Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Обучение за подготовка на вътрешни одитори на системи за управление на качеството (ISO 9001:2008)

![image/jpeg](/images/upload/Logo_BIS_sin.jpg) ![image/jpeg](/images/upload/Novini/logo_EAPE.jpg)
**Български институт за стандартизация** **Европейска академия за професионално съвършенство**
**Обучение за подготовка на вътрешни одитори на системи за управление на качеството (ISO 9001:2008)**

От 28 до ****30 януари 2009 г. Българският институт за стандартизация в партньорство с Европейската академия за професионално съвършенство организира обучение за подготовка на вътрешни одитори на системи за управление на качеството (ISO 9001:2008).

**Обучението ще включва:**

Завършилите обучението придобиват квалификация, която им позволява да планират, провеждат и документират вътрешни одити на СУК (БДС EN ISO 9001:2008), както и да участват в изграждането и поддържането на ефикасна система за управление на качеството.

В материалите за обучението са включени официалните издания на български език на следните стандарти:

Такса за обучението: 480 лв. с включен ДДС.

Цената включва материалите за обучението, кафе-паузи и обяд.

**Лектори:**

Преминалите успешно обучението ще получат сертификат за придобита квалификация.

Обучението ще се проведе в гр. София, ул. "Триадица" № 5а, зала 522 от 9.00 часа.

Желаещите да участват в обученията трябва да попълнят и изпратят карта за регистрация на посочения в нея адрес най-късно до 23.01.2009 г.

Програма за обучението на вътрешни одитори на системи за управление на качеството (ISO 9001:2008)

[**Карта за регистрация**]()