Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Онлайн платформа за малките и средните предприятия (МСП)

Онлайн платформа за малките и средните предприятия (МСП)

Работна група на европейските организации по стандартизация (CEN и CENELEC) е разработила онлайн платформа Инструментариум с решения за МСП (SME Toolbox of Solutions), насоченa към подпомагане на отделните МСП при прилагането на стандарти, разбирането на стандартизационния процес и средствата, продуктите и услугите, предлагани от членовете на CEN и CENELEC.

В него МСП ще могат да намерят съвети и да научат повече за:

Официалното представяне на онлайн инструментариума ще се състои в рамките на Седмицата на МСП на Европейския съюз в сряда, 17.10.2012 г. в Центъра за срещи на CEN-CENELEC, Брюксел, Avenue Marnix 17, от 17:00 часа. Началният час позволява на участниците в други мероприятия в рамките на седмицата, посветена на МСП, да участват и в официалното представяне на Инструментариума чрез уебсайта на CEN-CENELEC. По време на събитието ще бъде предоставена информация за планираните в бъдеще национални онлайн Инструментариуми, които ще бъдат разработени и поддържани от националните органи за стандартизация - членове на CEN и CENELEC. Тези национални инструментариуми ще съдържат допълнителни материали, включващи мерки и информация на национално ниво за услугите и продуктите, предлагани от съответния национален член, и ще бъдат от практическо значение и от полза за отделните МСП.