Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Област на стандартизация: Стоманени телове, телени въжета и вериги

Област на стандартизация: Стоманени телове, телени въжета и вериги

prБДС EN 12385-3 Стоманени телени въжета. Безопасност. Част 3: Информация за използването и поддържането

Настоящ етап: Официално гласуване - от 23.07.2020 г. до 17.09.2020 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 21.06.2021 г.

Този част на европейския стандарт определя вида на информацията за използване и за поддържане на стоманени телени въжета, която трябва да се предостави от производителя на въжето, или да се включи в инструкцията за експлоатация на производителя, която придружава дадена машина, съоръжение или инсталация, част от които е стоманеното телено въже. Конкретните опасности, описани в този европейски стандарт, са идентифицирани в точка 4. За стоманените телени въжета в съответствие с части 8 и 9, използвани за въжени линии, предназначени за превоз на хора, в prEN 12927-7 е предоставена допълнителна информация за използването и поддържането. За сапани от стоманени телени въжета специфична информация за използването и поддържането е дадена в EN 13414-2. Този документ не се прилага за стоманени телени въжета, произведени преди датата на публикуване му от CEN.

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 31 Кранове и телфери