи
ISO 1:1975
1
EN/FR 
REPLACED
127.84 лв.
Купи
Standard reference temperature for industrial length measurements


Всички български стандарти по: 1

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Български
Действащ 
2019-12-16 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2017)
Английски
Отменен 
2013-05-17 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Електронно събиране на такси. Локализиране на повишена комуникация в автономни системи (ISO/TS 13141:2010)
Английски
Отменен 
2013-05-17 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Електронно събиране на такси. Дефиниране на приложен интерфейс за автономни системи. Част 1: Зареждане (ISO/TS 17575-1:2010)
Английски
Отменен 
2013-05-17 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Електронно събиране на такси. Дефиниране на приложен интерфейс за автономни системи. Част 3: Context данни (ISO/TS 17575-3:2010)
Английски
Отменен 
2006-12-01 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Химични продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди. Калциев карбонат
Английски
Отменен 
2006-12-01 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Химични продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди. Калциев карбонат
Английски
Действащ 
2002-03-01 
10 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Криогенни съдове. Транспортируеми съдове, изолирани под вакуум с обем до 1000 литра. Част 2: Проектиране, производство, контрол и изпитване
Английски
Отменен 
2009-03-24 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Химични дезинфектанти и антисептици. Количествено суспензионно изпитване за оценяване на бактерицидното действие на химични дезинфектанти и антисептици, използвани в хранителната и индустриалната област, в бита и в обществения сектор. Метод за изпитване и изисквания (фаза 2, стъпка 1)
Английски
Действащ 
2003-08-01 
31 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Криогенни съдове. Големи транспортируеми съдове изолирани под вакуум. Част 2: Проектиране, производство, контрол и изпитване
Английски
Действащ 
2013-05-17 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Изпитване на устойчивост на огън на носещи елементи. Част 1: Стени
Английски
Действащ 
2013-07-15 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Градинска техника. Задвижвани с двигател машини за раздробяване и нарязване. Безопасност
Английски
Действащ 
2013-03-19 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Материали за пътна маркировка. Материали за посипване. Стъклени перли, добавъчни материали, повишаващи съпротивлението на хлъзгане, и смеси от двата продукта
Английски
Действащ 
2006-06-01 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Изпълнение на специални геотехнически работи. Армирани насипи
Английски
Действащ 
2006-06-01 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Изпълнение на специални геотехнически работи. Уплътняващи смеси
Английски
Отменен 
2006-12-01 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Синтетични покрития за спортни площадки на открито. Излагане на изкуствени атмосферни въздействия
Английски
Отменен 
2006-12-01 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Текстилни подови покрития. Класификация на текстилни подови покрития без влас
Английски
Действащ 
2013-06-14 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Европейска мобилност на учащите. Информация за постиженията (EuroLMAI)
Английски
Действащ 
2013-03-19 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-2: Основни въздействия. Въздействия върху конструкции, изложени на пожар
Английски
Действащ 
2013-03-19 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-6: Основни въздействия. Въздействия по време на изпълнение
Английски
Отменен 
2013-07-15 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Тоалетни чинии за монтаж на пода в комплект с промивно казанче (моноблок). Присъединителни размери
Английски
Действащ 
2003-10-01 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Ръчни инструменти за кримпване. Инструменти за кримпване на накрайници на електрически кабели и проводници за ниски честоти и за радио честоти. Част 2-2: Специфични изисквания за радиочестотни съединители и концeнтрични контакти. Инструменти с челюст с неподвижно закрепена вложка с размери A до G, Q до T, V и W
Английски
Действащ 
2013-07-15 
22 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Основен стандарт за изчисление и измерване напрегнатостта на електромагнитното поле и изисквания за безопасност (SAR), свързани с излагане на човек на излъчване от базови радиостанции и фиксирани крайни станции в системи за безжични далекосъобщения (от 110 MHz до 40 GHz)
Английски
Отменен 
2013-04-17 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Технически изисквания за уредите и методите за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Част 2-3: Методи за измерване на радиочестотни смущаващи въздействия и на устойчивост. Измерване на излъчени смущаващи въздействия (CISPR 16-2-3:2010)
Английски
Действащ 
2013-02-15 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Кабелни мрежи за телевизионни сигнали, звукови сигнали и интерактивни услуги. Част 13-1: Разширяване на честотната лента с цел разпространение на сигнали по FTTH система (IEC 60728-13-1:2012)
Английски
Действащ 
2013-02-15 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-091: Специфични изисквания за рентгенови системи, монтирани в шкафове (IEC 61010-2-091:2012)
Английски
Действащ 
2013-02-15 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Електроакустика. Измервателни микрофони. Част 8: Методи за калибриране в свободно поле чрез сравняване на работещи стандартни микрофони (IEC 61094-8:2012)
Английски
Действащ 
2013-03-19 
 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Електрически инсталации за променливо напрежение над 1 kV. Част 1: Общи правила (IEC 61936-1:2010 с промени)
Английски
Действащ 
2013-04-17 
 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Съоръжения за аудио-/видео-, информационни и комуникационни технологии. Проектиране на изисквания, свързани с околна среда (IEC 62075:2012)
Английски
Отменен 
2013-05-17 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Електронно събиране на такси. Обмен на информация при предоставянето на услуга и вземането на такса (ISO 12855:2012)
Английски
Отменен 
2003-12-01 
23 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Оптика и оптични уреди. Лазери и свързаните с тях лазерни съоръжения. Методи за изпитване на разпределението на мощността (енергията) на лазерния сноп (ISO 13694:2000)
Английски
Отменен 
2006-12-01 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Микролещи. Част 1: Речник (ISO 14880-1:2001, включително Поправка 1:2004)
Английски
Отменен 
2013-05-17 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Електронно събиране на такси. Определяне на приложния интерфейс за обмен на информация на близки разстояния (ISO 14906:2011)
Английски
Действащ 
2006-12-01 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Газов анализ. Данни за приспособяване състава на газовата смес (ISO 14912:2003)
Английски
Действащ 
2013-02-15 
 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Геотехнически изследвания и изпитвания. Полеви изпитвания. Част 1: Изпитване на проникване с електрически конус и с пиезоелектрически конус (ISO 22476-1:2012)
Английски
Отменен 
2012-10-29 
 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Апарати за анестезия и дишане. Трахеални тръби и съединения (ISO 5361:2012)
Английски
Отменен 
2004-07-01 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Офталмологична оптика. Нефасетирани лещи за очила. Част 1: Изисквания за еднофокусни и многофокусни лещи (ISO 8980-1:2004)
Английски
Действащ 
2013-06-14 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Метални материали. Калибриране на екстензометрични системи, използвани при едноосово изпитване (ISO 9513:2012)
Български
Действащ 
2009-12-30 
65 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Мрежови аспекти (NA). Архитектури на мрежата от високо ниво и решения за поддържане преносимост на номерата
Английски
Отменен 
2006-06-01 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Електромедицински апарати. Част 2-27: Специфични изисквания за безопасност, включително съществени характеристики на апарати за електрокардиографско наблюдение (IEC 60601-2-27:2005)
Английски
Отменен 
2006-12-01 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Оптика и оптични уреди. Дифракционна оптика. Речник (ISO 15902:2004)
Английски
Проект 
2019-12-02 
348 
194.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за проектирането и производството на изградени в мястото на използване, вертикални, цилиндрични, с плоско дъно, с наземен монтаж, заварени стоманени резервоари за съхраняване на течности с температура на околната среда или по-висока
Английски
Проект 
2020-05-21 
91 
69.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Неподлежащи на типово одобрение леки моторни превозни средства за използване по пътищата за превоз на пътници и товари и свързаните с тях съоръжения. Персонални леки електрически превозни средства (PLEV). Изисквания за безопасност и методи за изпитване
Български
Отменен 
1973-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изделия домакински от термореактивни пластмаси
Български
Действащ 
2015-08-17 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Продукти от естествени скални материали. Оразмерени скални материали. Изисквания
Български
Действащ 
2015-08-17 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Методи за изпитване на естествени скални материали. Определяне на устойчивостта на замръзване
Български
Отменен 
2015-08-17 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Методи за изпитване на естествени скални материали. Определяне на геометричните характеристики на блокове
Български
Действащ 
2015-08-17 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Агломерирани скални материали. Терминология и класификация
Български
Действащ 
2015-06-16 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Стъкло за строителството. Термично усилено натриево калциево силикатно стъкло. Част 2: Оценяване на съответствието/стандарт за продукт
Български
Отменен 
2016-04-18 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Керамични плочки. Част 2: Определяне на размерите и външен вид на повърхността (ISO 10545-2:1995, включително техническа поправка 1:1997)
Български
Действащ 
2014-07-17 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Информация и документация. Принципи и функционални изисквания за документи в електронна офис среда. Част 1: Общ преглед и изложение на принципите
Български
Отменен 
2000-08-01 
20 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стандартизация. Част 1: Общи положения
Български
Отменен 
2001-12-29 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стандартизация. Част 1: Общи положения
Български
Отменен 
2001-12-29 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стандартизация. Част 2: Технически комитети по стандартизация. Препоръки за работа
Български
Отменен 
2001-12-01 
95 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стандартизация. Част 3: Структура, съдържание и оформяне на българските стандарти
Български
Отменен 
1972-01-01 
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Държавна система за стандартизация. Основни положения
Български
Отменен 
1972-01-01 
27 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Купи
Държавна система за стандартизация. Органи по стандартизация
Български
Отменен 
1984-01-01 
48 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Купи
Държавна система за стандартизация. Оформяне на стандартите и нормалите
Български
Отменен 
1984-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Държавна система за стандартизация. Оформяне на стандартите и нормалите
Български
Отменен 
1984-01-01 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Държавна система за стандартизация. Оформяне на стандартите и нормалите
Български
Отменен 
1973-01-01 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Български
Действащ 
1977-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Масло слънчогледово
Български
Действащ 
1980-01-01 
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пластмаси фенолни
Български
Действащ 
1980-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пластмаси фенолни
Български
Действащ 
1979-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Анетол
Български
Отменен 
1979-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Юфт говежди семихромов, хидрофобизиран, термоустойчив
Български
Отменен 
1979-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Юфт говежди семихромов, хидрофобизиран, термоустойчив
Български
Отменен 
1972-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Машини селскостопански и горскостопански. Методика за провеждане на изпитвания. Ред на приемане за изпитване
Български
Действащ 
1978-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Машини селскостопански. Машини присаждащи
Български
Отменен 
1985-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оборудване химическо. Стъкла наблюдателни плоски
Български
Действащ 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Двигатели с вътрешно горене. Пръстени бутални. Основни типове и изисквания
Български
Действащ 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Строителни и пътно-строителни машини. Влекачи пневмоколесни едноосни. Основни параметри
Български
Отменен 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Филтри за боксове и вентилационни шкафове. Общи технически изисквания. Основни параметри на филтрите за боксове
Български
Отменен 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оборудване хладилно. Изпарители кожухотръбни за амоняк и фреон. Основни параметри и размери
Български
Действащ 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оборудване химическо. Оборудване за преработване на гумени смеси и пластмаси. Смесители с периодично действие на гума. Параметри и размери
Български
Действащ 
1982-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Машини ковашко-пресови. Общи технически изисквания
Български
Действащ 
1982-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Машини ковашко-пресови. Общи технически изисквания
Български
Действащ 
1982-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оборудване химическо и нефтопреработващо. Апарати с механично разбъркващо устройство. Технически изисквания. Методи за изпитване
Български
Действащ 
1977-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Каса-полупалета за дребни единични стоки
Български
Действащ 
1974-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Микафолий
Български
Действащ 
1990-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Опаковка. Метод за изпитване на въздействието на солена мъгла
Български
Отменен 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Ядки зарзалови
Български
Отменен 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Ядки зарзалови
Български
Отменен 
1986-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Патрони миниатюрни за предпазители тип ПП20, ППТ 20, ПП30
Български
Отменен 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрообзавеждане на автомобили. Разрядници искрови измервателни. Технически изисквания. Методи за изпитване
Български
Действащ 
1983-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Единна система от уреди и средства за контролиране, регулиране и управление на производствените процеси. Регулатори, работещи без използване на външен източник на енергия
Български
Действащ 
1988-01-01 
19 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Единна система от уреди и средства за контролиране, регулиране и управление на производствени процеси. Източници захранващи електрически. Механизми изпълнителни електрически с постоянна скорост
Български
Отменен 
1972-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Ядрено уредостроене. Уреди за откриване на рентгенови и гама-излъчвания и за измерване мощността на дозата им. Общи технически изисквания
Български
Отменен 
1973-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вата
Български
Отменен 
1984-01-01 
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вентилатори руднични за главно проветряване. Типове и основни параметри
Български
Действащ 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оборудване химическо и нефтопреработващо. Сушилни валцови атмосферни с непрекъснато действие. Технически изисквания
Български
Действащ 
1986-01-01 
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Подложки реброви за ж.п. релси тип 49 kg/m
Български
Действащ 
1980-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Рудани товарни корабни с електрическо или хидравлично задвижване
Български
Отменен 
1985-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Бутилки стоманени за втечнени въглеводородни газове с вместимост от 8, 5 до 80 dm3
Български
Отменен 
1985-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Бутилки стоманени за втечнени въглеводородни газове с вместимост от 8, 5 до 80 dm3
Български
Отменен 
1985-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Бутилки стоманени за втечнени въглеводородни газове с вместимост от 8, 5 до 80 dm3
Български
Отменен 
1982-01-01 
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Контрол без разрушаване. Дефектоскопия ултразвукова на метални безшевни тръби
Български
Действащ 
1977-01-01 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Контрол без разрушаване. Дефектоскопия ултразвукова на челни заварени съединения с дебелина от 4 до 40 mm
Български
Отменен 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Материали естествени трошени добавъчни за огнеупорен бетон
Български
Действащ 
2017-03-16 
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Естествени трошени добавъчни материали за огнеупорен бетон и строителен разтвор. Технически изисквания и методи за изпитване
Български
Отменен 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Химически влакна. Полипропиленово щапелно влакно, вълнен и килимен тип
Български
Отменен 
1982-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Тъкани памучни за сухарни торби
Български
Действащ 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стомани и сплави с високо специфично електрическо съпротивление. Типове
Български
Отменен 
1972-01-01 
22 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Фосфор и неорганични съединения. Методи за изпитване
Български
Отменен 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Препарати за текстилната промишленост. Определяне активността на спомагателните средства за изваряване
Български
Отменен 
1972-01-01 
 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Стъкло плоско полирано
Български
Действащ 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Хартия филтърна лабораторна за количествен анализ. Технически изисквания
Български
Отменен 
1987-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изделия стъклени лабораторни. Елементи съединителни с взаимозаменяеми шлифове. Размери, технически изисквания, методи за изпитване, маркировка
Български
Отменен 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стомана студеноогъната коритообразна равностранна. Размери
Български
Действащ 
1972-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стомана горещовалцувана широкоивична. Размери
Български
Действащ 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стомана горещовалцувана широкоивична. Размери
Български
Отменен 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Препарати за текстилната промишленост. Определяне свиването на пресукани памучни прежди при мерсеризиране с употреба на мокрител
Български
Действащ 
1982-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Прахове магнезитови спечени за производство на изделия
Български
Действащ 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пестициди. Варфарин технически
Български
Отменен 
1983-01-01 
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Битуми нефтени. Определяне на пенетрация
Български
Действащ 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Шевна промишленост. Помощни материали. Основни понятия
Български
Действащ 
1987-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Прежди пенирни смес П:ПЕ единочки и пресукани
Български
Действащ 
1987-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Прежди пенирни смес П:ПЕ единочки и пресукани
Български
Отменен 
1986-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Тъкан техническа за плоски ремъци
Български
Действащ 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Автомобили товарни и автобуси. Предавки карданни. Фланци. Присъединителни размери
Български
Действащ 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Апаратура и оборудване за промишлени и геофизични изследвания. Кожуси на сондажни уреди. Присъединителни размери на главите
Български
Действащ 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Апаратура и оборудване за промишлени и геофизични изследвания. Глави за зондове. Типове, основни параметри и размери
Български
Действащ 
1986-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съединения за тръбопроводи. Технически изисквания. Методи за изпитване
Български
Действащ 
1986-01-01 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Тел стоманен нисковъглероден кръгъл студеноизтеглен с общо предназначение
Български
Отменен 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Дорници с морзов конус за фрезови глави, центрирани по отвори. Основни размери
Български
Отменен 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Дорници с конусна опашка с лапка за насадни фрези с челен шпонков канал. Основни размери
Български
Отменен 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Дорници с морзов конус за насадни фрези с надлъжен шпонков канал. Основни размери
Български
Отменен 
1972-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Линии технологични и оборудване за производство на плоско стъкло. Общи технически изисквания
Български
Отменен 
1977-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Туткал кожен
Български
Действащ 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Строителни и пътно-строителни машини. Влекачи пневмоколесни двуосни. Типове. Основни параметри
Български
Действащ 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оборудване за производство и преработка на вълнообразен картон. Машини и съоръжения за вълнообразно нагъване. Основни параметри и размери
Български
Действащ 
1980-01-01 
38 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Основни норми за взаимозаменяемост. Предавки зъбни. Общи термини, определения, означения на грешки и допуски
Български
Действащ 
1981-01-01 
26 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Основни норми за взаимозаменяемост. Предавки зъбни конусни и хипоидни. Термини, определения и означения на грешките и допуските
Български
Действащ 
1978-01-01 
20 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Основни норми на взаимозаменяемост. Предавки със зъбен гребен. Допуски
Български
Действащ 
1978-01-01 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Основни норми на взаимозаменяемост. Предавки със зъбен гребен. Допуски
Български
Отменен 
1978-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вагон пътнически. Отопление парно. Кран пароспирателен
Български
Отменен 
1983-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вагони товарни. Носач спирачен триъгълен
Български
Действащ 
1981-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Лагери търкалящи. Лагери радиални сачмени едноредни с две уплънителни шайби, широка вътрешна гривна и сферична външна повърхнина на външната гривна. Основни размери
Български
Действащ 
1981-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Лагери търкалящи. Лагери радиални сачмени едноредни с две уплънителни шайби, широка вътрешна гривна и сферична външна повърхнина на външната гривна. Основни размери
Български
Действащ 
1977-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Машини леярски. Аератори
Български
Действащ 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Транспортьори лентови за кариери. Товаро-претоварващи устройства. Основни размери
Български
Действащ 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Строителни и пътно-строителни машини. Валяци с пневматични гуми полуприкачни към пневмоколесни влекачи. Основни параметри
Български
Отменен 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Дорници с конус 7:24 за фрезови глави, центрирани по канал. Основни размери
Български
Отменен 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Дорници с конус 7:24 за фрезови глави, по отвор. Основни размери
Български
Отменен 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Дорници с конус 7:24 за насадни фрези с челен шпонков канал. Основни размери
Български
Отменен 
1980-01-01 
15 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пластмаси. Полиетилен с висока плътност "Булен"
Български
Отменен 
1980-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пластмаси. Полиетилен с висока плътност "Булен"
Български
Действащ 
1982-01-01 
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Полиетилен с висока плътност "Ропотен"
Български
Действащ 
1982-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Полиетилен с висока плътност "Ропотен"
Български
Действащ 
1982-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Полиетилен с висока плътност "Ропотен"
Български
Действащ 
1982-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Полиетилен с висока плътност "Ропотен"
Български
Действащ 
1982-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Полиетилен с висока плътност "Ропотен"
Български
Действащ 
1982-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Полиетилен с висока плътност "Ропотен"
Български
Действащ 
1982-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Полиетилен с висока плътност "Ропотен"
Български
Действащ 
1982-01-01 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Полиетилен с висока плътност "Ропотен"
Български
Отменен 
1984-01-01 
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Нефтопродукти. Определяне на коксовия остатък по Конрадсон
Български
Отменен 
1984-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Нефтопродукти. Определяне на коксовия остатък по Конрадсон
Български
Действащ 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пестициди. Определяне суспензационната стабилност на намокрящите се прахове
Български
Действащ 
1972-01-01 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Ремъци предавателни клинови с тесни сечения и шайби. Основни сечения и методи на контрол
Български
Действащ 
1986-01-01 
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Лепила ТП-39, КЛЕЙ-88 и КЛЕЙ-88б
Български
Отменен 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Препарати за текстилната промишленост. Определяне водоотблъскващата способност на препарати на база парафинова емулсия
Български
Отменен 
1975-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Сплави медни леярски (бронзове). Блокове и отливки. Марки
Български
Действащ 
1972-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Уплътнения. Параметри на работа
Български
Отменен 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Кристалвиолетова ваксина против чума по свинете. Контрол
Български
Действащ 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пестициди. Цинков фосфат технически
Български
Действащ 
1972-01-01 
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Тръби помпено-компресорни с муфи
Български
Отменен 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Препарати за текстилната промишленост. Определяне пенообразуващата способност на мокрителите при мерсеризация
Български
Отменен 
1974-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Тръби от мед и медни сплави за топлообменни апарати
Български
Действащ 
1985-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Серовъглерод синтетичен технически
Български
Действащ 
1985-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Серовъглерод синтетичен технически
Български
Действащ 
1977-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Парафин технически
Български
Отменен 
1987-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Битуми нефтени. Метод за определяне температурата на счупване по Фраас
Български
Отменен 
1987-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Битуми нефтени. Метод за определяне температурата на счупване по Фраас
Български
Отменен 
1986-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Каучуци синтетични. Методи за вземане и подготовка на проби
Български
Отменен 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Препарати за текстилната промишленост. Определяне стабилизиращото действие на повърхностно активните вещества върху суспензии на кюпни багрила
Български
Действащ 
1972-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стомана лагерна. Скала и метод за определяне структурната ивичност
Български
Отменен 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Препарати за текстилната промишленост. Определяне стабилизиращото действие на повърхностно активните вещества по отношение на комбинации с нафтол AS
Български
Действащ 
1982-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Бензин-разтворител за каучуковата промишленост
Български
Действащ 
1981-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Каучук синтетичен. Метод за определяне съдържанието на масло
Български
Отменен 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стомана електротехническа нисковъглеродна магнитно мека
Български
Отменен 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Туберкулин ППД птичи
Български
Действащ 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Каучуци синтетични. Определяне на изопропаноловия екстракт
Български
Действащ 
1984-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Ферохром. Потенциометричен и титриметричен метод за определяне съдържанието на хром
Български
Отменен 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Туберкулин ППД говежди
Български
Действащ 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Мертеци
Български
Действащ 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Мертеци
Български
Действащ 
1984-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Ферохром. Фотометричен метод за определяне съдържанието на фосфор
Български
Действащ 
1984-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Ферохром. Фотометричен и атомно-абсорбционен метод за определяне съдържанието на алуминий
Български
Действащ 
1984-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Ферохром. Гравиметричен метод за определяне съдържанието на силиций
Български
Действащ 
1972-01-01 
34 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Купи
Средства за защита на растенията. Кратки наименования
Български
Действащ 
1982-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Терпентин минерален
Български
Действащ 
1982-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Мед. Фотометричен метод за определяне съдържанието на арсен
Български
Действащ 
1982-01-01 
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Течност охлаждаща нискозамръзваща
Български
Действащ 
1982-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Течност охлаждаща нискозамръзваща
Български
Действащ 
1984-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Бензин за технически цели. Определяне съдържанието на ароматни въглеводороди по анилиновия метод
Български
Отменен 
1985-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Защита от корозия. Покрития, получени чрез горещо поцинковане. Технически изисквания и методи за изпитване
Български
Действащ 
1983-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Мед. Фотометричен и атомно-абсорбционен метод за определяне съдържанието на бисмут
Български
Отменен 
1988-01-01 
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вагони товарни. Буквени означения
Български
Отменен 
1979-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вагон покрит двуосен за междурелсие 1435 mm. Основни параметри и технически изисквания
Български
Отменен 
1987-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Инструменти медицински. Пинцети. Технически изисквания
Български
Отменен 
1972-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Контрол без разрушаване. Дефектоскопия ултразвукова на кръгли пръти с диаметър над 80 mm
Български
Отменен 
1979-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вагони товарни. Пръти теглични за прекъснати теглини апарати. Технически изисквания
Български
Отменен 
1979-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вагони товарни. Пръти теглични за прекъснати теглини апарати. Технически изисквания
Български
Действащ 
1972-01-01 
50 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оборудване за целулозно-хартиената промишленост. Класификация, термини и определения
Български
Действащ 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Машини за земни работи. Багери (ескаватори) еднокошови универсални. Основни параметри
Български
Действащ 
1981-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Машини електрически въртящи се. Цилиндрични краища на валовете. Основни размери. Допустими въртящи моменти
Български
Действащ 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Машини за уплътняване на почви, пътни основи и настилки. Валяци самоходни с пневматични гуми. Основни параметри
Български
Действащ 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оборудване прокатно. Станове прокатни за блокове и профили. Типове и основни параметри
Български
Действащ 
1987-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Единна система по общомашиностроителна хидравлика. Акумулатори хидравлични. Методи за изпитване
Български
Отменен 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вагони пътнически товарни. Буфери
Български
Отменен 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вагони пътнически товарни. Буфери
Български
Действащ 
1972-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оборудване химическо. Вакуумфилтри въртящи се. Технически изисквания
Български
Действащ 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Строителни и пътно-строителни машини. Булдозери на база двуосни пневмоколесни влекачи. Основни параметри
Български
Действащ 
1985-01-01 
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Хидромеханични предавателни кутии за автомобили. Методи за стендови изпитвания
Български
Действащ 
1972-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Апаратура и обзавеждане за газонефтени геофизически изследвания. Кабелни накрайници. Типове основни параметри и размери
Български
Действащ 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изделия металургични. Полуфабрикати. Методи за определяне на специфичното електрическо съпротивление
Български
Отменен 
1978-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Центрофуги електрически битови за пране
Български
Действащ 
1981-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изолатори керамични прътовидни с външна арматура. Основни параметри
Български
Действащ 
1992-01-01 
16 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрообзавеждане на автомобили. Разединители щепселни седемклемни
Български
Действащ 
1983-01-01 
32 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изводи проходни за трансформатори за номинално напрежение 1 и 3 kV и номинален ток от 250 до 3150 А. Конструкция и размери
Български
Отменен 
1972-01-01 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Щепсели еднопроводни за електроизмервателни уреди
Български
Отменен 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Щепсели еднопроводни за електроизмервателни уреди
Български
Отменен 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Щепсели еднопроводни за електроизмервателни уреди
Български
Отменен 
1988-01-01 
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Резистори постоянни слоести метални
Български
Отменен 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Лампи електронни приемно-усилвателни. Пентод 6П15П. Технически изисквания
Български
Действащ 
1987-01-01 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Основни норми за взаимозаменяемост. Съединения шпонкови с призматични направляващи шпонки със закрепване върху вала. Размери на шпонките и на сеченията на каналите. Допуски
Български
Отменен 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Уреди полупроводникови. Тиристори. Ред на номиналните напрежения и токове
Български
Действащ 
1972-01-01 
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Ядрено уредостроене. Детектори на йонизиращи излъчвания. Камери йонизационни
Български
Действащ 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Ядрено уредостроене. Детектори на йонизиращи излъчвания. Камери йонизационни за радиоизотопни уреди. Типове и основни размери
Български
Действащ 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Ядрено уредостроене. Детектори на йонизиращи излъчвания. Камери йонизационни за реакторна техника. Типове. Основни параметри и размери
Български
Действащ 
1972-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Ядрено уредостроене. Детектори на йонизиращи излъчвания. Класификация
Български
Действащ 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Ядрено уредостроене. Детектори на йонизиращи излъчвания полупроводникови с електроннодупчест преход, силициеви спектрометрични. Технически изисквания
Български
Действащ 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Уреди радиометрични руднични. Типове и основни размери
Български
Отменен 
1972-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Ядрено уредостроене. Дозиметри с фотолента за рентгеново и гама-излъчване. Основни технически изисквания
Български
Отменен 
1972-01-01 
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стереодекодери
Български
Действащ 
1984-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Хартия обвивна за цигарени филтри
Български
Отменен 
1981-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изделия санитарни керамични. Термини и определения
Български
Отменен 
1975-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Таванки минни стоманобетонни вибрирани
Български
Отменен 
1975-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Таванки минни стоманобетонни вибрирани
Български
Отменен 
1976-01-01 
17 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Каси стоманени за вътрешни врати на жилищни и обществени сгради
Български
Отменен 
1976-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Каси стоманени за вътрешни врати на жилищни и обществени сгради
Български
Отменен 
1972-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електромотори руднични подземни за постоянен ток. Класификация. Основни параметри и размери
Български
Действащ 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Уредби геологопроучвателни сондажни. Помпи сондажни. Основни параметри
Български
Действащ 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оборудване за производство на строителни материали. Колерганги. Основни параметри
Български
Действащ 
1986-01-01 
16 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вентилатори руднични осови за местно проветряване. Методи за изпитване
Български
Действащ 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оборудване за сгъстяване на хартиена и целулозна каша. Сгъстители. Повърхнина филтрираща
Български
Действащ 
1980-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Основни норми за взаимозаменяемост. Съединения шпонкови с клинови шпонки. Размери, допуски и сглобки
Български
Отменен 
1982-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Метали. Определяне на твърдост по метода на роквел. Скали N и Т
Български
Действащ 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Уредби геологопроучвателни сондажни. Машини за сондиране в твърди полезни изкопаеми. Основни параметри
Български
Отменен 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съдове и изделия поцинковани. Технически изисквания
Български
Отменен 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съдове и изделия поцинковани. Технически изисквания
Български
Отменен 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Контрол без разрушаване. Дефектоскопия ултразвукова на квадратни и шестостенни метални профили
Български
Действащ 
1979-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Обков строителен. Брави външни допълнителни със секретен патрон за врати. Типове и основни размери
Български
Действащ 
1979-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Обков строителен. Брави външни допълнителни със секретен патрон за врати. Типове и основни размери
Български
Действащ 
1979-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Обков строителен. Брави външни допълнителни със секретен патрон за врати. Типове и основни размери
Български
Отменен 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пластмаси. Определяне плътността на прахообразувания поливинилхлорид (ПВХ)
Български
Действащ 
1979-01-01 
47 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пиво. Методи за изпитване
Български
Действащ 
1979-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пиво. Методи за изпитване
Български
Действащ 
1979-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пиво. Методи за изпитване
Български
Действащ 
1982-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на якостта на срязване в едноплоскостен апарат
Български
Действащ 
1982-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на якостта на срязване в едноплоскостен апарат
Български
Действащ 
1976-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Шпонки клинови ниски без и с глава и канали за тях. Размери
Български
Отменен 
1980-01-01 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрообзавеждане на автомобили. Уреди за измерване на налягане и температура
Български
Действащ 
1972-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Ядрено уредостроене. Уреди за регистриране и измерване на радиоактивното замърсяване на повърхностите. Общи технически изисквания и методи за изпитване
Български
Отменен 
1977-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съединители за печатни плочки. Брой и стъпки на контактите
Български
Действащ 
1983-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Единна система за промишлена автоматика. Лента хартиена на бобини за регистриращи уреди
Български
Действащ 
1977-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Кутии картонени за бебешки и детски (до 3 години) облекла
Български
Отменен 
1988-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Валцдрат алуминиев
Български
Отменен 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Препарати за текстилната промишленост. Определяне ефективността на обезскробването, проведено с бактериална амилаза
Български
Действащ 
1988-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Двуалуминиев триокис. Пламъко-фотометричен метод за определяне съдържанието на натриев окис и калиев окис
Български
Действащ 
1980-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Мед. Фотометричен метод за определяне съдържанието на антимон
Български
Отменен 
1972-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Тръби стоманени за магистрални газопроводи
Български
Отменен 
1972-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Тръби стоманени за магистрални газопроводи
Български
Отменен 
1972-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Реактиви. Цинков сулфат монохидрат
Български
Действащ 
1980-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Мед. Фотометричен метод за определяне съдържанието на никел
Български
Отменен 
1989-01-01 
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Връзки за ж.п. релси тип S49
Български
Действащ 
1983-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Мед. Фотометричен и атомно-абсорбционен метод за определяне съдържанието на сребро
Български
Действащ 
1983-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Боксит. Определяне съдържанието на влага и загубите на маса при накаляване
Български
Действащ 
1980-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Мед. Определяне съдържанието на кислород
Български
Действащ 
1988-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Двуалуминиев триокис. Фотометрични методи за определяне съдържанието на ванадиев петоокис
Български
Действащ 
1982-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Валове гумирани
Български
Действащ 
1978-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Каолин обогатен - пълнител за хартия
Български
Действащ 
1978-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Каолин обогатен - пълнител за хартия
Български
Действащ 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Сплави никелови. Определяне съдържанието на желязо
Български
Действащ 
1982-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Сплави алуминиеви. Фотометричен метод за определяне съдържанието на хром
Български
Действащ 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Каолин обогатен за хартиената промишленост. Определяне на белота и жълтина
Български
Действащ 
1984-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Боксит. Методи за химически анализ. Общи изисквания
Български
Отменен 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Багрила органични. Директно червено Х
Български
Действащ 
1981-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Боксит. Тегловен метод за определяне съдържанието на силициев двуокис
Български
Действащ 
1984-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Боксит. Фотометричен метод за определяне съдържанието на титанов двуокис
Български
Действащ 
1984-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Боксит. Обемен метод за определяне съдържанието на желязо
Български
Действащ 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Силиций. Определяне съдържанието на желязо от 0,01 до 0,1%
Български
Действащ 
1982-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Ленти от никел и нисколегирани никелови сплави
Български
Отменен 
1987-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Битуми нефтени. Определяне температурата на омекване по метода пръстен и топче
Български
Отменен 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Багрила органични. Директно пурпурно оранжево Р
Български
Действащ 
1972-01-01 
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пестициди 2m-4х (натриева сол на 2- метил-4-хлорфеноксиоцетна киселина) техническа
Български
Действащ 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Магнезиев окис за каучукопреработвателната промишленост. Определяне на йодната адсорбция
Български
Отменен 
1983-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Горива твърди. Тегловен метод за определяне добива на летливи вещества
Български
Отменен 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Багрила органични. Директно пурпурно червено 4Б
Български
Отменен 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Азбест влакнест за топлоизолация
Български
Действащ 
1991-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Горива твърди. Въглища кафяви обогатени. Класификация и технически изисквания
Български
Отменен 
1980-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Български
Действащ 
1991-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Горива твърди. Въглища кафяви необогатени. Класификация и технически изисквания
Български
Отменен 
1972-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Манометри и барометри. Проверочна схема
Български
Отменен 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрообзавеждане на автомобили. Кутии за предпазители. Технически изисквания. Методи за изпитване
Български
Отменен 
1972-01-01 
29 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Комутационни комплектни устройства. Табла разпределителни стоящи ниско напрежение
Български
Отменен 
1980-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Ракия сливова отлежала
Български
Действащ 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вагон-фургон пътнически, тип Д4
Български
Отменен 
1972-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Утайка витаминна
Български
Отменен 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Флюс топен заваръчен. Класификация. Технически изисквания
Български
Действащ 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Строителни и пътно-строителни машини, скрепери полуприкачни към пневмоколесни влекачи. Основни параметри
Български
Отменен 
1979-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пружини еволютни за ж.п. возила. Технически изисквания
Български
Отменен 
1985-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вагон цистерна за междурелсие 760 mm
Български
Отменен 
1974-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вагон платформа четириосен тип Rе
Български
Действащ 
1972-01-01 
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Машини леярски формовъчни и сърцеви. Техническа безопасност. Изисквания към конструкциите
Български
Действащ 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Машини товарачни подземни за подготвителни работи. Типове, основни параметри и размери
Български
Отменен 
1985-01-01 
21 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Контрол без разрушаване. Основни термини и определения
Български
Отменен 
1976-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Преси гладачни за горно облекло
Български
Действащ 
1987-01-01 
29 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съединители за свързване на валове. Определения и класификация
Български
Отменен 
1978-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Обувки за туризъм. Технически изисквания
Български
Действащ 
1981-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Техника на безопасността. Съдове, работещи под налягане. Изисквания към стоманените отливки
Български
Отменен 
1978-01-01 
23 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Техника на безопасността. Съдове, работещи под налягане. Изисквания към бутилките за транспортиране на сгъстени, втечнени и разтворени под налягане газове
Български
Отменен 
1978-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Техника на безопасността. Съдове, работещи под налягане. Изисквания към бутилките за транспортиране на сгъстени, втечнени и разтворени под налягане газове
Български
Отменен 
1972-11-28 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Техника по безопасността. Асансьори електрически. Шахти и машинни помещения. Основни изисквания
Български
Отменен 
1982-01-01 
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Техника на безопасността. Асансьори електрически. Шахта и машинно помещение
Български
Отменен 
1982-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Техника на безопасността. Асансьори електрически. Шахта и машинно помещение
Български
Действащ 
1988-01-01 
152 
233.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пружини винтови цилиндрични на натиск и опън от стомана с кръгло сечение. Класификация и основни параметри
Български
Отменен 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Машини ковашко-пресови автомати студеносбиващи едноударни и двуударни. Норми на точност
Български
Действащ 
1982-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Машини ковашко - пресови. Автомати студеносбиващи. Норми на точност
Български
Отменен 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Ремъци кожени ударни (шлагримен)
Български
Отменен 
1972-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Шевове заваръчни в котлостроенето. Методи за контрол
Български
Отменен 
1991-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Цигари. Метод за определяне на суров и безводен димен кондензат с помощта на рутинна машина за пушене
Български
Действащ 
1985-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Траверси стоманобетонни за трамвайни линии
Български
Отменен 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Плочи битумоперлитови топлоизолационни
Български
Действащ 
1988-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Хартия - основа за импрегниране
Български
Действащ 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Хартия от сулфатна целулоза импрегнирана
Български
Действащ 
1972-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Опаковки стъклени за медицински цели. Банки за инфузионни разтвори. Конструкции
Български
Действащ 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Опаковки стъклени за медицински цели. Банки за инфузионни разтвори. Гърловини. Конструкция
Български
Действащ 
1989-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Опаковки стъклени за медицински цели. Технически изисквания
Български
Действащ 
1981-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Банки за кръв, трансфузионни и инфузионни препарати
Български
Действащ 
1981-01-01 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Банки за кръв, трансфузионни и инфузионни препарати
Български
Действащ 
1988-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Опаковки стъклени за медицински цели. Гърла, затваряни с меки пластмасови капачки
Български
Действащ 
1986-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Опаковки стъклени за медицински цели. Гърла, затваряни с тапа
Български
Действащ 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Трупи за шперплат от иглолистни дървесни видове
Български
Действащ 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Трупи за шперплат от иглолистни дървесни видове
Български
Действащ 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Трупи за шперплат от иглолистни дървесни видове
Български
Действащ 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Трупи за шперплат от меки широколистни дървесни видове
Български
Действащ 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Трупи за шперплат от меки широколистни дървесни видове
Български
Действащ 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Трупи за шперплат от меки широколистни дървесни видове
Български
Действащ 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Трупи за шперплат от меки широколистни дървесни видове
Български
Действащ 
1990-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Материали текстилни. Тъкани. Метод за определяне на капилярността
Български
Действащ 
1980-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Флуорит
Български
Действащ 
1980-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Флуорит
Български
Отменен 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Радиоактивни източници закрити. Източници за терапевтични апарати с изотоп кобалт-60
Български
Действащ 
1983-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Никел. Методи за химически анализ. Общи изисквания
Български
Действащ 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Концентрати молибденови флотационни. Определяне съдържанието на калай
Български
Отменен 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Радиоактивни източници закрити. Източници с изотоп кобалт-60 за радиационни устройства
Български
Действащ 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Силиций. Определяне съдържанието на калций
Български
Отменен 
1988-01-01 
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вулканизат. Метод за определяне съпротивлението на изтриване с уреда тип Шопер-Шлобах
Български
Отменен 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Купи
Радиоактивни източници закрити. Източници с изотоп цезий-137 за радиационни устройства
Български
Действащ 
1978-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Дискове от цинк и легиран цинк
Български
Действащ 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Силиций. Определяне съдържанието на желязо от 0,1 % до 3 %
Български
Отменен 
1972-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Неон-хелиева смес техническа
Български
Отменен 
1989-01-01 
15 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Каучуци и каучукови смеси. Метод за определяне на вискозитета и склонността към преждевременна вулканизация с вискозиметър тип Муни
Български
Отменен 
1980-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Мед. Полярографски метод за определяне съдържанието на цинк
Български
Действащ 
1972-01-01 
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Прахове метални. Прах и паста алуминиеви пигментни
Български
Действащ 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Силиций. Определяне съдържанието на алуминий от 0,15 % до 0, 5 %
Български
Действащ 
1988-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пестициди. Инсектициди. Агрия 1050
Български
Отменен 
1989-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Сплави медно-цинкови деформируеми. Метод за определяне на остатъчните вътрешни напрежения в атмосфера на амоняк
Български
Действащ 
1972-01-01 
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Тръби сондажни с муфи
Български
Действащ 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Силиций. Определяне съдържанието на алуминий от 0,5 % до 2,5 %
Български
Отменен 
1977-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Депосулфамид "М" таблетки
Български
Действащ 
1983-01-01 
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Фероволфрам. Тегловни методи за определяне съдържанието на волфрам
Български
Отменен 
1972-01-01 
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Везни. Призми и възглавници стоманени. Основни типове и размери. Технически изисквания
Български
Действащ 
1983-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Фероволфрам. Фотометричен метод за определяне съдържанието на фосфор
Български
Действащ 
1983-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Фероволфрам. Тегловен метод за определяне съдържанието на силиций
Български
Действащ 
1983-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Фероволфрам. Фотометричен метод за определяне съдържанието на манган
Български
Действащ 
1985-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Фероволфрам. Полярографски метод за определяне съдържанието на олово
Български
Действащ 
1980-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пестициди. Инсектициди. Агрия 1060
Български
Действащ 
1985-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Фероволфрам. Фотометричен метод за определяне съдържанието на антимон
Български
Действащ 
1985-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Фероволфрам. Фотометричен и полярографски метод за определяне съдържанието на мед
Български
Действащ 
1985-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Фероволфрам. Фотометричен метод за определяне съдържанието на арсен
Български
Действащ 
1985-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Фероволфрам. Полярографски метод за определяне съдържанието на бисмут
Български
Действащ 
1985-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Фероволфрам. Полярографски метод за определяне съдържанието на калий
Български
Действащ 
1979-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Чугун и стомана. Методи за химически анализ. Общи изисквания
Български
Отменен 
1981-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Каучук синтетичен. Метод за определяне съдържанието на свободни и свързани органични киселини
Български
Отменен 
1981-01-01 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Каучук синтетичен. Метод за определяне съдържанието на свободни и свързани органични киселини
Български
Действащ 
1987-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Ластик преплетен
Български
Действащ 
1983-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Никел. Фотометрични методи за определяне съдържанието на арсен
Български
Действащ 
1989-01-01 
32 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Консерви месни, месо - растителни, рибни и други, приготвени с продукти от животински произход. Правила за вземане на проби и методи за изпитване
Български
Отменен 
1983-01-01 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Материали лаковобояджийски. Метод за определяне на устойчивостта на филма на удар
Български
Действащ 
1981-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Каучук бутадиен-стиролен нискотемпературен "Булекс 1500"
Български
Действащ 
1981-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Каучук бутадиен-стиролен нискотемпературен "Булекс 1500"
Български
Действащ 
1981-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Каучук бутадиен-стиролен нискотемпературен "Булекс 1500"
Български
Действащ 
1983-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Никел. Фотометричен метод за определяне съдържанието на фосфор
Български
Действащ 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Прах перлитов (перфил)
Български
Отменен 
1981-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Шнурове азбестови
Български
Действащ 
1983-01-01 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Фероманган. Фотометрични методи за определяне съдържанието на фосфор
Български
Отменен 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Багрила органични. Директно пурпурно виолетово
Български
Действащ 
1972-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Анализатори многоканални амплитудни. Технически изисквания
Български
Действащ 
1985-01-01 
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Усилватели нискочестотни
Български
Действащ 
1985-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Усилватели нискочестотни
Български
Действащ 
1980-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Дюли пресни
Български
Действащ 
1980-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Дюли пресни
Български
Действащ 
1972-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Трансформатори защитни за токове с нулева последователност
Български
Действащ 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Щитове светофарни
Български
Отменен 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Апарати телефонни и съставните им части. Опаковка, маркировка, съхранение, транспорт и документация
Български
Отменен 
1980-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Апарати телефонни и съставните им части. Правила за приемане
Български
Отменен 
1978-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Проводници високочестотни. Литцендрати
Български
Действащ 
1985-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изолатори порцеланови опъвателни за напрежение до 1500 V
Български
Отменен 
1979-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електродвигатели асинхронни трифазни за напрежение 6000 V с мощност от 200 до 1000 kW. Редове на мощностите и монтажните размери
Български
Отменен 
1976-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вегетативен и семенен ябълков, крушов и дюлев подложков материал
Български
Действащ 
1987-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изделия захарни. Методи за определяне на перокисно число
Български
Отменен 
1979-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Контрол без разрушаване. Дефектоскопи ултразвукови. Общи положения и изисквания
Български
Действащ 
1984-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Средства измерителни. Калибри гладки за цилиндрични валове и отвори. Технически изисквания
Английски
Отменен 
1977-01-01 
7.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Български
Отменен 
1989-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Картофи ранни пресни
Български
Отменен 
1972-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Дорници за фрезови машини и принадлежности към тях. Гранични отклонения на формата и разположението на повърхнините
Български
Действащ 
1981-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Опашки конусни с канал за закрепване чрез клин. Основни размери
Български
Отменен 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Резачки моторни преносими. Апарат режещ. Размери
Български
Действащ 
1981-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Купи
Втулки преходни с канал за закрепване на инструменти с конусни опашки. Основни размери
Български
Действащ 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оборудване нефтогазодобивно за спуско-подемни операции и въртоци. Основни параметри и присъединителни размери
Български
Действащ 
1985-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Циментовози-полуремаркета автомобилни
Български
Действащ 
1985-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Циментовози-полуремаркета автомобилни
Български
Действащ 
1985-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Циментовози-полуремаркета автомобилни
Български
Действащ 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Валяци вибрационни прикачни
Български
Действащ 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Машини строителни и пътни. Боядисване
Български
Отменен 
1988-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Картофи за посев. Технически изисквания
Български
Отменен 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Агрегати хладилни комплексни за охлаждане на течности. Основни параметри
Български
Отменен 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Тунели за замразяване. Основни параметри
Български
Отменен 
1972-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Консерватор за замразени хранителни продукти
Български
Действащ 
1981-01-01 
20 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Уреди за контрол на цилиндрични зъбни колела. Типове, основни параметри и норми на точност
Български
Действащ 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Машини ковашко-пресови. Автомати листощамповащи многопозиционни. Автомати листощамповани с долно задвижване. Методи за изпитване
Български
Действащ 
1980-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Машини ковашко-пресови. Преси студенощамповъчни коляно-лoстови. Норми на точност
Български
Действащ 
1985-01-01 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Автомати листощамповъчни с долно задвижване. Норми на точност
Български
Действащ 
1984-01-01 
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Преси механични закрити с двойно действие. Норми на точност
Български
Действащ 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Преси за изделия от пластмаси. Присъединителни размери за закрепване на пресформите
Български
Отменен 
1975-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Багрила органични. Директно сярно черно СОБ
Български
Действащ 
1981-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Машини ковашко-пресови. Автомати обрязващи. Норми на точност
Български
Действащ 
1972-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Инструменти спомагателни към фрезови машини. Типове
Български
Отменен 
1982-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Лагери търкалящи. Методи за изчисляване на статичната товароносимост и еквивалентно статично натоварване
Български
Отменен 
1982-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Лагери търкалящи. Методи за изчисляване на статичната товароносимост и еквивалентно статично натоварване
Български
Действащ 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Автомобили товарни. Люкове за отвеждане на мощност. Размери
Български
Отменен 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оборудване хладилно. Компресори бутални полухерметични. Ред на обемите, оборотите и студопроизводството
Български
Действащ 
1985-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Водонагреватели газови битови за течаща вода. Класификация, технически изисквания и методи за изпитване
Български
Отменен 
1982-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Арматура промишлена тръбопроводна. Шибъри стоманени, присъединителни чрез заваряване. Строителни дължини
Английски
Отменен 
1972-01-01 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Български
Отменен 
1984-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Уреди отоплителни газови битови. Технически изисквания и методи за изпитване
Български
Отменен 
1972-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Машини и съоръжения. Цветове сигнални. Общи изисквания
Български
Отменен 
1977-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Опаковки стъклени. Автоклавен метод за изпитване на водоустойчивостта по вътрешната повърхност
Български
Отменен 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изделия стъклени. Метод за определяне големината на мехури и твърди включвания
Български
Действащ 
1981-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Опаковки стъклени. Метод за определяне на размерите
Български
Действащ 
1981-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Опаковки стъклени. Метод за определяне на размерите
Български
Действащ 
1986-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Опаковки стъклени. Метод за определяне на масата
Български
Действащ 
1981-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Опаковки стъклени. Метод за определяне отклонението от формата
Български
Действащ 
1981-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Опаковки стъклени. Метод за определяне отклонението от формата
Български
Отменен 
1988-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пасти терпентинови за обувки
Български
Действащ 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Картон за папки (съхранители)
Български
Действащ 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Картон за папки (съхранители)
Български
Действащ 
1990-01-01 
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Мебели. Тапицерия. Терминология
Български
Отменен 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Шкафчета картотечни. Типове и габаритни размери
Български
Отменен 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Шкафчета картотечни. Типове и габаритни размери
Български
Действащ 
1988-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Опаковка стъклена. Гърло с външна винтова резба
Български
Действащ 
1988-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Опаковки стъклени за сухи инжекционни препарати. Гърла
Български
Действащ 
1988-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Опаковки стъклени за сухи инжекционни препарати
Български
Действащ 
1988-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Опаковки стъклени за медицински цели цилиндрични с винтово гърло
Български
Действащ 
1988-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Опаковки стъклени за медицински цели плоски с винтово гърло
Български
Отменен 
1983-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Купи
Обувки. Метод за определяне здравината на тока
Български
Отменен 
1989-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Кожи свински за ръкавици
Български
Действащ 
1983-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Обувки. Метод за определяне якостта на закрепване на ходилото в обувки с клечков, шит и камерен метод
Български
Отменен 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Обувки. Метод за определяне твърдостта и еластичността на фортове и бомбета
Български
Отменен 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Обувки. Метод за определяне якостта на закрепване на ходилото във върховата му част
Български
Отменен 
1987-01-01 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Касетка дървена за плодове и зеленчуци
Български
Действащ 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Обувки. Правила за вземане на проби за лабораторни изпитвания
Български
Действащ 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Обувки. Метод за определяне масата на обувките
Български
Отменен 
1983-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Купи
Обувки. Метод за определяне здравината на свързване на детайлите във върха по шит метод
Български
Отменен 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Обувки. Метод за определяне якостта на закрепване на ходилото в обувки, изработени по методите: лепене, гореща вулканизация и леене под налягане
Български
Действащ 
1985-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Каси транспортни от пластмаса. Общи изисквания
Български
Действащ 
1985-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Каси транспортни от пластмаса. Общи изисквания
Български
Действащ 
1985-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Каси транспортни от пластмаса. Общи изисквания
Български
Действащ 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Щайга за ягоди и малини от пластмаса. Размери
Български
Отменен 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пластмаси. Изготвяне на образци по метода на леене за оптическо изпитване
Български
Отменен 
1988-01-01 
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пластмаси. Методи за определяне групата на горимост
Български
Отменен 
1982-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пластмаси. Полиамиди. Метод за определяне вискозитета в разредени разтвори
Български
Отменен 
1981-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Кафез дървен за зеленчуци
Български
Действащ 
1980-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Ръкав от полиетилен ниска плътност за опаковка на мляко
Български
Действащ 
1985-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Въглища черни и антрацитни. Определяне на обогатимостта
Български
Отменен 
1972-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Детайли керамични с конусни фланци за тръбопроводи
Български
Действащ 
1983-01-01 
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Никел. Фотометричен и атомно-абсорбционен метод за определяне съдържанието на кобалт
Български
Действащ 
1984-01-01 
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Горива твърди. Въглища лигнитни, кафяви, черни и антрацитни. Метод за фракционен анализ
Български
Отменен 
1980-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Руди, концентрати, агломерати и пепели железни. Вземане и подготовка на пробите за определяне на гранулометричен анализ
Български
Отменен 
1973-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пух памучен (линтер)
Български
Отменен 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Отпадъци радиоактивни и дезактивация. Основни термини и определения
Български
Действащ 
1990-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Маркучи гумено-текстилни за газово заваряване и рязане на метали
Български
Действащ 
1990-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Маркучи гумено-текстилни за газово заваряване и рязане на метали
Български
Действащ 
1981-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Сградостроителство. Изолационни материали и изделия за фуги. Класификация
Български
Действащ 
1972-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Комплекти опаковъчни от тип В за транспортиране на радиоактивни вещества. Методи за изпитване
Български
Действащ 
1972-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Комплекти опаковъчни от тип А за транспортиране на радиоактивни вещества. Методи за изпитване
Български
Отменен 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Лаборатории за работа с радиоактивни вещества. Класификация
Български
Действащ 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Миннографическа документация. Условни знаци за обекти и постройки на повърхността
Български
Отменен 
1972-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пластмаси. Подови и рулонни настилки от полимери. Класификация. Номенклатура на качествените показатели. Методи за изпитване
Български
Отменен 
1973-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Чукове ръчни стоманени. Технически изисквания
Български
Действащ 
1972-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Строителни акустични материали на основата на полимери. Класификация
Български
Отменен 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пясък нормен разнозърнест за изпитване на цимент в пластично състояние
Български
Отменен 
1989-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Техника на безопасността. Съдове, работещи под налягане. Изисквания към листовете от стомана
Български
Отменен 
1980-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Техника на безопасността. Съдове, работещи под налягане. Материали. Общи изисквания
Български
Отменен 
1972-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Метрология. Диоптрометри работни. Методи за изпитване и проверка
Български
Отменен 
1972-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Държавна проверочна схема на средствата за измерване на електрическа мощност на високи и свръхвисоки честоти
Български
Отменен 
1983-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Арматура санитарно-техническа. Арматура водопроводна. Технически изисквания
Български
Отменен 
1983-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Арматура санитарно-техническа. Арматура водопроводна. Технически изисквания
Български
Отменен 
1983-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Арматура санитарно-техническа. Арматура водопроводна. Технически изисквания
Български
Действащ 
1988-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Преждни кардни смес ВИ:ПАН единочки и пресукани
Български
Действащ 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Шрифтове печатни. Карта на образците
Български
Действащ 
1977-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Материали и изделия текстилни. Общи термини
Български
Отменен 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оборудване хладилно. Изпарители въздушни (въздухоохладители с принудителна циркулация). Ред на топлообемните повърхнини
Български
Отменен 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оборудване хладилно. Агрегати компресорно-кондензаторни с водни кондензатори. Ред на часовите описани обеми, оборотите и минималното студопроизводство
Български
Отменен 
1972-01-01 
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Климатизатори шкафни автономни (КША)
Български
Действащ 
1987-01-01 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Печки готварски газови и комбинирани с електроенергия битови
Български
Действащ 
1981-01-01 
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Машини ковашко-пресови. Автомати колянови листощамповачни многопозиционни. Норми на точност
Български
Отменен 
1988-01-01 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вагони саморазтоварващи се с едностранно обръщане на коша за междурелсие 1435 mm. Технически изисквания
Български
Действащ 
1989-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Натоварвания подвижни вертикални за изчисляване на пътни мостове
Български
Действащ 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Транспортьори верижни с междинно дъно
Български
Отменен 
1972-01-01 
 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Транспортьори лентови за кариери
Български
Отменен 
1972-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Турбини парни. Единни технически условия за приемане и методи за изпитване
Български
Действащ 
1989-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Машини селскостопански. Муфи бързосвързващи лостови на тръбопроводи за дъждовални инсталации. Основни параметри, размери и технически изисквания
Български
Отменен 
1972-01-01 
20 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Инструменти спомагателни за револверни стругове. Типове
Български
Действащ 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Инструменти спомагателни за агрегатни и многовретенни вертикално-пробивни машини. Типове
Български
Действащ 
1972-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Инструменти спомагателни за едновретенни револверни стругови автомати (прътови). Типове
Български
Отменен 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Уреди и средства за автоматизация. Съединения на уредите за определяне състава и свойствата на газове и течности в тръбопроводите
Български
Действащ 
1975-01-01 
16 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оборудване химическо. Апарати стоманени емайлирани. Технически изисквания
Български
Отменен 
1981-01-01 
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Апарати за инхалационна наркоза и изкуствена вентилация на белите дробове. Съединения конусни на дихателния контур. Конструкция и размери
Български
Отменен 
1981-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Апарати за инхалационна наркоза и изкуствена вентилация на белите дробове. Съединения конусни на дихателния контур. Конструкция и размери
Български
Действащ 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Фотоапарати огледално-рефлексни с пердеобразен затвор. Съединения на обективите с камерите. Основни размери
Български
Отменен 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Локомотиви електрически за постоянен ток за кариери. Основни параметри
Български
Отменен 
1990-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрододържатели за ръчно електродъгово заваряване
Български
Отменен 
1991-01-01 
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрокари и мотокари. Електрообзавеждане
Български
Отменен 
1986-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електродвигатели трифазни асинхронни двускоростни с височина на оста на въртене от 71 mm до 160 mm
Български
Отменен 
1982-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрообзавеждане на автомобили. Бобини за запалване. Основни и присъединителни размери
Български
Действащ 
1985-01-01 
28 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Трансформатори и автотрансформатори еднофазни и трифазни двунамотъчни и тринамотъчни маслени с номинална мощност до 100 MVA с общо предназначение. Допустими натоварвания
Български
Отменен 
1984-01-01 
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрообзавеждане на автомобили. Свещи искрови запалителни
Български
Действащ 
1977-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Проводници и кабели за водоустойчиви електродвигатели
Български
Отменен 
1985-01-01 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Апарати медицински светлинни
Български
Действащ 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Кодове за системи за предаване на данни. Номинални работни скорости и типове. Кодове за защита от смущения
Български
Отменен 
1984-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Кондензатори. Методи за измерване на капацитета и коефициента на загубите
Български
Действащ 
1984-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Кондензатори. Метод за измерване на изолационното съпротивление
Български
Отменен 
1984-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Кондензатори. Метод за проверка на електрическата якост
Български
Действащ 
1987-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Апарати телефонни и съставните им части. Климатични изисквания. Методи за изпитване
Български
Отменен 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Устройства за вакуумната техника. Отвори номинални. Ред на размерите
Български
Отменен 
1972-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Уреди електронни измерителни. Съединители коаксиални КС-50-3
Български
Отменен 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Ядрено уредостроене. Дебеломери радиоизотопни за листови материали (фолио). Методи за изпитване
Български
Отменен 
1972-01-01 
19 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Метрология. Механично-електрични преобразуватели елементи на сила. Методи за проверка
Български
Действащ 
1986-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Платове плетени от високообемни коприни. Класификация и технически изисквания
Български
Действащ 
1986-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Платове плетени от високообемни коприни. Класификация и технически изисквания
Български
Действащ 
1984-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Тъкани копринени и копринен тип. Класификация и терминология
Български
Действащ 
1984-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Тъкани копринени и копринен тип. Номенклатура на показателите за окачествяване
Български
Действащ 
1984-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Тъкани копринени и копринен тип. Номенклатура на показателите за окачествяване
Български
Действащ 
1984-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Тъкани копринени и копринен тип. Номенклатура на показателите за окачествяване
Български
Действащ 
1990-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Кафе сурово на зърна
Български
Действащ 
2001-08-30 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Кафе сурово на зърна
Български
Действащ 
1990-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Кафе сурово на зърна
Български
Отменен 
1981-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Хляб "Люлин"
Български
Отменен 
1981-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Хляб "Люлин"
Български
Отменен 
1981-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Хляб "Люлин"
Български
Отменен 
1974-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Хинин хидрохлорид дражета
Български
Действащ 
1972-01-01 
22 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вредни вещества във въздуха. Определяне концентрацията на промишления прах
Български
Действащ 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вредни вещества във въздуха. Определяне концентрацията на промишления прах
Български
Отменен 
1985-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Защита от корозия. Покрития анодно-окисни на алуминий и сплавите му. Технически изисквания и методи за изпитване
Български
Отменен 
1984-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Защита от корозия. Покрития анодно-окисни на алуминий и неговите сплави. Химически метод за определяне на непрекъснатостта на покритието
Български
Действащ 
1979-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Феросплави. Методи за химически и физико-химически анализ. Общи изисквания
Български
Отменен 
1972-01-01 
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пигменти неорганични. Цинков хромат
Български
Действащ 
1982-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Бутилка стъклена за високоалкохолни напитки с вместимост 100 cm3. Конструкция
Български
Действащ 
1987-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Буркан стъклен с вместимост 3 dm(<горе>3)
Български
Действащ 
1977-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Бутилка стъклена за негазирани минерални води с вместимост 1000 cm(<горе>3). Конструкция
Български
Действащ 
1987-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Буркан стъклен с вместимост 800 cm3, висок
Български
Отменен 
1972-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Техника на безопасността. Котли и съдове, работещи под налягане. Изисквания към заварките на стомани
Български
Действащ 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Техника на безопасността. Котли и съдове, работещи под налягане. Материали и заготовки. Изисквания към безшевни тръби от въглеродни (нелегирани) и легирани стомани, предназначени за работа при температура над 0 °С
Български
Действащ 
1979-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Техника на безопасността. Кранове товароподемни. Устройства предпазни
Български
Отменен 
1981-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Техника на безопасността. Съдове, работещи под налягане. Изисквания към чугунени отливки
Български
Действащ 
1987-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Техника на безопасността. Кранове товароподемни. Изисквания към спирачките
Български
Действащ 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вентилатори осови и центробежни за общокорабна вентилация. Методи за изпитване
Български
Действащ 
1988-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Тел стоманен нисковъглероден профилен
Български
Действащ 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Машини пробивни минни ръчни (борки). Типове и основни параметри
Български
Действащ 
1972-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оборудване химическо и нефтопреработващо. Апарати топлообменни кожухотръбни с неподвижни тръбни решетки и с температурен компенсатор на кожуха. Сектори преградни напречни. Разположение на отворите и основни размери
Български
Действащ 
1972-01-01 
19 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Автомобили. Кутии предавателни механични (степенни). Методи за стендови изпитвания
Български
Отменен 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Ковашко-пресови машини. Преси ексцентрикови двойнодействуващи. Преси ексцентрикови листоогъващи. Преси ексцентриковo-колянови за чеканене. Методи за изпитване
Български
Отменен 
1972-01-01 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Единна система за пневматична автоматика. Механизми изпълнителни пневматични бутални с линеен изход
Български
Действащ 
1982-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Инструменти абразивни. Измерване твърдостта по пясъкоструен метод
Български
Отменен 
1972-01-01 
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Единна система за промишлена автоматика. Уреди контролни (вторични) пневматични. Технически изисквания. Методи за изпитване
Български
Отменен 
1986-01-01 
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Единна система от уреди и средства за контролиране, регулиране и управление на производствените процеси. Регулатори пневматични. Класификация, общи технически изисквания и методи за изпитване
Български
Действащ 
1972-01-01 
56 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Купи
Оборудване химическо и нефтопреработващо. Норми за изчисляване роторите на центрофугите
Български
Действащ 
1972-01-01 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Оборудване химическо и нефтопреработващо. Норми за изчисляване роторите на центрофугите
Български
Действащ 
1972-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Уреди оптически. Затвори за фотокамери. Технически изисквания и методи за изпитване
Български
Отменен 
1972-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Реактори ядрени. Контрол на херметичността на топлоотделящи елементи
Български
Отменен 
1983-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Капачки алуминиеви тип "Пилферпруф"
Български
Отменен 
1983-01-01 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Капачки алуминиеви тип "Пилферпруф"
Български
Действащ 
1978-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Хартия пергамин
Български
Действащ 
1978-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Хартия пергамин
Български
Действащ 
1984-01-01 
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Картон вълнообразен за потребителски опаковки и за опаковъчни уплътнители
Български
Действащ 
1972-01-01 
22 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Мебел дървена. Унификация на елементите на корпусните мебели
Български
Действащ 
1972-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Плотове за чертожни дъски. Класификация и основни размери. Технически изисквания
Български
Действащ 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Плотове за чертожни дъски. Класификация и основни размери. Технически изисквания
Български
Действащ 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Плотове за чертожни дъски. Класификация и основни размери. Технически изисквания
Български
Отменен 
1972-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Прозорци. Методи за изпитване
Български
Отменен 
1972-01-01