Полезнa информация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеIEC 559:1989

Начало » IEC 559:1989
Номер на стандарт
Страници
Език
Статус
Цена
Купи
IEC 559:1989
45
EN/FR 
WITHDRAWN
126.21 лв.
Купи
Binary floating-point arithmetic for microprocessor systems


Всички български стандарти по: 559

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Български
Отменен 
1973-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оборудване хладилно. Замразители флуидизационни. Основни параметри и размери
Български
Действащ 
1983-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Машини металорежещи. Машини вертикалнопробивни с цифрово програмно управление. Основни параметри и присъединителни размери
Български
Действащ 
1976-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Целулоза. Метод за определяне съдържанието на екстрахиращи се вещества в дихлорметан
Български
Отменен 
1978-01-01 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Единна каталожна система. Структура и оформяне на каталожните листове
Български
Отменен 
1978-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Единна каталожна система. Структура и оформяне на каталожните листове
Български
Действащ 
1982-01-01 
15 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Конструкции бетонни и стоманобетонни. Основни положения за проектиране
Български
Действащ 
1982-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Конструкции бетонни и стоманобетонни. Основни положения за проектиране
Български
Действащ 
1983-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Композиции калаени
Български
Действащ 
1983-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Композиции калаени
Български
Действащ 
1982-01-01 
27 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Система по ергономия. Антропометрични данни за ходилата на деца и подрастващи от 2 до 13-годишна възраст
Български
Действащ 
1982-01-01 
44 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Система по ергономия. Показатели антропометрични за българското население. Мъже от 16 до 55-годишна възраст
Български
Действащ 
1982-01-01 
45 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Система по ергономия. Показатели антропометрични за българското население. Жени от 16 до 55-годишна възраст
Български
Действащ 
1982-01-01 
28 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Система по ергономия. Антропометрични данни за ходилата на българското население от 14 до 60-годишна възраст
Български
Отменен 
1982-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Система по ергономия. Метод за измерване подвижността на глава, ръка и ходило на човека
Български
Отменен 
1982-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Техника на безопасността. Тръбопроводи за пара и гореща вода. Общи изисквания при проектирането
Български
Действащ 
1983-01-01 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Трактори и машини селскостопански. Валове карданни двушарнирни със защитен кожух типове К 1/8, К 2/8, К 2/21 и К 2/20. Основни размери
Български
Действащ 
1982-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Купи
Машини предачни и пресуквални с кухо вретено. Терминология
Български
Действащ 
1982-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оборудване дървообработващо. Общи изисквания към изпитванията на точност
Български
Отменен 
1982-01-01 
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Продукти млечни. Опаковка, маркировка, съхранение, трайност и документация
Български
Отменен 
1982-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Продукти млечни. Опаковка, маркировка, съхранение, трайност и документация
Български
Отменен 
1982-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Продукти млечни. Опаковка, маркировка, съхранение, трайност и документация
Български
Отменен 
1982-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Продукти млечни. Опаковка, маркировка, съхранение, трайност и документация
Български
Действащ 
1987-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Смола въглеводородна "пиролен"
Български
Действащ 
1985-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вода за пиене. Методи за определяне съдържанието на манган
Български
Действащ 
2002-12-12 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вода за пиене. Методи за определяне съдържанието на манган
Български
Отменен 
1975-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Бензацилин им във флакони по 300 000, 600 000, 1 000000, 1 200 000 и 2 400 000
Български
Действащ 
1978-01-01 
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Барут ловен бездимен "Сокол"
Български
Отменен 
1965-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Лампи електронни маломощни. Методи за измерване тока на решетките, имащи отрицателен потенциал спрямо катода
Български
Действащ 
1974-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Дървесина. Суровина за целулозно-хартиената промишленост. Методи за вземане и подготвяне на проби за изпитване
Български
Действащ 
1974-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Суровина за целулозно-хартиената промишленост. Определяне съдържанието на пепел и силициев двуокис
Български
Действащ 
1989-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Хмел сушен непресуван и пресуван
Български
Отменен 
1974-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Багрило органично. Кисело оранжево II
Български
Отменен 
1973-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Багрило органично. Кисело червено трайно "А"
Български
Отменен 
1974-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Багрило органично. Кисело бордо "С"
Български
Действащ 
1974-01-01 
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Уреди полупроводникови. Диоди. Метод за измерване на топлинното съпротивление
Български
Отменен 
1976-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Багрило органично полувълнено синьо хромово "К"
Български
Отменен 
1972-01-01 
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Мрежи метални за книжни машини. Методи за изпитване
Английски
Действащ 
2006-09-25 
17 
32.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за удароустойчиви коекструдирани ABS/Aкрилови листове за вани и поддушови корита с битово предназначение
Английски
Действащ 
2009-06-26 
17 
32.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Минерални торове. Определяне на нитратен и амонячен азот по Arnd
Български
Действащ 
2010-04-21 
17 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Минерални торове. Определяне на нитратен и амонячен азот по Arnd
Английски
Действащ 
2011-10-17 
18 
32.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Твърди възстановени горива. Определяне на настоящата степен на аеробна микробиална активност, използвайки действителния динамичен респираторен индекс
Английски
Отменен 
2000-06-19 
21 
39.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Леярство. Технически условия за доставка. Част 1: Основни положения
Английски
Действащ 
2011-04-19 
25 
45.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Леярство. Технически условия на доставка. Част 1: Общи положения
Български
Действащ 
2019-12-16 
27 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Леярство. Технически условия на доставка. Част 1: Общи положения
Английски
Отменен 
2003-09-12 
23 
39.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Леярство. Технически условия на доставка. Част 2: Допълнителни изисквания за стоманени отливки
Английски
Действащ 
2015-02-17 
26 
45.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Леярство. Технически условия на доставка. Част 2: Допълнителни изисквания за стоманени отливки
Английски
Отменен 
2000-06-19 
14.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Леярство. Технически условия на доставка. Част 3: Допълнителни изисквания към отливки от чугун
Английски
Действащ 
2008-04-30 
18 
32.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Опаковане. Управление на хигиената при производството на опаковки за храни. Изисквания
Български
Действащ 
2009-08-21 
19 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Опаковане. Управление на хигиената при производството на опаковки за храни. Изисквания
Английски
Действащ 
2012-03-16 
18 
32.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Леярство. Технически условия на доставка. Част 3: Допълнителни изисквания към отливки от чугун
Английски
Отменен 
2001-01-18 
13 
25.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Леярство. Технически условия за доставка. Част 4: Допълнителни изисквания към отливките от алуминиеви сплави
Български
Отменен 
2004-07-30 
15 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Леярство. Технически условия за доставка. Част 4: Допълнителни изисквания към отливките от алуминиеви сплави
Английски
Действащ 
2009-06-26 
36 
67.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Железопътна техника. Релсов път. Възстановяване на релси с електродъгово заваряване
Английски
Действащ 
2015-07-16 
15 
28.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Леярство. Технически условия на доставка. Част 4: Допълнителни изисквания за отливки от алуминиеви сплави
Английски
Отменен 
2003-03-05 
14.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Леярство. Технически условия на доставка. Част 5: Допълнителни изисквания към отливки от магнезиеви сплави
Английски
Отменен 
2009-08-21 
68 
114.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Железопътна техника. Спирачки. Предпазване на колелата от приплъзване
Английски
Отменен 
2011-06-17 
70 
114.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Железопътна техника. Спирачки. Предпазване на колелата от приплъзване
Английски
Действащ 
2017-09-20 
12 
21.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Леярство. Технически условия на доставка. Част 5: Допълнителни изисквания за отливки от магнезиеви сплави
Английски
Действащ 
2019-05-16 
107 
165.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Железопътна техника. Спирачки. Защита срещу плъзгане на колелото
Английски
Действащ 
2001-01-18 
14.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Леярство. Технически условия за доставка. Част 6: Допълнителни изисквания към отливките от цинкови сплави
Английски
Действащ 
2010-03-22 
21 
39.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Машини за поддържане през зимата. Машини за насипване на чакъл. Част 1: Общи изисквания и определения за машини за насипване на чакъл
Английски
Действащ 
2020-04-21 
31 
55.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Машини за поддържане през зимата. Машини за насипване и разпръскване. Част 2: Изисквания за разпространение и изпитване
Английски
Действащ 
2009-04-22 
14.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Текстил. Хавлиени платове. Метод за изпитване за определяне на устойчивостта на извличане на примка от власа
Английски
Действащ 
2010-10-19 
27 
50.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Топлоизолационни продукти за сградни и промишлени инсталации. Изпълнена на място топлоизолация с продукти от експандиран перлит (EP). Част 1: Изисквания за свързани и свободно насипани продукти преди монтажа
Английски
Действащ 
2010-10-19 
18.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Топлоизолационни продукти за сградни и промишлени инсталации. Изпълнена на място топлоизолация с продукти от експандиран перлит (EP). Част 2: Изисквания за монтирани продукти
Английски
Отменен 
2001-02-24 
11 
21.60 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Купи
Стоматология. Сплави за стоматологична амалгама (ISO 1559:1986)
Английски
Действащ 
2003-10-23 
12 
21.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Авиационна и космическа техника. Предварително импрегнирани материали от въглеродни влакна. Определяне съдържанието на смола, влакна и масата на влакната за единица площ
Английски
Действащ 
2016-12-15 
57 
97.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Устройства с малък обсег на действие (SRD). Маломощни активни медицински имплантанти (LP-AMI) и прилежащи периферни устройства (LP-AMI-P), работещи в честотния обхват от 2 483,5 MHz до 2 500 MHz. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС
Английски
Действащ 
2012-07-17 
53 
97.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Устройства с малък обсег на действие (SRD). Маломощни активни медицински имплантанти (LP-AMI), работещи в честотния обхват от 2 483,5 MHz до 2 500 MHz. Част 1: Технически характеристики и методи за изпитване
Английски
Действащ 
2012-07-17 
19 
36.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Устройства с малък обсег на действие (SRD). Маломощни активни медицински имплантанти (LP-AMI), работещи в честотния обхват от 2 483,5 MHz до 2 500 MHz. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)
Английски
Действащ 
2019-09-19 
26 
45.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Методи за предоставяне на информация относно ефективността на материали за продукти, свързани с потребление на енергия
Английски
Действащ 
2013-06-14 
57 
97.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрически отоплителни уреди за помещения, отоплителни уреди под пода, работни характеристики. Определения, метод за изпитване, оразмеряване и означения
Английски
Отменен 
2006-09-25 
17 
32.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения за газово заваряване. Каучукови маркучи за заваряване рязане и сродни процеси
Английски
Действащ 
2015-08-17 
62 
114.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Методология на случаите на използване. Част 1: Определение за шаблон на случай на използване, списък на участниците и списък на изискванията (IEC 62559-2:2015)
Английски
Действащ 
2018-06-14 
109 
165.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Методология на случаите на използване. Част 3: Определение на случай на използване на идентификационен шаблон в сериен XML формат (IEC 62559-3:2017)
Английски
Отменен 
2004-01-22 
10 
18.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стоматологични материали. Сплави за стоматологична амалгама (ISO 1559:1995 + TC 1:1997)
Английски
Действащ 
2015-01-21 
42 
75.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Твърди биогорива. Терминология, определения и описания (ISO 16559:2014)
Български
Действащ 
2018-02-14 
42 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Твърди биогорива. Терминология, определения и описания (ISO 16559:2014)
Английски
Отменен 
2006-08-10 
17 
32.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрически уредби в сгради. Част 5-55: Избор и въвеждане в действие на електрически съоръжения. Други съоръжения. Раздел 559: Осветление и осветителни уредби (IEC 60364-5-55:2001 (Clause 559), с промени)
Английски
Действащ 
2012-06-18 
39 
67.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрически уредби за ниско напрежение. Част 5-559: Избор и въвеждане в действие на електрически съоръжения. Осветление и осветителни уредби (IEC 60364-5-55:2011, с промени)
Български
Действащ 
2016-06-16 
31 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрически уредби за ниско напрежение. Част 5-559: Избор и въвеждане в действие на електрически съоръжения. Осветление и осветителни уредби (IEC 60364-5-55:2011, с промени)
Английски
Действащ 
2017-12-14 
10.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрически уредби за ниско напрежение. Част 5-559: Избор и въвеждане в действие на електрически съоръжения. Осветление и осветителни уредби
Английски
Действащ 
2005-04-29 
25 
45.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Двоична аритметика с плаваща запетая за микропроцесорни системи
Български
Действащ 
2002-08-04 
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Чай. Определяне съдържанието на сурова целулоза
Български
Действащ 
2004-09-24 
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изсушен лук (Allium cepa Linnaeus). Изисквания
Български
Отменен 
1999-01-01 
167 
233.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Търкалящи лагери. Речник
Английски
Действащ 
2019-11-14 
438 
446.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Търкалящи лагери. Речник (ISO 5593:2019)
Български
Отменен 
2007-10-30 
148 
194.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Хидравлично и пневматично задвижване. Термини и определения
Английски
Действащ 
2016-03-17 
190 
252.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Хидравлично и пневматично задвижване и съставни части. Термини и определения
Английски
Действащ 
2017-05-15 
31 
55.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Означаване размера на облекла. Част 2: Указател за първични и вторични мерки
Български
Действащ 
2018-06-14 
31 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Означаване размера на облекла. Част 2: Указател за първични и вторични мерки
Английски
Действащ 
2008-03-28 
35 
61.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Твърди възстановени горива. Определяне съдържанието на биомаса въз основа на метода 14C
Английски
Действащ 
2007-11-30 
93 
138.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Здравни услуги. Системи за управление на качеството. Ръководство за използването на EN ISO 9004:2000 за непрекъснато подобряване на постиженията в здравните услуги
Английски
Отменен 
2008-03-28 
16 
28.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Твърди възстановени горива. Определяне на потенциалната степен на микробиално самонагряване, използвайки действителния динамичен респираторен индекс
Английски
Отменен 
2012-09-20 
25 
45.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Техника и съоръжения за зимно поддържане. Машини за разпръскване (машини за едър пясък). Част 2: Изисквания за разпространение и изпитване
Български
Действащ 
1977-01-01 
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Дискове шлифовачни с вдлъбнат център армирани. Основни размери
Български
Отменен 
1986-01-01 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Продукти от преработени плодове и зеленчуци. Флуорометричен метод за определяне съдържанието на витамин С
Български
Отменен 
1986-01-01 
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Купи
Сок доматен
Български
Действащ 
1986-01-01 
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Корабни помещения. Модулна координация на размерите

SELECT