Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Нов Британски стандарт BS OHSAS 18001:2007 ”Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания.”

**Нов британски стандарт** **BS****OHSAS** **18001:2007** **”Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания”**
Британският институт по стандартизация прие нов национален стандарт BS OHSAS 18001:*2007 Occupational health and safety management systems* – *Requirements* (*Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания).* Този стандарт вече е на разположение на всички заинтересовани страни и заменя досегашния документ OHSAS 18001:1999.

Стандартът BS OHSAS 18001:2007 е разработен, за да се даде възможност на организациите да овладяват рисковете и да подобряват своята дейност, за да се гарантира управляване на условията за осигуряване на здравето и безопасността при работа.

От 1999 г. досега документът OHSAS 18001 е претърпял редица промени. Всички те отразяват опита от многогодишното му прилагане в над 80 страни от повече от 16 000 органи за сертификация. Основен момент в новия стандарт е поставянето на акцент по-скоро върху аспекта “здраве”, отколкото върху “безопасността”, както и значително по-доброто му съгласуване с ISO 14001:2004 Системи за управление по околна среда. Изисквания и указания за прилагане, което ще улесни създаването на интегрирани системи за управление.

**Разлики между новия стандарт** **BS** **OHSAS 18001:2007 и прилагания досега документ OHSAS 18001:1999**
Определен е преходен период за адаптиране към новия стандарт до 1 юли 2009 г., в който са валидни и двете издания на стандарта.

Британският стандарт BS OHSAS 18001:2007 Occupational health and safety management systemsRequirements може да бъде закупен от Българския институт за стандартизация съгласно двустранното споразумение за сътрудничество, обмен на информация и разпространение на стандарти и стандартизационни документи между БИС и Британския институт по стандартизация (BSI). Цената е определена от BSI и е в размер на £ 50 (британски лири).