Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Област на стандартизация: Парафини, битуми и други нефтопродукти

prБДС EN 13614 Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на сцеплението на битумни емулсии с изпитване чрез потапяне във вода

Настоящ етап: Официално гласуване - от 18.12.2020 г. до 28.01.2021 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 31.09.2021 г.

Този европейски стандарт описва метод за определяне на адхезията на битумни емулсии върху скални материали при потапяне във вода. Методът разглежда два различни аспекта на сцеплението, т.е. непосредственото сцепление и ефектът от въздействието на водата върху адхезията на свързващото вещество. За метода може да се използва сравнителен скален материал. В този случай се измерва истинското поведение на адхезия на битумната емулсия. Методът може също да се използва и със скален материал, използван на конкретния обект.

Отговорен технически комитет:
БИС/ТК 67 Нефтопродукти и смазочни материали