Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Област на стандартизация: Стъкло за строителството

Област на стандартизация:

Стъкло за строителството

prБДС EN 12150-2 Стъкло за строителството. Термично закалено натриево-калциево силикатно безопасно стъкло. Част 2: Стандарт за продукт

Настоящ етап: Официално гласуване - от 01.11.2018 г. до 27.12.2018 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 30.09.2019 г.

Този документ обхваща оценяването и проверката на постоянството на експлоатационните показатели и производственият контрол в предприятието на плоско термично закалено натриево-калциево силикатно безопасно стъкло, за употреба в строителството. ЗАБЕЛЕЖКА: За стъклени продукти, снабдени с електрически мрежи или системи, например за алармена сигнализация или подгряване, могат да се приложат и други директиви, като например Нисковолтовата директива.

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 7 Стъкло и керамика