Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Обществено допитване по предложение за нова работна тема от обхвата на БИС/ТК 68 „Пътно дело”

Обществено допитване по предложение за нова работна тема от обхвата на БИС/ТК 68 „Пътно дело”

Във връзка с необходимостта от преразглеждане и актуализиране на БДС 1517:2006, съгласно точка 2 от Изменение 2 на „Правила за работа по националната стандартизация”, част 2: Организация за дейността по стандартизация”, БИС обявява за обществено допитване предложението за разработване на следната нова работна тема:

прБДС EN 1517 Пътни знаци. Размери и шрифт

Актуализирането на този стандарт е свързано главно с необходимостта от сигнализиране на новата инфраструктура, за която до момента в действащия БДС 1517:2006 не са предвидени пътни знаци, които да дават подходяща информация.

С текста на предложението може да се запознаете тук.

Всеки заинтересован може да изпрати становище по предложението най-късно до 30.08.2019 г. на инж. Николай Геращенко по електронната поща на адрес nikolay.gerashtenko@bds-bg.org.