Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Официален бюлетин

Официален бюлетин

Българският институт за стандартизация издава официален бюлетин, в който публикува ежемесечно информация за стандарти и стандартизационни документи както и друга полезна информация

Изберете вариант на продукт

Българският институт за стандартизация издава официален бюлетин, в който публикува ежемесечно информация за:

Официалният бюлетин се издава в електронен вид (pdf файл). Клиентите го получават на посочен от тях имейл. Цената за абонамент за Официалния бюлетин се определя с Ценоразпис, утвърден от Управителния съвет на БИС и е както следва:

Членовете на БИС получават безплатно Официалния бюлетин на БИС и Каталога на българските стандарти съгласно чл. 23 от Устава на БИС.

При желание от Ваша стана да се абонирате за Официалния бюлетин на БИС, можете да го направите по един от следните начини:

Забележка:
При поръчка на официален бюлетин, моля в полето „Допълнителни бележки” на Вашата поръчка да посочите кой брой/ кои броеве на бюлетина желаете да получите. Моля, имайте предвид, че бюлетинът се издава в средата на месеца, следващ месеца, в който са настъпили описаните в него промени по стандартите (Пример: брой 1 за съответната година обхваща периода 1-31 януари и се издава в средата на м. февруари).